waarom ggo’s geen goed idee zijn…


Graag ga ik even in op de opmerking van Bruno over GGO’s. Als ze inderdaad zouden kunnen helpen om het wereldvoedselprobleem op te lossen zijn de wetenschappelijke proeven zeker verantwoord. Maar het eerste punt is dat het wereldvoedselprobleem in een aantal regio’s ERGER is geworden door het invoeren van GGO’s gewassen.  Luister maar eens naar het verhaal van Vandana Shiva die vanuit de realiteit van India een toelichting geeft bij de gevolgen van het invoeren van GGO’s. Ter info: de voorbije 10 jaar hebben zo’n 200 000 Indiase boeren zelfmoord gepleegd onder andere na mislukte oogsten met GGO-zaden en grote schulden aan Monsanto.

De voedsel crisis is niet het gevolg van ‘slechte gewassen’ die moeten verbeterd worden, maar van de dominantie van enkele grote bedrijven, subsidie van landbouw door VS en Europa, een steeds groter aandeel van de vleesproductie in de landbouw, speculatie van beursmakelaars op oogsten, extreme weersomstandigheden, erosie, achteruitgang van landbouwgrond door pesticiden en meststoffen, oneerlijke regels van de wereldhandelsorganisatie en monoculturen.

Om de wereldbevolking te voeden is trouwens niet meer industrialisatie  van landbouw nodig, maar het tegenovergestelde. Meer kleinschalige en ecologische landbouw. Dit is alvast de conclusie van Geoffrey De Schutter die hierover een boeiend rapport schreef voor de Verenigde Naties.

GGO’s hebben vooral te maken met het concentreren van macht voor grote bedrijven, het afhankelijk maken van boeren wereldwijd, het verwerven van patenten op gewassen die generaties lang met veel zorg zijn gekweekt.  Wat het aardappelveld in Wetteren betreft, kan je nog enkele argumenten vinden bij Greenpeace en Mo*magazine… En dan heb ik nog niks gezegd over de risico’s voor onze gezondheid…

12 reacties op ‘waarom ggo’s geen goed idee zijn…

 1. Je noemt hier nu wel een groot aantal clichés op mbt ggo’s 🙂

  Laat me misschien eerst mijn eigen standpunt uitleggen: ik ben een voorzichtige voorstander van ggo-technologie voor het verbeteren van landbouwgewassen, maar ik ben tegen het gebruik van patenten. ggo’s zouden ontwikkeld moeten worden door overheidsinstellingen en het zaad beschikbaar gesteld aan de boeren tegen een redelijke prijs. En de boeren zouden de toelating hebben om eigen zaad te bewaren en te herzaaien. En waarom zouden genetisch gewijzigde planten niet kunnen gebruikt worden in de ecologische landbouw?

  ggo technologie is nog vrij nieuw. De eerste gewassen kwamen op de markt in 1996. Daar ging een jaar of 20 van research aan vooraf. Maar dat wil dus wel zeggen dat ze al 15 jaar “onder ons” zijn, en hun areaal groeit nog elk jaar (terwijl het globale areaal aan landbouwgrond daalt). De overgrote meerderheid van de ggo gewassen hebben ofwel een verbeterde natuurlijke resistentie tegen vraatinsecten, ofwel zijn ze resistent tegen een herbicide (ze kunnen eigenlijk dat herbicide afbreken), zodat de boer zijn veld kan besproeien zonder dat dit de oogst aantast. Ik moet er hier wel aan toevoegen dat de natuur ook niet stilzit: zowel insecten als onkruiden ontwikkelen op den duur hun eigen resistentie 🙂

  Het verhaal van de zelfmoorden in India klopt niet helemaal. Onafhankelijke studies hebben uitgewezen dat het gebruik van Bt katoen niet de oorzaak is. Het is veel complexer dan dat. Zie bvb. http://en.wikipedia.org/wiki/Farmers%27_suicides_in_India.

  Het is trouwens ook een fabeltje dat landbouwers zitten te schreeuwen om hun eigen zaden te kunnen oogsten. Er zijn al altijd zaadbedrijven geweest, en die hebben de nodige voorzieningen om zaad in optimale omstandigheden te oogsten en te bewaren. En uiteraard vragen ze daar geld voor, zo werkt het nu eenmaal 🙂 Ik vraag me trouwens af hoe ze dat in de ecologische landbouw doen: oogsten ze daar hun eigen zaad of kopen ze dat ook bij een gespecialiseerd bedrijf?

  Er zijn verder zeker een aantal ggo-toepassingen die “nuttig” kunnen genoemd worden: aardappelen met verbeterde zetmeelsamenstelling, groenten of fruit met extra toevoeging van vitamines (wie kan daar nu tegen zijn?), populieren met een gewijzigde samenstelling voor de papier productie…

  Waar ik eigenlijk toe wilde komen 🙂
  De mens wil vooruit, en zal altijd vooruit blijven gaan. Stilstaan is een optie, maar ik denk niet dat je iedereen gaat kunnen overtuigen 🙂 Over 100 jaar zal onze samenleving er weer helemaal anders uitzien, met of zonder ggo’s? Dat zal de tijd uitwijzen. Maar voorlopig ziet het er naar uit dat ze zullen blijven (en verder evolueren).

  Like

 2. Ik ben het met nachtbraker eens dat GGOs een zekere rol zullen spelen in onze toekomst, en ik hoop van ganser harte een positieve. Discussies zoals deze – zeker als ze publiek zijn – kunnen daar alleen toe bijdragen denk ik.
  Ik blijf he zinloos vinden om tegen een proefveld actie te gaan voeren – er is teveel geld mee gemoeid, dus die bedrijven gaan zich niet laten stoppen. Ik besteed mijn tijd liever aan andere initiatieven, zoals mijn voetafdruk naar beneden brengen, fiets-acties ondersteunen (was erbij gisteren in Gent), zoveel mogelijk mensen/clienten overtuigen om laag-energie en passief te renoveren, enzoverder…
  Ik geloof in de wetenschap – misschien naief – en gun hen graag de mogelijkheid en de tijd om proeven te doen en informatie in te winnen, die we dan als maatschappij kunnen gebruiken om een geïnformeerde beslissing te nemen. Maar zoals blijkt uit verschillende reacties in deze discussie, zijn onze informatiekanalen ook niet altijd neutraal, wat het weer een beetje moeilijker maakt. Maar dat maakt de uitdaging natuurlijk alleen maar groter, en zoals ze zeggen in Gent; Nie Pleuje! We moeten met z’n allen volhouden om de wereld rondom ons beter te maken, met de middelen die we ter beschikking hebben. Ik ben in elk geval blij dat deze website zo een middel is.

  Like

 3. Ik ben blij dat ik eens een iets genuanceerder beeld zie van GGO’s dan meestal in de media naar voor komt.
  Wat me meestal stoort in de berichtgeving is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de technologie en het gebruik van die technologie. Ze zijn tegen een specifiek gebruik, en geven dan de boodschap dat de techniek slecht is.
  Schieten op de pianist noem ik dat dan. (of op de piano, zou nog correcter zijn)

  Genetische manipulatie gebruiken om meer pesticiden te verkopen of om landbouwers te binden aan jouw bedrijf is gewoon “slecht”. Genetische manipulatie gebruiken om menselijk insuline te produceren in laboratoriumomgeving is volgens mij erg goed!

  Wel heb ik steeds het idee gehad dat het een goede zaak zou zijin om bij GGO’s een soort van “veiligheidsschakelaar” in te bouwen. Stel dat een GGO “ontsnapt” in de vrije natuur, en daar schade begint aan te richten (woekeren bijvoorbeeld). Dan zou er een eenvoudig mechanisme moeten ingebouwd zijn om die organismen “uit te zetten”. Hoe dat dan precies moet of kan gebeuren zal voor elk geval appart moeten bekeken worden.
  Of dat technisch haalbaar is? Toen ik 23 jaar geleden afstudeerde als biotechnoloog (ben wat verdwaald intussen) was dat iets te hoog gegrepen denk ik. Maar als genetische manipulatie begint gemeengoed te worden moet deze mogelijkheid zeker bekeken worden.

  Daarnaast moet je ook zeggen dat het risico op woekeren en negatieve milieuinvloeden bij alle vormen van gewasverbetering bestaat. Ook via de oude methodes van kruisingen en selectie die tot de huidige landbouwgewassen hebben geleid. Het is dus niet juist om die risico’s tot de ggo’s te beperken.

  Like

  1. Ivm het inbouwen van een “veiligheidsschakelaar”: Monsanto had hier de technologie voor, dit waren de zogenaamde “Terminator” zaden. Maar er was hier zoveel weerstand tegen (omdat die zaden niet meer konden kiemen, en er dus volledige afhankelijkheid was van de zaadbedrijven), dat ze dit afgevoerd hebben, ondanks het feit dat dit een goeie manier was om verspreiding van ggo’s in het milieu tegen te gaan.

   Like

   1. nachtbraker : dat terminator gen is de beste manier om boeren in ontwikkelingslanden afhankelijk te maken van je. Vroeger bewaarden ze in de OL een deel van hun graanoogst als zaaigoed, dat kon met dat terminator gen niet meer. Ze moesten dus elk jaar opnieuw investeren in zaaigoed (onmogelijk voor boeren die aan zelfvoorziendende landbouw doen en dus bijna geen kapitaal kunnen opbouwen). Erger wordt het als je weet dat zaaigoed met het terminator gen als “voedselhulp” werden uitgedeeld. Zo laat men die afhankelijk-makende-gewassen op een slinkse manier binnensluipen in de OL, en dus verhoogt het de winstmarge en verkoop, en je geeft je bedrijf het imago van een “wilde weldoener”
    Mbt de verspreiding van ggo’s : die gebeurt meestal via stuifmeel van ggo’s. Het stuifmeel( = voortplantingscel) bevat genetisch gewijzigd materiaal, en bestuift en bevrucht nabijgelegen velden met niet-ggo’s. De grote firma’s klagen nu zelfs boeren aan van die omliggende en besmette velden wegens ” diefstal van intellectuele eigendom”. Want hun velden bevatten nu ook, door besmetting, ggo kenmerken (die eigendom zijn van de firma’s). Nu ik er zo over denk, vraag ik me af wie de mensen zijn aan de top van die bedrijven, en hoe die in hemelsnaam redeneren en of ze eigenlijk nog wel slapen ’s nachts….
    Een andere nadeel is dat men ggo gewassen gaat inschakelen om arme grond in te schakelen en te betelen. Met bodemuitputting en bodemdegradatie( verwoestijning) tot gevolg. We moeten eens beseffen dat op=op. De Aarde geeft al wat ze kan, en wij persen ze uit om er nog meer uit te halen….dat gaat niet hé. Dat gaan we terug in ons gezicht krijgen.

    Like

 4. Ik snap de commotie rond GGO’s niet echt hoor. Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn identiek hetzelfde aan gewone gewassen, op 1 verschil na. Het enige dat anders is, is dat er een gen ingeplant is om bvb langer smaak te bewaren, bestand te zijn tegen vrieskou, resistent te zijn tegen een bepaalde schimmel,…Verder zijn de 2 identiek.

  Wanneer een oogst dus mislukt, ligt dat hoogstwaarschijnlijk niet aan het feit dat die gewassen genetisch gemanipuleerd zijn.

  Maarja, vanaf de woorden ‘genetisch’ of ‘gemanipuleerd’ ergens in voorkomen lijkt het wel alsof mensen denken dat die planten plots voor zichzelf gaan beginnen denken en de wereld overnemen.

  Over het beleid rond GGO’s in ontwikkelingslanden spreek ik mij niet uit.

  Like

 5. Ik krijg toch wel koude rillingen in m’n rug wanneer ik jullie argumenten lees:

  * “Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn identiek hetzelfde aan gewone gewassen, op 1 verschil na. Het enige dat anders is, is dat er een gen ingeplant is”.
  De natuur heeft er miljoenen jaren over gedaan, om eetbare planten te “produceren”. Deze productie/selectie ging gepaard met het opbouwen van een evenwicht. Door nieuwe genen zomaar eventjes te gaan inplanten, is het gevaar serieus groot dat dit evenwicht verstoord zou worden …
  * “… ofwel zijn ze resistent tegen een herbicide (ze kunnen eigenlijk dat herbicide afbreken), zodat de boer zijn veld kan besproeien zonder dat dit de oogst aantast.”
  … en zo zijn we zeker dat er binnen tien jaar niets meer groeit op onze planeet!

  Like

 6. Het grote gevaar zit wat mij betreft niet zozeer in het “gemanipuleerd” zijn, tenslotte is onze voedselproductie in de landbouw ook het resultaat van kruisingen en manipulatie, zij het dan op “natuurlijke wijze”.
  Het grote risico zit mijns inziens in de monopolisering en het eigendomsrecht dat bedrijven zoals Monsanto claimen omdat zij die bepaalde gewassen “ontwikkeld” hebben. En dat is geen doemscenario, dat is reeds vandaag de realiteit.

  Tot en met het aanklagen van landbouwers die géén zaden bij Monsanto kochten, maar door contaminatie door GGO’s plots andere gewassen kweken.

  Ik vertrouw GEEN ENKELE multinational mijn voedsel toe, eenvoudigweg omdat gezondheid niet in hun top 100 van argumenten staat.

  Like

 7. Het gaat al lang niet goed met de veredeling. GGO’s vormen daar de recentste stap in. Maar ook de hybriden zijn een eindpunt bij de zaadvermeerdering, en boeren die aan eigen zaadteelt willen doen, kunnen er ook niets meer mee aanvangen. Het GGO-verhaal past in een veel bredere problematiek, die van de teloorgang van de genetische diversiteit in de landbouwgewassen. Een problematiek die helaas niet goed gekend is. Genetische diversiteit bestaat vandaag vooral “ex-situ”, in de diepvries zeg maar, vooral ten behoeve van de grote zaadproducenten. Men vergeet al te gemakkelijk dat, historisch gezien, al deze diversiteit ooit is gecreëerd door boeren. Boeren die vandaag zelf aan zaadveredeling en -vermeerdering willen doen, opereren zelfs in een juridisch grijze zone! Ggo’s zijn de recentste stap in een totaal verkeerde richting. Boeren die stil staan bij deze problematiek kunnen niet anders dan deze technologie verwerpen. Zie alvast dit: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/22/wij-moeten-uw-genetisch-gewijzigde-organismen-ggos-niet

  Like

 8. ggo’s zijn een fantastische uitvinding voor op de maan of in de ruimte of op mars. maar hier ?
  nee, te kortzichtig. wat als ze ontsnappen, wat dan ook gebeurt. ook de afhenkelijkizering van de boeren is er over.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s