geld over?


Ondanks mijn recente aankoop (waar ik al enkele plezierige ritjes mee heb gedaan), ga ik toch volgende twee projecten een steuntje in de rug geven. Zo is de stadsboerderij in Kortrijk, een coöperatieve met als doel boer en burger, stad en platteland met elkaar te verbinden. Dit door een faire afzetmarkt te creëren voor regionale biologische … Meer lezen over geld over?