samen gaat beter


Negen bewonersgroepen uit zeven verschillende Gentse wijken gaan via innoverende projecten aan de slag gaan om te werken rond ‘Duurzame wijken’. Dit nieuwe model past in het klimaatplan van de stad Gent en wil een stap verder gaan dan de reeds ingevoerde steun voor individuele energierenovaties. Bij een eerste oproep zijn er 9 projecten goedgekeurd, die samen zo’n 87 000 euro krijgen.

Een overzichtje van de projecten, waar toch enkele originele ideeën tussen zitten.

In de wijk Macharius-Heirnis wil vzw Buren van de Abdij, samen met de energiecoöperatie EnerGent en middenveldorganisaties, buurtbewoners overtuigen om hun woning beter te isoleren (dak, gevels, spouw, superisolerend glas) en energiezuiniger te verwarmen (betere stookinstallatie).  Het samen aanpakken van huizen uit de buurt maakt de renovatie ook laagdrempeliger en minder stresserend voor de verbouwers.  Een bewonersgroep uit de buurt van de Papegaaistraat in het centrum van Gent (vzw Papegay) zal buurtbewoners stimuleren om energie te besparen door te kiezen voor LED-verlichting en andere LED-oplossingen, zoals beeldschermen. Door zogenaamde LED CO2ncerten en andere activiteiten op verschillende locaties in de wijk (bijvoorbeeld in huiskamers of ateliers) te organiseren, zal vzw Papegay buurtbewoners warm maken voor LED-oplossingen. De buren van de nieuwe wijk Rietedries in Wondelgem willen hun buurt zo ‘groen’ mogelijk maken, en willen daarom met buurtbewoners een groendak aanleggen op 32 garageboxen. De groep zal zijn aanpak en resultaten van dit project neerschrijven in een draaiboek zodat ook andere buurten hiermee aan de slag kunnen.Twee co-housing projecten kunnen dank zij deze steun op zoek gaan naar een collectieve duurzame energiesysteem. Zo zal een experiment worden opgezet rond een lage-temperatuur warmtenet voor cohousing woonwijk met 15 huizen. Verder krijgt ook het spilvarken mogelijkheden om verder te spilvarken2werken aan verruiming van de pilootprojecten om varkens en kippen als afvalverwerker in de buurt in te zetten. Stadscollectief gURBS  werkt aan een ‘leefboulevard’ een experiment waarbij bewoners, handelaars en passanten van de Land van Waaslaan hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomboulevard: zowel op het vlak van leefmilieu als op het vlak van samenleven.  Met de subsidie wil Community Land Trust (CLT) Gent een nieuw financieel model uitwerken voor de prefinanciering van energiezuinige renovaties bij kwetsbare bewoners. Zowel huurders als noodkopers zullen hier een beroep op kunnen doen. Daarvoor wordt een rollend fonds gecreëerd. Tenslotte is er het ambitieuze project Living Lab ‘duurzaam bouwen’ om een experimenteerplek op te starten waar kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van compacte, duurzame, betaalbare woningen.

De volgende ronde voor duurzame wijkprojecten sluit af op 30 september 2015. Buurtbewoners met ideeën kunnen die vooraf aftoetsen bij de Dienst Milieu en Klimaat en hier de nodige info vinden.

 

magie in Gent


Ik weet dat er heel veel boeiende dingen gebeuren op veel plaatsen, maar je zal begrijpen dat ik graag wat aandacht schenk aan de interessante ontwikkelingen die zich voordoen in Gent. Dit weekend bijvoorbeeld zijn er weer verschillende activiteiten die de moeite zijn.

Er is de tweede editie van het Fair Festival. Op de site van de Oude Dokken krijg je de kans om kennis te maken met de toekomst. Via stands, workshops en doe-activiteiten kan je zien hoe we ons in een post-fossiele wereld zullen verplaatsen, hoe we zullen wonen, wat we zullen eten en nog veel meer. Zelf ben ik er met een try-out van mijn nieuwe eco-comedy show “genoeg geklaagd” (werktitel). Mijn sessie valt onder de rubriek ‘natuurlijke kledij, cosmetica en middelen’, over de eerste twee zaken zal ik het niet hebben, over ‘middelen’ des te meer. Inschrijven kan nog steeds hier. (onderaan de pagina)

Terwijl het fair festival loopt kan je tegelijk terecht in Ledeberg, voor een feest van de groep ‘Ledeberg Leeft‘, Een zeer dynamische groep bewoners die allerlei plannen heeft met een vrijgekomen bedrijfsgebouw en hoopt daar ook effectief aan de slag te kunnen gaan. Ik ga daar deelnemen aan de pick-nick voor ik naar het Fair Festival afzak. Er is een mooi programma met markt, boekenruil, repair activiteiten en dies meer. Het zijn precies projecten zoals Ledeberg leeft die we als stad moeten ondersteunen; burgers die zelf hun buurt nieuw leven in willen blazen.

Zaterdag ben ik dan weer van de partij (letterlijk) bij de eerste Meet & Friet.  Hier zullen de groen mandatarissen en schepenen  aanwezig zijn om het gesprek aan te gaan met buurtbewoners uit Macharius. Want ook dat doen politici misschien te weinig: luisteren naar wat er leeft.

IMG_0884[1]Tenslotte is er ook de magie van 123-piano. Sinds enkele weken staan er op zeven plaatsen in de stad piano’s waar iedereen mag op spelen. Als ik voorbij fiets dan stop ik steeds even om te luisteren of zelf ene stukje te plegen. Het is wonderlijk welke effecten de muziek heeft op de passanten. Mensen gaat zitten, sommigen zingen mee, ik zag al een koppeltje dansen. De piano’s zijn een aanleiding om gesprekken aan te gaan, toveren glimlachen op gezichten en brengen magie in de stad.

Zonder in hoera-berichten te vervallen – want ik weet dat er in onze stad ook heel wat problemen en uitdagingen zijn – het is toch fijn leven in Gent.