Atelier de stad


Dit weekend is het startschot gegeven van Atelier de Stad in Gent. Dit project van Timelab, het Kask, Canvas en de stad Gent wil 8 maanden lang allerlei projecten opzetten onder de noemer ‘Niets is verloren’.  Het basis idee is om burgers, ontwerpers, denkers, activisten, experten en bricoleurs samen te laten werken om tot kritische, utopische of werkelijke projecten te komen.

Klinkt allemaal een beetje vaag, maar volgende voorbeelden maken het al wat duidelijker. In de groengebieden van de stad bevinden zich honderden Canadese ganzen. Dit zijn dieren die hier oorspronkelijk niet thuishoorden, maar stilaan een hoop andere soorten hebben verdrongen. Vanuit natuurbehoud worden er elk jaar honderden gevangen en met een spuitje afgemaakt. Dan moeten de kadavers verbrandt worden omdat het vlees toxisch is door het spuitje.

canadesegansAangezien de ganzen toch moeten beperkt worden, waarom zou je ze dan niet gewoon opeten? Dat is het project van Lisa Ma, die gisteren meteen een stukje liet proeven door de burgemeester.  Waarbij ze me ook de prangende vraag stelde of het ecologisch gezien toch niet beter is deze dieren te eten (die sowieso moeten verdelgd worden), dan tofu van ingevoerde soya. Je begrijpt dat het project niet perse oplossingen wil bieden maar ook vragen wil opwerpen.

In de brainstorm sessie kwamen nog heel wat boeiende ideeën naar boven, zoals het hergebruiken van afval, het starten met een verpakkingsvrije winkel, energie opwekken met weggeworpen brood, het voorzien van een vrijstaat waar mensen earthships kunnen bouwen en experimenteren met allerlei low-tech technieken. Maar ook delen van kennis, gebruiken van ongebruikte ruimte of anders organiseren van mobiliteit zijn thema’s die binnen het ‘niets is verloren’ concept passen. Wat we alweer opviel is de vele creativiteit en goesting bij Gentse burgers om dingen te gaan doen.

Op 20 september moet het hele project eindigen met een festival, wat later nog een documentaire op Canvas zal opleveren. In elk geval weer een boost van energie en inspiratie voor een stad in volle verandering. (met dank aan Jean Marie voor de foto)