patatten rechtspraak


Deze morgen zijn 11 leden van de Field Liberation Movement veroordeeld tot celstraffen tussen de zes en de acht maanden. Dit in kader van de zogenaamde aardappeloorlog in Wetteren. De beklaagden zijn veroordeeld per verstek omdat ze weigerden de zitting bij te wonen. Niet om moeilijk te doen, maar omdat de verdediging geen toestemming kreeg om getuigen op te roepen en materiaal te laten zien over de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen. Zo weigerde de rechter te luisteren naar de argumenten van een expert van de bioveiligheidsraad die tegen de veldproef in Wetteren adviseerde. Vreemd dat een rechter op die manier het debat over de kern van de zaak weigert te bespreken.

Tevens hadden zich bij de eerste zitting 91 bezorgde burgers vrijwillig aangemeld bij het proces omdat ze de actie in Wetteren steunden. Maar ook daar ging de rechter niet op in. En dus worden nu vijf van de elf veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van 6 tot 8 maanden, een boete en schadevergoeding. Dit zijn wel bijzonder hoge straffen zeker als je het vergelijkt met de straffeloosheid waarmee banken en multinationals zonder probleem gemeenschappen en eco-systemen vernietigen. Zelfs degene die moedwillig een milieuramp a-la Deep Water horizon veroorzaakt zal geen nacht in de cel zitten.

De buiten proportionele straffen wijzen erop dat de actievoerders een gevoelige snaar raken, waar de gevestigde machten schrik voor hebben. We worden meegezogen in een voedselsysteem waar de macht zich concentreert bij een steeds kleinere groep spelers waarbij boeren en consumenten alle macht over voedselproductie dreigen te verliezen. Ik gebruik even dit citaat uit een uitstekend artikel van Esmeralda Borgo: “Het gepolariseerde pro-contra-debat over ggo’s is volgens mij niet meer dan een uiting van de totale vervreemding tussen consumenten, boeren, wetenschappers en beleid. Wetenschappers die steeds meer afhankelijk worden van de industrie, die op haar beurt meer geïnteresseerd is in een patenteerbaar product dan in de lokale (agro)biodiversiteit of de wensen van de consument. Jaar na jaar toont de Eurobarometer immers aan dat de grote meerderheid van de consumenten geen ggo’s op z’n bord wenst. Dit wordt helaas al te gemakkelijk afgedaan als “emotioneel” of “onwetenschappelijk”. Over de vraag welke wetenschappen we nodig hebben, voor welk type landbouw, mag je blijkbaar niet discussiëren!”

Laat ons deze uitspraak dan maar aangrijpen om zelf nog meer actie te voeren voor voedselsoevereiniteit.  Start zelf je moestuin, wordt lid van een voedselteam, schrijf je vandaag nog in voor ‘dagen zonder vlees’, informeer jezelf en anderen over de noodzaak van, ondersteun het Field Liberarion Movement en kies voor lokale biologische producten.

16 reacties op ‘patatten rechtspraak

 1. Goed gezegd Steven! Wat we niet willen (ggo’s) wordt toch op ons bord gedwongen (want wij de domme consument weten toch niet beter?). Een soort force-feeding waar je dus hartstikke opstandig van wordt… Met meer en meer mensen die de knop omdraaien en meer bio, lokaal, DIY gaan doen, organiseren, verdelen… is het rijk van de voedselmultinations hopelijk zeer snel op een dag gewoon uit. Wat er vanwege supermarkten wordt weggegooid, daar draait mijn maag van om. Het is op het perverse af. De contrasten in de wereld kunnen niet meer groter worden… Maar meer en meer mensen komen in actie en willen en doen het anders. Dat is positief en hoopvol. Fijn dat je ons en iedereen een geweten blijft schoppen LIM… Keep us posted!

  Groetjes, Eef

  Date: Tue, 12 Feb 2013 11:52:11 +0000 To: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com

  Like

 2. Het is jammer dat in onze fiere stad de wetenschappelijke kennis vooral ten dienste van het manipuleren van de natuur staat, ipv onderzoek hoe de enorme rijkdom die de natuur ons ter beschikking stelt ten volle te benutten.
  Mezelf misschien nog eens schaamteloos pluggen hier? Geen oplossing voor het voedselprobleem, maar toch een stukje van de puzzel: leer je eigen (oester)zwammen kweken op (afval)materiaal uit de stad bij GandaZwam. Check de website, er zijn nog plaatsen vrij voor de workshops van maart en april. Kinderen ook welkom!

  Like

 3. Steven, ik wil me niet uitspreken over deze zaak, noch over de uitspraak en de strafmaat, maar ik heb serieus mijn wenkbrauwen gefronst bij wat je schrijft. (ook al heb ik voor jou gestemd)
  Je schrijft: “Vreemd dat een rechter op die manier het debat over de kern van de zaak weigert te bespreken” Eh… excuseer? Je staat niet meer aan de opinie-kant, je bent politicus nu, dus ik hoop dat je als gemeenteraadslid op de hoogte bent van de scheiding der machten: een rechter hoort zich uit te spreken over de strafbare feiten die de actievoerders ten laste wordt gelegd, niks meer, mag niet.
  Als het de bedoeling van de patattisten was om het debat aan te zwengelen, dan zijn daar in onze democratische samenleving heel veel kanalen voor, zonder de noodzaak om de wet te overdrijven. Ik vind het zelfs gevaarlijk dat een politicus het tegendeel doet uitschijnen.
  We leven in een rechtsmaatschappij, als jij dat in twijfel gaat trekken dan overschrijdt je een grens die actievoerders een argument geeft om strafbare feiten te willen legitimeren, genre brandstichting van een fastfoodrestaurant (cf. Animal Liberation Front), ik zeg maar iets.
  Wat niet wegneemt dat ik ook vind dat het ggo-debat dringend wat grondiger en uitgebreider in de aandacht mag komen.

  Like

  1. Beste Ivan,
   Er is een verschil tussen rechtspraak en rechtvaardigheid. Deze laatste wordt hier wel grof met de voeten getreden. Bovendien vraag ik me af waar we zouden staan indien in het verleden vakbonden, suffragettes, ijveraars voor algemeen enkelvoudig stemrecht enz. zich strikt aan de wet hadden gehouden. Vergeet nooit : wetten werden, en worden nog steeds, gemaakt door wie de macht heeft en/of het meest geld om te lobbyen… de wetgever is nooit neutraal, hoewel sommige politici dat wel verwachten van ons…. om ons monddood te maken.

   Like

   1. Klopt, ik heb het over rechtspraak, niet over rechtvaardigheid.

    En grappig dat je ’t voorbeeld van de suffragettes aanhaalt: het gewelddadig gedrag van een fanatieke minderheid van de suffragettes (vernieling van publiek eigendom) heeft op die evolutie naar algemeen stemrecht zelfs een vertragend effect gehad (de straffen waren toen ook “bijzonder zwaar”, gevangenisstraffen toen nog effectieve opsluiting, dat waren nog eens tijden 😉 , hetgeen grote irritatie opwekte bij de rest van de vrouwenrechtenbewegingen.

    Geweld is nooit een oplossing, dus ook niet als het kadert in het Eigen Grote Gelijk.

    Like

  2. Je brengt twee aspecten aan, namelijk de scheiding der machten en de rechter die zich enkel over strafbare feiten moet uitspreken.

   Wat het eerste betreft vind ik het geen enkel probleem dat een lokale politicus zich uitspreekt over de bestraffing in een bepaalde zaak. Als het gaat om een ministers en zeker een minister van justitie is dat een andere zaak.
   Wat natuurlijk niet mag – en te vaak gebeurt – zijn pogingen van politici om de besluiten van de rechterlijke macht te beïnvloeden, maar daar is in dit geval duidelijk geen sprake van.

   Wat het tweede betreft, dat is in realiteit sowieso niet het geval. Rechters kijken niet enkel naar de strafbaarheid van bepaalde feiten. Soms is het fout dat ze dat niet doen, maar soms is het ook onvermijdelijk. Zo is veel wetgeving best wel voor interpretatie vatbaar, spelen er vaak verschillende (soms tegenstrijdige) wetgevingen een rol en is er altijd een ruime marge in de potentiële straffen. Zeker als het gaat om verzachtende of verzwarende omstandigheden kijkt men naar heel wat meer dan de strafbaarheid van de daad.
   Ik kan moeilijk over dit concrete proces oordelen (wegens te weinig gegevens), maar kan me dus wel perfect voorstellen dat de achterliggende redenen van de vernieling wel degelijk van belang zijn.

   Like

 4. Begin twintigste eeuw ontdekte men dat men met arsenicum (“paris green”) de coloradekever de baas kon. Met kopersulfaat was je P.infestans (de plaag) kwijt. De grootschalige landbouwindustrie was geboren (monoculturen). Coloradokevers zijn echter genetisch zeer divers en passen zich zeer snel aan. Al in 1912 vertoonden de kevers eerste tekenen van immuniteit. Dus moesten de landbouwers steeds grotere hoeveelheden sproeien. W.O. II bracht DDT (een zeer sterk gif dat nu verboden is trouwens). De vreugde duurde een jaar of zeven. Nadien kwam DIELDRIN. Die hield het ongeveer drie jaar vol. Tegenwoordig sproeit de grootschalige landbouw iedere week met fungiciden, herbiciden en pesticiden, het is een regelrechte chemische oorlogsvoering om de grootschalige landbouw wanhopig in stand te houden. Er zit geen greintje leven mer in de bodem. Als het een paar dagen niet regent, zie je een laag poedervormige chemicaliën ontstaan, kinderen laat je best niet toe op een aardappelveld tegenwoordig. De ggo’s zijn de laatste strohalm om de grote monoculturen in stand te houden. Maar kleinschalige landbouw is de enige duurzame oplossing (stalmest, humus, jerom de compostworm). Een goede bodem neemt b.v. beter het vocht op zodat aardappelen minder vatbaar zijn voor de plaag. Er bestaan goede veredelde soorten (Toluca b.v.) die resistent zijn. Monsanto, Bayer en andere zijn als de dood hiervoor.

  Like

 5. Beste Ivan,

  Is het net niet vanwege deze blogjes waarin Steven eerlijk zijn mening en visie geeft dat hij zoveel stemmen haalt? Hij heeft lef om te schrijven wat véél mensen denken…
  Het zou jammer zijn mocht hij moeten veranderen omdat hij politicus is.

  Like

 6. Hoi,
  in het Strafwetboek staat heel duidelijk, onder art 324 bis, dat van criminele bendevorming ENKEL sprake kan zijn als de motieven uitsluitend crimlneel waren, en niet politiek. De vraag moet hier dus inderdaad gesteld worden: waren er politieke motieven aanwezig bij de actievoerders, wilden zij een signaal geven naar het beleid? Indien dit klopt, en héél wat feiten wijzen in die richting, dan vervalt de beschuldiging van bendevorming. Als de rechter de politieke context niet wil aanhoren, dan gaat ze haar boekje te buiten.

  Art. 324bis. – Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken.
  Een organisatie waarvan het feitelijke oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan alszodanig niet beschouwd worden als een criminale organisatie zoals omschreven in het eerste lid.

  Like

 7. Te gek voor woorden , mensen die voor het milieu en ecologie zijn worden bestraft en de gewetenloze zakkenvullers gaan vrijuit !
  Net als de dierenactivisten die dieren redden uit de handen van de Pharmamafia !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s