hier zijn ze weer: de twijfelzaaiers


Deze morgen op de radio: het licht gaat uit in 2014. Nog maar eens een spectaculaire manier om aan te kondigen dat het niet goed zit met onze energiecapaciteit. En dit heeft zelfs niet veel te maken met de (geplande?) sluiting van de kerncentrales in 2015, nee we zullen al eerder pannes hebben omdat ook een aantal verouderde thermische centrales dicht gaan.

Ik heb het rapport niet kunnen lezen, maar ik verneem wel dat hernieuwbare energie NIET is opgenomen in de studie. De reden is dat we die energie niet kunnen opslaan, terwijl er bij momenten zelfs overcapaciteit is. Vreemd toch, het groeiend aandeel van groene energie tellen we niet mee als stroom terwijl die wel gebruikt wordt natuurlijk. Ik vraag me tegelijk af of er rekening is gehouden met het enorm potentieel van energiebesparing en energie-efficiëntie. Of is er gewoon uitgegaan van een exponentiële groei van de huidige vraag?  Is er rekening gehouden met een aanhoudende economische crisis, waardoor de vraag ook afneemt? Ik heb sterk het vermoeden dat het rapport bewijst wat de politici wilden horen.

Kortom het rapport past volledig in het beleid van de voorbije jaren. Warm en koud blazen, geen keuzes maken, niet investeren in een stroomnet aangepast aan decentrale productie, rechtsonzekerheid creëren voor wie in alternatieven investeert, wellicht met als gevolg dat zal beslist worden om de kerncentrales langer open te houden. Dat was al zo’n beetje de strategie sinds de besliste kernuitstap van 2003. Toen is al gezegd dat de uitstap kon uitgesteld worden als er mogelijks tekorten zouden zijn, en sindsdien heeft men er alles aan gedaan om deze voorspelling waar te maken.

Dan maar lieven het beleid van Limburg. Daar is net een Limburg Klimaatfonds opgericht waar burgers kunnen investeren in allerlei vormen van groene energie én energiebesparing. Het rendement van de investeringen is 1% hoger dan een spaarboekje én zo’n fonds lijkt me een goed idee om de burgers te betrekken bij het plan van Limburg om tegen 2012 klimaatneutraal te worden.

Ik heb me zelf ingeschreven om aandelen te kunnen kopen (100 euro het stuk), maar ik vrees dat het niet zal kunnen als niet Limburger. Of misschien maken ze toch een uitzondering voor de LIM?

In elk geval nog maar eens een illustratie dat de goede initiatieven vaker van lokale overheden komen en onze federale en regionale regeringen een totaal gebrek aan visie en moed hebben om nu een lange termijn project te ontwikkelen. Dus wellicht kunnen we de volgende beslissingen verwachten: Uplace krijgt een milieuvergunning en de kerncentrales blijven langer open.  Misschien moeten we een massale verhuis naar Limburg overwegen…

17 reacties op ‘hier zijn ze weer: de twijfelzaaiers

 1. dus je hebt het rapport niet gelezen, maar je “vraagt je wel af” (en eigenlijk ga je er voor de rest van het stuk al impliciet vanuit dat dat niet zo was) of er rekening werd gehouden met energiebesparing, energie-efficiëntie, de economische crisis, … ik zou zeggen: als je dat echt wil weten (en er gevolgen uit trekken), léés het stuk dan. anders doe je eigenlijk niet veel anders dan die politici: je hoort wat je had willen horen.

  Like

  1. het rapport is niet publiek gegeven, maar blijkbaar bewust gelekt, zo lees ik in een bericht van Greenpeace:

   Onze regering dreigt te zwichten voor de chantagepraktijken van Electrabel, dat zelf een bevoorradingsprobleem heeft gecreëerd. Het is wraakroepend om op basis van een onafgewerkt en gelekt rapport te pleiten voor een levensduurverlenging van de kerncentrales. De sluiting van de oude kerncentrales in 2015 is mogelijk. Het is gewoon een kwestie van politieke wil.

   Dat er vandaag tussentijdse resultaten van het rapport van het directoraat-generaal Energie naar de pers gelekt worden, is geen toeval. Dit ruikt naar een een-tweetje tussen de nucleaire sector en de politiek. Wil de regering de kerncentrales sluiten? Dan moet ze het heft eindelijk in eigen handen nemen en werk maken van maatregelen om een sluiting mogelijk te maken. Mist blijven spuien met onderzoeksrapporten, waarin alles staat of valt met de gehanteerde aannames, zet geen zoden aan de dijk. De jarenlange onduidelijkheid over de sluiting van de kerncentrales verziekt het investeringsklimaat voor de nieuwe elektriciteitsproducenten.

   Onze politici moeten tonen dat ze bereid zijn om het regeerakkoord uit te voeren en een einde te maken aan onze afhankelijkheid van deze verouderde en onveilige energiebron. Door de sluiting van de bestaande centrales af te stemmen op de uitfasering van kernenergie en werk te maken van energiebesparing en een betere interconnectie met de buurlanden, kunnen we nu kiezen voor een duurzame toekomst.

   Oplossingen die op korte termijn de bevoorraderingszekerheid verzekeren:
   – Een energiebesparingspotentieel van 4TWh tegen 2015. Dit kan op korte termijn, zonder grote kosten en zonder verlies van comfort.
   – Binnen 2 jaar heeft Nederland een overcapaciteit van 25 %. De regering moet afspraken maken met Nederland en investeren in een betere stroomtransportcapaciteit. België is geen eiland.
   – Een tweede hydro-installatie in Coo, als bijkomende opslagcapaciteit voor piekmomenten.
   – Een investering in nieuwe productiecapaciteit, zoals hernieuwbare energiebronnen en efficiënte gascentrales, zoals stoom-en-gascentrales en warmtekrachtkoppelingcentrales.

   Like

 2. Hey LIM,

  Ik ben benieuwd of het je lukt om aandelen te kopen. Ik zou er ook graag kopen, maar heb me niet ingeschreven omdat ik ook niet in Limburg woon. Het zal er misschien ook vanaf hangen hoeveel Limburgers geïnteresseerd zijn. Hou je me op de hoogte?

  Groetjes,
  Kim

  Like

  1. Dag LIM & KIM,

   Alle burgers kunnen aandelen kopen, maximum 25, geen leeftijdsgrens. Dus je kan ze ook kopen voor je zoon/dochter.

   Zelfs niet BE-burgers kunnen aandelen kopen, maar zij moeten contact opnemen.

   Een en ander staat uitegelegd in de FAQ. Of neem gewoon contact op als je vragen hebt.

   Let wel, je kan je nu kandidaat stellen voor de aankoop van deze aandelen. Bij het vrijgeven van het kapitaal zal je op de hoogte worden gebracht en gevraagd worden om het betreffende bedrag te storten.

   Mvg,
   Peter

   Like

 3. Artikel uit ‘De Morgen’ vermeldt:

  Voor dit rapport werd geen rekening gehouden met alternatieve energie. Daarvoor is de productiecapaciteit vandaag nog te zwak, maar vooral: zonne- en windenergie kan niet worden opgeslagen. Op dit moment is er daarvan zelfs een overcapaciteit, maar die kan niet bijgehouden worden tot de winter. En dus is er geen voorraad om in deze studie in rekening te brengen.

  Rapport zélf is blijkbaar alleen naar de vicepremiers gestuurd.
  Volgens mij is de ondertoon van het bericht eveneens: burgers, wees bang voor electriciteitsgebrek als je ons de zéér winstgevende kerncentrales wil doen sluiten. En uiteraard gaan we het niet hebben over ons tekort aan investeringen in CO2-lage/groene productie ondanks het hoge potentieel – we gaan het thema zelfs compleet vermijden en niet eens opnemen in de studie.

  Piekverbruik is nu net iets dat door eficiëntie en gedecentraliseerde productie kan geregeld worden, mits een lange-termijnvisie aan de basis zou liggen van investeringen en subsidies. Maar juist ja, het is de volgende kwartaalwinst die ‘de markten’ interesseert…

  We zullen het zélf moeten oplossen met privé-initiatief, liefst georganiseerd in groep.

  Like

 4. In de FAQ van Limburgs Klimaatfonds: Ik woon niet in Limburg. Kan ik aandeelhouder worden? Ook als niet-Limburger kunt u aandeelhouder worden.

  Like

 5. Wat ik uit de berichtgeving in de krant en de radio deze ochtend opmaak, is dat we vanaf 2014 voor onze energievoorziening niet langer alles in eigen land kunnen aanmaken.
  Of dat hoeft te betekenen dat er stroomonderbrekingen komen, weet ik niet.
  Er zijn rondom ons genoeg andere landen waarvan we energie kunnen aankopen (tegen welke prijs is een andere zaak).
  Doen alsof het licht uit zal gaan, lijkt me doemdenken.
  Bovendien kan je je afvragen in hoeverre we vandaag al niet afhankelijk zijn van het buitenland … Electrabel is in werkelijkheid een FRANSE energieleverancier, die zijn lage Franse prijzen enkel maar kan realiseren doordat het hier fors doorrekent aan de klant.
  En het aardgas dat we gebruiken (en dat ook in sommige Belgische centrales gebruikt wordt om stroom op te wekken) wordt ook uit het buitenland aangevoerd.
  Kortom, in plaats van te panikeren en alles langer open te houden, hoop ik dat dit de aanzet is om nu volop te kiezen voor de alternatieve duurzame energiebronnen, gekoppeld aan een veel rationeler energieverbruik. Waar wie veel stroom verbruikt, daar ook voor betaalt. En wie er verstandig mee omspringt, een betaalbare factuur krijgt.

  Like

 6. Niet verhuizen naar Limburg, Steven. We hebben je hier in Gent nodig. We richten toch gewoon een Gents Klimaatfonds op ?

  Like

  1. Ideaal zou zijn als ecopower ook een mogelijkheid zou hebben om op kortere termijn te investeren, bv termijnrekeningen op kortere termijn dan hun aandelen (6maand, 1 en 2 jaar?) , eventueel door een samenwerking met een ethische bank zoals Triodos.

   Like

 7. Sorry dat ik jullie enthousiasme kom temperen, maar dit Limburgs klimaatfonds lijkt mij vooral een middel om een bepaalde tendens voor te zijn die al leeft in Wallonië. Daar wordt elk nieuw windmolenproject voor de helft opengesteld voor de burger, en wel 25% via de gemeenten en 25% via coöperatieven zoals bv. Emissions Zéro, Courant d’air… Rescoop, de overkoepelende federatie van hernieuwbare energiecoöperaties wil dit principe toepassen in heel België, dus ook in Vlaanderen. Fijn zou je zeggen. Het is ook fijn, maar er schuilen addertjes onder het gras.

  Kijk eens wie het Limburgs Klimaatfonds opgericht heeft, dat zijn de Nuhma (holding van de Limburgse gemeenten), de LRM (=Limburgse ReconversieMaatschappij met Vlaamse gewest als één van de aandeelhouders) en Limcoop. Dit Klimaatfonds zal in tegenstelling tot bv. Ecopower of Beauvent niet zelf participeren (= eigendom verwerven) in hernieuwbare energieprojecten, maar enkel kapitaal verschaffen via achtergestelde leningen (zoals bv. ook Groenkracht of Aspiravi Samen). Die laatsten zijn coöperatie-vehikels van respectievelijk Electrawinds en Aspiravi. Het is geweten dat dergelijke coöperatieven een minder breed financieel draagvlak hebben, want ze beschikken niet over activa zoals bv. zonnepanelen of windmolens. Bij mogelijke faillissementen blijft er meestal nog weinig over als de bank gepasseerd is…

  Bijkomend kun je het engagement van het Limburgs klimaatfonds om slechts 1% meer opbrengst te behalen als een spaarboekje bezwaarlijk ambitieus gaan noemen. Als je weet dat Ecopower een minder goed jaar achter de rug heeft en toch nog 4% dividend uitkeert, dan is het Limburgs Klimaatfonds niet echt ambitieus. De vorige jaren keerden zowel Ecopower als Beauvent (rendement voor 2011 van Beauvent is nog niet gekend) het wettelijke maximum van 6% uit. 1% meer dan een spaarboekje is lager dan de inflatie. Je verliest netto geld. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit fonds een goedkope manier wordt om hernieuwbare energieprojecten te financieren. En dat op de kap van de brave Limburgse burger en bij uitbreiding andere brave burgers..

  Om maar te zeggen, boer, pas op je ganzen en investeer je geld liever in echte coöperaties met een solide financiële basis.

  Like

 8. Ik juig het model van gemengde financiering in combinatie met het coöperatief model wel toe. En inderdaad, er is een verschil wat opgehaald kan worden in ‘de markten’ en ‘bij de burger’, daar heb je verschillende vehikels nodig. En het brengt inderdaad niet veel op. De reden dat Ecopower dividend kon geven, is dat zij over een zeer goede liquiditeit beschikken en dus reserves kunnen aanspreken indien de winst tegen valt. Er staat veel te veel geld op spaarboekjes en dus ontrokken aan de reële economie. Omdat het niet de bedoeling is dat iedereen massaal consumeert, vanuit ecologisch standpunt, is er de vraag om dat geld ter beschikking te stellen van de economie aan de productiekant. En om minder afhankelijk te zijn van de banken.
  Tenslotte, het kan altijd fout gaan indien er slecht beheer is of risico’s niet goed worden afgedekt. Maar dat geldt voor elke investering , dus ook voor deze. Ook hernieuwbare energie is gebonden aan een gezond business model en de markten. En als een bepaald ratio eigen vermogen/vreemd vermogen niet overschreden wordt, is dit een gezonde vorm van financiering.
  Ik ga ervan uit dat die gemengde financiering om verschillende vehikels vraagt, die rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in het vermogen waar tegenover uiteindelijk wel de activa staan? En dus mee eigenaar zijn van schulden en van investeringsgoederen? En dat de financiering van lange termijnschulden nog altijd voornamelijk met vreemd vermogen gebeurt? Ook al zijn dat leningen van het klimaatfonds. Dat is toch beter dan naar de traditionele geldmarkt te stappen, niet?

  Like

 9. Lucie,
  ik denk dat je niet vertrouwd bent met het principe van een achtergestelde lening. Een woordje uitleg: Stel jij hebt een project dat 10 miljoen EUR kost, en ik wil jou 1 miljoen verschaffen via een achtergestelde lening. Fijn. Jij hebt bv. 30% eigen vermogen nodig bij de bank. Jij hebt nog 2 miljoen, de bank leent jou 7 miljoen. Ok, je voert je project uit en het gaat slecht en je hebt nog 4 miljoen EUR in kas, maar je kan je lening aan de bank niet meer betalen (je hebt nog bijna niets afgelost). Wat doet de bank: floep, je kas leeg, dat is dus 4 miljoen van de 7 miljoen EUR geleend geld (je had nog bijna niets terugbetaald van de lening bij je faillissement). En jij en ik staan daar allebei met onze achtergestelde lening en jouw eigen centen, al ons geld kwijt…

  Daarom wordt voor een achtergestelde lening een hogere interest aangerekend. Het is risicokapitaal, dus dat vertaalt zich in interesten van misschien zelfs meer dan 6 %. Wat het Limburgs Klimaatfonds presteert, is het verschaffen van risicokapitaal aan zeer lage interesten (1% boven de rente op spaarboekjes). Dat vind ik verwerpelijk.

  Sorry, maar dan zou ik liever samen met jou een coöperatie oprichten zodat we samen baas zijn over onze investeringen. Jij kunt mij bijsturen als ik het dreig te verprutsen, en omgekeerd (tijdens onze algemene vergadering). Bij die achtergestelde lening kan ik jou wel bellen, maar jij bent nog steeds de zaakvoerster, dus je kan mijn goede raad in de wind slaan.

  Dat geld laten slapen op een spaarrekening geen goed idee is, daar heb je absoluut gelijk. Je kunt binnen je coöperatie ook beslissen om geen leningen aan te gaan (zoals bv. Ecopower dat doet) en al je geld te gaan ophalen bij je vennoten. Dan sla je verschillende vliegen in een klap. De opbrengsten (tot 6% is wettelijk mogelijk) gaan integraal terug naar de burger/vennoot en niet naar de bank. En als het ooit fout loopt, dan blijven de activa beschikbaar voor de vennoten om hun kapitaal terug te geven. De truc zit hem in die vaak gehanteerde 30/70-verhouding van eigen/vreemd vermogen. Doordat je klassiek zeer veel leent bij de bank, is de bank de grootste schuldeiser bij een faillissement. Bij het verhaal van onze coöperatie gaan we nog iets terug zien bij een faillissement. En als het goed gaat, keren we onszelf mooi 6% uit, da’s 6 keer meer dan een spaarboekje.

  Enfin, de bijdrage ging initieel over de twijfelzaaiers. Kernenergie moet langer openblijven, want wij sluiten zelf onze kolencentrales als dwangmiddel. Dat is de wereld op zijn kop in mijn ogen.

  Misschien wordt het tijd dat we zelf gaan kijken voor groene investeringen in baseloadcapaciteit (zoals pakweg kleine, duurzame biomassa-wkk, vergistingsinstallaties) gecombineerd met smart grids. Met je smart grid weet je wanneer er weinig elektriciteit ter beschikking is (en dus duur) en wanneer veel (zonnige dagen, windrijke dagen). Je grootste verbruikers zoals je wasmachine gaat dan pas aan als er genoeg elektriciteit voorradig is (= goedkoper). Stel je voor 100.000 wasmachines die in gang schieten tijdens een zonnige voormiddag. En ’s Namiddags hangt de was al aan de draad. Hupla, weer een kerncentrale toe. Da’s nog eens iets anders dan een domme slimme meter die meer verbruikt dan hij oplevert. En dan kunnen we eindelijk stoppen met zagen dat windmolens en zonnepanelen ons net belasten.

  Like

 10. Ik juich het smart grid systeem toe, inclusief de ‘rijdende opslag’ door elektrische voertuigen. Maar er zit een stevige gedragscomponent aan, en die drempel wordt zwaar onderschat , zeker door de techniek/technologie optimisten. Tenzij je een soort ecologische dictatuur installeert en permanente verplichte vorming voor het volk, zal dat toch niet marcheren. We kunnen inderdaad kleinschalig naar ‘het autonome huis’ streven, waaronder via smard grid, maar dat zal weer uitdraaien op iets ‘elitair’ en niet ‘sociaal duurzaam’. Naast een energetisch/ecologisch optimum, sta ik ook voor het meest toegankelijke voor zoveel mogelijk mensen van de voorgestelde oplossingen.
  Wat het kapitaal verhaal betreft, bij deze een uitnodiging om het daarover te hebben bij een goed gevuld glas… Wie zich geroepen voelt, kan hierop reageren en dan organiseer ik meteen een ‘huiskamercafé’ hierover…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s