partijcongres


Vandaag een belangrijk moment in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober. Deze voormiddag is er in Gent namelijk het partijcongres waar het uitgebreide programmavoorstel zal worden besproken (en wellicht ook goedgekeurd).

De tekst is het resultaat van bijna een jaar werken en zwaar onderhandelen in verschillende werkgroepen. Als Sp.a-Groen mee in de coalitie zit zal deze tekst de basis vormen voor de sociaal-ecologische veranderingen in Gent de komende zes jaar (en later).  De tekst is zo omvangrijk dat ik die niet helemaal heb kunnen lezen. We spreken over vier hoofdstukken, twintig thema’s, die samen zorgen voor 165 krachtlijnen en een 650-tal programmapunten.

Ik ga me beperken tot een aantal krachtlijnen die volgens mij toch vernieuwend zijn. Zo is er een duidelijke keuze om het autogebruik te ontmoedigen ten voordele van fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Waar de vroegere coalitie zowel ecologische mobiliteit als autoverkeer in de stad wou is er nu een keuze gemaakt. De nadruk van investeren in grote projecten in het centrum verschuift naar kleinschaliger projecten in de wijken rond het centrum, met veel nadruk op openbare ruimte, groen en participatie. Er is sprake van reclamearme pleinen en straten en er komt ruimte voor andere woonvormen zoals co-housing.

Er gaat veel aandacht naar integratie en inburgering, waar vooral het aanleren van Nederlands bij nieuwkomers een belangrijke prioriteit wordt. Tegelijk worden misbruiken die samengaan met migratie aangepakt (huisjesmelkerij, mensenhandel,…). De strijd tegen armoede wordt opgedreven en gecoördineerd. De strijd tegen overlast en criminaliteit staat ook uitgebreid in het programma, met veel aandacht voor preventie en samenwerking tussen diverse diensten. Ik lees met plezier dat de cowboy-chauffeurs zullen aangepakt worden.

Wat economie betreft zijn er voorstellen rond stimuleren van coöperatieven en crowdfunding, er wordt gedacht aan decentrale energieopwekking om de olie-afhankelijkheid te verminderen. Het energieverbruik van de stadsgebouwen moet met 3% per jaar verminderen, alle nieuwe stadsgebouwen zijn energieneutraal. Het ontwikkelen van stadslandbouw staat in het ontwerp-programma. Het cultuur en evenementen beleid legt meer de nadruk op participatie en kwaliteit dan op kwantiteit. De stad kiest voor volledig voor ethisch bankieren en wil de stadsdiensten toegankelijker maken. En dan zijn er nog voorstellen voor senioren en jongeren, hoofdstukken over de haven en stadsbossen en nog veel meer. Maar daar zal ik het op een andere keer nog over hebben. Wat mij betreft toch een ambitieus programma waar de keuze voor transitie en verandering de rood-groene draad vormt.

Een reactie op “partijcongres

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s