over urgentie en procedures


Eerst een stukje historiek. Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen die in Gent gewonnen worden door het kartel Groen-Sp.a. Enkele dagen later start het kartel coalitiegesprekken met Open-VLD en op 12 november is er een ambitieus bestuursakkoord voor de periode 2013-2018.

Op 1 januari 2013 starten de nieuwe schepenen, met als doel zoveel mogelijk realiseren van dit programma. De eerste klus is het omzetten van het bestuursakkoord in een meerjaren budget, en dit volgens een aantal nieuwe regels opgelegd door de Vlaamse overheid. Pas in december 2013 is deze ingewikkelde oefening rond.

De volgende stap is het opstellen van de beleidsnota’s. Daarin werken alle schepenen uit wat ze allemaal rond hun respectievelijke beleidsdomeinen van plan zijn in de periode 2013-2019. De opmaak van deze nota’s gebeurt in nauw overleg met de verschillende diensten en adviesraden en loopt wat vertraging op omwille van nieuwe besprekingen rond budgetwijzigingen halverwege 2014.

De voorbije maand zijn dan effectief de besprekingen gestart van de beleidsnota’s op de diverse commissie, in het najaar zullen ze op de gemeenteraad komen en goedgekeurd worden. Dan zijn we inderdaad twee jaar na de verkiezingen (en is één derde van de bestuursperiode voorbij). Ik geef dit traject nog even mee om duidelijk te maken hoe ingewikkeld het besturen van een stad geworden is. Het aantal regels en procedures is zodanig gegroeid dat ik me soms wel afvraag of dit wel haalbaar is, en hoe een stad dan zal reageren als er het snel moet gaan. (Het doe me denken aan het boek ‘ten onder, te boven’ van Thomas Dixon, die stelt dat complexiteit van besturen steeds verder gaat tot ze niet meer opgewassen is tegen de veranderende realiteit)

klimaatcartoontjeDaarmee is mijn inleiding wat lang uitgevallen, want ik wou gewoon een aantal positieve elementen aanbrengen uit het ontwerp beleidsplan klimaat en milieu van schepen Tine Heyse. Een greep uit de doelstellingen: verdubbeling van de productie van hernieuwbare energie op Gents grondgebied, verdubbeling van aantal woningrenovaties tot 3 500 per jaar, verlagen van energienorm bij renovatie tot 70 kWh/m² (nu is het gemiddelde van de woningen 350 kWh/m²), ruim 6 miljoen euro premies voor Gentenaars die hun huis willen isoleren (inkomensgerelateerd, dus meest voor de laagste inkomens), maatregelen rond luchtkwaliteit en lawaaihinder, concrete projecten rond energie-efficiëntie bij KMO’s en bedrijven, belang van participatie van burgers (o.a. rond energiecoöperatieveen). Een ander punt dat aandacht verdient is het voorbereiden van de stad op de komende klimaatverandering.  Kortom een hele bundel ambitie en acties. (eenmaal de nota definitief is kan ik die hier zeker delen, in het najaar dus).

Laat ons dus maar hopen dat we ooit komen tot procedures die passen bij de urgentie die zich aandient,  in afwachting daarvan kunnen we in elk geval zelf zoveel mogelijk persoonlijke klimaat- en beleidsplannen uitvoeren.

3 reacties op ‘over urgentie en procedures

 1. Ik duim voor u, en weet dat u de weg zal vinden.
  Ik hoor de laatste tijd niets anders meer dan onheil en wat ons te wachten staat.
  En vind het zelf steeds evidenter van wat is er de positieve zijde van dus.
  Velen lijken zich zelfs voor te bereiden op het einde van de wereld.
  Wat een illusie, zich beetje voorzien op ongemakken tot hiertoe.
  De rest is voor morgen dat is andere dag.
  Klimaatuitdaging zal heel breed scala aan gegevens worden, van wat kunnen we zelf doen om tegemoet te komen tot wat kunnen we doen als er iets voorvalt.
  En we kunnen beter mikken voorlopig op wat kunnen we nu doen dus.

  Like

 2. Ik heb de pdf gelezen, en op zichzelf zijn deze heel goed.
  Maar inderdaad en geef je daar gelijk in.
  Wat als het snel moet gaan?.
  Deze voorstellen op zichzelf zijn goed genoeg en goed opgemaakt.
  Maar het blijft mikken op alles te realiseren via bestaande wegen.
  Ik keur dit zeer zeker niet af.
  Doch vraag het me ook af.
  Waar gaan alle lieve centen vandaan komen of blijven vandaan komen, indien het scenario dus kleurt buiten de lijntjes van de bestaande mogelijkheden van realisatie.
  Men kan die mensen niet kwalijk nemen in die piste te denken, ze hebben kennis tot daar en finito.
  En ander scenario berust niet op een doomsday.
  Doch men ziet het dus evengoed in Madrid met de overkapping van hun ring.
  Meeste inkomsten gaan naar afbetaling dat gaat ten koste van dus andere structuren en zeggen ze zelf daar dan mag er dus niets fout gaan in de inkomsten.
  Als deze projecten doorgaan dus mogelijk best stuk per stuk naast bestaande zaken.
  Want het volledige pakket is groot.
  Ik wens hen echter succes ervan en de wens het te kunnen realiseren.
  In deze tijd echter van blijkbaar nog nasleep van economische onrust.
  En evengoed een beeld van andere aspecten die bijkomende problemen in inkomsten kunnen realiseren.
  Uitkijken dus.
  Positief blijven natuurlijk.
  Ik vond echter bepaalde zaken die evengoed belangrijk zijn niet terug.
  Stadslandbouw niet meteen terug gevonden, groene economie en daarin kader werkgelegenheid ook niet direct.
  En ook niet direct een nota of men de projecten lokaal gaat laten uitvoeren door ondernemers of van buitenaf.
  Naja dat kan nog later beslist worden.
  Maar op zichzelf goed genoeg wat er voorgesteld werd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s