voor een paar ruitenwissers


Vanavond weer gemeenteraad met een heleboel punten, waaronder eentje van mezelf. Vorige week ben ik namelijk nog eens verrast door de creativiteit van de reclamesector. Ziehier hun nieuwste vondst.

Je monteert een groot Led-scherm op een bestelwagen, met een hydraulisch systeem zodat het scherm de hoogte in kan geschoven worden. Je zoekt een klant die reclame wil maken IMG_0936en laat hem flink betalen. Je rijdt de stad in en neemt twee parkeerplaatsen in op een drukke invalsweg. Je schuift het Led-paneel omhoog en laat de reclame los op de honderden passanten in de straat. Slim toch? Omdat je scherm energie moet hebben blijft de motor draaien terwijl je daar geparkeerd staat.

Dus wat krijgen we; om een paar ruitenwissers aan de man te brengen, worden enkele parkeerplaatsen ingenomen in een stad met een parkeerprobleem. Verder mag urenlang extra fijn stof worden uitgestoten – net nu officieel is dat dit kankerverwekkend is én wordt daarbij het zicht van de mensen die op de eerste verdieping wonen om zeep geholpen. Dat dit goed is voor het BNP zal wel zeker, maar het is ook een illustratie van de absurditeit van onze samenleving.

Ik ga dan ook aan de burgemeester voorstellen aan dat soort zottigheden paal en perk te stellen. Wat mij betreft zou een reclamevrije stad helemaal een droom zijn, maar misschien is een flinke taks op dit soort reclame een manier om de begroting rond te krijgen.

witte lakens


Wie dezer dagen in de stad wandelt of fietst kan wel eens witte lakens uit de ramen zien hangen. Het gaat niet om een uitgestelde lenteschoonmaak, maar om een actie van het Gents Milieufront. Daarmee vragen ze aandacht voor de problematiek van het fijn stof, een probleem dat globaal onderschat wordt. Het fijn stof zorgt er niet alleen voor dat de lakens na enkele weken grijs gaan zien, maar hebben een zware impact op onze gezondheid. Elke Vlaming levert nu al 1 levensjaar in door de fijn-stof concentraties en vooral kinderen en ouderen zijn kwetsbaar voor de gevolgen, met een toename van astma, allergieën en chronische verkoudheden.

De oorzaak is simpel: onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Het nog steeds toenemend wegverkeer, de industrie en verwarming van gebouwen draaien voor 99% op het verbranden van brandstoffen. Dat we naast het bedreigen van onze gezondheid ook nog eens klimaatchaos veroorzaken is voldoende bekend. Maar de verslaving is hardnekkig, en het protest luid als er gesproken worden over het internaliseren van de milieukosten van de fossiele brandstoffen of het beperken van het idee dat we altijd en overal met de auto kunnen rijden.

In het bestuursakkoord is een urgentieaanpak voor het fijn stof opgenomen en een verdere uitwerking van het huidige luchtkwaliteitsplan. Het klopt dat er om dit aan te pakken er verdergaande maatregelen op Vlaams, Federaal en Europees vlak nodig zijn, want het fijn stof houdt geen rekening met communautaire kwesties. Toch moet ook de lokale overheid alles doen wat mogelijk is om de uitstoot van schadelijke deeltjes te beperken.

IMG_0886Luchtkwaliteit is een bevoegdheid van groene schepen Tine Heyse, en zij zal de wellicht al heel wat grijze lakens in ontvangst mogen nemen op de autoloze zondag (nu zondag dus). Veel Gentenaars hebben ondertussen een laken uitgehangen. Daarmee drukken ze hun bezorgdheid uit en vragen ze maatregelen. Dit kan alleen maar een versterking zijn van het voornemen van Tine om rond deze kwesties grondig aan te pakken.

De recente discussie over de lage-emissie-zone helpt in elk geval het thema op de agenda te brengen. En of we het leuk vinden of niet, de meest effectieve actie zal zijn het verminderen van het aantal auto’s in de stad. (ook de auto’s die onder de lakens geparkeerd staan?)

een fijn beleid voor fijn stof


Vanaf deze morgen moet er wat trager gereden worden. De normen van het fijn stof zijn overtreden en om dan toch maar iets te doen kondigt de overheid een snelheidsbeperking aan. Of het veel uithaalt is erg onduidelijk. En dat daarmee de oorzaken van het fijn stof  buiten schot blijven is duidelijk.

Fijn stof komt vooral van het wegverkeer, en meer specifiek van diesel wagens en vrachtwagens. Jarenlang heeft de overheid het aankopen van diesel wagens volop gepromoot. Dit door het zeer aantrekkelijk te maken om die als bedrijfsauto aan te schaffen en door de prijzen aan de pomp goedkoper te maken. Gevolg is dat we nu het land ter wereld zijn met de meeste diesels. Bijna 80% van alle nieuwe wagens zijn nu diesels. Het fijn stof zorgt voor heel wat gezondheidsproblemen zoals astma en ademhalingsproblemen. Elke Vlaming leeft nu al bijna een jaar minder lang omwille van het fijn stof.

Gelukkig hebben we strijdvaardige ministers om het probleem aan te pakken. Het is bekend dat een roetfilter de uitstoot van fijn stof kan doen dalen. Dus is beslist om subsidie te geven en de volledige kost van de roetfilter terug te betalen voor de automobilisten die vrijwillig de filter laten installeren. Overal staan grote borden langs de snelwegen om mensen ertoe aan te zetten deze actie te ondernemen.  De actie is volgens minister Joke Scauvlieghe veelbelovend gestart. Na drie weken zijn er 7 (zeven) premies aangevraagd voor een filter. Als er jaarlijks 400 000 duizend nieuwe diesels worden ingeschreven dan zijn 7 filters inderdaad wel erg veelbelovend…

Ah, hadden we maar politici die de problemen echt zouden aanpakken. Een kilometer heffing (die duurder is voor diesels), bij smogalarm het beurtelings laten rijden van auto’s volgens even en oneven nummerplaat, het herinvoeren van autoloze zondagen, het rantsoeneren van het aantal nieuwe auto’s dat op de weg mag komen en die per loterij toekennen (zoals in Peking), een toegangstaks voor wagens (zoals in Londen en Kopenhagen), het resoluut kiezen voor openbaar vervoer, het voorzien van speciale rijvakken voor carpoolers en bussen, het zwaarder belasten van wie alleen in de auto zit,… Er zijn zoveel structurele maatregelen mogelijk.

Maar verder dan even een paar dagen een beetje trager rijden komen we niet.