de MeerJarenPlan marathon


stadhuisgentDeze week zijn bij ons in de Gemeenteraad de besprekingen aan de gang van het meerjarenplan 2014-2019. Daarin zijn de financiële krijtlijnen voor de volgende zes jaar uitgetekend, en voor een groot stuk de beleidskeuzes want die zijn uiteraard afhankelijk van de centen.

Ter info, de voorbije twee weken zijn in zes commissievergaderingen per schepen de begrotingen al aan bod bekomen. Nu gaat het over de bespreking en goedkeuring van het totale plan. De eerste avond is voorbehouden voor de grote speeches. Voor geïnteresseerden, hier het verloop van maandagavond:

 • 18u; het vragenuurtje wordt afgewerkt
 • 19u; start van de zitting, enkele praktische punten worden afgehandeld.
 • 19u15; een inleiding van de Burgemeester op het MJP met een toelichting bij de belangrijkste politieke keuzes.
 • 19u25; een toelichting door de schepen van Financiën, Christophe Peeters, waarin hij vooral de context toelicht, zoals het nieuwe opgelegde boekhoudmodel, de verminderde inkomsten en de economische situatie.
 • 19u50; Siegfried Bracke mag als fractieleider van de grootste oppositie partij NV-A (9 zetels) het debat openen. In een uitgesponnen betoog stelt hij dat zijn fractie dit akkoord niet zal goedkeuren.
 • 21u: we krijgen even pauze om te bekomen van dit exposé van 70 minuten.
 • 21u15; Veli Yuksel van de CD&V brengt een ingekorte en afgezwakte versie van de visie van vorige spreker en besluit dat ook zijn fractie (4 leden) het plan zal wegstemmen.
 • 21u48; Vlaams Belang fractieleider (3 zetels) Johan Deckmyn neemt het woord en besluit na bijna een uur dat ze dit niet zullen goedkeuren.
 • 22u40; Na de oppositie is het de beurt aan de meerderheid. Als eerste neemt Sami Souguir (Open VLD, 9 zetels) het woord. Hij verdedigt het akkoord.
 • 22u53; Dirk Holemans (Groen, 10 zetels) neemt over, en houdt een pleidooi ten voordele van het meerjarenplan.
 • 23u16; Als laatste mag Anne Schietekatte (Sp-a, 16 verkozenen) het akkoord verdedigen. Ze heeft genoeg aan 12 minuten.
 • 23u28: De burgemeester neemt even het woord om op enkele elementen te antwoorden.
 • 23u33: Christophe Peeters mag als schepen van financiën de eerste avond van het debat afsluiten.

De zitting wordt geschorst om 23u37. Iedereen die kan tellen weet natuurlijk al dat het MJP zal worden goedgekeurd, maar zover zijn we nog niet.  De debatten gaan verder op dinsdagavond.

We starten om 19u met nog een kwartiertje antwoorden en aanvullingen op het debat van gisteren. Om 19u18 start de echte bespreking van het MJP. Op voorhand moesten alle raadsleden doorgeven op welke punten ze willen tussenkomen. In de lijst staan 477 doelstellingen en actiepunten. In totaal zijn 145 tussenkomsten zijn voorzien (soms worden er wel enkele samengenomen, als eenzelfde raadslid tussenkomt op dezelfde hoofd strategische doelstelling). Ik heb twee tussenkomsten gevraagd, en sta in de lijst op plaats 16 en 140.

Voor wie nog aan het volgen is, nadat alle tussenkomsten zijn gemaakt voor een hoofd strategische doelstelling mogen de betrokken schepenen antwoorden. De doelstellingen kan je hier nog eens bekijken. De bespreking verlopen als volgt;

 • HSD 1: van 19u18 tot 21u13 (met erna een korte pauze)
 • HSD2: van 21u26 tot 21u54
 • HSD3: van 21u55 tot 23u37

Hier besluit de burgemeester na een kort overleg met de fractievoorzitters de zitting te schorsen. Er zijn 3 van de 9 HSD’s besproken, en daarnaast staan er nog een hele reeks punten op de gewone agenda. Vanavond starten we om 18h met de derde en laatste avond. Bedoeling is dat we dan alles afwerken, dus een lunchpakket en slaapzak meenemen is misschien geen slecht idee. Wie graag in de warmte zit is welkom, de temperatuur is er rond de 25 graden…

heel veel cijfertjes


Deze week zijn de budgetbesprekingen begonnen. Zowat 1400 pagina’s (verdeeld over 8 boeken in pdf vorm) bevatten alle gegevens over het budget van de stad Gent voor de periode 2014 tot en met 2019.

boek1Gisteren kregen we in een bijzondere commissie een toelichting over hoe we het hele pakket moeten begrijpen. Als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat een groot deel van de uitleg mijn petje te boven ging. Het ging over strategische en financiële overzichtsrapporten, transactiekredieten en verbinteniskredieten, het financieel doelstellingenplan, het planlastdecreet, deelrapportcodes, investeringsenveloppen en nog een hoop van die dingen.

Ik kan het niet vergelijken me voorgaande jaren, maar veel heeft te maken met nieuwe regels (de BBC) opgelegd door de Vlaamse overheid. De bedoeling is lovenswaardig; zorgen dat steden en gemeentes sluitende begrotingen opstellen, alle doelstellingen omzetten in budgetten én de inkomsten en uitgaven nauwkeurig bijhouden en rapporteren. Alleen toont zo’n bestuurlijk kader vooral aan hoe diep het managementdenken is doorgedrongen en hoe weinig flexibel zo’n systeem is. Zo moet in principe nu al bekend zijn hoeveel in 2018 zal ontvangen worden via de parkeermeters en hoeveel de stad pakweg zal uitgeven aan energiekosten. Terwijl natuurlijk niemand weet hoe de prijzen van energie zullen evolueren. En wie weet rijden we binnen  zes jaar nauwelijks nog met de auto? Dat wil dus zeggen dat er regelmatig ellenlange lijsten budgetwijzigingen zullen komen die het geheel nog ingewikkelder maken.

Ik kan jammer genoeg geen twee weken vakantie nemen om alles diepgaand te bestuderen, maar toch zal ik proberen voor de domeinen die ik opvolg de cijfertjes te begrijpen. Gelukkig hebben we een aantal uitstekende fractiemedewerkers die ons hierbij ondersteunen.

Concreet geven de schepenen nu in zes commissie een toelichting over hun beleidsdomein en we gaan we binnen twee weken het geheel bespreken op de gemeenteraad. Daarvoor zijn 3 avonden uitgetrokken, waarbij we op het einde de cijfers moeten goedkeuren en het beleid voor zes jaar op de rails staat. En dan ben ik wel benieuwd hoe in deze tijden vol verandering zo’n rigide systeem zal afgestemd worden op de realiteit.