heel veel cijfertjes


Deze week zijn de budgetbesprekingen begonnen. Zowat 1400 pagina’s (verdeeld over 8 boeken in pdf vorm) bevatten alle gegevens over het budget van de stad Gent voor de periode 2014 tot en met 2019.

boek1Gisteren kregen we in een bijzondere commissie een toelichting over hoe we het hele pakket moeten begrijpen. Als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat een groot deel van de uitleg mijn petje te boven ging. Het ging over strategische en financiële overzichtsrapporten, transactiekredieten en verbinteniskredieten, het financieel doelstellingenplan, het planlastdecreet, deelrapportcodes, investeringsenveloppen en nog een hoop van die dingen.

Ik kan het niet vergelijken me voorgaande jaren, maar veel heeft te maken met nieuwe regels (de BBC) opgelegd door de Vlaamse overheid. De bedoeling is lovenswaardig; zorgen dat steden en gemeentes sluitende begrotingen opstellen, alle doelstellingen omzetten in budgetten én de inkomsten en uitgaven nauwkeurig bijhouden en rapporteren. Alleen toont zo’n bestuurlijk kader vooral aan hoe diep het managementdenken is doorgedrongen en hoe weinig flexibel zo’n systeem is. Zo moet in principe nu al bekend zijn hoeveel in 2018 zal ontvangen worden via de parkeermeters en hoeveel de stad pakweg zal uitgeven aan energiekosten. Terwijl natuurlijk niemand weet hoe de prijzen van energie zullen evolueren. En wie weet rijden we binnen  zes jaar nauwelijks nog met de auto? Dat wil dus zeggen dat er regelmatig ellenlange lijsten budgetwijzigingen zullen komen die het geheel nog ingewikkelder maken.

Ik kan jammer genoeg geen twee weken vakantie nemen om alles diepgaand te bestuderen, maar toch zal ik proberen voor de domeinen die ik opvolg de cijfertjes te begrijpen. Gelukkig hebben we een aantal uitstekende fractiemedewerkers die ons hierbij ondersteunen.

Concreet geven de schepenen nu in zes commissie een toelichting over hun beleidsdomein en we gaan we binnen twee weken het geheel bespreken op de gemeenteraad. Daarvoor zijn 3 avonden uitgetrokken, waarbij we op het einde de cijfers moeten goedkeuren en het beleid voor zes jaar op de rails staat. En dan ben ik wel benieuwd hoe in deze tijden vol verandering zo’n rigide systeem zal afgestemd worden op de realiteit.