dit mogen we niet tolereren


Het milieuschandaal waar Volkswagen zich schuldig aan maakt tart alle verbeelding. Een autoconstructeur die moedwillig frauduleuze software installeert in miljoenen wagens. Het valt niet makkelijk te berekenen, maar de extra hoeveelheid fijn stof die op deze wijze in de lucht is terecht gekomen is wellicht verantwoordelijk voor duizenden extra doden. En dan moet je lezen wat er op de site van Volkswagen staat: “Wie auto’s bouwt, draagt verantwoordelijkheid. Voor de klanten en voor het milieu. Bij Volkswagen is duurzaamheid een ondernemingsdoelstelling – en dus meer dan een goede bedoeling. Geen woorden maar daden. Iedere dag.”  Alstublieft.

dieselgateHet gaat niet om een technisch foutje, niet om belastingontduiking maar simpelweg om intentioneel crimineel gedrag. De topman mag wel opgestapt zijn (hij krijgt wel zo’n dertig miljoen pensioen- en ontslagpremie) maar dit vraagt een rechtszaak waarbij alle verantwoordelijken terecht moeten staan voor doodslag. Dit bedrijf verdient geen cent overheidssteun én overheden zouden het merk en alle dochters meteen op een zwarte lijst moeten zetten bij overheidsaankopen.

Vandaag moeten we heel duidelijk maken dat we dergelijke leugens en bedrog niet pikken. Op een moment dat de wetenschap waarschuwt voor een opwarming van 3 graden én fijn stof steeds meer slachtoffers maakt is er geen ruimte voor dergelijke praktijken (die wellicht meer gangbaar zijn dan we denken).

Deze keer pleit ik dus niet voor mededogen of liefde, maar voor een gepaste en stevige reactie (en de fiets natuurlijk).

economische duurzaamheid?


Vandaag zal ik net als gisteren weer de zonne-oven kunnen koken. Dat zijn natuurlijk de voordelen van het mooie weer (naast het feite dat mijn zonnepaneeltje het ook goed doet).

Ik heb opnieuw met enige verbazing naar het nieuws geluisterd deze morgen. Neem nu de horeca, een paar jaar geleden was er een verlaging van de BTW afgesproken, in ruil daarvoor gingen restaurants en café’s ervoor zorgen dat het zwartwerk afneemt en waren ze akkoord om daarvoor een nieuw systeem van kassa’s in te voeren vanaf 2013. Ondertussen is duidelijk dat het zwartwerk niet verminderd is en dreigt de Horeca het invoeren van de kassa’s juridisch aan te vechten. Want zeggen ze: zonder zwartwerk gaat 1 op 3 zaken failliet! Of anders gezegd, volgens de eigen federatie zijn een derde van de horeca-zaken fraudeurs.

Je zou natuurlijk kunnen suggereren dat ze het zelfde softwarebedrijf onder de arm nemen als de apothekers. Daar zijn er blijkbaar 1 300 zaken die een bepaalde software gebruiken die geprogrammeerd is om te frauderen! En toch is de verontwaardiging  die je hierover klein bier (let op de woordspeling) in vergelijking met de storm van protest tegen pakweg de actievoerders in Wetteren. Nog een recent nieuwsje, in een fraude zaak van 400 miljoenen euro (KBC-Lux) gaan de fraudeurs vrijuit wegens het te lang aanslepen van het proces en procedurefouten. Zelfs al is de fraude duidelijk aangetoond, volgend de advocaten is eindelijk ‘gerechtigheid geschied’.

Dat is dus een kant van het verhaal. Bijna iedereen vindt het normaal om waar het kan belasting te ontduiken, fraude te plegen en zo middelen waar de overheid recht op heeft te ontvreemden.

De andere kant is dat iedereen het blijkbaar ook normaal vindt dat de overheid financieel moet tussen komen om de banken te redden, om de komkommerboeren te vergoeden, om meer te investeren in wegen, om brandstof en energie te subsidiëren, om de schade te betalen als het te droog is of te nat is, om gratis openbaar vervoer te voorzien, om onderwijs en gezondheidszorg te voorzien, om de belastingen te verlagen, om de schade van milieurampen te betalen enzovoort.

En het grappige (nuja) is dat de mensen die de staat zo veel mogelijk willen afzetten nogal eens dezelfden zijn die zo veel verwachten van de staat. Een klein kind ziet in dat dit niet logisch is, en ook niet vol te houden. Voor mij een zoveelste teken aan de wand dat we economisch model waar we voor gekozen hebben niet duurzaam is en op zijn laatste benen loopt…