je ne suis pas Europe?


Niet alleen wat kernenergie betreft maar ook als het over landbouw gaat kiest Europa partij voor de grote commerciële belangen. Het besluit van de EU om de lidstaten zelf te laten beslissen over de komst van GGO’s klinkt misschien democratisch, maar zal ongetwijfeld zorgen dat GGO’s op grote schaal in de EU zullen worden toegelaten. De lobbyisten van Monsanto en co zullen in hun vuistje lachen. Al ben ik een voorstander van meer Europa, een beleid ten dienste van de financiële sector en de multinationals? In dat geval; ‘je ne suis pas Europe’.

Het GGO besluit is erg jammer, want het is ondertussen ten overvloede aangetoond dat de groeiende wereldbevolking gezond gevoed kan worden zonder GGO’s, door te kiezen voor agro-ecologische landbouw en gemeenschapslandbouw. Een methode die tevens de grond en het klimaat ten goede komt. Maar omdat we met (aan)klagen niet veel verder komen meteen een oproep om de tegenbeweging te steunen.

Durf te denken (behalve over GGO’s)


IMG_0975Vandaag was er dus het protestfeest rond de GGO’s in Gent op de Kouter. Ondanks het druilerige weer zijn toch zeker 300 mensen langsgekomen om hun ongenoegen te uiten.

De voorbije dagen was er trouwens flink wat discussie hierover onder andere in De Standaard. Dat is op zich een goede zaak, dat er debat mogelijk is over deze technologie en de argumenten die door de GGO-industrie steeds worden opgedist. Zoals het argument dat GGO’s de honger uit de wereld kunnen helpen en perfect veilig zijn voor de gezondheid.

Wat dit laatste betreft is het de moeite even te kijken bij het ‘Europees Netwerk van Wetenschappers’ die een gefundeerde tekst heeft uitgewerkt om duidelijk te maken dat er absoluut geen consensus is over de zogenaamde veiligheid van deze producten. De tekst komt niet van ‘actievoerders die emotioneel en onwetend zijn’, maar over specialisten in diverse domeinen (maar met dat verschil dat ze niet betaald worden door Monsanto).

IMG_0976Over de andere argumenten zoals dat van de honger is Kathleen Van Bremt duidelijk in haar standpunt (hier een fragmentje) “Het hongerargument is een theoretisch argument, dat in de praktijk echter nergens op slaat. De meeste GGO’s hebben tot doel pesticiden, herbiciden en kunstmeststoffen te verkopen voor de industriële landbouw. De gentechnologie draagt overigens niet bij tot een vermindering van het gebruik van pesticiden en herbiciden zoals de chemische sector ons graag laat geloven. Het is geen toeval dat de afgelopen decennia bijna de hele zaaigoedsector in handen is gekomen van de chemische industrie, die daarmee stelselmatig controle tracht te krijgen over onze voedselproductie, en die boeren van over de hele wereld afhankelijk maakt van die industrie. Bovendien krijgen die bedrijven, middels de patenten die ze op de technologie bezitten, ook ‘het leven’ zelf in eigendom. Dat de kassa daardoor rinkelt, hoeft geen betoog. Met honger heeft dat allemaal niet veel te maken, tenzij het om winsthonger zou gaan.”

Duidelijke taal me dunkt. Toch zal het moeilijk zij om in Gent officieel actie te ondernemen tegen GGO’s, want de Gentse universiteit staat aan de wieg van de GGO-technologie en het is binnen de universiteit taboe om hierover zelfs maar een kritische vraag te stellen. Op de actie was een beschamend filmpje te zien waar de woordvoerder van de universiteit wist te melden dat: ‘het standpunt van de UGent over GGO’s is dat we geen standpunt hebben‘. De slogan ‘Durf te Denken’ is dus niet altijd van toepassing.

GGO’s: niet in onze naam


Het gaat niet enkel om verstillen en inzicht, we moeten natuurlijk ook onze stem laten horen als dit nodig is. Daarom deze brede oproep voor een actie in Gent op 12 november.

GENETISCH GEMODIFICEERDE GEWASSEN NIET IN ONZE NAAM, NIET IN NAAM VAN DE HONGER, NIET IN NAAM VAN DE WETENSCHAP!


Een wereld zonder MONSANTO is mogelijk!

Op 12 november vindt tussen 11u en 14u op de Kouter in Gent een belangrijk protestfeest plaats. Tal van wetenschappers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, activisten, mensen uit de culturele sector, vakbonden, burgers en politici verzamelen dan om te laten zien en horen dat ze leugens zoals verspreid door de agrochemische industrie niet slikt. Het huidige industriële landbouwmodel laat zien dat het niet in staat is de wereld te voeden, vervuilt ecosystemen via grootschalig gebruik van pesticiden en kunstmest en put de aarde uit. Dat terwijl volgens tal van experts een meer duurzame landbouw de groeiende wereldbevolking kan voeden, zonder toekomstige generaties het leven onmogelijk te maken.

In de Handelsbeurs vindt op datzelfde moment een verjaardagsfeest plaats waarbij het Vlaams Instituut Biotechnologie “30 jaar agro-biotechnologie” viert,  in aanwezigheid van topmannen van de agro-chemiereuzen Monsanto en Dupont.

De leugen die we niet slikken is dat we GGOs nodig hebben om de wereld te voeden. De mythe die we doorprikken is dat er een wetenschappelijke consensus rond GGO’s bestaat. Een eis die we stellen is dat de overheden gemeenschapsgeld investeren in alternatieven voor de industriele landbouw en de verdere privatisering en commercialisering van wetenschappelijk onderzoek tegen gaat.

Aan iedereen die zich verzet tegen een verdere privatisering van het leven en een machtige greep op ons voedsel, aan iedereen die gelooft in een eerlijkere en duurzamere landbouw : “kom naar Gent en vier met ons mee!”

Afspraak 12 november 2013, Kouter (Gent)  11h – 14h: groot protestfeest met infomarkt, muziek (Collieman, Tom Kestens, Jaune Toujours,…), boodschappen van wetenschappers, schrijvers, NGOs, boeren en politici, … warme soep met een verhaal, aardappelenverkoop,…

Vanaf het Sint-Pietersstaton geraak je er makkelijk met tram 1 (richting Evergem, stop Korte Meer)

GGOfeest

daden van verzet


Gisteren zijn naar schatting twee miljoen mensen op straat gekomen om wereldwijd te protesteren tegen de macht van Monsanto. Deze mars tegen Monsanto wil duidelijk maken dat wij niet kiezen voor een voedselindustrie die gericht is op machtconcentratie en winst. Dat wij niet geloven dat alles overlaten aan de ‘vrije markt’ de beste oplossing is. Dat wij niet tolereren dat overheden enkel nog de belangen van de grote spelers behartigen. Dat wij verontwaardigd zijn over het patenteren van leven en het nemen van onnodige risico’s door het inzetten van meer en meer technologie. Wie nog eens alle argumenten op een rij wil lezen: ga naar De Wereld Morgen. Ook in Antwerpen is er actie gevoerd (ik zal er niet bij kunnen zijn wegens de hele dag vergadering met de fractie in Gent).

Een andere vorm van verzet zie je hier. Hoe een kleine groep mensen zich blijft verzetten tegen de onverzadigbare honger van de politieke en economische machten die in naam van de waanzin en tegen alle gezond verstand in blijven inzetten op groei en daarmee mens en natuur vernietigen. Kijk dit filmpje helemaal uit, en denk dan even wat jij kan doen via Doel2020.

patatten rechtspraak


Deze morgen zijn 11 leden van de Field Liberation Movement veroordeeld tot celstraffen tussen de zes en de acht maanden. Dit in kader van de zogenaamde aardappeloorlog in Wetteren. De beklaagden zijn veroordeeld per verstek omdat ze weigerden de zitting bij te wonen. Niet om moeilijk te doen, maar omdat de verdediging geen toestemming kreeg om getuigen op te roepen en materiaal te laten zien over de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen. Zo weigerde de rechter te luisteren naar de argumenten van een expert van de bioveiligheidsraad die tegen de veldproef in Wetteren adviseerde. Vreemd dat een rechter op die manier het debat over de kern van de zaak weigert te bespreken.

Tevens hadden zich bij de eerste zitting 91 bezorgde burgers vrijwillig aangemeld bij het proces omdat ze de actie in Wetteren steunden. Maar ook daar ging de rechter niet op in. En dus worden nu vijf van de elf veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van 6 tot 8 maanden, een boete en schadevergoeding. Dit zijn wel bijzonder hoge straffen zeker als je het vergelijkt met de straffeloosheid waarmee banken en multinationals zonder probleem gemeenschappen en eco-systemen vernietigen. Zelfs degene die moedwillig een milieuramp a-la Deep Water horizon veroorzaakt zal geen nacht in de cel zitten.

De buiten proportionele straffen wijzen erop dat de actievoerders een gevoelige snaar raken, waar de gevestigde machten schrik voor hebben. We worden meegezogen in een voedselsysteem waar de macht zich concentreert bij een steeds kleinere groep spelers waarbij boeren en consumenten alle macht over voedselproductie dreigen te verliezen. Ik gebruik even dit citaat uit een uitstekend artikel van Esmeralda Borgo: “Het gepolariseerde pro-contra-debat over ggo’s is volgens mij niet meer dan een uiting van de totale vervreemding tussen consumenten, boeren, wetenschappers en beleid. Wetenschappers die steeds meer afhankelijk worden van de industrie, die op haar beurt meer geïnteresseerd is in een patenteerbaar product dan in de lokale (agro)biodiversiteit of de wensen van de consument. Jaar na jaar toont de Eurobarometer immers aan dat de grote meerderheid van de consumenten geen ggo’s op z’n bord wenst. Dit wordt helaas al te gemakkelijk afgedaan als “emotioneel” of “onwetenschappelijk”. Over de vraag welke wetenschappen we nodig hebben, voor welk type landbouw, mag je blijkbaar niet discussiëren!”

Laat ons deze uitspraak dan maar aangrijpen om zelf nog meer actie te voeren voor voedselsoevereiniteit.  Start zelf je moestuin, wordt lid van een voedselteam, schrijf je vandaag nog in voor ‘dagen zonder vlees’, informeer jezelf en anderen over de noodzaak van, ondersteun het Field Liberarion Movement en kies voor lokale biologische producten.

de aardappelen


De aardappelkwestie is terug. Het proces tegen 11 van de actievoerders is gisteren gestart, en dat is wellicht een goede reden om nog wat aandacht te geven aan de GGO kwestie.  Deze namiddag is er alvast een wandeling rond het thema:

Wandeling in GGO-land: op onderzoek in de geboortestreek van de GGOs, de Biotech Valley te Zwijnaarde

Woensdagmiddag 9 mei organiseren de sympathisanten van het FLM een
wandeling / burgerinspectie op de terreinen van de Ghent Biotech Valley.
De Universiteit van Gent huist daar samen met grote biotech bedrijven.
Enkel gewapend met scherpe vragen (zie verder), volgen we op 9 mei een
ludiek en informatief parcours in het TechnoPark «Ardoyen » ardoyen.be te
Zwijnaarde. Het park bevindt zich nabij het treinstation Gent-St-Pieters
(op 1,5 km).

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) bevindt zich in het hart van
het park en speelt er een belangrijke rol in de interactie tussen de
wetenschap en de biotech bedrijven. Bovendien is het VIB een vurige
pleitbezorger van biotechnologie. Als het ware de spin in het web van de
Biotech Valley en de belangen rondom GGOs.

Deze wandeling in GGO-land gaat langs de instituten die ze promoten en de
bedrijven die de winst opstrijken. We staan stil bij de rampzalige gevolgen
van de biotechnologie voor de landbouw: een vlucht vooruit in het failliete
model van de intensieve landbouw. Samen met de GGOs verspreiden zich
giftige en chemische bestrijdingsmiddelen van dezelfde firma’s. Dood en
verderf voor de bijen, de lokale boeren en het klimaat zijn het gevolg. Wij
willen alle spelers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, bedrijf of
overheid. In de biotech valley komen belangrijke investeringen met publieke
gelden ten goede aan grote bedrijven via kenniscentra, incubatie en
innovatie-centra, technologische transfer, onderzoeksprojecten. In plaats
van aan publiek onderzoek ten dienste van de maatschappij. De vrienden van
het FLM nodigen iedereen uit om hen te vergezellen tijdens de zoektocht. De
samenkomst biedt ook een gelegenheid om oplossingen en alternatieven voor
te stellen, als kleine stappen op weg naar voedselsoevereiniteit.

Praktische info:
De geleide wandeling gaat door op woensdagnamiddag 9 mei. Vanaf 14u is er
een kleine markt met producten en infostands, naast de hoofdingang van het
park. Tussen 14u30 en 17u maken we een wandeling met verschillende
tussenstops. Gidsen zullen informatie verschaffen over de bedrijven die
daar gevestigd zijn en wat zij doen. Na de wandeling is er tijd voor
uitwisseling en discussie.

Meer info op de site van het FLM en die van de ontslagen Barbara Van Dijck.

 

monsanto


Ik heb de film nog niet helemaal gezien, maar dit is werkelijk een hallucinant verhaal. Een Amerikaanse boer die al zijn hele leven zonder GGO’s werkt krijgt een rechtszaak aan zijn broek van Monsanto; Want wat blijkt, door een storm is er GGO-zaad van andere velden op zijn velden terecht gekomen. Nu beschuldigd Monsanto de boer er van om illegaal hun zaad te gebruiken. Naast een schadevergoeding van 200 000 dollar willen ze ook volledig beslag leggen op de oogst. De film toont de strijd van de boer tegen de multinational.

In de tijd van het aardappelveld in Wetteren kregen de actievoerders wel eens het etiket van misdadiger en crimineel opgeplakt. Maar als dit de gevolgen zijn van de GGO industrie, dan is wel duidelijk waar de echte criminelen zitten. (als je nu geen tijd hebt om dit te bekijken – bvb omdat je aan het werk bent – hou de link bij voor het weekend.)

dilemma


Gisteren op Vestrock ook een stuk van het verhaal gehoord Arnold Van Huis die een pleidooi hield voor het eten van insecten. Ze zijn voedzaam, stoten geen CO2 uit, hebben geen krachtvoer of antibiotica nodig en zijn nu al een belangrijke bron van proteïnen en eiwitten in veel landen in het Zuiden. Na zijn lezing werden er insectenhapjes uitgedeeld. Het waren koekjes en pralines met daarin sprinkhanen en meelwormen verwerkt. Ik heb er dus ook een paar gegeten. Wat ik me nu afvraag… kan je als vegetariër insecten eten?  Dit zal ik eens moeten overleggen met mijn vegetarische vrienden…

Het verhaal van Marc Van Montagu heb ik niet gehoord omdat ik dus een interview gaf aan Radio Centraal. Hier kan je het beluisteren. Over mijn eigen show was ik niet helemaal tevreden, want we stonden naast het hoofdpodium, dus ondanks de koptelefoons die iedereen op had (wij ook dus) was het toch een beetje moeilijk om mezelf verstaan. En reacties uit het publiek hoor je al helemaal niet natuurlijk. (op de foto een beeld van de soundcheck). Maar een interessante ervaring natuurlijk om zo eens de backstage van het festival mee te maken. (al was er voor ons geen kleedkamer zoals voor de mannen van Das Pop of Triggerfinger)

En om nog maar eens terug te keren op de patatjes, druk ik hier nog de mening van van Jan Thoelen, een boer – in – opleiding die vind dat deze mening onvoldoende aan bod is gekomen tot hiertoe:

“De aardappel-kwestie: wat u niet te horen kreeg…”

Door genetisch gemanipuleerde aardappelen, resistent tegen de aardappelplaag, zouden de Vlaamse landbouwers jaarlijks 55 miljoen € kunnen besparen op gewasbeschermingsmiddelen. Dus twee vliegen in één klap: minder kosten voor de boer en een milieuvriendelijke aardappelteelt.  “Wie kan daar iets op tegen hebben?”

Als boer graven we graag naar de grond van de zaak, dus ook in deze kwestie. Laten we ons allereerst eens afvragen waarom de Vlaamse aardappelboeren ieder seizoen  10 tot 15 keer met hun spuittoestel uitrukken om deze gevreesde schimmel- ziekte te lijf te gaan?

Meer dan de helft van het Vlaamse bewaar-aardappel-areaal wordt momenteel beplant met één en het zelfde ras: “Bintje”.  Naast het feit dat Bintje top opbrengsten levert van goudgele, vastkokende, uniforme aardappelen, is dit een zeer plaag-gevoelig ras. U moet geen landbouwer zijn om te beseffen dat indien wij dergelijke oppervlakte aanplanten met dit ziektegevoelige ras, in combinatie met een nauwe vruchtwisseling, een bemesting op basis van kunstmest en een chemische onkruidbestrijding,  dat hier niet enkel aardappelen worden gekweekt maar vooral ziekte!

Toch dienen we ons dan af te vragen, waarom de Vlaamse boeren zo massaal inzetten op dit ziektegevoelige ras? Want er zijn aangenamere zaken dan iedere 2 weken met de veldspuit je land op te moeten gaan.

Anno 2011 wil de consument en de aardappel-handel enkel nog spotgoedkope-goudgele-vastkokende aardappelen die daarbij ook nog eens uniform zijn en lang bewaren: Bintjes dus. Om al deze positieve ras-eigenschappen te bundelen, moest de Bintje-aardappel dus wel ergens toegeven,  en dat was dus in zijn levensnoodzakelijke ziekte-weerbaarheid. Tot op heden ook nog eens zeer interessant voor de agro-industrie, want met fungiciden (schimmel-bestrijdings-middelen)  valt veel geld te verdienen.

Laten we vervolgens even rekenen: Omwille van de tal van tussenschakels in de vermarkting van de aardappelen en de zeer lage winkelprijzen van minder dan 0,5€ per kg, worden onze boeren verplicht om  minstens 40 tot 50 ton aardappelen te halen van een hectare om zich van een waardig inkomen te voorzien.

Stel nu dat wij als consument bereid zouden zijn om minstens 1€ per kg te betalen voor onze aardappelen. En dat we daarenboven een beetje meer moeite zouden doen om de aardappel-keten zo kort mogelijk te houden: via hoevewinkels, boerenmarkten, aardappel-abonnementen, …  Dan zou onze Vlaamse aardappelboer zijn waardig arbeidsinkomen reeds kunnen halen bij een oogst van 20 tot 30 ton per hectare!

En stel nu ook eens dat wij als consument bereid zouden zijn om naast goudgele, vastkokende bewaar aardappelen ook af en toe eens te kiezen voor ietswat blekere aardappelen, ietswat bloemerige aardappelen, een mix van kleine en grotere aardappelen, of alternatieven zoals aardpeer?

 

Wel, het moet nu toch lukken dat een aantal aardappelrassen: Bionica, Toluca, Sarpo-mira, Bio-gold, Raja bovenstaande eigenschappen bevatten alsook de geroemde resistentie tegen de aardappelplaag! Niet door genetische manipulatie zoals de aardappelen te Wetteren, maar door jaren van eerbiedwaardig biologisch veredelingswerk op maatschappelijk aanvaarde wijze.

De aardappelplaag-problematiek zou dus met andere woorden ,mits een bewuste keuze voor alternatieve aardappelrassen en een eerlijke prijs voor de boer, vandaag op een duurzame en relatief goedkope manier op te lossen zijn. Maar wat met de onzekere toekomst? De klimaatsveranderingen en de opkomst van nieuwe ziekte en plagen?

Wel, Indien deze biologische veredelaars ook maar een fractie van de financiële middelen zouden krijgen die de GGO-onderzoekers vandaag krijgen, zouden zij samen met de boeren, deze natuurlijke aardappelsoorten kunnen verder veredelen om weerbaarheid op te bouwen tegen welke ziektes de toekomst ons ook zou brengen: Robuustheid. Mits natuurlijk de voorwaarden dat de boer kiest voor rassen-diversiteit en  biologische landbouw-technieken. Enkele prachtige voorbeelden hiervan zijn Niek Vos en zijn Bionica-aardappel, Sarvari-trust, Dottenfelderhof Zuchtung, Bingenheimer Saatgut, Werkgroep eigen zaadteelt, Botton-Village Seed breeding,…

En wat dan met de toenemende wereldbevolking? Als we momenteel ,volgens Panorama, 1/3 van ons voedsel weg werpen, een groot deel van ons landbouwareaal opofferen voor veevoederteelten ten gunste van de vleesproductie, en zelfs een deel van onze land- en tuinbouwgewassen exporteren, dan  zal een tekort aan aardappelen niet echt een probleem worden!

Maar laat me eerlijk zijn, of u als consument nu deze extra moeite wel of niet gaat doen, en of onze Vlaamse regering “in actie” eindelijk hun gezond boerenverstand eens gaat gebruiken, daar lig ik niet wakker van, want dat zal vroeg of laat wel moeten gebeuren. Wat me wel enorm kwelt is het feit dat de Wetterse-GGO aardappelen zullen verkocht worden aan de hoogste bieder: Bayer, Monsanto of BASF. Bedrijven die niet dezelfde vredelievende intenties hebben als onze Gentse GGO-wetenschappers.

Een verduidelijking: Door het onderzoeken van de ware impact van pesticiden op mens en milieu en de strenger wordende reglementering van Europa, zullen boeren in de toekomst steeds minder pesticiden mogen gebruiken. Jammer voor de Bintje-aardappel, want deze kan niet groeien zonder pesticiden.  En jammer voor Bayer, Monsanto en BASF, toeleveranciers van pesticiden,  want een belangrijke stroom van hun inkomsten zal hierdoor stoppen. Daarom kozen zij om samen met de wetenschap via genetische manipulatie, een aardappelras te ontwikkelen dat resistent is tegen de aardappelplaag en dat daarenboven te patenteren valt. Als de boer dus in de nabije toekomst geen pesticiden meer bij deze bedrijven zal mogen kopen, zal hij alsnog van hen afhankelijk worden voor zijn plantgoed!

We zagen dit al eerder gebeuren in Azië en Latijns-Amerika waar deze bedrijven boerenfamilies en hun eco-systemen tot de wanhoopsdaad drijven. Het goedkope GGO – katoen ,geproduceerd door de Indische boeren voor de kledij van de westerling, zorgt voor een golf van zelfmoord op het Indische platte land, doordat zij niet langer hun schulden kunnen afbetalen aan deze bedrijven. En de goedkope GGO- soja ,voor onze olie-houdende producten en onze veevoeders zorgt voor een massale ontbossing van het amazone-woud in Brazilië. De productie van deze GGO- gewassen creëren dus erbarmelijke socio-economische omstandigheden die voor deze mensen onhoudbaar worden. En nee, zij hebben geen keuze zoals de Vlaamse boeren. Ze worden door deze agro-multinationals subtiel gedwongen  om te kiezen voor hun GGO-zaden en bijhorende gewasbeschermingsmiddelen. Alsook om hun oogst tegen zeer lage prijzen te verkopen zodat er door de agro-industrie duchtig mee gespeculeerd kan worden op grondstoffen markten.

Dus, “Wat is dan geweld meneer?”

Een 20-tal aardappelplanten uittrekken in Wetteren, om symbolisch de macht te breken van de wereldvreemde biotechnologie &  agro-industrie? Of boeren in het zuiden tot de wanhoopsdaad drijven en consumenten in het Westen blijven voorliegen?

De GGO-onderzoekers hebben momenteel van Minister Lieten hun schade vergoeding reeds gekregen, zonder het proces te moeten afwachten: 250.000€, geld van de Vlaamse burger.  Bovenop de 150.000€ die ze reeds gekregen hadden voor hun 200m²  groot GGO-aardappelveld. En wat kregen wij, die opstonden voor rechtvaardigheid en het doorbreken van de leugens?

Maar geen getreur en geklaag, want u kan morgen kiezen waar en welke aardappelen u zal kopen en dat maakt het verschil!

Jan Thoelen, (boer-in-opleiding)