je ne suis pas Europe?


Niet alleen wat kernenergie betreft maar ook als het over landbouw gaat kiest Europa partij voor de grote commerciële belangen. Het besluit van de EU om de lidstaten zelf te laten beslissen over de komst van GGO’s klinkt misschien democratisch, maar zal ongetwijfeld zorgen dat GGO’s op grote schaal in de EU zullen worden toegelaten. De lobbyisten van Monsanto en co zullen in hun vuistje lachen. Al ben ik een voorstander van meer Europa, een beleid ten dienste van de financiële sector en de multinationals? In dat geval; ‘je ne suis pas Europe’.

Het GGO besluit is erg jammer, want het is ondertussen ten overvloede aangetoond dat de groeiende wereldbevolking gezond gevoed kan worden zonder GGO’s, door te kiezen voor agro-ecologische landbouw en gemeenschapslandbouw. Een methode die tevens de grond en het klimaat ten goede komt. Maar omdat we met (aan)klagen niet veel verder komen meteen een oproep om de tegenbeweging te steunen.

Durf te denken (behalve over GGO’s)


IMG_0975Vandaag was er dus het protestfeest rond de GGO’s in Gent op de Kouter. Ondanks het druilerige weer zijn toch zeker 300 mensen langsgekomen om hun ongenoegen te uiten.

De voorbije dagen was er trouwens flink wat discussie hierover onder andere in De Standaard. Dat is op zich een goede zaak, dat er debat mogelijk is over deze technologie en de argumenten die door de GGO-industrie steeds worden opgedist. Zoals het argument dat GGO’s de honger uit de wereld kunnen helpen en perfect veilig zijn voor de gezondheid.

Wat dit laatste betreft is het de moeite even te kijken bij het ‘Europees Netwerk van Wetenschappers’ die een gefundeerde tekst heeft uitgewerkt om duidelijk te maken dat er absoluut geen consensus is over de zogenaamde veiligheid van deze producten. De tekst komt niet van ‘actievoerders die emotioneel en onwetend zijn’, maar over specialisten in diverse domeinen (maar met dat verschil dat ze niet betaald worden door Monsanto).

IMG_0976Over de andere argumenten zoals dat van de honger is Kathleen Van Bremt duidelijk in haar standpunt (hier een fragmentje) “Het hongerargument is een theoretisch argument, dat in de praktijk echter nergens op slaat. De meeste GGO’s hebben tot doel pesticiden, herbiciden en kunstmeststoffen te verkopen voor de industriële landbouw. De gentechnologie draagt overigens niet bij tot een vermindering van het gebruik van pesticiden en herbiciden zoals de chemische sector ons graag laat geloven. Het is geen toeval dat de afgelopen decennia bijna de hele zaaigoedsector in handen is gekomen van de chemische industrie, die daarmee stelselmatig controle tracht te krijgen over onze voedselproductie, en die boeren van over de hele wereld afhankelijk maakt van die industrie. Bovendien krijgen die bedrijven, middels de patenten die ze op de technologie bezitten, ook ‘het leven’ zelf in eigendom. Dat de kassa daardoor rinkelt, hoeft geen betoog. Met honger heeft dat allemaal niet veel te maken, tenzij het om winsthonger zou gaan.”

Duidelijke taal me dunkt. Toch zal het moeilijk zij om in Gent officieel actie te ondernemen tegen GGO’s, want de Gentse universiteit staat aan de wieg van de GGO-technologie en het is binnen de universiteit taboe om hierover zelfs maar een kritische vraag te stellen. Op de actie was een beschamend filmpje te zien waar de woordvoerder van de universiteit wist te melden dat: ‘het standpunt van de UGent over GGO’s is dat we geen standpunt hebben‘. De slogan ‘Durf te Denken’ is dus niet altijd van toepassing.

GGO’s: niet in onze naam


Het gaat niet enkel om verstillen en inzicht, we moeten natuurlijk ook onze stem laten horen als dit nodig is. Daarom deze brede oproep voor een actie in Gent op 12 november.

GENETISCH GEMODIFICEERDE GEWASSEN NIET IN ONZE NAAM, NIET IN NAAM VAN DE HONGER, NIET IN NAAM VAN DE WETENSCHAP!


Een wereld zonder MONSANTO is mogelijk!

Op 12 november vindt tussen 11u en 14u op de Kouter in Gent een belangrijk protestfeest plaats. Tal van wetenschappers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, activisten, mensen uit de culturele sector, vakbonden, burgers en politici verzamelen dan om te laten zien en horen dat ze leugens zoals verspreid door de agrochemische industrie niet slikt. Het huidige industriële landbouwmodel laat zien dat het niet in staat is de wereld te voeden, vervuilt ecosystemen via grootschalig gebruik van pesticiden en kunstmest en put de aarde uit. Dat terwijl volgens tal van experts een meer duurzame landbouw de groeiende wereldbevolking kan voeden, zonder toekomstige generaties het leven onmogelijk te maken.

In de Handelsbeurs vindt op datzelfde moment een verjaardagsfeest plaats waarbij het Vlaams Instituut Biotechnologie “30 jaar agro-biotechnologie” viert,  in aanwezigheid van topmannen van de agro-chemiereuzen Monsanto en Dupont.

De leugen die we niet slikken is dat we GGOs nodig hebben om de wereld te voeden. De mythe die we doorprikken is dat er een wetenschappelijke consensus rond GGO’s bestaat. Een eis die we stellen is dat de overheden gemeenschapsgeld investeren in alternatieven voor de industriele landbouw en de verdere privatisering en commercialisering van wetenschappelijk onderzoek tegen gaat.

Aan iedereen die zich verzet tegen een verdere privatisering van het leven en een machtige greep op ons voedsel, aan iedereen die gelooft in een eerlijkere en duurzamere landbouw : “kom naar Gent en vier met ons mee!”

Afspraak 12 november 2013, Kouter (Gent)  11h – 14h: groot protestfeest met infomarkt, muziek (Collieman, Tom Kestens, Jaune Toujours,…), boodschappen van wetenschappers, schrijvers, NGOs, boeren en politici, … warme soep met een verhaal, aardappelenverkoop,…

Vanaf het Sint-Pietersstaton geraak je er makkelijk met tram 1 (richting Evergem, stop Korte Meer)

GGOfeest

daden van verzet


Gisteren zijn naar schatting twee miljoen mensen op straat gekomen om wereldwijd te protesteren tegen de macht van Monsanto. Deze mars tegen Monsanto wil duidelijk maken dat wij niet kiezen voor een voedselindustrie die gericht is op machtconcentratie en winst. Dat wij niet geloven dat alles overlaten aan de ‘vrije markt’ de beste oplossing is. Dat wij niet tolereren dat overheden enkel nog de belangen van de grote spelers behartigen. Dat wij verontwaardigd zijn over het patenteren van leven en het nemen van onnodige risico’s door het inzetten van meer en meer technologie. Wie nog eens alle argumenten op een rij wil lezen: ga naar De Wereld Morgen. Ook in Antwerpen is er actie gevoerd (ik zal er niet bij kunnen zijn wegens de hele dag vergadering met de fractie in Gent).

Een andere vorm van verzet zie je hier. Hoe een kleine groep mensen zich blijft verzetten tegen de onverzadigbare honger van de politieke en economische machten die in naam van de waanzin en tegen alle gezond verstand in blijven inzetten op groei en daarmee mens en natuur vernietigen. Kijk dit filmpje helemaal uit, en denk dan even wat jij kan doen via Doel2020.

patatten rechtspraak


Deze morgen zijn 11 leden van de Field Liberation Movement veroordeeld tot celstraffen tussen de zes en de acht maanden. Dit in kader van de zogenaamde aardappeloorlog in Wetteren. De beklaagden zijn veroordeeld per verstek omdat ze weigerden de zitting bij te wonen. Niet om moeilijk te doen, maar omdat de verdediging geen toestemming kreeg om getuigen op te roepen en materiaal te laten zien over de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen. Zo weigerde de rechter te luisteren naar de argumenten van een expert van de bioveiligheidsraad die tegen de veldproef in Wetteren adviseerde. Vreemd dat een rechter op die manier het debat over de kern van de zaak weigert te bespreken.

Tevens hadden zich bij de eerste zitting 91 bezorgde burgers vrijwillig aangemeld bij het proces omdat ze de actie in Wetteren steunden. Maar ook daar ging de rechter niet op in. En dus worden nu vijf van de elf veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van 6 tot 8 maanden, een boete en schadevergoeding. Dit zijn wel bijzonder hoge straffen zeker als je het vergelijkt met de straffeloosheid waarmee banken en multinationals zonder probleem gemeenschappen en eco-systemen vernietigen. Zelfs degene die moedwillig een milieuramp a-la Deep Water horizon veroorzaakt zal geen nacht in de cel zitten.

De buiten proportionele straffen wijzen erop dat de actievoerders een gevoelige snaar raken, waar de gevestigde machten schrik voor hebben. We worden meegezogen in een voedselsysteem waar de macht zich concentreert bij een steeds kleinere groep spelers waarbij boeren en consumenten alle macht over voedselproductie dreigen te verliezen. Ik gebruik even dit citaat uit een uitstekend artikel van Esmeralda Borgo: “Het gepolariseerde pro-contra-debat over ggo’s is volgens mij niet meer dan een uiting van de totale vervreemding tussen consumenten, boeren, wetenschappers en beleid. Wetenschappers die steeds meer afhankelijk worden van de industrie, die op haar beurt meer geïnteresseerd is in een patenteerbaar product dan in de lokale (agro)biodiversiteit of de wensen van de consument. Jaar na jaar toont de Eurobarometer immers aan dat de grote meerderheid van de consumenten geen ggo’s op z’n bord wenst. Dit wordt helaas al te gemakkelijk afgedaan als “emotioneel” of “onwetenschappelijk”. Over de vraag welke wetenschappen we nodig hebben, voor welk type landbouw, mag je blijkbaar niet discussiëren!”

Laat ons deze uitspraak dan maar aangrijpen om zelf nog meer actie te voeren voor voedselsoevereiniteit.  Start zelf je moestuin, wordt lid van een voedselteam, schrijf je vandaag nog in voor ‘dagen zonder vlees’, informeer jezelf en anderen over de noodzaak van, ondersteun het Field Liberarion Movement en kies voor lokale biologische producten.

de aardappelen


De aardappelkwestie is terug. Het proces tegen 11 van de actievoerders is gisteren gestart, en dat is wellicht een goede reden om nog wat aandacht te geven aan de GGO kwestie.  Deze namiddag is er alvast een wandeling rond het thema:

Wandeling in GGO-land: op onderzoek in de geboortestreek van de GGOs, de Biotech Valley te Zwijnaarde

Woensdagmiddag 9 mei organiseren de sympathisanten van het FLM een
wandeling / burgerinspectie op de terreinen van de Ghent Biotech Valley.
De Universiteit van Gent huist daar samen met grote biotech bedrijven.
Enkel gewapend met scherpe vragen (zie verder), volgen we op 9 mei een
ludiek en informatief parcours in het TechnoPark «Ardoyen » ardoyen.be te
Zwijnaarde. Het park bevindt zich nabij het treinstation Gent-St-Pieters
(op 1,5 km).

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) bevindt zich in het hart van
het park en speelt er een belangrijke rol in de interactie tussen de
wetenschap en de biotech bedrijven. Bovendien is het VIB een vurige
pleitbezorger van biotechnologie. Als het ware de spin in het web van de
Biotech Valley en de belangen rondom GGOs.

Deze wandeling in GGO-land gaat langs de instituten die ze promoten en de
bedrijven die de winst opstrijken. We staan stil bij de rampzalige gevolgen
van de biotechnologie voor de landbouw: een vlucht vooruit in het failliete
model van de intensieve landbouw. Samen met de GGOs verspreiden zich
giftige en chemische bestrijdingsmiddelen van dezelfde firma’s. Dood en
verderf voor de bijen, de lokale boeren en het klimaat zijn het gevolg. Wij
willen alle spelers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, bedrijf of
overheid. In de biotech valley komen belangrijke investeringen met publieke
gelden ten goede aan grote bedrijven via kenniscentra, incubatie en
innovatie-centra, technologische transfer, onderzoeksprojecten. In plaats
van aan publiek onderzoek ten dienste van de maatschappij. De vrienden van
het FLM nodigen iedereen uit om hen te vergezellen tijdens de zoektocht. De
samenkomst biedt ook een gelegenheid om oplossingen en alternatieven voor
te stellen, als kleine stappen op weg naar voedselsoevereiniteit.

Praktische info:
De geleide wandeling gaat door op woensdagnamiddag 9 mei. Vanaf 14u is er
een kleine markt met producten en infostands, naast de hoofdingang van het
park. Tussen 14u30 en 17u maken we een wandeling met verschillende
tussenstops. Gidsen zullen informatie verschaffen over de bedrijven die
daar gevestigd zijn en wat zij doen. Na de wandeling is er tijd voor
uitwisseling en discussie.

Meer info op de site van het FLM en die van de ontslagen Barbara Van Dijck.