het wijveld is bijna van ons


Je hebt nog enkele weken de kans om mee te werken aan een uniek project. Burgers die samen een stuk grond verwerven om zo een bioboer de kans te geven zijn groenten te kweken.

Het Wijveld bijna van ons allemaal
De eindmeet voor het Wijveld is in zicht! We hebben al 79% van het benodigde bedrag binnen. Fantastisch is dat!
Oktober is onze streefdatum voor de aankoop. Heb je nog geen aandeel gekocht maar was je het wel van plan? Of twijfel je over een extra aandeel? Doe het nu en vermeld het Wijveld als jouw voorkeursproject, dan kunnen we dit eerste project voltooien. Alvast hartelijk dank!

wijveldfotoKent jouw buurvrouw De Landgenoten al?
Intussen werken we aan een campagne met animatiefilmpje zodat we De Landgenoten breder bekend kunnen maken dit najaar. Spreek zelf ook je vrienden en kennissen aan, zet je facebook in, hang een poster omhoog… Je bewijst ons een grote dienst 🙂

Schenken toegestaan!
Wil je de werking van De Landgenoten ondersteunen met een gift? Super! Elk bedrag, klein of groot, helpt De Landgenoten haar werkingskosten te dragen en haar missie te realiseren.
Alle giften zijn welkom op het rekeningnummer van de stichting BE02 5230 8068 1140. De stichting wordt eerstdaags opgericht, de statuten liggen reeds te blinken bij de notaris.
Van zodra de oprichting van de stichting volledig afgerond is, zullen schenkingen vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar zijn. Hiervoor volgt een apart rekeningnummer.

bottom up energie


Met veel plezier kondig ik twee initiatieven aan die duidelijk maken dat de verandering van onderuit volop bezig is. Zo is vrijdag 6 december de vzw ‘CLT Gent‘ opgericht. CLT staat voor Community Land Trust en is een model dat het mogelijk maakt voor mensen met weinigen middelen om toch een woning te verwerven. Het belangrijkste element daarbij is de grond steeds eigendom blijft van de Trust, waarop betaalbare woningen worden opgericht. Vergelijkbare projecten in het buitenland tonen aan dat dit model zorgt voor een interessante dynamiek en wonen mogelijk maakt voor een groep mensen die anders veroordeeld blijft toch slechte huurwoningen. De voorbije twee jaar is door een reeks partners heel wat voorbereidend werk verzet. Nu is een vzw opgericht en is de stad Gent aan het kijken welke grond hiervoor kan beschikbaar gesteld worden.

Deze trailer gaat over een vergelijkbare aanpak in Boston.

Dinsdag 10 december is er dan de feestelijke lancering van EnerGent, de burger coöperatieve rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Honderden mensen worden om 20 uur in NTGent verwacht voor een toch wel historisch moment. We gaan zelf onze energie opwekken en zelf bepalen wat er met de opbrengst gebeurt. Het vele geld dat op spaarboekjes staat kan de gemeenschap ten goed komen dank zij dergelijke initiatieven. Wees gerust er wordt niet geïnvesteerd in achtergestelde leningen zoals bij Groenkracht. De Gentse coöperatieve wordt zeer democratisch beheert.

Net zoals bij het CLT verhaal komt het initiatief van onderuit, maar wil de stad Gent een constructieve partner zijn en waar mogelijk de projecten ondersteunen. Op die manier versterken we een onuitputtelijke bron van sociale en hernieuwbare energie; de kracht van mensen die zelf de handen uit de mouwen steken en vandaag bouwen aan de wereld van morgen.

Ik ben lid geworden van de vzw CLT Gent en heb mijn eerste aandelen bij EnerGent gekocht. Ik hoop van u hetzelfde!

de grond van de zaak


Iedereen weet dat we niet kunnen leven zonder zon, lucht en water, maar er is nog een factor die vaak vergeten wordt, de grond waarop we leven. Het is dankzij deze vruchtbare laag dat we kunnen genieten van voedsel, vezels, hout en brandstoffen. Maar de ‘moderne’ landbouwtechnieken brengen steeds meer schade toe aan de kwetsbare toplaag waardoor we steeds meer risico’s lopen met minder vruchtbare grond meer mensen te moeten voeden. Volgend filmpje maakt duidelijk hoe belangrijk grond is.

Naast de uitputting van de grond is er nog het probleem van de beschikbaarheid ervan. Zo zijn grote bedrijven (en landen) op grote schaal bezig land op te kopen, kwestie van hun activiteiten te kunnen verderzetten. Landgrabbing noemt dit.

Op lokaal vlak stelt het probleem zich evengoed. Voor jonge mensen die als biologische boer willen starten is het bijna ondoenbaar om een stukje grond te vinden. Niet alleen omwille van de toename van wegen en gebouwen, maar ook omdat er steeds meer mensen zijn die weides kopen of pachten om er enkele status-paarden op te kunnen zetten.

Gelukkig is er een initiatief in de maak om daar iets aan te doen: het Vlaamse biogrondfonds wil gronden aankopen en daarna verpachten aan biologische landbouwers. Je kan hier de stand van zaken lezen van het project.  Naast onze eigen bank, onze eigen energie-coöperatieve dus misschien binnenkort onze eigen grond. De toekomst ziet er niet per se zo slecht uit.

we doen en delen het zelf


Het zou niet slim zijn om alle oplossingen te verwachten van bedrijven of van de overheid. Meer nog, hoe moeilijker de situatie wordt, hoe meer we zelf ons lot in handen zullen moeten nemen. Het is dan ook met plezier dat ik alweer enkele nieuwe initiatieven kan voorstellen die daar volop aan werken. Het zijn groepen die bezig zijn met twee basisbehoeften: energie en voedsel en spullen.

De wind is van iedereen, maar windmolens niet. Daarom organiseert een groep mensen uit het Gentse een actie gericht aan de Provincie Oost-Vlaanderen om de wind terug schenken aan zijn burgers door het energielandschap open te stellen voor burgerinitiatieven onder de vorm van energiecoöperaties. Aangezien de provincie daar binnen enkele weken een beslissing in zal nemen een oproep om te tekenen voor propere, lokale en onafhankelijke energie: www.EnerGent.be. Deze groep is trouwens ook aan het uitzoeken of ze een eigen energiecoöperatieve kunnen oprichten om te investeren in hernieuwbare energie.

Wat voeding betreft is een van de grote problemen het ontbreken van grond voor jonge mensen die aan kleinschalige landbouwproductie willen doen. “Coöperatief natuurlijk” is een groep mensen die samen een stuk landbouwgrond willen aankopen. Daarop willen ze bos planten, aan tuinbouw (permacultuur) en recreatie doen. Of dit project zal slagen hangt af van de steun die gevonden kan worden bij de bevolking. Er werd al flink wat nagedacht over dit project, het resultaat daarvan kan je hier lezen, een stevig werkstuk vol interessante ideeën. Contactpersoon is Maarten Redant via mardukski@gmail.com.

geelddoorNu we overal nieuwe initiatieven zien opduiken die te maken hebben met delen hebben de slimme meisjes en jongens van Bewustverbruiken een overzicht gemaakt van alle deelinitiatieven. Dit maakt het voor ons alweer een stukje makkelijker om zelf op deze trein te stappen en te zien wat er allemaal gedeeld kan worden. Zet de site van gedeelddoor maar meteen bij je favorieten.

Al de alarmerende berichten in de media ten spijt, de nieuwe wereld krijgt ook stilaan vorm, meer nog, we kunnen er allemaal aan meewerken.