zoek de 7 verschillen


Vandaag is in de Standaard mijn brief over de misleidende informatie over kernenergie verschenen. Je kan die hier nalezen. Ik ben natuurlijk tevreden dat de brief er in staat, maar de versie is toch een beetje ingekort. Met name de passages waarin ik nogal lastig doe over journalisten die informatie van bepaalde lobby’s overnemen zonder te controleren zijn verdwenen. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met plaatsgebrek.

Aangezien er op deze blog geen sprake is van plaatsgebrek hieronder de originele tekst zoals ik die naar de Standaard heb gestuurd. Wie zin heeft kan de 7 verschillen zoeken…

De grote leugen over kernenergie.

Voor de zoveelste keer lees ik in de krant dat bij de productie van kernenergie geen CO2 vrijkomt. Dat de kernlobby deze mantra steeds herhaalt valt te begrijpen, dat de media deze bewering keer op keer klakkeloos overnemen is bedroevend. Het debat over kernenergie wordt best  niet ideologisch of emotioneel gevoerd. Laat ons vooral kijken wat de feiten zijn.  Aangezien journalisten blijkbaar niet de moeite doen om te checken wat ze schrijven even de feiten op een rijtje.

Om kernenergie te maken heb je uranium nodig. Dit groeit niet aan de bomen in Doel of Tihange, maar is te vinden in mijnen  in onder andere Zuid-Afrika, Congo,  Canada en Australië. Eén ton uraniumerts bevat slechts één kilogram bruikbaar uranium. Dit moet nog verschillende bewerkingen ondergaan voor het geschikt is als brandstof in een centrale.  Het gaat over vermalen, scheiden, filteren, uitwassen zuiveren en verrijken. Zowel het winnen en bewerken van de splijtstof zorgt dus voor CO2 uitstoot. Dan is er het transport van het uranium naar de centrales, en dit gebeurt – gelukkig – niet met de fiets. Speciale konvooien via water, weg en spoor zorgen op hun beurt voor uitstoot. Het bouwen en onderhouden van een kerncentrale vraagt een gigantische hoeveelheid materialen en  energie . En dan is er nog niks gezegd over de uitstoot verbonden aan het tot 100 000 jaar opslaan van radioactief afval. Dit vraagt grote bouwwerken, transport en regelmatige controles. Benieuwd hoeveel CO2 daarbij vrij komt.

Volgens het gerenommeerde Duitse Öko-instituut komt  in totaal voor de productie van 1 kilowattuur (kWh) in een kerncentrale  31 tot 61 gram CO2 vrij, naar gelang de herkomst van de splijtstof en de productiewijze. Ter vergelijking, dezelfde kWh van een aardgascentrale met warmtekrachtkoppeling levert 5 gram CO2 op.  Trouwens, energie zonder uitstoot bestaat vooralsnog niet. Elektriciteit van een windmolenpart in zee is nog steeds goed voor 22 gram per kWh, bij zonnecellen gaat het zelfs over 27 tot 89 kWh. Dit zijn geen emotionele oprispingen, maar feiten die elkeen met wat zoekwerk bij verschillende wetenschappelijke bronnen kan vinden.

Aangezien herhaling blijkbaar wel werkt zet ik het nog even op een rijtje. Wat onthouden we?

 • elke vorm van energieopwekking zorgt voor CO2 uitstoot.
 • bij het bekijken van de uitstoot moeten alle elementen uit de levenscyclus worden meegenomen. Zowel de bouw als de ontmanteling van de installatie, het winnen van de grondstof en de verwerking van afval.
 • de CO2 uitstoot van energie uit kerncentrales is een pak lager dan die van steenkoolcentrales, maar gevoelig hoger dan die van de moderne aardgascentrales of windmolenparken.

Is dit duidelijk? Mag ik dan beleefd toch dringend vragen aan alle journalisten om zelf juiste informatie te geven en elkeen die beweert dat kernenergie klimaatneutraal is meteen even tot de orde roepen.

Ik dank u, mede in naam van mijn kinderen en kleinkinderen,

Steven Vromman

Lowimpactman

6 reacties op ‘zoek de 7 verschillen

 1. De volgende reportage op Lichtpunt was een “eye-opener”

  Documentaire: Nucleair Niets te Melden – NTM
  Een film van Alain de Halleux
  © Crescendo Films / Iota Production
  ARTE France / RTBF / CBA / LICHTPUNT 2009

  Ik heb het nog op mijn decoder staan. De documentaire laat hoe mensen in de nucleaire ketel moeten kruipen (Frankrijk) om hem schoon te maken. Bovendien legt het de gevaren van kern-energie sterk bloot.

  Ik heb in het verleden trouwens nog een heftig debat gehad met een “voorstander” van kernenergie. Dat mensen kernenergie promoten als ze ervoor betaald worden, dat kan ik nog ergens begrijpen. Maar dat mensen zich voor een kar laten spannen uit overtuiging, dat getuigd niet van doorgedreven intelligentie.

  http://groenhuis.org/?p=1362

  Like

  1. Het kan natuurlijk ook zijn dat voorstanders van kernenergie niet echt dom zijn, gewoon slecht ingelicht (of voorgelogen als je wilt).

   Mensen die niet vertrouwd zijn met de principes van “cradle tot cradle” kunnen zich laten bedotten door de volgende redenering.
   In een kerncentrale wordt niets verbrand, er is dus geen CO2 uitstoot. En als die redenering dan nog “in je kraam past” …….

   Zelfs ik was een beetje verbaasd om te lezen dat de CO2 uitstoot van een kerncentrale vele malen hoger lict dan van een gasgestookte centrale. Maar met de uitleg erbij kan ik dat wel geloven. Gewoon nog nooit de cijfertjes gezien.

   Like

 2. begrijp ik het goed dat zonnecellen dus vervuilender zijn dan een kerncentrale, of is het in de tekst gewoon niet goed genoeg uitgelegd?

  ik had recent ook een hevige aanvaring met een/twee voorstanders van kernenergie, die ondermeer groenen verweten te denken dat ‘hun’ windmolens/zonnecellen dan niet vervuilend waren/geen CO2 vrijkwam bij productie ervan.

  heb je daar misschien cijfers over? en/of (kosten)cijfers die vergelijkingen maken rekening houdende met de levensduur? dat lijkt me ook erg interessant

  Like

 3. We moeten (denk ik) opletten om zonnepanelen de een hoekje te duwen. Op lange termijn zijn ze zeker een deel van de oplossing. We moeten gewoon trachten de kracht van de zon te capteren. En dat kan via een zonneboiler, een passiefhuis, biomassa, PV-panelen, waterkracht, windenergie, golfslag, enz.

  Ik betwijfel dat de cijfers over PV-panelen wel klopt. Ten eerste is het rendement én de levensduur sterk toegenomen. Zo hebben wij een garantie dat we nog 85% opbrengst halen na 25 jaar. We hebben daar zelfs een certificaat van gekregen. Bovendien kunnen de panelen (zo lang ze werken) blijven liggen, want elke winst is dan mooi meegenomen, ook na bijvoorbeeld 30 of zelfs 40 jaar.

  De rendementen liggen hoger dat verwacht. Met een ideale ligging (zowel bij ons als bij mijn ouders) halen we zelfs meer dan verwacht. Ons werd opgegeven dat we moesten rekening houden met een reële opbrengst van 0,7 à 0,8 keer het vermogen. Onze eerste installatie van 1980Wpiek zou dus in werkelijkheid ongeveer 1580kWh zijn per jaar. Maar na een jaar productie hadden we exact 1978kWh, dus eigenlijk een opbrengst van 100%. En de opbrengst van de volgende jaren geven een gelijke tendens. Het jaar nadien was het zelfs 2023kWh. Ik zie dus verschillende trends. Ten eerste vrij constant ten opzichte van het weer. Ten tweede geen verlaging merkbaar door slijtage.

  Tot slot wil ik er eventjes op wijzen dat het gezuiverde silicium, dat tot 99,9999999% moet gezuiverd worden, en wat heel wat energie vergt, nu toch ook wordt gewonnen uit gerecycleerde computerprocessoren en andere siliciumgebaseerde toepassingen. IBM is hier trouwens mee begonnen.

  http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/22505.wss

  Ik betwijfel dus dat de impact van PV dus echt zo hoog is. Is natuurlijk weer een argument voor de kernlobby om hieruit te concluderen dat hun technologie minder impact heeft!

  Kan iemand mij dus vertellen waarop de cijfers voor PV zijn gebasseerd. Hopelijk niet uit de 1982 metingen, want die circuleren natuurlijk nog altijd rond!

  Like

 4. Beste “Lowimpactman”,

  Ik vraag me af wat het meest verontrustende is: uw totaal gebrek aan technologische kennis of het feit dat u zondigt tegen uw eigen principes, nl dat journalisten informatie overnemen zonder hun bronnen te controleren. Aangezien dit een technische studie is, zullen we dus even technisch beginnen:

  Bij de verbranding van aardgas komt er steeds CO_2 vrij. Voor 1 kWh_th (WARMTE) is dit 181gCO_2 ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde (BVW), of ongeveer 202gCO_2 ten opzichte van de onderste verbrandingswaarde (OVW). Dit is een gevolg van het chemisch proces van verbranding en kan door geen enkele technologie, ook geen warmtekrachtkoppeling (WKK), vermeden worden.

  Een stoom-en gas centrale (STEG), de meest performante technologie om elektriciteit uit aardgas te produceren, heeft een rendement van max 60% (t.o.v. de OVW). Voor de CO_2 uitstoot wordt dit: 202/0.6= 336gCO_2/kWh_e. Het öko rapport komt hiervoor uit op 398gCO_2/kWh_e “Erdgas-GuD-Kraftwerk”, wat te verklaren valt door het feit dat hier enkel de emissies tijdens productie worden in rekening gebracht.

  De ‘aardgascentrale’ die u meer performant aanziet als een dergelijke STEG centrale is echter een WKK. Een WKK is een technologie om gelijktijdig warmte en elektriciteit te produceren uit de brandstof. De studie komt 5gCO_2/kWh_e uit, en wie ben ik om hun onderzoeksresultaten te betwijfelen. Dus zullen we hiermee verder werken. Echter, de fysica is onverbiddelijk en er zal dus steeds 202gCO_2/kWh_th vrijkomen. Waar is dan de andere 197gCO_2 gebleven?
  Deze uitstoot werd door de onderzoekers toegekend aan het gedeelte warmte dat geproduceerd werd in de WKK. Een dergelijke verdeling is arbitrair, maar heeft wél een belangrijke implicatie. Het veronderstelt namelijk dat alle warmte die op deze manier geproduceerd wordt, enerzijds nuttig aangewend wordt en dat anderzijds de vraag naar deze warmte niet te vermijden valt. Elke hoeveelheid warmte die bij de WKK wordt weggekoeld, zal ervoor zorgen dat de CO_2 emissies die hierbij vrijkomen, zullen opschuiven van de 5 naar de 398g.De WKK wordt dus gedreven door zijn warmtevraag en de elektriciteit is hierbij maar een restproduct.

  De elektriciteitsvraag wijzigt echter zeer sterk van uur tot uur, dag tot dag en seizoen tot seizoen. De elektriciteitscentrales zijn erop gericht om steeds exact aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Meer elektriciteitsvraag vereist meer elektriciteitsproductie, anders valt het elektriciteitsnet uit. Een WKK kan niet dienen om een elektriciteitscentrale te vervangen: het produceert wel elektriciteit, maar kan zijn elektriciteitsproductie niet sturen, omdat deze afhangt van de warmtevraag. Elke poging van de WKK om de elektriciteitsproductie te volgen, zal leiden tot het verhogen van de vooropgestelde CO_2 emissiefactor.
  De WKK is dus GEEN elektriciteitscentrale, maar een slimme ketel.

  Het toepassen van een WKK heeft nog een ander nadeel: het stimuleert warmtevraag. Elektriciteit heeft een economisch gezien een grotere waarde dan warmte. Daar WKK installaties veel duurder zijn dan een ketel, leidt dit ertoe dat de meeste WKK installaties worden gefinancieerd door de opbrengsten uit de elektriciteitsverkoop. Hoe meer elektriciteit er geproduceerd wordt, hoe sneller de WKK terugbetaald is. Echter, aangezien dit een WKK is, zal bij de productie van elektriciteit een groot deel warmte vrijkomen. Deze moet ‘nuttig’ aangewend worden om door de overheid te worden aanzien als WKK en om in aanmerking te komen voor subsidies. Eenmaal een WKK geïnstalleerd is, zal de gebruiker weinig incentief hebben om zijn warmtevraag te verminderen. Op deze manier stimuleren WKKs de warmtevraag en staan ze in directe competitie met meer milieuvriendelijke alternatieven: het isoleren van woningen (op residentieel vlak) of procesoptimalisatie (industrie).

  Mijn vraag naar u: gelieve vooreerst in uw conclusies niet te spreken over ‘aardgascentrales’, maar over ‘warmtekrachtkoppeling’. Dit wel doen is misleidend, aangezien deze term in België enkel gebruikt wordt voor STEG-centrales en klassiek thermische eenheden op aardgas.
  Daarnaast plaatst u deze WKK’s op gelijke voet met een elektriciteitscentrale, wat zoals hierboven uitgelegd werd, niet verre van correct is.

  Ik hoop dat u in het vervolg niet blindelings resultaten zal overnemen van één of andere studie, zonder deze kritisch te analyseren, anders vervalt deze ‘lowimpactman’ in een ‘lowintelligenceman”.

  Groeten
  een andere Steven

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s