in gesprek


De volgende weken wordt er flink gedebatteerd in Gent en dat is maar goed ook. Hier een greep uit het aanbod. Morgen dus op DOK met het gesprek over het Klein Verzet.

don't evenIn de aanloop naar Parijs organiseert Vorming Plus in Gent een reeks debatten en gesprekken om diverse aspecten van de klimaatproblematiek te belichten. De eerste avond op 24 september en gaat vooral in op de kwestie van het nut van gedragsverandering in het licht van de mondiale klimaatproblematiek. Zelf zal ik vooral in gaan op een aantal interessante bevindingen uit het boek ‘Don’t even think about it’ wat ik nu aan het lezen ben (en waar ik ook op deze blog nog zal terugkomen).

De vzw Reekup organiseert voor de eerste maal een Upcycling Festival in Gent.  Op 26 en 27 september zijn er tijdens het Upcycling festival op DOK, verschillende workshops: Upcycle je kleren!, musiceren met Trash(beatz), Press&Roll met Kaatje Vermeire, binnenbandbricoleren, Creaties met paletten, pimpen van wegwerpmateriaal met papier, een wolworkshop voor kinderen, … maar er is ook een herbruikbare materialenmarkt, een upcycle pop-up store en een lezing en een debat (ik zit mee aan tafel). Het uitgebreide programma vindt u op www.reekup.be.

Ook op 26 september mag ik aanschuiven bij dit debat , deze keer over economie met als titel: groei of krimp?

Op 28 september krijgen we ook op de gemeenteraad een debat naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘maak Gent Ttip-vrij’.

Wie alle debatten maar niks vindt en eerder behoefte heeft aan verdieping kan ook terecht bij het tweede jaar van de opleiding Aardewerk: Ecologische filosofie en politiek.

het kan anders


Ik ben toch wel tevreden over het Groen congres dit weekend. Heel veel volk, een zinvol en inhoudelijk debat en een mooi 2014-11-15 14.26.28resultaat, zowel met de nieuwe leden van het partijbestuur als de nieuwe voorzitter. Ik heb ondertussen al enkele van deze congressen meegemaakt (onder andere de verkiezing van Wouter Van Besien), en dan valt me toch steeds het basisdemocratisch karakter van de partij op.

Meyrem Almaci was dan wel favoriet, maar uit de meer dan 70 (!) tussenkomsten bleek dat ook voor Elke Vandenbrand heel veel steun te vinden was. Dat er gekozen is voor een scherper profiel is volgens mij toch een goede zaak. In deze tijden hoop ik dat Groen zich meer als syteemveranderende partij wil opstellen, en daarvoor is Meyrem het perfecte boegbeeld.

Dat een scherp ideologisch profiel te combineren valt met besturen proberen we ondertussen dagelijks in Gent aan te tonen. Het mobiliteitsplan zou natuurlijk nog radicaler kunnen, maar met wat nu voorligt is in elk geval de trendbreuk ingezet.  Wie mee wil discussiëren met de Gentse groenen schepenen en raadsleden is welkom op onze lokale trefdag komende zaterdag. Enige nadeel van al die democratie is dat er van je weekends vaak weinig overblijft…

36 uur debat


Het blijft een merkwaardig fenomeen, tijdens de Gentse feesten, 9 dagen aan een stuk, debatten over maatschappelijke thema’s van 4 uur. Er zijn trouwens verschillende mensen die alle debatten meemaken en op die manier 36 uur achter de kiezen hebben.

Ik wou vandaag zeker het slotdebat niet missen met als thema de zoektocht naar de beste manieren om in te gaan tegen de almacht van het neo-liberale model. Het begon met een inleiding van Thomas De Creus die stelde dat er zich een interessant fenomeen voordoet als het gaat over maatschappelijke moeilijke thema’s. Hij noemt het een ‘schuldvervangend angstdiscours’. Bijvoorbeeld, Europa blijft zeggen dat we allen harder en meer moeten werken en de sociale zekerheid afbouwen om de welvaart te behouden.  Het gaat niet alleen over angst aanjagen maar ook over de schuld te leggen bij degenen die de ‘oplossing’ durven vraag stellen. Zo worden vakbonden die tegen hervormingen zijn voorgesteld als een bedreiging voor de welvaart. Zo worden zij die actie ondernemen tegen GGO’s verweten dat ze schuld hebben aan de honger in de wereld, terwijl ze net daarom in actie komen.

De tweede vaststelling van De Creus is dat we leven in een post-democratie. Alle formele kenmerken van een democratie zijn aanwezig, maar de kwaliteit van de democratie gaat achteruit. In de neo-liberale visie is politiek best iets dat als technocratisch instrument functioneert en waar de gewone mensen zich beter niet mee moeien (want ze begrijpen het toch niet). Waardoor de politiek vaak een autoritair trekje krijgt en inspraak vaak niet meer is dan een doekje voor het bloeden.

Op basis van deze stelling ging moderator Eric Goeman in de debat met Thomas Decreus (medeorganisator SHAME betoging in 2011), Eric Corijn (prof. em. Sociale en culturele geografie VUB; , Dominique Willaert (artistiek en inhoudelijk coördinator Victoria De Luxe), Jan Dumolyn (historicus, prof. Middeleeuwse geschiedenis UGent, Barbara Van Dyck (onderzoeker en activiste, beklaagde in het GGO-aardappelproces); Robrecht Vanderbeeken (filosoof, auteur van “Buy Buy Art. ); Francine Mestrum (onderzoeker, activist, lid internationale raad Wereld Sociaal Forum; Manu Claeys (voorzitter van sTraten generaal, actiegroep tegen de lange wapper.

De twee stellingen van de inleiding konden in elk geval geïllustreerd worden de aanwezige actievoerders, vraag is een beetje wat doen we daar nu mee? Eric Corijn was enerzijds wel optimistisch omdat de laatste 10 jaar wel duidelijk geworden is dat het neo-liberalisme meer problemen veroorzaakt dan het oplost. Dominique Willaert vond dat er een angstaanjagend veel pessimisme is bij links. Francine Mestrum gaf aan dat ze het gevoel heeft dat we na 20 jaar strijd nog nergens staan. Jammer genoeg ging de discussie iets te vaak over filosofisch theoretische concepten, waarbij er na de pauze veel tijd verloren is gegaan aan meningsverschillen tussen twee sprekers.

debatGFDe interessantste ideeën kwamen uiteindelijk van Manu, Barbara en Eric die elk op hun manier het belang onderstreepten van de vele dingen die gebeuren. Dat er steeds meer positieve en mobiliserende voorbeelden zijn. Eric Corijn stelde dat de bevrijding komt van mensen handelen vanuit andere doelen. Daarnaast ook een oproep om zowel te strijden tegen bestaande ellende en tegelijk oog te hebben voor het ideaal beeld in de toekomst. Uiteindelijk veranderen zaken omdat mensen reageren op wat fout loopt, omdat ze laten zien dat het anders kan, omdat ze ideeën uitwisselen en samenwerken.

Een beetje jammer dat zo’n debat over verandering nogal klassiek verloopt (7 mannen – 2 vrouwen), geen kans voor het publiek om iets te vragen… maar ik heb toch geleerd dat het idee van mijn boekje misschien nog wel nuttig zou kunnen zijn.

 

winstmaximalisatie is rationeel?


Gisteren mocht ik ook mijn zegje doen op het debat rond ‘stadslandbouw’ georganiseerd door Stujardin, een initiatief van Gentse studenten om iets te gaan doen rond lokale voedselproductie. Naast een aantal debatten start de groep ook met een studentenmoestuin van 100 vierkante meter.

Het eerste deel van het debat ging over de mogelijke functies van voedselproductie in de stad. Daar kwamen achtereenvolgens aan bod; de ‘educatieve functie’, om mensen terug te verbinden met het voedsel dat ze eten en zo meer respect te genereren voor voedsel en voor het ritme van de natuur. Daarnaast kan het werken in een moestuin zeker een ‘recreatieve functie’ hebben en zelfs een ‘sociale functie’ als buurtbewoners samen stukjes grond gaan bewerken. In kader van de aanpassing aan klimaatverandering en met name mogelijke hitteperiodes kan meer groen in de stad ook zorgen voor verkoeling, de ‘adaptatie functie’ dus. Over de ‘economische vertikaaltuinierenfunctie’ was wat minder eensgezindheid. Iedereen beseft dat het niet mogelijk is een volledige stad te voeden op het grondgebied van de stad zelf, maar wellicht moet het toch kunnen om enkele procenten van de eigen noden te produceren. Met high-tech oplossingen als voedseltorens, hydrocultuur en aquaponics (hierbij wordt vis en groenten gekweekt in een gesloten systeem) wellicht nog wat meer. Voor het verhogen van ‘biodiversiteit’ in de stad kan voedselproductie tevens een positieve bijdrage leveren. Verder heeft lokale productie ook een ‘duurzame functie’ als via stadslandbouw er een vermindering is van de voedselkilometers, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van de milieudruk die het gevolg is van ons huidig voedselsysteem. Tenslotte bleek ook dat stadslandbouw een ‘politieke functie’ kan hebben. Dit door te produceren buiten het dominante commercieel systeem, door zelf voedsel te telen en te verwerken, door voedselproductie terug uit het kapitalistisch model te halen.

Wat dat laatste betreft had ik toch een meningsverschil met Xavier Gellynck, een landbouwecononoom van de UGent. Hij vond dat een aantal mensen rond te tafel te veel vanuit emoties reageerden en stelde dat ons huidig voedselsysteem toch een erg efficiënt en rationeel systeem is waardoor het lukt onze bevolking ruimschoots te voeden. Toen ik vroeg om uit te leggen wat er rationeel is aan een systeem waar een derde van het voedsel wordt weggegooid, waar bijna een miljard mensen te weinig eten hebben en 1,2 miljard last heeft van obesitas, waar ontbossing en methaanproductie nefaste gevolgen hebben voor het klimaat en waar watervoorraden en bodem onherstelbare schade oplopen door de grootschalige productiemethodes was het antwoord dat het inderdaad logisch en rationeel is vanuit het oogpunt van winstmaximalisatie. En dit is nu eenmaal het leidend principe in onze wereld.

Een eerlijk antwoord in elk geval, wat impliceert dat zolang winstmaximalisatie als rationeel wordt gezien al de rest moet wijken. Ik hoop dus dat de studenten in de zaal begrepen hebben dat het over veel meer gaat dan tomaten kweken in pet-flessen. Het gaat uiteindelijk om het in vraag stellen van een verwoestend voedselsysteem en het lokaal opbouwen van alternatieven. Voedsel kan dus een belangrijke rol spelen in de noodzakelijke transitie. De keuze voor wat je eet is dus meer een meer een politieke daad.

 

algemeen belang in plaats van Vlaams belang


Gisteren zag ik een stukje van het programma ‘niet tevreden, stem terug‘. Daar kwam een dame vertellen dat het toch wel  bedenkelijk is dat er in Brecht geen grote hondenweide is met veel honden, want “hondjes hebben dat nodig”. De burgemeester deed zijn best uit te leggen dat politiek een kwestie van prioriteiten is, maar ‘topjournalist’ De Vadder vond dat de 4 bestaande hondenweides toch maar een gemiste kans waren en liet de Vlaams Belanger vrolijk de burgemeester in het nauw drijven. (dat de meeste van die honden allerlei allochtone kruisvormen zijn was even niet van belang)

Wat journalistiek betreft een beschamende vertoning. Zo zou je als journalist bijvoorbeeld kunnen opmerken dat er 1,4 miljard mensen zijn die moeten leven met minder dan 1 dollar per dag, wat ongeveer de helft is van wat een Belg per dag uitgeeft aan zijn of haar huisdier. Maar zulke bedenkingen passen wellicht niet in deze verkiezingsperiode waar het blikveld vernauwd wordt de losliggende stoeptegel, de hondenweide of in het beste geval Di Rupo die de schuld is van alles. Alsof er geen wereld rondom ons meer bestaat.

Daarom alvast een klein fragmentje uit de speech die ik vanavond wil geven. Daar zal ik pleiten voor een brede invulling van het begrip algemeen belang. Want dit principe zou de basis moeten zijn van de politieke beslissingen die we nemen.

Het belang van een clubje vrienden die ook in de december graag samen een pint pakken op een verwarmd terras is ondergeschikt aan de noodzaak om radicaal minder energie te gebruiken.

Het belang van de jonge kerel die last heeft van hormonen en zijn paringsdans uitvoert door aan 70 kilometer per uur door een woonstraat te rijden is ondergeschikt aan de veiligheid van kinderen en bewoners.

Het belang van de bezoekers uit de rand die in de stad nog maar wat spullen willen kopen die ze niet nodig hebben en het als een mensenrecht beschouwen te kunnen parkeren voor de deur van de winkel is ondergeschikt aan de gezondheid van alle stadsbewoners die nu dreigen te stikken in het fijn stof.

Het belang van de levensgenieter die elke dag een stevige biefstuk op zijn bord wil is ondergeschikt aan het belang van de boeren in het Zuiden die hun beste grond moeten opgeven om krachtvoer voor onze koeien te kweken.

(meer over de speech op een andere keer)

laat je stem horen


Ik ben er niet helemaal zeker van dat er echt rekening mee zal gehouden worden, maar er is nu een kans op je stem te laten horen in verband met het mobiliteitsdebat. De Vlaamse overheid heeft namelijk een plan klaar om de mobiliteit aan te pakken. Het plan zelf bevat zeker een aantal goede uitgangspunten, maar het voorwoord van Hilde Crevits maakt de contouren duidelijk.

Iedereen wil zich graag vlot en veilig kunnen verplaatsen – om te werken, te leren, te winkelen, van cultuur te proeven, enzovoort. Tegelijk wil Vlaanderen de Europese draaischijf voor logistiek en transport blijven. Dat is nodig om onze welvaart te vrijwaren.’ Daar zitten toch een paar interessante vooronderstellingen in veborgen.

Zo is ‘draaischijf zijn voor logistiek en transport’ blijkbaar noodzakelijk voor onze welvaart. Tiens, tiens, dit is helemaal in tegenspraak met de visie van economen en verkeersdeskundigen.  Ten eerste levert logistiek weinig banen (en inkomsten) op, ten tweede is overduidelijk dat toename van verkeer vooral negatieve effecten heeft op gezondheid en welzijn.

De eerste zin van de minister is ook veelzeggend. De individuele vrijheid om ons vlot en veilig te kunnen verplaatsen is blijkbaar belangrijker dan de mogelijke milieu-impact van deze vrijheid. Dat we hiermee schaarse bronnen uitputten en de opwarming van de aarde versterken is in deze inleiding alvast geen punt.

Daarom vrees ik al een beetje dat de hele consultatie weinig gevolgen zal hebben. We mogen een enquête invullen, maar de vraag of we het eens zijn met de uitgangspunten is niet opgenomen. Nu, ik heb de lijst ingevuld, en vooral duidelijk gemaakt dat er een lange termijn visie nodig is. Dus misschien moet je ook even de moeite doen om de lijst in te vullen.

Wie zijn zegje wil doen kan ook terecht op een van de infoavonden. Stel dat daar elke keer tientallen mensen zijn die het sprookje van logistiek centrum duidelijk geen zinnig plan is…. zou de minister daar oren naar hebben. Of past dit niet in onze vorm van democratie?