wat zeggen de partijen over Schaliegas (en wat zegt Heinberg)


Nog een thema waar ik nog niks over gehoord heb tijdens de verkiezingscampagne: schaliegas. De zogenaamd nieuwe energiebron die in de VS voor een kleine revolutie zorgt en misschien ook Europa energie onafhankelijk zou kunnen maken.  Dit heb ik gevonden in de verschillende programma’s:

 • CD&V: De mogelijkheid van schaliegas wil CD&V ernstig in overweging nemen op basis van wetenschappelijke gegevens en niet op basis van emoties.
 • Groen: We spreken ons uitdrukkelijk uit tegen de extractie van niet-conventionele fossiele energiebronnen, zoals steenkoolgas of schaliegas.
 • sp.a verzet zich tegen de exploitatie van schaliegas in Vlaanderen, België en Europa.
 • PVDA: Dat schaliegaswinning een ecologische smeerlapperij is, wordt weggewuifd met het onverbiddelijke argument dat schaliegas op de markt veel geld opbrengt. Troep of niet, de multinationals gooien zich in de rush naar het schaliegas.
 • NV-A: Er is onvoldoende potentieel in Vlaanderen voor investeringen in het ontginnen van schaliegas
 • Open- VLD: geen verwijzingen naar schaliegas in het programma

Dat ziet er op het eerste gezicht redelijk goed uit, behalve CD&V lijkt niemand erg te geloven in dit wondermiddel. Beetje vreemd dan dat de Vlaamse regering (met Sp.a, NV-A en CD&V) geld uittrekt om onderzoek te doen naar schaliegas winning in Vlaanderen.

Daarom lijkt het me goed dat iedereen die over schaliegas wil meepraten SchaliegasPiekolieOnzeToekomst (1)(zonder emotioneel te worden, want dat mag niet) het nieuwe boek van Richard Heinberg grondig leest. Hij schets duidelijk dat de hype ook in de VS stilaan op zijn einde loopt, dat de milieugevolgen van de winning dramatisch zijn én dat schaliegas er voor zorgt dat er minder geïnvesteerd wordt in de enige echte energiebron van de toekomst: hernieuwbare energie.

Een andere constante in het hele fossiele verhaal is dat de mogelijke opbrengsten steevast worden overschat en de nadelen onderschat. Verder is de EROEI (Energie Return On Energy Investment) zo laag dat de netto energie opbrengst erg klein is. Heel veel schaliegas bedrijven zijn trouwens verlieslatend en steeds meer grote spelers trekken zich terug uit deze business. De kans is groot dat de volgende beurszeepbel hiermee zal te maken hebben.

Heinberg maakt ook een link met het piek-olie verhaal. Behoorlijk ingewikkeld maar zijn conclusie is duidelijk:

  1. Fossiele brandstoffen zijn zo overvloedig aanwezig dat, als we een flink deel ervan verbranden we het risico lopen een onvoorstelbare klimaatcatastrofe te ondergaan.
  2. Er zijn niet genoeg economisch haalbare, hoogkwalitatieve fossiele energiebronnen om de wereldwijde economische groei nog veel langer aan de gang te houden.

Vanuit deze paradox is er uiteindelijk maar één oplossing, ons energieverbruik stapsgewijze verminderen en volop investeren in hernieuwbare energie.  Onderzoek naar schaliegas in ons land is dus weggegooid geld.

Richard Heinberg, Schaliegas Piekolie en onze toekomst. Uitgeverij Jan Van Arkel, ISBN 978-90-6224-529-1

 

3 reacties op ‘wat zeggen de partijen over Schaliegas (en wat zegt Heinberg)

 1. Een ingenieur die ik ken, heeft dit al eens bestudeerd.
  Principieel beschikt Belgie niet over genoeg schaliegas, en is het arm van waarde.
  Hij laat het plaatje, kosten voor studie, ontginning en voordeel ervan als energiebron gewoon open.
  Persoonlijke visie is de moeite niet waard, te duur gewoon gezien de elementen.
  Omtrent gevaren ervan die ontginning meebrengen eveneens geen verdere toelichting.
  Er zijn plaatsen waar het zonder enige nadelige gevolgen kan gewonnen worden is zijn visie, er zijn er waar het niet kan zonder nadelige impact op ecologie algemeen.
  Voorstander is hij er niet van over het ganse vlak.
  We hebben reeds meer dan voldoende kennis over groene energiebronnen dat men eigenlijk dit niet nodig heeft is zijn mening.
  In bepaalde landen kan het wel, dan noemt hij landen die dus zelf te kleine of te kansarme economie hebben.
  Maar ook hier zouden bedrijven beter zich richten deze mensen tegemoet te komen met groene energie.
  Belgie heeft nog wel enorme voorraden steenkool.
  En deze kunnen gewonnen worden en met moderne technieken omgevormd naar gas of cokes.
  Waarna andere technieken kunnen zorgen voor een optimale minimale uitstoot.
  Die dingen bestaan maar zijn duur in technologie en dat vormt dus een blok dat de brandstof op het einde wel schoon word maar enorm duur.
  Eender hoe blijft er steeds bepaalde graad in stoffen ook naast co2 die uitgestoten worden.
  Het zou in een overgang wel kunnen inspelen op een graad van veel minder vervuilen samen met uitbouw van groene energie.
  Om in een evenwicht te blijven, geen blackout te hebben en ruimte te laten voor een eventuele groei in economie, groen of bestaande.
  Veel takken in industrie kunnen heel goed aangepast worden om te draaien in hun productieproces op groene stroom.
  Bepaalde takken zouden zelfs als het wat rustiger mag in productie terug door wind of water kunnen aangedreven worden.
  Kleine bedrijfjes kunnen lokaal graan malen bvb.
  Die kunnen lokaal competitief zijn.
  Feit is en hij schreef reeds naar universiteiten hier en zelfs politici.
  Enorme hoeveelheden energie gaan verloren iedere minuut aan waterkracht aan sluizen bvb.
  En zeker aan liften want die kunnen in hun op en neergaande beweging enorm veel elektriciteit produceren.
  Dit kan dan in een gekoppeld net of zelfs per bedrijf.
  Zulk net in totale bundeling dus alle factoren van opwekking verbonden leveren meer dan genoeg zelfs overschot dat dan verder kan doorgesluisd worden naar andere landen.
  De gevaren van alleen te mikken op een net waar energie van het buitenland aangekocht worden wegens overproductie leid tot enorme fluctuatie in kostprijs, en energiearm zijn zegde hij.
  Hebben we in ons land schaliegas nodig?
  Vanuit consumptiegedrag lijkt dat weer en uitstekend idee zegde hij me.
  Rommel en prularia doen het heel goed op de open economie.
  Ik dacht dat de bedoeling duurzaam was.
  Zijn visie is neen dus.
  Maar hij laat open wat de rest weer eens aan poppenkast en excuses gaat uitvoeren.
  Heeft wel eens gelachen met Almeci, met haar uitspraak over kernenergie voor energie.
  Het bestaat geen honderd jaar of een eeuw.
  Maar ze deed haar best zegde hij het kan een vergissing zijn in data.

  Like

 2. Er is nog redelijk wat Olie beschikbaar.
  Toch inderdaad bekeken dat economie globaal zou groeien op een wereldvlak.
  Rekening houdende met het feit.
  Dat de makkelijk beschikbare Olie al in grote hoeveelheden zijn verbruikt en aangeboord.
  Dat diepere lagen beschikbaar zijn maar het duur is om deze boven te halen en zelfs technisch steeds ingewikkelder.
  Maar deze meestal ook calorisch arm is.
  Men al in veel gevallen Olie benut om andere Olie te produceren en al naar gelang de hoeveelheid beschikbaar afneemt.
  Dus steeds een groter hoeveelheid Olie ter plaatse benut word om bepaalde productie te blijven halen.
  Kan men spreken van een bepaalde piek die bereikt is.
  Alles te samen vormt dit inderdaad een curve naar beneden
  Zelfs al is de Olie er in voorraad.
  De steeds grotere vraag kan niet voldaan worden door deze aan te boren.
  In bepaalde wijze blijft die piek nog een tijd aanslepen en stabiel omdat het hoogtepunt nog niet compleet bereikt is.
  Er word nog olie gevonden die qua infrastructuur redelijk makkelijk te bereiken is, arm aan energiewaarde of niet.
  Als techniek snel evolueert zal men de andere gebieden snel kunnen ontginnen.
  Boren tot op een diepte van meer dan 18.000 voet is geen uitzondering meer.
  Hogere kosten van ontginnen dus ook niet.
  Dit en samen met steeds grotere vraag zal inderdaad prijs gaan bepalen.
  Waar de olie zit weet men goed genoeg.
  Maar bedrijven die teveel moeten investeren tegen te hoge kost haken nu al af.
  Principieel is Olie in productie nog steeds goedkoop.
  Maar hoge taksen en productie om hem om te vormen vragen steeds meer financiële middelen.
  Eender hoe uit deze wereld gaat hij nog niet verdwijnen.
  Waarde energie qua gewicht is het een zeer sterke brandstof.
  Techniek erop makkelijk te bouwen met redelijk eenvoudige middelen.
  Dat het een impact gaat hebben op gans het ecologische aspect dat kan men niet ontkennen.
  Dit zeker als men bezig blijft in deze vorm van gebruik massaal fossiele brandstof te blijven verbranden.
  Schaliegas in veel gevallen is in prijs net het zelfde.
  Er zijn wegen tot goed en veilig gebruik en zelfs veilige ontginning.
  Er bestaan enorme problemen mee op evengoed gebruik en ontginning en ecologie.
  Gezien de hoeveelheid beschikbaar en problematiek er rond is het geen goede investering.
  Het is ook calorisch arm gas op bepaalde gebieden na.
  Ik spreek me gewoon niet meer uit over data beschikbaar en de zoveelste studie.
  Er is genoeg kennis over.
  Evengoed is er genoeg kennis over groene energie.
  Deze is in prijs haalbaar genoeg geworden om te benutten.
  De impact op co2 of ecologie gekend.
  Er worden inderdaad wel in sommige aspecten materialen in grondstoffen verzocht die ook schaarser zullen worden.
  Principieel gezien weegt dit omdat ze schoon is, beschikbaar en kennis er over.
  Er niet tegen op ze dus niet te gaan benutten in sneller groeiend tempo.
  Wind, zon en water zijn zelfs maar onderdelen van het ganse pakket.
  Enkel de vraag blijft.
  Het is er waarom benut men het niet meer.
  En daar spreek ik me niet meer over uit zelfs.
  Inderdaad met beter gebruik en minder van bestaande energie kan men al heel veel.
  Hier is al een molen voor graan volledig op windenergie, uitgebaat door een familie.
  Ze hebben iedere dag werk teveel.
  Zullen moeten uitbreiden.
  Het gaat iets trager maar sneller dan de eerste molens op wind van uit onze geschiedenis.
  Ze verkopen en werken lokaal.
  En handelen zelfs met groothandelaars die in omstreken deze goedkope bron benutten om ballans op peil te houden.
  Ze maken hier kleinere winst maar halen deze dus wel.
  De uitbaters verliezen er geen slagkracht in zelfs als er meer bijkomen.
  Ze bestaan reeds naar die capaciteit en die verdienste en daar komen we flink mee rond.
  Er is genoeg mogelijk het zal afhangen van Goodwill.
  En burgers die er voor gaan.
  Samen in transparantie met regeringen.
  Maar niet in steeds meer en meer winst.
  The need for greed dus.
  Wie het daar gaat oplossen zal me ondertussen beetje worst wezen.
  Maar houdbaar blijft het niet.
  Kan nog tijd duren.
  De prijs word nadien afgerekend.
  En dan eens zien of hen die het in beweging hebben gezet er dus ook verantwoordelijkheid voor nemen of zeggen dat wisten we toen niet.
  Dat ze dan eerst eens beginnen met iets uit te kramen waar ze zelf verstand van hebben in hun functie.
  Niet alleen data aanhalen.
  En zich beroepen op medewerkers in hun kabinet die eveneens goed weten waar het over gaat.
  En de big picture bekijken.
  Niet alleen de zoveelste wetenschappelijke studie.
  Schaliegas in Belgie, tijdelijke brol waar eens aangeboord er zelfs niemand meer aan de pompen staat, alles gebeurt automatisch.
  Werkgelegenheid vooral in aannemers en grondstoffen.
  Eens het gas bereikt mogen deze achter andere investeringen aanhollen.
  Zelfs grote bedrijven winnen er reeds te weinig mee.
  Studie naar laten uitvoeren.
  Naar wat, weten wat het is, een gas natuurlijk.
  Met op zichzelf gezien zijn arme energie brol.
  Impact ecologisch, open gelaten.
  Typisch het systeem van schuld en boete.
  Wij zijn niet schuldig dus moeten we geen boete doen.
  Is er schuld nadien, dat wisten we niet.
  En er zullen wel excuses gevonden worden om wat er was aan groene techniek minderwaardig te laten blijken toen men er mee begon.
  Grootste probleem is deel bestaande structuur van economie die steunt op Olie om te vormen naar deel groene energie.
  Maar het kan.
  Bedrijven zullen wel veel slim moeten investeren en het gaat aardige duit kosten.
  In een overgang is het haalbaar zelfs bedrijven weten dat, en velen zijn er verder mee dan de politieke uitspraken in Belgie.
  Niet alle natuurlijk soms is het omschakelen niet zo evident.
  Maar kunnen dan andere takken uit hun sector wel aangepast worden.
  Los van het productieproces kan er rond heel veel gedaan worden.
  En geen gezaag als reactie over de ecologische impact van het land waar ik nu woon aub, dat dit is weten we allemaal.
  Maar hier zijn burgers en regering sterk bezig en verbonden van het aan te pakken.
  Regeringen alleen kunnen dit niet.
  Neem dus de moed van projecten te ontwikkelen uw gelden beschikbaar daarin te stoppen.
  En naar regeringen toe te stappen.
  Veel bedrijven zullen er evengoed mee op inspelen.
  Regeringen moeten alleen de verkeersagent erin spelen, de wetten open houden.
  Echte studie is een legaal proper project een kans bieden van kind tot volwassene op te groeien.
  Een project voor nut van het geheel op landvlak of zelfs wereldvlak.
  En niet volgens mij is uw talent in geld zoveel waard of u dus ook.
  Er zijn er die veel minder hebben die weten waar het over gaat al was het alleen in de vraag luister even aub, omdat zij door de ervaring van minder zijn door gegaan.
  Evengoed door een ervaring van veel meer hebben en toch zien het gaf geen geluk of leven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s