perspectieven…


Er broeit iets. Niet alleen in tuinen en parken onder invloed van de zon, maar ook bij heel wat mensen. Dat bleek ook gisteren in ons transitie-café in Gent, waar het gaat over acties tegen GGO’s of het opstarten van nieuwe korte keten voedselinitiatieven en dergelijke. Een greep uit wat je als bewuste consument allemaal kan gaan doen…

Straks in Gent is er een actie van Trapkracht. Het is een burgerinitiatief waarbij fietsers elke eerste woensdag van de maand op ludieke wijze aandacht vragen voor een ander mobiliteitsbeleid voor Gent.  Straks eerste editie 18u30 aan het Zuid. Ik zal erbij zijn.

Wie zich zorgen maakt over GGO’s, kan alvast 29 mei in zijn agenda inschrijven. Dan is er een actie gepland tegen een proefveld van GGO aardappelen in Wetteren. Als ploeteren in een pattatteveld wat lastig is, dan is er voor de meer academisch geschoolden onder ons het Groene Boek. Een dag vol verhalen en scenario’s voor de toekomst en een ontmoetingsplek voor iedereen die hiermee begaan is. De uitdaging van onze samenleving is het maken van de omslag van consumptiemaatschappij met groeiende ongelijkheid naar een samenleving die ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert. Dit vergt een kritisch bewustzijn over wat er fout loopt, nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, inspirerende boeken en films, motiverende praktijken groot en klein en vooral een open dialoog over hoe dit kan uitgroeien tot hét maatschappelijk project van de 21ste eeuw.

Wie trouwplannen heeft moet zeker eens op deze site een kijkje nemen; een heuse groene ‘weddingplanner’. Boeiende info over trouwkleedjes in Ecokatoen, verantwoorde ringen, huwelijksreizen, drankjes en hapjes voor feesten en receptie. Mooi!

Vanuit Nederland kreeg ik ook nog volgende tip binnen; een link naar een handleiding voor wie wil starten met een buurtmoestuin. Dit is natuurlijk het ideale moment en dank zij deze handleiding kan je meteen aan de slag. Hier is de link:

http://www.genoeg.nl/attachments/450_Draaiboek%20Buurtmoestuinen.pdf

Wie verhuisplannen heeft en op zoek is naar een appartementje kan misschien inspiratie opdoen in volgend filmpje. Hoe je kan leven met weinig oppervlakte en weinig spullen…

En als je van al deze initiatieven zin krijgt om te feesten: dan is er de enige echte Low Impact party! Dit is niet iets wat ik zelf organiseer maar een feestje van UGent1010. UGent1010 is een studentengroepering die zich inzet voor een duurzame toekomst aan de universiteit. Er is gekozen voor de Sioux omdat daar LED-verlichting hangt, er zijn herbruikbare bekers, alle dj’s komen uit gent, er zijn biologische dranken beschikbaar,… Dit alles in een zuiders kader.  7 april 2011 vanaf 21u30; waar: Sioux, Platteberg 3, prijs: 3 euro VVK en 5 euro kassa.

Nadat ik in Brussel mijn bijdrage heb geleverd aan het klimaatdebat ga ik er zelf ook een drankje nuttigen natuurlijk.

9 reacties op ‘perspectieven…

 1. Met het risico van uit te toon te vallen: moeten we nu echt, als groene en bewuste aardbewoners, actie gaan voeren tegen proefvelden met GGO’s? Het gaat over wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen om acute problemen uit de (derde) wereld te helpen, en ik vind dat we de wetenschappers de kans moeten geven om de nodige data te verzamelen. Zonder kan je moeilijk een geïnformeerde beslissing nemen.
  Ik vergelijk het een beetje met de vele acties die er in ons vlaanderenlandje lopen tegen windmolens – we beweren dan wel dat we groene energie willen, maar dan wél in de achtertuin van een ander! Ergens moet je een keuze maken.
  Als we honger uit de wereld willen helpen, moeten we het veredelingsproces van (voedsel)gewassen versnellen met behulp van de nu beschikbare technologie. Als we minder fossiele brandstoffen willen verbruiken, moeten we planten hebben die minder meststoffen (grotendeels geproduceerd op basis van aardgas) nodig hebben. Als we de derdewereldlanden gezonder willen maken, hebben we gewassen nodig die minder pesticiden nodig hebben – en dus goedkoper zijn om te kweken, waardoor de boeren in die arme landen een beter inkomen kunnen verwerven en hun kinderen kunnen laten studeren – de enige oplossing die echt werkt tegen ons overbevolkingsprobleem.
  De biotechnologie is een van de weinige echt waardevolle producten van Gent, Vlaanderen en België, en we hebben er nood aan, op ecologisch, economisch en humaan vlak.

  Wat denken jullie?

  Like

 2. ggo’s zijn geen oplossing voor het voedselprobleem want er is geen voedselprobleem. Het is niet goed verdeeld. En als we overgaan op plantaardige voeding is er nog meer voedsel.
  Ggo’s hebben meer pesticiden nodig of zijn al giftig van zichzelf.
  Eenmaal begonnen met ggo’s is er geen weg meer terug. Vermenging, opkopen van patenten, mensen die verminkte kinderen krijgen door het gebruik van Roundup etc is volgens mij niet de goede weg voor onze aarde waar we goed voor dienen te zorgen.

  Like

 3. @Monica –

  Je kan mensen motiveren om anders te gaan eten, maar ze niet dwingen – en de tendens is meer vlees, meer eieren, meer melkproducten, vooral in sterk groeiende ontwikkelingslanden. Dit negeren is een non-oplossing. Niet goed verdeeld voedsel is een voedselprobleem op zich.

  GGO katoen heeft in Afrikaanse landen voor een revolutie gezorgd door de radicale vermindering van pesticideverbruik, wat leidde tot meer inkomen voor telers, en opvallend hogere aanwezigheid van boerenkinderen in scholen.

  Het is niet in het voordeel van de GGO-ontwikkelaars om iets te kweken dat giftig is voor de mens, dan zou hun product niet verkopen en al hun miljoenen tevergeefs zijn geïnvesteerd.

  Er zijn zeker ook negatieve voorbeelden te vinden, maar die zijn er voor elke technologie. We kunnen enkel proberen om voor een sluitend legaal kader te zorgen. Vergelijk het met ons verkeer: het veroorzaakt honderden doden per jaar, maar is er iemand die daarom zijn wagen laat staan? Maar we hebben intussen wel woonerven, 30 per uur zones en flitspalen. Probeer die maar eens te vinden in een derdewereldland. Als we de multinationals niet toelaten hier te werken, binnen een doordacht legaal kader, dan doen ze het ergens waar de politici de bevolking enkel zien als hobbeltjes op hun weg naar rijkdom. Op zijn minst is de ethiek hier anders, dus denk ik dat het beter is ze hier hun onderzoek te laten doen.

  Ik heb niks tegen actie tegen een slecht product – maar het gaat hier om proefvelden, i.e. onderzoek, we weten nog niet voldoende om te zeggen of het slecht is of goed…

  Als je denkt dat er geen weg meer terug is eens je begint met GGOs – wel: ze zijn al een heel tijdje bezig, vooral op plaatsen waar onze ethische denkwijze geen enkel belang heeft… Dan liever heer, onder het geinteresseerde oog van onze publieke opinie…

  Like

  1. Kijk dit bedoel ik dus met denken op de korte termijn en dat me af en toe slapeloze nachten bezorgt over hoe het nu verder moet gaan met de wereld.
   Dat mensen verkeerde dingen doen wil niet zeggen dat we het daarbij moeten laten.
   De ggo katoenvelden hebben ook gezorgd voor veel zelfmoorden onder de katoenboeren.
   Ggo’s toelaten is net zo goed dwingen.
   Ik ben niet voor dwingen, maar wel voor bewustwording. Mensen worden nu een rad voor de ogen gedraaid en mensen lijken het wel prettig te vinden om niet te hoeven nadenken en om hun levenspatroon niet te hoeven aanpassen.

   Like

 4. Toen ik mijn reactie net schreef had ik nog niet het stukje van vandaag gelezen van Low Impact Man.
  LIM, geweldig waar je mee bezig bent!

  Like

 5. volledig met Monica eens.

  GGO’s als antwoord op het voedselprobleem is een vals argument : er zijn géén voedseltekorten, wel een probleem van ongelijke verdeling, subsidies, monopolies, handelsbarrieres, …

  GGO’s dreigen dat trouwens enkel erger te maken, want GGO’s worden als een soort groente gezien, maar als een gepatenteerd product van een bepaald bedrijf. M.a.w. : de voedselproductie wordt gemonopoliseerd en firma’s claimen een eigendomsrecht op een soort voeding …

  Daarnaast gooit men ook alle voorzorgsmaatregelen fluks overboord : we weten onvoldoende wat de gevolgen zijn, zowel op de voedingsketen, als op de consument. Op korte termijn wuift men alle bezwaren weg (uit winstoverwegingen), op lange termijn kan men niet zeggen wat de gevolgen zijn.

  Laat ons de volledig scheefgegroeide en absurde verdeling van voedsel eerst eens aanpakken … de vrachtwagens Noordzeegarnalen die naar Marokko rijden om daar gepeld te worden, de groene asperges die vanuit Chili overgevlogen worden, de Afrikaanse snijbonen die hier in de Carrefour liggen terwijl de boer honger lijdt … daar ligt het probleem, maar OOK de oplossing. Niet bij GGO’s.

  Like

  1. Pascal, ik ben het met je eens dat er nog veel andere maatregelen te nemen zijn om ons voedselsysteem te verbeteren. Mijn vrouwtje en ik kopen zoveel mogelijk lokaal en bio (behalve bio uit verre landen, want ook niet eco), we passen ons voedingspatroon aan aan de seizoenen, eten weinig vlees en doen mee aan de veggiedag, kweken onze eigen sla en tomaatjes (zonder verdelgingsmiddelen), hebben een bijenhotel, ik probeer champignons te kweken op afval in mijn kelder, enz. Ik ben me dus wel degelijk bewust van het probleem.
   Ik ben het met jullie ook eens dat de multinationals (Monsanto in het bijzonder) een smerig spel spelen, en ik zou mijn protestpijlen dan eerder op hen richten dan op een proefveld in Wetteren (is het misschien van hen? Heb er geen info over). Ik heb gewoon het gevoel dat deze technologie, ethisch gebruik, wél oplossingen kan bieden – om bvb toch voedselgewassen op marginale grond te kunnen kweken, en dat is iets waar we nood aan hebben. Het is niet het GGO katoengewas op zich dat tot zelfmoorden heeft geleid – wél de manier waarop het gebruikt is – en dat is toegestaan door de lokale machthebbers…
   Wel, ik hoopte op een interessante discussie, blij dat ik die gekregen heb, altijd graag bereid om bij te leren. Maar Monica, ik ben echt niet een van die mensen die niet wil nadenken en mijn leefpatronen niet wil veranderen, integendeel, ik denk dat we al veel slapeloze nachten gedeeld hebben…

   Like

 6. Ik ben geen expert in dit onderwerp, maar ik zie de GGO’s op een logische manier.

  Voor zover ik weet lijken GGO’s bedoeld als een manier om de industriële landbouwproductie te doen stijgen en de problemen van grootschalige monoculturen te doen verminderen via een technologische oplossing namelijk GGO’s.

  Met GGO technologie willen ze dus de problemen van een andere technologie oplossen.

  De oplossing voor zo’n probleem is dan simpel: die andere technologie niet gebruiken en dan zijn GGO’s niet nodig.

  Deze logica is misschien wat te simplistisch, maar de westerse maatschappij is vaak alleen bezig met de symptomen te behandelen. Het lijkt nuttig maar dat is het eigenlijk niet.
  Je moet de oorzaken aanpakken en niet de gevolgen.

  Als GGO’s de oorzaken aanpakken dan is het nuttig, maar dan is er waarschijnlijk nauwelijks geld mee te verdienen.

  Je verdient véél meer geld door betaald te worden om een probleem te doen ontstaan (bodemuitputting door industriële landbouw en grootschalige monoculturen) en dan nog eens betaald te worden om dat probleem op te lossen (kunstmest, insecticide, herbicide, fungicide) en dan nog eens betaald te worden om de negatieve gevolgen van die oplossing te minimaliseren (zaden die resistent zijn aan herbicide).

  Je moet dus niet verwachten dat in het huidig westers economisch model GGO’s gebruikt gaan worden om de echte oorzaken aan te pakken. Enkel die GGO’s die de winstmarges doen vergroten zullen gebruikt worden.
  Als door zo’n GGO’s problemen zouden ontstaan, dan kunnen ze nog eens betaald worden om daar een oplossing voor te vinden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s