patatten rechtspraak


Deze morgen zijn 11 leden van de Field Liberation Movement veroordeeld tot celstraffen tussen de zes en de acht maanden. Dit in kader van de zogenaamde aardappeloorlog in Wetteren. De beklaagden zijn veroordeeld per verstek omdat ze weigerden de zitting bij te wonen. Niet om moeilijk te doen, maar omdat de verdediging geen toestemming kreeg om getuigen op te roepen en materiaal te laten zien over de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen. Zo weigerde de rechter te luisteren naar de argumenten van een expert van de bioveiligheidsraad die tegen de veldproef in Wetteren adviseerde. Vreemd dat een rechter op die manier het debat over de kern van de zaak weigert te bespreken.

Tevens hadden zich bij de eerste zitting 91 bezorgde burgers vrijwillig aangemeld bij het proces omdat ze de actie in Wetteren steunden. Maar ook daar ging de rechter niet op in. En dus worden nu vijf van de elf veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van 6 tot 8 maanden, een boete en schadevergoeding. Dit zijn wel bijzonder hoge straffen zeker als je het vergelijkt met de straffeloosheid waarmee banken en multinationals zonder probleem gemeenschappen en eco-systemen vernietigen. Zelfs degene die moedwillig een milieuramp a-la Deep Water horizon veroorzaakt zal geen nacht in de cel zitten.

De buiten proportionele straffen wijzen erop dat de actievoerders een gevoelige snaar raken, waar de gevestigde machten schrik voor hebben. We worden meegezogen in een voedselsysteem waar de macht zich concentreert bij een steeds kleinere groep spelers waarbij boeren en consumenten alle macht over voedselproductie dreigen te verliezen. Ik gebruik even dit citaat uit een uitstekend artikel van Esmeralda Borgo: “Het gepolariseerde pro-contra-debat over ggo’s is volgens mij niet meer dan een uiting van de totale vervreemding tussen consumenten, boeren, wetenschappers en beleid. Wetenschappers die steeds meer afhankelijk worden van de industrie, die op haar beurt meer geïnteresseerd is in een patenteerbaar product dan in de lokale (agro)biodiversiteit of de wensen van de consument. Jaar na jaar toont de Eurobarometer immers aan dat de grote meerderheid van de consumenten geen ggo’s op z’n bord wenst. Dit wordt helaas al te gemakkelijk afgedaan als “emotioneel” of “onwetenschappelijk”. Over de vraag welke wetenschappen we nodig hebben, voor welk type landbouw, mag je blijkbaar niet discussiëren!”

Laat ons deze uitspraak dan maar aangrijpen om zelf nog meer actie te voeren voor voedselsoevereiniteit.  Start zelf je moestuin, wordt lid van een voedselteam, schrijf je vandaag nog in voor ‘dagen zonder vlees’, informeer jezelf en anderen over de noodzaak van, ondersteun het Field Liberarion Movement en kies voor lokale biologische producten.

de aardappelen


De aardappelkwestie is terug. Het proces tegen 11 van de actievoerders is gisteren gestart, en dat is wellicht een goede reden om nog wat aandacht te geven aan de GGO kwestie.  Deze namiddag is er alvast een wandeling rond het thema:

Wandeling in GGO-land: op onderzoek in de geboortestreek van de GGOs, de Biotech Valley te Zwijnaarde

Woensdagmiddag 9 mei organiseren de sympathisanten van het FLM een
wandeling / burgerinspectie op de terreinen van de Ghent Biotech Valley.
De Universiteit van Gent huist daar samen met grote biotech bedrijven.
Enkel gewapend met scherpe vragen (zie verder), volgen we op 9 mei een
ludiek en informatief parcours in het TechnoPark «Ardoyen » ardoyen.be te
Zwijnaarde. Het park bevindt zich nabij het treinstation Gent-St-Pieters
(op 1,5 km).

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) bevindt zich in het hart van
het park en speelt er een belangrijke rol in de interactie tussen de
wetenschap en de biotech bedrijven. Bovendien is het VIB een vurige
pleitbezorger van biotechnologie. Als het ware de spin in het web van de
Biotech Valley en de belangen rondom GGOs.

Deze wandeling in GGO-land gaat langs de instituten die ze promoten en de
bedrijven die de winst opstrijken. We staan stil bij de rampzalige gevolgen
van de biotechnologie voor de landbouw: een vlucht vooruit in het failliete
model van de intensieve landbouw. Samen met de GGOs verspreiden zich
giftige en chemische bestrijdingsmiddelen van dezelfde firma’s. Dood en
verderf voor de bijen, de lokale boeren en het klimaat zijn het gevolg. Wij
willen alle spelers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, bedrijf of
overheid. In de biotech valley komen belangrijke investeringen met publieke
gelden ten goede aan grote bedrijven via kenniscentra, incubatie en
innovatie-centra, technologische transfer, onderzoeksprojecten. In plaats
van aan publiek onderzoek ten dienste van de maatschappij. De vrienden van
het FLM nodigen iedereen uit om hen te vergezellen tijdens de zoektocht. De
samenkomst biedt ook een gelegenheid om oplossingen en alternatieven voor
te stellen, als kleine stappen op weg naar voedselsoevereiniteit.

Praktische info:
De geleide wandeling gaat door op woensdagnamiddag 9 mei. Vanaf 14u is er
een kleine markt met producten en infostands, naast de hoofdingang van het
park. Tussen 14u30 en 17u maken we een wandeling met verschillende
tussenstops. Gidsen zullen informatie verschaffen over de bedrijven die
daar gevestigd zijn en wat zij doen. Na de wandeling is er tijd voor
uitwisseling en discussie.

Meer info op de site van het FLM en die van de ontslagen Barbara Van Dijck.

 

monsanto


Ik heb de film nog niet helemaal gezien, maar dit is werkelijk een hallucinant verhaal. Een Amerikaanse boer die al zijn hele leven zonder GGO’s werkt krijgt een rechtszaak aan zijn broek van Monsanto; Want wat blijkt, door een storm is er GGO-zaad van andere velden op zijn velden terecht gekomen. Nu beschuldigd Monsanto de boer er van om illegaal hun zaad te gebruiken. Naast een schadevergoeding van 200 000 dollar willen ze ook volledig beslag leggen op de oogst. De film toont de strijd van de boer tegen de multinational.

In de tijd van het aardappelveld in Wetteren kregen de actievoerders wel eens het etiket van misdadiger en crimineel opgeplakt. Maar als dit de gevolgen zijn van de GGO industrie, dan is wel duidelijk waar de echte criminelen zitten. (als je nu geen tijd hebt om dit te bekijken – bvb omdat je aan het werk bent – hou de link bij voor het weekend.)