voor Parwais Sangari


Zo, Marieke is net vertrokken voor een werkkamp in Frankrijk en Adam is nog de rest van de week in de Ardennen met zijn scoutsgroep.  Als ouder kan ik daarbij heel gerust zijn dat hun kampen op veilige manier zullen verlopen.

Terwijl ik dit schrijf zit Parwais Sangari op een vliegtuig naar Kaboel. De jongen is nauwelijks drie jaar ouder dan Marieke en is als 16-jarige in België aangekomen, nadat zijn vader is vermoord in Afghanistan. Zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling is na vier jaar afgewezen dus moet hij terug. Het commissariaat voor de Vluchtelingen zegt dat er geen redenen zijn om Kaboel als onveilig te beschouwen! Parwais sprak ondertussen goed Nederlands, en had een job als lasser. Een knelpunt beroep trouwens, we zullen hem nog missen.

Wat in de hele discussie over asiel en migratie nauwelijks aan bod komt is het grote verhaal. Hoe komt het dat er geweld is in landen als Afghanistan? Hoe komt het dat er zulke immense verschillen zijn tussen rijke en arme landen? Hoe komt het dat vaak de landen met veel grondstoffen (denk maar aan Nigeria, Congo) de grootste armoede cijfers hebben? Hoe komt het dat wij wel, als we op pensioen zijn bijvoorbeeld, massaal kunnen gaan wonen naar warme landen? Hoe komt het dat we in onze eigen geschiedenis ook golven hebben gekend waarbij mensen uit de armoede wegvluchten op zich te vestigen in bvb de Verenigde Staten, en we nu andere mensen ditzelfde recht ontzeggen? Hoe komt het dat we hier denken dat er niemand meer bij kan,  terwijl de landen die de grootste groepen vluchtelingen opvangen de armste landen zijn? Hoe komt het dat wij de beste gronden mogen inpikken in het Zuiden voor ons veevoer, bloemen, boontjes en tabak en dan verwonderd zijn dat boeren daar geen inkomen meer kunnen verwerven? Hoe komt het dat we denken dat we met wetten mensen gaan kunnen tegenhouden als de groep mannen en vrouwen die geen toekomstperspectief hebben elke dag groeit? Hoe komt het dat we liever energie stoppen in het tegenhouden van klimaatvluchtelingen dan écht iets te doen aan de opwarming van de aarde? Veel vragen die jammer genoeg te weinig aan bod komen.

Op de kaart van deze website kan je zien hoe de vluchtelingen verspreid zijn op de wereld. De site bevat nog een aantal kaarten en gegevens die duidelijk maken dat ook wat dit verhaal betreft we maar een zeer beperkt beeld van de realiteit te zien krijgen.

Dus de mensen die klagen over de regen, of het toch maar niks vinden dat ze moeten betalen voor vuilniszakken kunnen maar best beseffen dat miljoenen mensen andere zorgen aan hun hoofd hebben. We hebben er alle belang bij te beseffen dat dit ook onze problemen zijn.

 

 

14 reacties op ‘voor Parwais Sangari

 1. Misschien is het zo moeilijk om armoede uit de wereld te helpen omdat niet iedereen toegang heeft tot familie planning?

  Het verhaal van Thailand
  http://www.ted.com/talks/mechai_viravaidya_how_mr_condom_made_thailand_a_better_place.html

  The Gates Foundation gaat er in ieder geval voor
  http://www.impatientoptimists.org/Posts/2012/07/Why-Family-Planning-is-so-Important
  http://www.ted.com/talks/melinda_gates_let_s_put_birth_control_back_on_the_agenda.html

  En gaat de controverse niet uit de weg
  http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/11/melinda-gates-challenges-vatican-contraception

  Uiteraard heeft onzer eigen moraalfilosoof daar ook een mening over
  http://www.youtube.com/watch?v=FkOzVoUwTbg

  David Attenborough (BBC) kadert familie planning in een globale strategie voor duurzaamheid (vanaf min 38):
  http://www.youtube.com/watch?v=dN06tLRE4WE

  Onze kersverse WHO directrice Marleen Temmerman heeft het allemaal mooi samengevat in een artikeltje:
  http://www.fvvo.be/assets/233/05-Temmerman.pdf

  Kortom er beweegt wat in familie planning land. Laten we hopen dat het de verhoopte spinoffeffecten op de rest van de wereld heeft.

  Like

 2. Op vraag van Johan, wil ik ook een steentje bijdragen over het thema ‘armoede’ en niet louter ‘ict’ 😉
  Het stoppen van de bevolkingstoename als element van ‘duurzaamheid’ en is een mythe! En niet de geboortebeperking bestrijdt de armoede, maar minder armoede levert geboortebeperking op. De beperking van de groei van de wereldbevolking leidt ook tot een vorm van ‘rebound’. Immers, daar waar economische groei ook minder kinderen oplevert, wordt er meteen meer en anders geconsumeerd. De toename van vleesconsumptie in ‘opkomende economieën’ is dramatisch voor de global footprint.
  Bovendien kan de wereldbevolking nooit in die mate dalen, dat het zou toelaten iedereen een ‘westers leven te gunnen’ binnen de grenzen van 1 planeet.
  Diezelfde planeet levert heel veel aan de mensheid, er er zou genoeg zijn mocht zowel ‘het goede leven’ cultureel anders geformuleerd worden, er een andere middel doelverhouding voor wordt ontwikkeld, als dat het herverdelingsvraagstuk terug aan de orde is.
  En in de ‘oplossing’ van het vraagstuk ‘wereldbevolking’ , gaat vaak een technologisch optimisme schuil en de ode aan de individuele verantwoordelijkheid om uit de armoede te geraken, evenwel zonder verlieservaring voor zij die wel ‘hebben’. Maw, ontwikkelingswerk zonder de eigen waarden en normen kaders in vraag te stellen en meer nog, diezelfde standaarden te promoten bij de rest van de wereldbevolking. Wat eigenlijk koloniaal is, en een vorm van cultureel imperalisme.

  Armoede bestrijden is een EN/EN/EN verhaal.
  1. Er is een verantwoordelijkheid van elk individu om aan de slag te gaan met zichzelf en de persoonlijke omstandigheden. Maar dat kan maar als een aantal basisvoorwaarden zijn vervuld (intern en extern)
  2. Er is een verantwoordelijkheid op het niveau van de inrichting van organisaties, bedrijven en samenlevingen (en hun infrastructuur en structuren)
  3. Er is een globale verantwoordelijkheid die ligt bij diegenen die de macht hebben om globale veranderingen te sturen, te stimuleren of tegen te houden.

  Het is goed in een armoede discours elk fenomeen te plaatsen op het juiste niveau en daarbij het ‘juiste’ instrumentarium te ontwikkelen. En daarbij niet te verontschuldigen, ook niet beschuldigen maar te ontschuldigen…

  Like

  1. Goed bezig Lucie!
   Ik wil hier ook nog aan toevoegen dat onderwijs voor vrouwen hét belangrijkste anti-conceptiemiddel is gebleken in het verleden! Daarbij komt ook nog dat de overbevolking zich voornamelijk situeert in de Derde Wereld, maar dat daar de consumptie(en dus de eco-impact) het laagst is.
   Ik hoor in eco discusies vaak de dooddoener : “er moeten gewoon wat minder mensen geboren worden”. En men gebruikt dat als excuus om zijn eigen zwaar vervuilend gedrag niet aan te pakken. Feit blijft dat 1gemiddelde Belg 5 keer méér vervuild en gebruikt dan 1 gemiddelde Afrikaan. Wij moeten minder verbruiken, en de Derde Wereld helpen om zich uit de armoede te trekken, door eerlijke lonen (kijk maar naar Bloed, zweet en luxeproblemen op BNN)en gelijke kansen en onderwijs voor vrouwen promoten. Zolang wij de Derde Wereld als een soort van wingewesten blijven beschouwen lukt dat niet.

   Like

   1. @ Maman verte,

    wat bedoel je juist met “Daarbij komt ook nog dat de overbevolking zich voornamelijk situeert in de Derde Wereld”?

    De grootste bevolkingsgroei situeert zich nog in de ‘derde wereld’, maar overbevolking zou men op verschillende manieren kunnen definiëren:

    – Een (te) hoge bevolkingsdichtheid (waarbij ik de vraag open laat wat een ‘te hoge bevolkingdichtheid is). Er lijkt echter geen direct verband tussen de bevolkingsdichtheid van een land en diens ontwikkelingsniveau, mate van armoede, … (http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid)

    – Aantal mensen x gemiddelde ecologische voetafdruk is groter dan de reële oppervlakte. Ik vertel je natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat ook vanuit dat oogpunt veel ‘ontwikkelde landen’ meer overbevolkt zijn dan veel derde-wereld-landen

    – Meer mensen dan er gevoed kunnen worden met de eigen voedselproductie: ook in dat geval scoren veel ‘ontwikkelde landen’ slecht, maar ook wel wat derde-wereld-landen.

    – … (Er zijn zeker nog definities mogelijk.)

    Het is me dus niet duidelijk welke definitie van ‘overbevolking’ je hanteert om tot de conclusie te komen dat de overbevolking zich vooral situeert in de Derde Werend.

    Like

  2. Oef, gelukkig zijn we er met wat hightech mediamateriaal in geslaagd de aandacht wat te verleggen…

   – ‘Het stoppen van de bevolkingstoename als element van ‘duurzaamheid’ is een mythe!’

   De IPAT vergelijking (impact op milieu = population x affluence x technology) wordt internationaal toch aanvaard als de best beschikbare tool om integrale duurzaamheid te beschrijven. De bevolkingsfactor negeren past dus zeker niet in een EN/EN strategie. Waar je naar verwijst met het rebound effect is de neiging van de verschillende factoren om zich te gedragen als commununicerende vaten en dit maakt het inderdaad aartsmoeilijk om een totale reductie van de milieuimpact te bekomen. Maar het effect dat bij een dalende bevolking het welvaartsniveau stijgt is toch iets waar we niet tegen mogen zijn, toch zeker niet in de derde wereldlanden ook al leidt dit tot een stijging van de milieu-impact aldaar (niet noodzakelijk). Er is nog een andere eenvoudige vergelijking (zie artikel laatste link) die aantoont dat demografie wel degelijk belangrijk is voor economische ontwikkeling. Als de bevolkingsgroei in een land hoger is dan de economische groei zal het Bruto Nationaal Product of het Bruto Nationaal Geluk, zo je wil, per capita dalen, maw gemiddeld wordt iedereen armer. En dit is overal zo. Als we in Europa gedurende 10 jaar een recessie kennen in combinatie met een stijgende bevolking zal de excessieve consumptie per capita snel weggewerkt zijn. Demografie is ook zeker een issue in de ontwikkelde wereld zoals Renaat aangeeft. In het westen kunnen wij zeker ook onze impact verlagen door onze bevolking gestaag te laten dalen. Dit zal de snelheid van het welvaartsverlies, dat zowieso zal optreden, beperken en draaglijker maken. Wat is er eigenlijk zo duurzaam aan een progessief kindbeleid (meer kindergeld voor elk extra kind zonder limieten) of erger nog een kindpremie (cfr. NVA). Kunnen we een deel van dat geld niet beter in onderwijs of echte innovatie investeren (En niet alleen Vlaanderen In Actie in bed) of in ontwikkelingssamenwerking? Kindpremies en andere pronatalistische subsidies zijn door de jaren heen altijd trouwens al een van de basiselementen van nationionalistische partijprogramma’s geweest met alle gevolgen vandien.
   https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/1055

   – ‘En niet de geboortebeperking bestrijdt de armoede, maar minder armoede levert geboortebeperking op.’

   Nergens in de links van mijn post wordt gedwongen geboortebeperking gepromoot en op welke manier kan iemand tegen het bestrijden van ongewenste zwangerschappen zijn? 80 miljoen vrouwen per jaar worden ongewenst zwanger. Dit leidt tot 40 miljoen abortussen en 34 miljoen ongewenste geboorten of bijna de helft van de jaarlijkse wereldwijde bevolkingsaangroei.

   Klik om toegang te krijgen tot journaleditorialsep2008.pdf

   Of economische ontwikkeling automatisch leidt tot kleinere gezinnen, de zogenaamde demografische transitie, is een beetje het verhaal van de kip of het ei. In heel wat landen (Iran, Thailand, Zuid-Korea, Taiwan, bijna heel Latijns-Amerika,…) is de snelheid waarmee de bevolkingsgroei daalde bijna onmogelijk te verklaren door economische groei alleen. Dit zijn wel landen waar op grote schaal en op korte tijd via nationale campagnes allerhande anticonceptie methoden werden beschikbaar gemaakt.

   Klik om toegang te krijgen tot Consumer-behaviour-contraceptive-decisions-10.06.pdf

   Het lijkt mij logisch dat in landen met een grote discrepantie tussen werkelijk aantal geboortes per vrouw en het gewenste aantal, er prioritair werk wordt gemaakt deze kloof te dichten en pas daarna in te zetten op onderwijs en ontwikkeling. Het omgekeerde komt vrees ik overeen met dwijlen met de kraan open en dat doen we nu al zo lang…getuige onder meer volgend artikel:

   http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0030087

   – ‘En in de ‘oplossing’ van het vraagstuk ‘wereldbevolking’ , gaat vaak een technologisch optimisme schuil en de ode aan de individuele verantwoordelijkheid om uit de armoede te geraken’

   Er wordt van geen enkele vrouw verwacht om zelf anticonceptiemethodes uit te vinden of te ontwikkelen. Het is onze verdomde taak om deze relatief goedkope ‘technologiëen’ ter beschikking te stellen aan het kwart miljard vrouwen die het wenst en er momenteel geen toegang toe heeft. Het kan alleen maar toegejuigd worden dat een grote organisatie als de Gates Foundation dit ook inziet en ervoor gaat om minstens de helft van de vraag in te willen tegen 2020 (hoe lang is het geleden dat we een politicus nog een dergelijk ambitieuze doelstelling hebben weten poneren?). Er is helemaal geen nood aan technologisch optimisme, deze technologiëen bestaan reeds. Als er al sprake is van technologisch optimisme dan is het meestal in de zin dat de technologiefactor in de IPAT vergelijking alles zal oplossen ongeacht wat met de bevolkingsfactor gebeurt. En niets is minder waar, in tegendeel zelfs klimaatverandering en peak everything gaan de vereisten opgelegd aan die technologiefactor alleen maar scherper stellen. De olie-intensiteit van de wereldwijde graanproductie is al meer dan 50 jaar constant.

   http://www.paulchefurka.ca/Food_Energy.html

   Naarmate de olie langzaam maar zeker opgeraakt en het klimaat steeds onbetrouwbaarder wordt, moeten we en de voedselproductie op peil houden en onze voedselproductie verduurzamen en klimaatbestendig maken. Slagen we hier niet in dan zijn we het window of opportunity kwijt om op een humane manier een buffer op te bouwen voor alle toekomstige uitdagingen. Vrouwen wiens kinderen van de honger omkomen zullen immers geen wens (meer) vertonen om anticonceptie toe te passen.

   Allé nog 70 reacties te gaan voor een nieuw record!

   Like

 3. Eerst en vooral : dit is geen veroordeling of een waarde-oordeel over de Derde Wereld! Integendeel! Dit is een wijzen op eigen verantwoordelijkheid in het Westen!
  ik geef een paar vb om het concreet te maken
  In Moesson-Azië wonen 55%(3,8 miljard mensen) van de wereldbevolking op 17% (17 miljoen km2)van de aardoppervlakte. In Noord-Amerika wonen 342 miljoen mensen op 20 miljoen km2)Helemaal akkoord als je stelt dat niet geheel Moesson-Azië tot de Derde Wereld of de MOL’s behoren, maar toch, het geeft een beeld.
  In Afrika woont 12,3% van de wereldbevolking op 16,3% van de oppervlakte.
  Het zwaartepunt van de wereldbevolking ligt dus duidelijk in Moesson-Azië, met India en China voorop.
  Nog een cijfer : de EU en de VS samen zijn goed voor 800 000 inwoners. Dit zijn de 2 gebieden met de hoogste HDI-index (buiten Australië en een paar andere landen), ze hebben relatief weinig inwoners in vergelijking met de 7 miljard aardbewoners, maar ze nemen wel het gros van de consumptie(en dus de ecologische voetafdruk voor zich).
  Het is dus idd zo dat het grootste deel van de 7 miljard aardbewoners zich in de landen met de laagste Human Development (HDI) index bevinden, en dat die landen vaak het grootste geboortecijfer hebben, en de bevolking groeit dus het snelst. De bevolking van de EU groeit met 0.11% per jaar, vooral te wijten aan immigratie(natuurlijk gezien neemt onze bevolking af, meer sterfte dan geboortes).De bevolking van Congo neemt toe met 3.21%, ondanks de emigratie.
  Dus : de overbevolking komt vooral voor in de Derde Wereld, en de grootste bevolkingsgroei situeert zich ook daar (vooral Subsahara-Afrika).
  Mijn definitie van overbevolking is gewoon gebaseerd op “waar wonen de meeste van de 7 miljard aardbewoners, en waar wonen ze samen op een klein opp”. Het antwoord is duidelijk : In Moesson-Azië, en in toenemende mate, in SSAfrika. En vooral in M-Azië wonen extreem veel mensen op een extreem kleine opp.
  Ik hoop dat ik je zo wat meer mijn stelling duidelijk heb kunnen maken? De werkelijkheid is vaak niet in een korte tekst (slogan?)samen te vatten, dus sorry voor mijn lange bijdrage…

  Like

  1. Maar ik vraag me af of je China, en zelf India (samen goed voor 2.5 miljard van die inwoners van Moesson-Azië) nog wel als ‘Derde-Wereld-landen’ te bestempelen zijn.

   Hoewel daar ook nog een pak armoede is, ben ik geneigd die landen niet die stempel te geven. (Ik weet niet welke definitie ngo’s, overheden, … gebruiken om een land als Derde-wereld-land te bestempelen.)

   Daar hangt het dus met samen, indien men China en India beschouwd als een deel van de Derde Wereld, dan heb je volkomen gelijk. Als men dat niet doet, dan heb je geen gelijk.

   (Wat je schreef kwam op mij ook niet over als een veroordeling of waardeoordeel.)

   Like

 4. oké, ik zie je punt. “Derde Wereld “is mss wat te ruim genomen, of een foute benaming. China is “gemiddeld” als het op HDI aankomt, maar het gemiddelde wordt opgetrokken door de industriesteden aan de kusten en rivieren. Het is echt een land van 2 snelheden. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index
  India zit in het lagere gemiddelde (beetje zelfde verhaal).Ze behoren tot de “developing countries”
  Mijn punt was eigenlijk dat wij in het Rijke Westen (Europa en de VS) niet de grootste bevolking hebben, verre van zelfs, en ook niet de sterkste bevolkingsstijging.
  Ons probleem is niet de grootte van onze bevolking, maar wel de grootte van onze ecologische voetafdruk.
  De minder ontwikkelde landen (;-), zo goed dan?) hebben het omgekeerde probleem : een grote bevolking, maar een kleine ecologische VA, die wel steeds toeneemt.
  Wij kunnen de schuld niet afschuiven op de armere landen. Wij moeten vooral in eigen boezem kijken en iets doen aan onze consumptie, en de landen met een lagere HDI helpen bij onderwijs en gelijke vrouwenrechten.
  Enfin, je snapt het wel hé.
  Dus : Education, Education!!! Om terug te komen op de originele vraagstelling. Opleiding en gelijke toegang tot het economisch leven zal veel developing countries in de volgende fase van de demografische transitie (http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition)doen terecht komen. Met alle positieve gevolgen van dien.

  Like

  1. Daar ben ik het volkomen met eens.
   Spijtig genoeg (en dat zeg ik niet om moeilijk te doen of pessimistisch te zijn) niet enkel met de positieve gevolgen, ook met de negatieve (van overconsumptie).

   Like

 5. Wat het technologisch optimisme betreft: ik verwijs hiermee idd naar de IPAT definitie, die eigenlijk het herverdelingsvraagstuk enigszins uit de weg gaat , evenals de finale schaarste aan grondstof en energie, zoals je zelf aangeeft.
  Ik ga het demografische aspect op zich niet uit de weg, en ben dus voor anti conceptie promotie, maar vind wel dat we dit (als westerlingen) niet als excuus mogen gebruiken om het niet over het herverdelingsvraagstuk te hebben, en dus de noodzakelijke en ook wel onvermijdelijke ‘verlies en vermindering’ die ze zit aan te komen.
  Minder mensen betekent dus niet dat we aan welvaartsverlies ontsnappen en ook niet dat we dat als ‘factor’ mogen gebruiken. Om het over echte duurzaamheid te hebben, moeten we komen tot een ander soort levensstandaard voor de ‘westerlingen’ , wat ook de demografische evolua

  Like

  1. ‘Minder mensen betekent dus niet dat we aan welvaartsverlies ontsnappen en ook niet dat we dat als ‘factor’ mogen gebruiken.’
   Zal ik klacht indienen bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding? Discrimineer alsjeblieft geen nuttige maatregelen…

   Als we van vandaag op morgen met 1 miljoen Belgen minder zijn, gaan huizen dan nog altijd zo onbetaalbaar zijn? Het aanbod zal ruimschoots de vraag overstijgen. Ja, sommigen zullen meerdere huizen kunnen kopen en de consumptie zal de pan uitswingen, maar de welvaart zal in ieder geval niet dalen.

   Herverdelen is uiteraard wenselijk, maar de manier waarop men het in ons land heeft aangepakt helpt niet, of is zelfs contraproductief

   http://www.ingridlieten.be/article/stijging-van-de-kinderarmoede-kunnen-we-niet-toler/

   Hoe kan men bijvoorbeeld herverdelen met een algemene kindpremie of ongelimiteerd kindergeld? Voor rijke mensen maakt het niet uit en die zullen hun reproductiegedrag niet aanpassen en dat geld vliegt gewoon op de spaarrekening van zoon- of dochterlief. Voor arme mensen die het met een uitkering moeten stellen, zal dat kindergeld (of moeten we het oudergeld noemen?) veel verschil maken en hun gewenste aantal kinderen doen toenemen. Misschien zodanig zelfs dat de ouders niet meer in staat zijn om elk van hun kinderen een degelijke opvoeding en opleiding mee te geven tenzij ze hier fulltime mee bezig zijn. Dit is niet herverdelen, dit is armoede betonneren of zelfs cultiveren…

   Hetzelfde kan gezegd worden van de hypotheekaftrek. De rijken die misschien geen lening nodig hebben voor een woning te kopen, gaan er toch een aan omdat dit fiscaal voordeliger is. De middenklasse gebruikt naast het spaargeld, het geleende bedrag om de ander uit de markt te bieden met spectaculaire prijsstijgingen als gevolg. De armere bevolking kan waarschijnlijk onvoldoende lenen en valt volledig uit de boot. Onderwijl zitten de banken met heel wat meer inkomsten uit leningen dan zonder de hypotheekaftrek (zolang er geen vastgoedcrisis uitbreekt). Gelukkig dat we via ons aandeelhouderschap van sommige banken toch nog een deel van dat geld kunnen recupereren en het moet gezegd in vergelijking met Nederland is ons systeem van hypotheekaftrek minder marktverstorend, met (voorlopig nog) een vrij beperkte prijsdaling als gevolg (ook door hogere demografische druk;)).

   Klik om toegang te krijgen tot 484361_nl.pdf

   Like

 6. wat ook de demografische evoluties zijn, waar ook ter wereld. Er moet inderdaad ruimte zijn voor meer voetafdruk voor ‘het zuiden’ (of hoe je dat ook wil noemen) maar juist daarom moet onze voetafdruk drastischer dalen dan de stijging aan die andere kant. Want anders daalt de globale voetafdruk dus niet, hé. Door zowel in te zetten op demografische daling als op technologisch optimisme, willen we vooral onszelf wijsmaken dat we toch recht hebben op onze standaard, en dat we zonder grote verliezen of verminderingen, de kans geven aan alle andere mensen om zich te ontwikkelen.
  Ter info: per dollar ontwikkelingsgeld dat gedoneerd wordt , heeft men 112 dollar economische groei nodig, en dus moet men veel meer schade aanrichten om iets goed te doen. Terwijl die dollar ook gewoon uit de bestaande rijkdom gehaald kan worden en netto een vermindering van de rijkdom mag betekenen aangezien er niet meer rijkdom (GDP) aangemaakt kan worden binnen de grenzen van de planeet…

  Like

  1. een aanvulling daarop : de ontwikkelingslanden gebruiken we nu als wingewesten, om voor zo weinig mogelijk geld aan loon, zoveel mogelijk naar hier te halen. En dan gaan we daarna, om al die armoede te compenseren, ontwikkelingshulp sturen , waar we blijkbaar ook weer veel schade moeten aanrichten. Zucht. Lijkt een beetje op het verhaal van de festivals : in plaats van de muziek wat stiller te zetten, deelt men massaal dure vervuilende oordopjes uit. conclusie : eerlijke lonen in de ontwikkelingslanden zouden al een prachtstart zijn!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s