tijd voor Community Land Trust


2015-05-01 15.10.53Een van de grote uitdagingen voor de toekomst is het voorzien van voldoende betaalbare woningen. Een op zich eenvoudig idee daarbij is om niet langer uit te gaan van het ‘bezitten van grond’. Waarom zouden we  de grond onder onze woningen niet delen met de toekomstige generaties? Een terugkeer naar de ‘commons’, hulpbronnen toegankelijk voor alle leden van de samenleving. Community Land Trust is een innovatief en sociaal woonproject waarbij eigenaars enkel de woning en niet de grond eronder kopen. De grond is en blijft eigendom van de gemeenschap. Op die manier is een eigen woning meer betaalbaar voor mensen met een laag inkomen.  Ook participatie van de bewoners en de buurt is belangrijk in een CTL-project. Bewoners werken samen met specialisten het bouwprogramma uit en zijn verenigd in een woongemeenschap. Samen en goedkoper wonen, dromen we daar niet allemaal van?  (je kan hier een getuigenis beluisteren van een deelnemer van het Gentse project in opstart).

 

Grond wordt vaak geschonken door de overheid  en is eigendom van de trust, die democratisch beheerd wordt door enerzijds eigenaars van de woningen en anderzijds ook de overheid en de buurt. Doordat mensen enkel het huis moeten kopen, kan wonen goedkoper.

Het is een andere en meer duurzamere manier van sociale huisvesting:

  • actieve participatie van de bewoners in het project, er is medezeggenschap over het bijvoorbeeld het bouwprogramma , de gezamenlijke gedeeltes + maar ook over de woongemeenschap, doordat in bestuur ook bewoners opgenomen zijn
  • duidelijke link naar de omgeving / de buurt; zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur en er zijn vaak ook collectieve ruimtes die openstaan voor de buurt
  • eventuele subsidies aan bewoners keren na de verkoop van de woning terug naar de overheid
  • door de grond niet van eigenaar verandert, wordt onttrokken aan de markt, is er minder vastgoedspeculatie

Je kan meer info vinden over dit model op CLT Gent, meer nog je kan de organisatie steunen door lid te worden van de vzw.

 

 

bottom up energie


Met veel plezier kondig ik twee initiatieven aan die duidelijk maken dat de verandering van onderuit volop bezig is. Zo is vrijdag 6 december de vzw ‘CLT Gent‘ opgericht. CLT staat voor Community Land Trust en is een model dat het mogelijk maakt voor mensen met weinigen middelen om toch een woning te verwerven. Het belangrijkste element daarbij is de grond steeds eigendom blijft van de Trust, waarop betaalbare woningen worden opgericht. Vergelijkbare projecten in het buitenland tonen aan dat dit model zorgt voor een interessante dynamiek en wonen mogelijk maakt voor een groep mensen die anders veroordeeld blijft toch slechte huurwoningen. De voorbije twee jaar is door een reeks partners heel wat voorbereidend werk verzet. Nu is een vzw opgericht en is de stad Gent aan het kijken welke grond hiervoor kan beschikbaar gesteld worden.

Deze trailer gaat over een vergelijkbare aanpak in Boston.

Dinsdag 10 december is er dan de feestelijke lancering van EnerGent, de burger coöperatieve rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Honderden mensen worden om 20 uur in NTGent verwacht voor een toch wel historisch moment. We gaan zelf onze energie opwekken en zelf bepalen wat er met de opbrengst gebeurt. Het vele geld dat op spaarboekjes staat kan de gemeenschap ten goed komen dank zij dergelijke initiatieven. Wees gerust er wordt niet geïnvesteerd in achtergestelde leningen zoals bij Groenkracht. De Gentse coöperatieve wordt zeer democratisch beheert.

Net zoals bij het CLT verhaal komt het initiatief van onderuit, maar wil de stad Gent een constructieve partner zijn en waar mogelijk de projecten ondersteunen. Op die manier versterken we een onuitputtelijke bron van sociale en hernieuwbare energie; de kracht van mensen die zelf de handen uit de mouwen steken en vandaag bouwen aan de wereld van morgen.

Ik ben lid geworden van de vzw CLT Gent en heb mijn eerste aandelen bij EnerGent gekocht. Ik hoop van u hetzelfde!