nog meer verandering van onderuit


Geëngageerde burgers zitten niet stil dezer dagen, en dat is maar goed ook. Daarom nog een oproep en een aankondiging (sorry, vooral weer voor Gentenaars).

Op woensdag 9 september is er een belangrijke infoavond rond de Boskeethoeve. Deze boerderij wordt binnenkort openbaar verkocht en een aantal burgers hebben er mooie plannen mee. boskeethoeveDeze plek aan de rand van de stad kan een actieve bijdrage levert aan verschillende maatschappelijke uitdagingen. We kunnen er even op adem komen, de batterijen weer opladen, nieuwe sociale contacten leggen… We willen het contact met de natuur en met elkaar mee helpen herstellen en groepsdynamische processen mee helpen opstarten en verbeteren. Een economie met empathie.Een project dat gezinnen, alleenstaanden, ouderen, kinderen en tieners, scholen en zorgcentra, stedelingen en plattelandsbewoners een informele plek biedt om samen aan de slag te gaan. Een sociale inclusieve economie. Wie het project financieel of op een andere manier wil ondersteunen kan contact opnemen met: paulvdk@yucom.be.

Het Klein Verzet op DOK

Gespreksavond over Gent als energieke samenleving, geïnspireerd door het boek van Tine Hens

Donderdag 17 september 2015, 19.30 uur
DOK kantine,  Splitsing Koopvaardijlaan – Afrikalaan, 9000 Gent

Tine Hens bewijst in haar boek “Het klein verzet” dat mensen meer en meer van onderuit zelf initiatief nemen. Ze beschrijft verschillende voorbeelden waarbij men voor het eerst sinds lang begrijpt dat wijzelf de economie zijn. Wat dit concreet betekent, maakt zij duidelijk op deze avond. Daarna start het gesprek over drie thema’s:

  1. Er is nood aan een meer participatieve democratie in Gent. Hoe kunnen burgers mee het beleid bepalen, mee projecten opzetten en ideeën aanleveren. Hoe kan de stad dit ondersteunen?
  2. Er is nood aan een andere samenwerking tussen bestaande lokale initiatieven. Moeten we de denkers en doeners niet verbinden in plaats van ze als gescheiden te zien? Hoe overwinnen we individualisme en wanneer is alleen beter?
  3. Er is nood aan een fysieke plaats in de stad waar kennis kan samenvloeien: een stadslab waar experimenten buiten de regels van de dag naar nieuwe duurzaamheidsoplossingen kunnen zoeken.

Inleiding door Tine Hens, gevolgd door een rondetafelgesprek met o.m. Filip De Rynck (UGent, steunpunt bestuurlijke organisatie), Lieven d’Hont van Peerby,  Steven Vromman (Bottom Up, Ministerie van Ideeën, Low impact Man). Nadien volgt een gesprek met de deelnemers.

Voila, ik zal er dan ook bij zijn dus.

Gentenaars doen het zelf


Het is niet dat ik burgers van andere steden jaloers wil maken, en het is ook niet dat er geen problemen meer zijn in Gent. Er zijn er nog heel wat die dringend aangepakt moeten worden. Maar er is toch iets interessant aan de hand in onze stad. Deze berichtjes van de voorbije dagen maken duidelijk waarover gaat.

De Reep is een oud stukje waterloop waarvan 10 jaar geleden is beslist om het terug bloot te leggen. Omdat de werken wat vertraging hebben zijn buurtbewoners in gang geschoten. Ze maakten een facebook groep met als titel ‘bij 1000 likes graven we de Reep zelf uit’. Ondertussen hebben ze meer dan 5000 likes en zal komend weekend gestart worden met de graafwerken (met de schop en in overleg met de stad).

Een andere groep burgers die onder de naam ‘Fiets van Troye’ reeds de leefstraten introduceerden pakken uit met een paar nieuwe ideeën. Zo zullen er deze zomer ‘bus-bakfietsen’ rondrijden waarmee tot 8 kinderen in een keer kunnen verplaatst worden.  Ook rond het mobiliteitsknelpunt aan de Dampoort beginnen burgers voorstellen voor een omslag uit te werken.

In de buurt van het station is dan weer een andere groep burgers in actie geschoten om de oude Cinema Rex te redden. Dit prachtig maar verwaarloosd gebouw zou een mooie bestemming kunnen krijgen voor culturele activiteiten. De actievoerders hopen net zoals bij Ledeberg doet het zelf en bij de Sint-Baafsabdij samen met de stad de verantwoordelijkheid op te kunnen nemen.

gentrepareertWat mobiliteit betreft is er nog meer op komst. Zo komt er een volwaardig nachtnet, krijgen autodeelsystemen zoals Cambio en Autopia financiële steun, komen er een pak fietsenstalling bij aan het Sint-Pietersstation en ook deelfietsen mogen we hier binnenkort verwachten (een groene schepen van mobiliteit blijkt wel te werken). Ook het idee van herstellen en hergebruiken wordt net als stadslandbouw door de stad opgepikt en ondersteund.

Volgens mij is dit de manier waarop in de toekomst steden zich zullen ontwikkelen. Mondige en actieve burgers die samen met de lokale overheid aan de slag gaan en stap voor stap ideeën realiseren met veel aandacht voor participatie en het terug innemen van openbare ruimte. Een trend die je trouwens overal kan zien en misschien duidelijk maakt dat in slechte tijden, het beste in de mens naar boven komt.

creativiteit versus gelatenheid


In een wereld met nogal wat gelatenheid en cynisme is een flinke portie verbeelding en creativiteit misschien wel de beste remedie om wat beweging te krijgen. Hieronder een voorbeeld van hoe een groep burgers via een slimme aanpak erin slaagt het debat over de subsidie van de lokale bibliotheek in een heel andere richting te duwen. Zo slaagden ze erin het debat over een kleine taks-verhoging om te draaien naar het belang van cultuur en boeken.

Misschien is dit wel een oefening die wel zelf wat meer moeten doen, want wie erin slaagt de betekenis van een bepaald thema in te vullen heeft een belangrijke troef in handen. Dit in combinatie met het gebruik van sociale media kan het toch een flink effect hebben. Kijk maar hoe Ademloos in Antwerpen de discussie over ‘minder files’ heeft kunnen ombuigen naar een gesprek over ‘gezondheid en ruimtegebruik’. Of hoe een groep mensen zonder auto’s in Gent zichzelf weigert in de hoek van de ‘losers’ te laten duwen, maar zich gaat profileren als ‘winners’ als het gaat over levenskwaliteit.  De Bond 18 januari 2013

Dit is de echte uitdaging denk ik, duidelijk maken dat kiezen voor een levensstijl met een kleinere ecologische voetafdruk een heleboel voordelen met zich meebrengt én de meest toekomstgerichte keuze is.

het is aan ons


Tijd om wat positieve berichten te verspreiden. Ik heb hier vroeger al geschreven over het initiatief van Tamara, een leerkracht uit Brugge die met een droom rond liep om heel veel kinderen te mobiliseren rond klimaatverandering. Welnu, volgende woensdag wordt haar droom werkelijkheid. Ze is er in geslaagd een heleboel scholen warm te maken en zal op woensdagvoormiddag met zo maar even 3600 kinderen een oproep doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Ik probeer er zelf ook even langs te gaan, want dergelijk engagement verdient groot respect!

Een heel ander project is dat van Boer’n Brood in 2012, deze mensen organiseren 25 korte keten stadspicknicks in verschillende buurten in Gent. Daarbij komen ze met  mobiele stadsboerderij op een stuk braakliggende grond met schapen en kippen, strobalen en rijdende moestuinen. De feestelijke opening gaat door op 5 en 6 mei op de Sint-Baafssite, het volledig programma kan je hier zien.

In Antwerpen begint volgende week de Oceanenweek. Een hele reeks activiteiten om het grote publiek bewust te maken van het belang van de Oceanen. Het volledige programma en meer achtergrondinformatie is terug te vinden op de website: www.oceanenweek.be. Een organisatie van een groep gedreven jonge vrijwilligers en studenten.

Een vierde berichtje komt uit Amsterdam. Vorige week opende Estafette in Amsterdam-West zijn achttiende biologische eetwinkel. Dat is al de vierde in de hoofdstad. Hij kwam er nadat 700 buurtbewoners hun handtekening onder een petitie van een lokale boekhandeleigenaar hadden gezet. Daarin maakten ze hun behoefte aan een biologische winkel kenbaar. Estafette-directeur Koos Bakker zag de locatie aanvankelijk niet zo zitten, maar ging toch voor de bijl. Het zijn de eigenwijze consumenten met hun ‘bottom up’-acties die volgens hem het meeste bereiken. “Dat leert de geschiedenis. De biologische beweging in Nederland is ontstaan uit consumentenkringen en kleine winkeltjes. Ze heeft niets te danken aan de overheid of politiek.”

Durf nu nog te beweren dat we er niks kunnen aan doen.  Overal zijn er tienduizenden mensen en groepen bezig de wereld stilletjes te veranderen. Als je denkt dat het niet snel genoeg gaat, sluit je aan of organiseer je eigen actie. (of neem hier een kijkje om nog meer boeiende activiteiten te ontdekken)

(met dank aan de mensen die me al deze berichtjes doorsturen)