belang van de bodem


De dagen worden stilaan langer, wie bezig is met moestuinieren kijkt er naar uit weer te kunnen starten met het bewerken van de bodem. Dat die bodem o zo belangrijk is wordt steeds maar duidelijker. Een landbouw die afhankelijk is van meststoffen en pesticiden maakt die bodem steeds meer kapot. Terwijl overal in Europa regeringen maatregelen nemen om agro-ecologie te ondersteunen schiet onze minister wat dit betreft alweer te kort. Deze open brief van de voorzitter van het BioForum stelt het probleem duidelijk. Verder doen zoals we bezig zijn wat betreft voedselproductie zal voor steeds meer problemen zorgen.

Naast een grote verantwoordelijkheid bij het beleid kunnen we zelf ook iets doen natuurlijk. Of beter gezegd niets doen. Want wie een tuin 2013-09-15 12.31.06heeft en het klimaat een handje wil toesteken kan maar best de tuin laten verwilderen. Weg mooie gazonnetjes en aangeplante bloemenperkjes. Een beetje moestuin en verder de natuur zijn gang laten gaan. Wie de wetenschappelijke basis van de oproep voor een wilde tuin eens wil bekijken kan hier terecht. Bijkomend voordeel van een verwilderde kringlooptuin: veel minder werk, en veel meer tijd om ervan te genieten.

Want ook voor onze bodem zal er maar één methode zijn die op lange termijn kan werken: liefde.

 

je ne suis pas Europe?


Niet alleen wat kernenergie betreft maar ook als het over landbouw gaat kiest Europa partij voor de grote commerciële belangen. Het besluit van de EU om de lidstaten zelf te laten beslissen over de komst van GGO’s klinkt misschien democratisch, maar zal ongetwijfeld zorgen dat GGO’s op grote schaal in de EU zullen worden toegelaten. De lobbyisten van Monsanto en co zullen in hun vuistje lachen. Al ben ik een voorstander van meer Europa, een beleid ten dienste van de financiële sector en de multinationals? In dat geval; ‘je ne suis pas Europe’.

Het GGO besluit is erg jammer, want het is ondertussen ten overvloede aangetoond dat de groeiende wereldbevolking gezond gevoed kan worden zonder GGO’s, door te kiezen voor agro-ecologische landbouw en gemeenschapslandbouw. Een methode die tevens de grond en het klimaat ten goede komt. Maar omdat we met (aan)klagen niet veel verder komen meteen een oproep om de tegenbeweging te steunen.

geen pretje voor de prei


Ik ga nu niet direct in op de vragen en opmerkingen naar aanleiding van het stukje over the Loop, vooral omdat een en ander wat uitgezocht moet worden. Maar wees gerust als ik een antwoord heb op de terechte vragen of als er nieuwe ontwikkelingen zijn zal je het hier kunnen lezen.

2014-11-23 15.01.46Dus even tijd voor iets anders. Vorige zondag was ik in Anzegem voor een fietstocht die me bracht bij een zevental lokale producenten van voedsel, in kader van de week van de smaak. Daar hoorde ik onder andere het verhaal van een lokale preiboer (hij sprak wel over pret, want zo heet dat daar nu eenmaal). We kregen een volledige uitleg over alle stappen in het planten en oogsten, met een totale kost van ongeveer 45 cent per kilo. Toen ik hem vroeg welke prijs hij kreeg op de veiling voor zijn ‘pret’ was het antwoord; ongeveer 20 cent. Dat is minder prettig natuurlijk.

Dit heeft te maken met een overaanbod door zachte herfst (klimaatverandering), ontwikkeling van prei-industrie in andere landen (globalisering) en de grote druk van de supermarkten (consument). Hij kon nog net het hoofd boven water houden omdat hij ook aardappelen heeft, maar nog zo’n jaar en het is afgelopen. En, vertelde hij, veel collega’s zitten in dezelfde situatie. Zijn inschatting is dat er flink wat zullen sneuvelen de komende tijd.

Dit verhaal maakt duidelijk dat het industriële landbouwmodel misschien wel winnaars kent, maar ook veel verliezers. En enerzijds voert de Boerenbond wel campagne voor betere prijzen, anderzijds blijven ze vasthouden aan schaalvergroting en concurrentie als strategie. Ook de Vlaamse regering kiest volop voor het model dat voor steeds meer sociale en ecologische schade zorgt, lees maar even deze analyse van BBL.

Terwijl de gestelde lichamen blijven vasthouden aan de bekende formules zijn er steeds meer mensen die andere modellen uitproberen.  Jan Dirk en Irene van de Voort van de Remeker-boerderij bijvoorbeeld, of dichter bij Rony en Benny die van start gaan met een nieuwe zelfoogstboerderij.  Of Sabien Windels die vergevorderde plannen heeft om de eerste dakboerin van Gent te worden.  Je kan ze trouwens hier een steuntje in de rug geven.

(in het filmpje verwijst ze naar een andere wedstrijd, dus stemmen doe je enkel hier)

wie heeft een beamer voor de rechtbank?


Vandaag is er in Gent een nieuwe aflevering in het ‘patattenproces’. De actievoerders die protesteerden tegen de GGO aardappelen in Wetteren in mei 2011.en beschuldigd worden van ‘bendevorming’ gaan vandaag in beroep. Ik was erbij deze morgen op de Kouter waar met eenvoudig ontbijt de sympathisanten werden welkom gegeten en de start is gegeven 2014-10-28 08.41.34voor een hele dag actie.

Om negen uur begon op de rechtbank het proces waarvan ik een stukje heb kunnen volgen. Het begon met de verdediging die aangaf waarom ze in beroep gaan tegen het vorige vonnis. Zo is volgens de verdediging het onderzoek op een erg eenzijdige manier gevoerd en zijn bijkomende onderzoeksdaden die de verdediging had gevraagd niet uitgevoerd. Zo zijn getuigen in het voordeel van de beklaagden niet opgeroepen is een aantal beelden die de geweldloosheid van de actie moeten aantonen niet opgenomen in het dossier. En zo ontspon zich een hele discussie over die beelden, waarbij de rechter wou overwegen om ze eventueel nog toe te voegen. Maar toen bleek het niet zo duidelijk of ze ook konden getoond worden, want een beamer en scherm zijn blijkbaar niet voorhanden. Een wat bizar gesprek over laptops, beamers, usb-sticks en CD-roms was het gevolg.

Verder wilde de verdediging vooral duidelijk maken dat de grond van de zaak, de reden waarom de actievoerders aardappelen uit de grond hebben getrokken niet wordt besproken; het mogelijke gevaar van GGO’s voor de samenleving en gezondheid. Het openbaar ministerie (dat dus ons burgers vertegenwoordigd) stelde stellig dat dit absoluut niet ter zake doet, en enkel overtredingen van het strafrecht tellen. Namelijk het omvergooien van Heras-hekkens en vernielen van aardappelplanten (of dit een reden is om van bendevorming te spreken is nog een andere kwestie).

Het punt is dat de actievoerders niet ontkennen dat ze de hekkens en aardappelen hebben beschadigd, en ze zonder probleem die schade willen vergoeden, maar dat het niet kan dat burgers die vragen om transparantie en een open debat over vermenging van wetenschap en multinationals als criminelen worden behandeld. Een terechte bezorgdheid, want bendevorming is een zware aanklacht en zou 2014-10-28 08.55.56betekenen dat die van toepassing kan zijn op de fietsersbond die een kruispunt bezet, Greenpeace die een spandoek ophangt of burgers die zich vastketenen aan een vervuilend bedrijf. Kortom iedereen die in groep actie voert tegen de huidige gang van zaken kan dan als ‘bende’ worden veroordeeld.

Na een uurtje is de zitting geschorst omdat het hof zich ging beraden over het al of niet oproepen van bijkomende getuigen en bekijken van de beelden (en vooral hoe dat dan praktisch zou moeten). De rest van het verhaal zal je vandaag en morgen wel in de pers kunnen lezen.

Deze middag is er ook een boerenmarkt en kan je info en bio-patatten verkrijgen op de Kouter. Op deze facebook pagina is alle info te vinden. De zitting zal wellicht nog de hele dag duren, dus wie een beamer heeft kan die eventueel nog meebrengen.