simplify life…


De hele dag van hot naar her rennen. De steeds langere wordende lijst mails proberen bij te houden, tussendoor regelmatig een energieke foto van jezelf op facebook posten. Zorgen dat je de film – of erger nog, de reeks – die je moet gezien hebben ook bekijkt. Je zorgen maken over de vele spullen die je hebt en nog meer om wat je allemaal zou kunnen missen als je de reclame mag geloven. Een heel jaar lang zweten en zwoegen om dan enkele weken op vakantie te kunnen, waar je dan vaststelt dat het ook maar fake is. Gezin en werk blijven combineren in de hoop dat het ooit anders zal worden.

Meer en meer mensen zijn die mallemolen moe. Ze kiezen dan ook voor een van de variaties op ‘vrijwillige eenvoud’, ‘onthaasting’, ‘herbronning’. De vrienden van Netwerk Bewust Verbruiken hebben de steeds groeiende groep van initiatieven gericht op meer kwaliteit en minder kwantiteit gebundeld op een handige site. Per thema krijg je boeiende verhalen, verrassende initiatieven en een pak inspiratie.

lessisluxe

 

PS: wie mijn visie op de toekomst eens wil beluisteren kan terecht op deze link. (ik kom aan het woord vanaf minuut 67).  Ik probeer duidelijk te maken dat we nu nog vrijwillige kunnen kiezen voor minder, maar dat binnenkort wel eens van moeten zou kunnen zijn…

Het interview na mij met Nicolas Marechal, eindredacteur van Use-it. In zijn boeiende kijk op reizen pleit hij voor ‘verticaal reizen’ en het beste van al: ‘thuis blijven’

een toekomst zonder armoede


toekomstzonderarmoedeVandaag was er de aftrap van de komende campagne van Welzijnszorg, “een toekomst zonder armoede”. Ik ging normaal gezien ook van de partij zijn, maar een treinincident besliste daar anders over.

Er zijn redenen genoeg om aandacht te besteden aan de link tussen armoede en de milieukwesties. Vooreerst gaat het bij ons de verkeerde kant uit. De armoedebarometer toont dat ondanks de vele goede bedoelingen en beloftes de groep mensen in armoede aan het toenemen is. Daarnaast is ook deze groep het meest kwetsbaar naarmate ook de milieudoelstellingen niet worden gehaald. Het gaat om mensen die het duurdere openbare vervoer niet kunnen betalen, hun huurhuis niet geïsoleerd krijgen en vaak aangewezen zijn op de goedkoopste en meest ongezonde voeding.

De eisen van de campagne zijn eenvoudig:

  • Een toekomst met en voor mobiliteit: betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer
  • Een toekomst in goede gezondheid: middelen voor bewegings– en voedingsdeskundigheid op maat van mensen in armoede
  • Een toekomst in een thuis: een ambitieus renovatieprogramma voor de private- en sociale huurmarkt

Wie het hiermee eens is kan in elk geval hier de petitie ondertekenen. Je kan ook langskomen op een van de komende startavonden. (en normaal gezien ben ik er dan wel bij).

 

het derde Fair Festival komt er aan


Zaterdag 5 september is het weer zover: de derde editie van Fair Festival. Een blik op de toekomst met heel veel info en activiteiten over eco-, bio-, duurzame, vegetarische en gezonde alternatieven die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Met een heerlijke veggie barbecue op de middag, twee uitgebreide workshops (over ‘commons’ als nieuwe kijk op voeding en over stadslandbouw), diverse dj-sets en kinderanimatie-op-maat is een dagvullend programma gegarandeerd.

fairfestival2

Fair Festival biedt dit jaar keuze uit maar liefst 75 standen, gegroepeerd rond diverse thema’s. Wie ecologisch wil bouwen of verbouwen kan meer te weten komen over houtbouw, gezond isoleren, werken met hennep en leem en natuurlijke verven. Duurzame mobiliteit komt aan bod met stands over diverse multifunctionele fietsen, fietskoeriers en autodelen. Een vijftal standhouders hebben een uitgebreid aanbod natuurlijke kledij of gezonde cosmetica. Ook het educatief luik van Fair Festival is royaal. Van spullen lenen bij je buren over een ‘bodymind integrated parcours’ tot waardevolle projecten in Guinee en op de oceanen. Jong én oud(er) kunnen zich uitleven in creatieve workshops en nieuwe invullingen van oude ambachten. De inwendige mens komt zéker aan zijn trekken met een uitgebreid aanbod stands over stads- en biolandbouw en eten en drinken, van gezond broodbeleg tot biodynamische wijnen. Kijken mag, proeven des te meer! Tussen 12 en 14u kunnen de bezoekers deelnemen aan de overheerlijke Fair Festival barbecue bereid door Restaurant Avalon.

Wie dus eens wil zien hoe het nieuwe tijdperk er zou kunnen uitzien is van harte welkom op DOK in Gent. Meer info: www.fairfestival.be.”

 

tijd voor Community Land Trust


2015-05-01 15.10.53Een van de grote uitdagingen voor de toekomst is het voorzien van voldoende betaalbare woningen. Een op zich eenvoudig idee daarbij is om niet langer uit te gaan van het ‘bezitten van grond’. Waarom zouden we  de grond onder onze woningen niet delen met de toekomstige generaties? Een terugkeer naar de ‘commons’, hulpbronnen toegankelijk voor alle leden van de samenleving. Community Land Trust is een innovatief en sociaal woonproject waarbij eigenaars enkel de woning en niet de grond eronder kopen. De grond is en blijft eigendom van de gemeenschap. Op die manier is een eigen woning meer betaalbaar voor mensen met een laag inkomen.  Ook participatie van de bewoners en de buurt is belangrijk in een CTL-project. Bewoners werken samen met specialisten het bouwprogramma uit en zijn verenigd in een woongemeenschap. Samen en goedkoper wonen, dromen we daar niet allemaal van?  (je kan hier een getuigenis beluisteren van een deelnemer van het Gentse project in opstart).

 

Grond wordt vaak geschonken door de overheid  en is eigendom van de trust, die democratisch beheerd wordt door enerzijds eigenaars van de woningen en anderzijds ook de overheid en de buurt. Doordat mensen enkel het huis moeten kopen, kan wonen goedkoper.

Het is een andere en meer duurzamere manier van sociale huisvesting:

  • actieve participatie van de bewoners in het project, er is medezeggenschap over het bijvoorbeeld het bouwprogramma , de gezamenlijke gedeeltes + maar ook over de woongemeenschap, doordat in bestuur ook bewoners opgenomen zijn
  • duidelijke link naar de omgeving / de buurt; zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur en er zijn vaak ook collectieve ruimtes die openstaan voor de buurt
  • eventuele subsidies aan bewoners keren na de verkoop van de woning terug naar de overheid
  • door de grond niet van eigenaar verandert, wordt onttrokken aan de markt, is er minder vastgoedspeculatie

Je kan meer info vinden over dit model op CLT Gent, meer nog je kan de organisatie steunen door lid te worden van de vzw.

 

 

wie gelooft die mensen toch?


Ik kan een brede glimlach toch niet onderdrukken als ik de nieuwe prognoses van het planbureau hoor verkondigen. Ja, deze denktank weet hoe de toekomst er zal uit ziet en voorspelt tot 2020 een jaarlijkse groei van 1,5 procent. Blijkbaar kunnen deze heren (ik ga er vanuit dat het vooral mannen zijn) perfect voorspellen hoe de olieprijzen zullen evolueren. Ze weten op een of andere manier dat er  geen conflicten of natuurrampen op komst zijn die de olieprijzen kunnen doen stijgen.

planbureauVerder heeft het planbureau er blijkbaar alle vertrouwen in dat we geen problemen zullen ondervinden met schaarse grondstoffen, dat we niet getroffen zullen worden door mogelijke gevolgen van klimaatverandering en dat ook het financiële systeem probleemloos zal blijven draaien. Dit orakel van Delphi gaat er om een of andere reden van uit dat het politiek klimaat stabiel zal zijn en noch Griekenland, noch migratiestromen, noch terrorisme de volgende vijf jaar onze groei zou kunnen beperken. Ik vermoed dat ze ook inside informatie hebben dat de klimaattop zal mislukken, want een bindend klimaatakkoord zou onze olie-afhankelijke industrie wel eens doen vertragen. En wellicht rekenen ze er ook op dat Uplace, Oosterweel en de verbreding van de Brusselse ring gewoon door zullen gaan, ondanks het feit dat geen enkel weldenkend mens daar nog het nut van inziet. Want dergelijke absurde projecten zijn wél goed voor het BNP natuurlijk.

Ze gaan er trouwens van uit dat we ook binnen vijf jaar nog steeds een hoop spullen en diensten zullen kopen die we niet nodig hebben. Dat we zullen blijven stemmen op partijen die zich hardnekkig vasthouden aan oude recepten en waanideeën over groei en consumptie. Dat we er geen probleem mee zullen hebben om de planeet verder op te souperen om nog enkele korte termijn procentpuntjes groei te realiseren. Wie is hier naïef eigenlijk?

Ach, ik zou zo graag eens op 12 mei 2020 met deze mensen samen zitten om te kijken in hoeverre hun voorspelling hebben stand gehouden. Kan iemand dat voor me regelen aub?

verdieping


aardewerkzomerweekVoor wie al plannen aan het maken is voor de grote vakantie, hier alvast een ecologisch aanbod in vele opzichten. Aardewerk organiseert namelijk opnieuw een zomerweek. Deze week van zaterdag 4 juli tot vrijdag 10 juli in ‘La Bavière’ in Chassepierre in de Ardennen is een verdiepende combinatie van ontspanning en verdieping.

Via lezingen, workshops en andere activiteiten zal tijdens de week gewerkt worden rond het thema verbondenheid tussen mens en natuur. De generatie jongeren die nu opgroeit zal meer tijd hebben doorgebracht in de virtuele wereld dan in de natuur. Om die verbinding te herstellen zal vooral ingaan worden op de mogelijk rol van kunst op basis van een aantal vragen.

Wat gebeurt er wanneer we pogingen om ons met de natuurlijke wereld te verbinden beginnen vanuit de kunst, en niet op basis van reeds vastgestelde wetenschappelijke kennis? Kunstzinnige processen stellen ons in staat de wereld indirect te benaderen. Het is een uitnodiging van het onverwachte, een tasten naar een weg vooruit. In het midden van de negentiende eeuw, schreef de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau dat als je echt iets wilt begrijpen, je het moet proberen te benaderen alsof het helemaal nieuw voor je is. “Als je echt de varens wilt leren kennen dan moet je je flora thuis laten. Je moet proberen los te komen van gewoonlijk kennis over die plant wordt genoemd. (…) Je moet je ervan bewust zijn dat niets is wat je dacht dat het was.” Bij het benaderen van de natuur van uit die grondhouding kan kunstgebaseerde natuur- en milieueducatie een grote bijdrage leveren.

Tijdens de week kan je tenvolle genieten van de natuur in de omgeving, er is kinderopvang en heerlijk vegetarisch eten. Dat klinkt toch wat exclusiever dan een week bij de Club Med. Meer info via de site van Aardewerk, je kan meer info opvragen via info@aardewerk.be

 

out of the groei-box


Gisteren mocht ik een kleine pop-up lezing doen bij een receptie van de bio-ingenieurs naar aanleiding van een ere-doctoraat. De eerste pop-up spreker vond al het gezeur over klimaatverandering toch wat overdreven, de tweede hield een pleidooi voor out-of-the box denken én voor groei (die box mogen we niet verlaten). Dus kwam mijn stukje wel op een goed moment. Ik heb er redelijk wat aan gewerkt (het mocht maar vier minuten zijn), dus is het meteen ook een blogstukje geworden.

Goeienavond. Bij elk feestje is er wel iemand die er in slaagt met een paar opmerkingen de sfeer te verknallen. Wel, het zou best kunnen dat ik vanavond die persoon zal zijn, waarvoor preventief mijn excuses. Laat me duidelijk zijn, ik ben voor technologie, ik gebruik ook technologie bijvoorbeeld om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo  ben ik naar hier gekomen met de fiets, voor mij nog altijd een technisch hoogstandje.

Ik ga mijn schaarse minuten gebruiken om een pleidooi te houden voor minder technologie! Want wellicht zal hier vanavond ten overvloede de lof gezongen worden van alle mogelijke technologische oplossingen die ons een duurzame stralende toekomst zullen verzekeren. Zoals het tegenwoordig de mode is zullen al deze oplossing het adjectief ‘slim’ krijgen. We krijgen slimme auto’s, slimme energienetten, slimme vuilnisbakken, slimme medicatie, enzovoort. Soms denk ik dat hoe meer we dit adjectief slim gebruiken hoe meer we eigenlijk toegeven dat we zelf dom zijn.

We mogen trots zijn op onze creatieve verwezenlijkingen. We zijn de eerste soort in de lange geschiedenis van de planeet die in staat is zijn eigen habitat te vernietigen. Als we verder doen zoals we bezig zijn dan zorgt de klimaatverandering daar vanzelf voor, maar het kan zijn dat we al eerder een zwarte zwaan op onze weg treffen. we hebben nog steeds genoeg kernkoppen (slimme kernbommen gelukkig) om de planeet meermaals te vernietigen, voldoende gifstoffen om alle leven onmogelijk te maken, we zijn goed bezig onze bodems kapot te maken en onze hulpbronnen uit te putten. Nu Ik hoor jullie nu al denken, maar daar zal technologie de oplossing voor bieden!

Wel, dat is nu mijn exact mijn punt. Het geloof dat we met technologie alles kunnen oplossen is levensgevaarlijk. De laatste vijftig jaar zijn we blind gaan geloven in groei, in meer, in sneller, verder, hoger én slimmer. We hebben vooruitgang ingevuld als materiële groei en meer tweetbiocomfort en meer consumptie.  We denken dat we de natuur kunnen en moeten beheersen. Een overtuiging die vooral  onze hoogmoed en domheid onderstreept.

We hebben dus niet meer technologie nodig binnen het bestaande paradigma. We hebben een ander paradigma nodig. We moeten ons de vraag stellen; wat hebben we echt nodig hebben om goed te leven? Hoe kunnen we op een rechtvaardige manier alles wat de natuur ons ter beschikking stelt verdelen? We hebben geen nood aan technologische maar aan sociale innovatie,  geen nood aan een industriële revolutie maar een bewustzijnsrevolutie.

Mijn voorstel is daarom niet meer technologie, maar meer mededogen, verbondenheid, en ja meer liefde. Liefde voor de ongelofelijke diversiteit van wat er leeft op de planeet, verbondenheid met de volgende generaties en de mensen in het Zuiden die nu de prijs betalen van onze welvaart. Mededogen voor wie nu niet mee kan in de verschroeiende ratrace. Verbondenheid met wat we zelf belangrijk vinden. Er bestaat – gelukkig – geen slim toestel dat liefde of mededogen produceert. Dat zullen we zelf moeten doen.

Als we er niet in slagen te evolueren tot een emphatische samenleving (zoals Jeremy Rifkin het stelt) dan vrees ik dat we , zij het op een bijzonder slimme manier, verder richting afgrond denderen. Een prettige avond nog, met veel liefde.