revolutie in de rechtzaal?


Heel af en toe kom ik eens een boek tegen dat ik meteen helemaal wil uitlezen en waardoor sommige andere zaken moeten wijken – zoals het schrijven van een blogbericht.  De voorbije dagen was dit het geval met het boek ‘Revolutie met recht ‘ van de Nederlandse advocaat Roger Cox. Ik heb het donderdagochtend met de post ontvangen en sindsdien heb ik alle beschikbare tijd gebruikt om het uit te lezen. Nu we zover zijn wil ik graag enkele gedachten eruit delen.

Het eerste deel van het boek (100 pagina’s) is een boeiend en zeer volledig overzicht van het piekolie verhaal. Een thema dat we ook wel kennen o.a. uit het transitiehandboek en sommige films.  Cox slaagt er in om het probleem zeer duidelijk te schetsen met een overvloed aan bronnen en voorbeelden. De stukken waar hij beschrijft hoe de hele buitenlandse politiek kan verklaard worden met de aanwezigheid van olie-belangen lezen als een misdaadroman. (en je kan het ook gerust als misdadig omschrijven hoe regeringen en oliemaatschappij in dezen te werk gaan) Tegelijk maakt hij duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van het bereiken van de piek van de olieproductie. Een piek die we min of meer bereikt hebben en waarvan hij stelt dat de vermindering van de productie tussen nu en 2015 zal plaatsvinden. Voor wie grondig geïnformeerd wil worden over piekolie zal in dit hoofdstuk de meest actuele beschrijving in het Nederlands vinden.

Bij de start van hoofdstuk twee (ook bijna 100 pagina’s) was mijn verwachting niet zoveel nieuws te lezen, maar ook hier krijg je een zeer actuele stand van zaken van de kennis over het klimaat. Hij beschrijft  nauwkeurig hoe het IPPC werkt en wat het belang is van het Kyoto protocol. In de loop van het hoofdstuk wordt stilaan duidelijk in welke richting het gaat. Cox gaat in over de waarde van de IPCC rapporten in een juridische context. Tevens maakt hij duidelijk welke risico’s we lopen en welke gevolgen van klimaatverandering we nu al niet meer kunnen vermijden.  Geen vrolijke lectuur, maar wel helder en overtuigend.

Je kan je afvragen waarom twee/derden van het boek gaat over de analyse van problemen (die je op andere plaatsen kan lezen), maar ik denk dat het goed is om nog eens om al deze kennis nog eens op een rij te zetten. Al zijn er naast klimaat en olie nog een reeks problemen die ook behoorlijk bedreigend zijn.

Deel 3 is wat korter, maar minstens even interessant. Want daar maakt de auteur duidelijk waarom de politiek en de bedrijven niet in staat zijn en zullen zijn om iets te doen om iets te doen aan de dreiging van klimaatverandering en oliekrimp. Hij maakt duidelijk waarom de markt dit probleem niet kan oplossen en gelooft ook niet dat de consument het tij kan keren. De beschrijving van de situatie in de VS met de Democraten die traditioneel de auto-industrie verdedigen en de Republieken die gestuurd worden door de olieindustrie  maakt duidelijk hoe ondergeschikt de politiek macht is geworden aan de wat hij ‘fossiele multinationals’ noemt.  Zijn conlcusie is dat ondanks de zeer grote risico’s die we lopen en het ontbreken van tijd in een patstelling zitten:

“de brede implementatie van emissieloze energietechnologieën vindt niet plaats en kan niet plaatsvinden omdat de overheid zich daar onvoldoende sterk voor maakt (of kan maken), de fossiele industrie zich ertegen verzet, de burger de noodzaak er niet van inziet omdat hij door de overheid en de media slecht geïnformeerd wordt en hij zichzelf ook de maat niet wil nemen als het om gedragsverandering en opofferingsgezindheid gaat.” (p. 226)

In het laatste deel presenteert hij de alsnog overblijvende oplossing. Het inschakelen juridische middelen om de noodzakelijke veranderingen af te dwingen. Aan dan hand van een aantal voorbeelden van rechtszaken maakt hij zich sterk dat op basis van juridische concepten als ‘waarschuwingsplicht’, ‘voorzorgsprincipe’ gekoppeld aan mensenrechten en de plicht van de overheid om als een goede huisvader zijn inwoners te beschermen verandering mogelijk is. Volgens Cox zou het zelfs mogelijk zijn om afdwingbare arresten te kunnen hebben na procedures van 2 jaar. De kritische zin die hij terecht ten opzicht van politiek en bedrijven etaleert blijft toch wat achterwege in dit stuk. Staat de juridische wereld ook niet onder druk van bedrijven en politiek? Het lijkt bijna te simpel om geloofwaardig te zijn dat een rechtbank de hele patstelling zou kunnen opheffen.

Ik ben er in elk geval van overtuigd dat het de moeite loont om deze piste uit te proberen. Dus als er groepen, overheden,   organisaties zijn die een klimaatproces willen opstarten zal ik de eerste zijn om dit te ondersteunen. Het boek is in elk geval bezorgd aan honderden Nederlandse topbestuurders en beleidsmensen. Je kan nog een uitgebreide bespreking van het boek lezen op de uitstekende blog van Kris De Decker. (zo heb ik het boek ook leren kennen)

Het boek kan je hier bestellen, mocht je toevallig een kerstcadeautje moeten kopen voor en politicus of bedrijfsleider lijkt me dit wel een goede tip.

18 november 2021: de laatste tonijn is gevangen


Via radio BBC hoorde ik vandaag het verontrustend bericht dat de laatste tonijn zou gevangen zijn. Het nieuws komt van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature, internationale unie voor natuurbescherming). Dit is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezig houdt met natuurbehoud en het verantwoord gebruik van natuurlijke middelen.

De blauwvintonijn is de voorbije drie jaren niet meer opgemerkt in de oceanen, wat de wetenschappers doet besluiten dat de soort is uitgestorven. De laatste keer dat er een blauwvintonijn op de markt is gebracht (zie foto uit 2018) is daar bijna een half miljoen dollar voor betaald.

De grootoogtonijn, geelvintonijn en albacore, de soorten die vooral in blikjes werden verkocht zijn dit jaar ook niet teruggevonden in de netten van de vissers. De commissie gaat er wel van uit dat er nog gebieden zijn die niet bevist worden waar eventueel nog exemplaren te vinden zijn. Maar officieel is de mensheid er weer in geslaagd een belangrijke soort te vernietigen. De prognoses over de leeggeviste oceanen zijn bijgesteld op 2046. Tenzij er drastische maatregelen komen zal er dan geen eetbare vis meer in de oceanen te vinden zijn.

In Japan is ondertussen een schandaal losgebarsten rond het bedrijf Mitsubichi. Zo blijkt dat dit bedrijf tijdens het eerste decennium van deze eeuw massaal op tonijn heeft gevist en deze heeft diepgevroren. Daarom ligt er nu in de Japanse supermarkten nog tonijn (soms van 10 jaar oud of meer) die aan woekerprijzen wordt verkocht. De verontwaardiging over deze praktijken nemen echter dag na dag toe. Hoewel de beurskoersen van het bedrijf eerst omhoog gingen toen het uitsterven van de tonijn is bekend gemaakt zit het aandeel nu in een vrije val.

Veel consumenten vinden dat het bedrijf een grote verantwoordelijkheid heeft voor de schade aan de planeet en overal weigeren mensen nog Mitsubishi producten te kopen. Eigenaars van hun auto’s durven ze niet meer op straat parkeren omdat ze binnen het uur worden beklad met anti-Mitsubishi slogans. De bedrijfsleiders die toen het geniale buseniss plan hebben bedacht zullen zich nu moeten verantwoorden in het pas opgerichte internationaal milieutribunaal. Deze nieuwe VN rechtbank is gevestigd in Bhopal en is gestart met het vervolgen van de verantwoordelijken van de milieurampen die we nu meemaken. De Mitsubichi-boys zullen als eersten voor de rechter moeten verschijnen.

Als het daarmee lukt om het straffeloos vernietigen van milieu te stoppen dan zal de tonijn toch niet voor niks zijn uitgestorven…