ik steun RIP the loop


Het Gents Milieufront wil samen met Unizo en de stad Deinze een juridische procedure starten tegen de Loop. Ze hebben daarvoor een crowdfunding actie opgezet. Ik heb een bijdrage gestort om de juridische kosten mee te dragen, hier kan je alle info vinden als je hetzelfde wil doen. Ik had ook anoniem kunnen steunen (omdat het een politiek gevoelige kwestie is), maar ik wil in alle openheid kunnen uitleggen waarom ik deze actie steun.

Het project van de Loop is in de legislatuur 2001-2006 voorbereid, het Ruimtelijk Uitvoerings Plan is goedgekeurd in januari 2007 en sindsdien ligt vast dat op die plek een project komt met 552.500 m² bruto vloer oppervlakte met daarin 69.000 m² retail (het zogenaamde outletcenter). Omdat toen contracten zijn afgesloten met de ontwikkelaars is het standpunt van de stad dat daarop niet kan teruggekomen worden, onder ander omwille van de rechtszekerheid en schadevergoedingen.

De Loop is wat schaal en impact betreft anders dan Uplace, maar de uitgangspunten zijn evengoed niet meer van deze tijd. Bijkomende winkelruimte buiten de stad zorgt voor extra autoverkeer en fijn stof en is nadelig voor de winkels in de binnenstad. Het strookt niet met de moderne visies op stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Dit is geen goed project voor de toekomst van de stad. En dus hoop ik dat het kan gestopt worden, eventueel via juridische procedures.

Ik besef dat dit moeilijk ligt omdat het gaat om beleid dat door de vorige coalitie is goedgekeurd, en het huidige college logischerwijze dit beleid wil uitvoeren. Als lid van een partij die nu bij de meerderheid hoort is het normaal om dit beleid te verdedigen (al was Groen in de oppositie de voorbije 12 jaar een hevige tegenstander van de Loop). Ik besef dat ik met mijn steunbetuiging onze coalitiepartners in de Gentse gemeenteraad geen plezier doe (en tegelijk dat de oppositie ironisch genoeg wél met plezier dit bericht zal gebruiken). Ik begrijp tenvolle dat onze groene schepenen niet anders kunnen dan dit beleid collegiaal mee uitvoeren. Dit is dus geen kritiek aan hun adres.

Maar nu zie ik mijn rol als gemeenteraadslid als vertegenwoordiger van het algemeen belang van de stad en zijn inwoners. Tenslotte, raadsleden hebben het recht om bij ethische kwesties hun eigen geweten te volgen. Voor mij is het organiseren van bijkomend autoverkeer op die schaal (3 miljoen bezoekers per jaar) een ethische kwestie. Dat het inderdaad gaat over leven en dood mag nog maar eens blijken uit deze studie: Fijn stof kost ons jaarlijks bijna 80 000 levensjaren.

Wat ik hoop – of is dit naïef? – is dat het huidige college rekening houdt met de aangroeiende protesten, en durft inzien dat het oorspronkelijk idee van de Loop misschien niet meer past bij de ambities van vandaag. Dat er samen met alle betrokkenen een debat wordt gestart over andere mogelijkheden om deze site te ontwikkelen. Dat de creatieve koppen in Gent bij elkaar gebracht worden om minstens na te denken over alternatieven. Ik ben er zeker van dat vele burgers ideeën willen leveren om de site te gebruiken voor actuele noden rond wonen, duurzame economie, hernieuwbare energie en stadslandbouw. Wie weet is het mogelijk een oplossing te vinden op een manier die ook voor de projectontwikkelaars aanvaardbaar is (zij hebben toch ook kinderen en waarden, misschien). En ja ik weet het, het protest is veel te laat gezien de fase waarin het project zicht bevindt. Toch kan ik als inwoner van Gent, als low impact man enkel de vraag stellen om alles in het werk te stellen om de loop van The Loop alsnog om te buigen (om met een slechte woordspeling te eindigen).

(PS: ik schrijf dit stuk volledig in eigen naam, zonder overleg met of goedkeuring van mijn partijgenoten)

6 reacties op ‘ik steun RIP the loop

 1. Zeer moedig van u. Maar GMF,UNIZO EN STAD DEINZE reageren te laat. De put en het kalf. Maar we gaan verder, ik doe mee

  Like

 2. De Loop lijkt wel op meer vlakken op Uplace. In beide gevallen hebben overheden zichzelf verbonden (door contracten te sluiten) lang voordat er enige zekerheid was omtrent de uitvoerbaarheid van het project. Zolang zo’n project niet zowel een milieuvergunning als stedenbouwkundige vergunning heeft, is er helemaal nog niets beslist en is het fundamenteel verkeerd dat een democratisch verkozen bestuur zich ‘gebonden’ voelt.

  De opmerking: “En ja ik weet het, het protest is veel te laat gezien de fase waarin het project zicht bevindt.” klopt dan ook helemaal niet gezien er nog geen stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd.
  En stad Gent zal in het kader van die vergunning op zijn minst advies moeten verlenen en dient dat te doen in eer en geweten en aan de hand van de voorliggende plannen en gegevens en bestaande wetgeving, regels, … Stad Gent zou zich daarbij op geen enkele manier mogen laten beïnvloeden door eerder ondertekende contracten. Door dat wel te doen ondergraaft men het fundament van stedenbouwkundige en milieuvergunningen.

  Like

 3. Wij steunen deze actie 100%!!! Het kan gewoon nog niet te laat zijn… onze burgemeester moet hier absoluut de gezondheid van de Gentse kinderen prioritair stellen!!!

  Like

 4. Al deze constructies en contracten (Uplace, The Loop) doen me denken aan wat ons te wachten staat als de onderhandelingen tussen de US en de EU over vrijhandel (TTIP) die nu bezig zijn landen waar de elite het wil : bedrijven kunnen dan wetgeving aanvechten indien nadelig voor hen. (bv. België wil strengere normen invoeren voor uitstoot auto’s… Ford kan dat dan aanvechten en wetgeving opzij schuiven)… Willen we dat ? Ik alvast niet. En onze politici onderhandelen dat nu en zullen achteraf zeggen : ja maar we hebben ons verbonden tot dit soort verdragen, dus kunnen we nu niets meer doen…. Wat we ooit democratie noemenden wordt een utopie uit het verleden en een dystopie voor het heden en de toekomst. Groot gelijk dat je er tegen in gaat Steven tegen The Loop. Niet jij moet je verontschuldigen, maar al de politici die zichzelf en vroegere beslissingen niet (meer) in vraag durven stellen, ze blijven liever in hun comfortzone, met de kop in ’t zand. Trouwens ‘Loop’ betekent in het Engels toch ‘Lus’ , en die komt vanzelf bij zichzelf terug uit…. een goedgekozen naam dus

  Like

 5. Dat is niet alleen moedig, maar ook naïef. Toch vind ik het wel integer, maar niet leuk voor jouw politieke collega’s. Eigenlijk toont dit aan wat het verschil is tussen politiek van het mogelijke en de politiek van het onmogelijke. Tussen politiek als beheer en politieke als ideologie. Ik ben nog eens Chantal Mouffe aan het lezen… Binnen de ecologische groep moeten we toch evolueren van louter antagonisme naar agonisme: een tegenstelling helder krijgen en niet verzoenen, maar wel de regels binnen de politieke arena respecteren. En daarmee ook de wet van het getal: daar waar in het getal de veldslag wordt beslecht, wordt de dood vermeden (Canetti, massa en macht).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s