verbrokkelen of verbinden


Tussen het sturen van protestbrieven, het poseren in thermisch ondergoed (dat is voor vrijdag!) en het voorbereiden van voorstellingen blijf ik naarstig werken aan mijn boekje. Vandaag deel ik graag een fragmentje, namelijk twee mogelijke scenarios voor de komende jaren.

Verbrokkelen

Tijdens de winter is de verkoop van thermisch ondergoed flink gestegen. Net als het aantal mensen met longaandoeningen. Een gevolg van de enorme toename van het stoken met hout in open haarden en slechte kachels. De energieprijzen zijn nu wel gestabiliseerd, maar op een niveau dat driemaal hoger ligt dan voor de oorlog. Veel mensen zijn gemotiveerd om hun huis te isoleren, maar er is een groot tekort aan vakmensen en materialen.  

Tijdens het voorjaar valt er flink wat regen, misschien kan dit de grondwaterspiegel herstellen na jaren van droogte. Door de regen is de grond zo drassig dat het niet lukt tractoren in te zetten om te zaaien en planten. Daarmee gaat de voedselcrisis wellicht zijn derde jaar in. Volgens de VN is het aantal mensen die hongerlijdt voor het eerst in twintig jaar weer gestegen boven het miljard. Bij ons blijkt dat steeds meer kinderen aangewezen zijn op goedkoop en ongezond voedsel.

In de Verenigde staten is opnieuw een populistische president verkozen. Dit heeft grote effecten op de rechten van minderheden en vrouwen. Tegelijk wordt volop geïnvesteerd in ontginning van meer fossiele brandstoffen. Europa slaagt er niet in de VS aan de onderhandelingstafel rond het klimaat te krijgen. De uitstoot van broeikasgassen blijft gewoon jaar na jaar stijgen. We kunnen elk moment de grens van 1,5 graden passeren.

In Frankrijk zijn er regelmatig gecontroleerde black-outs omdat de problemen met de kerncentrales aanhouden. Beurtelings worden alle regio’s een paar uur zonder stroom gezet. De onvrede neemt toe samen met de vrees dat Front National bij de volgende verkiezingen de meerderheid haalt. Gele hesjes bezetten regelmatig vliegvelden en snelwegen. Boze activisten hebben in jachthavens heel wat luxejachten tot zinken gebracht. Drones proberen het opstijgen van privéjets te verhinderen.

Bij ons is het aantal leerlingen per klas in het middelbaar gestegen tot veertig. Huisvuil wordt nu slechts om de veertien dagen opgehaald. Ondanks het verlagen en beperken van de werkeloosheidsuitkeringen is er te weinig personeel. Omdat de lonen de stijgende inflatie al een tijd niet meer volgen is een opmerkelijke trend ingezet. Bij steeds meer gezinnen blijft een van de kostwinners thuis om zo de kosten van een tweede auto, poetshulp en kinderopvang uit te sparen. Nogal wat gazons veranderen in moestuinen. De cursussen kleren maken, consuminderen en voedsel verwerken zitten overvol.

Voor mensen in de stad is de situatie lastig. De huizenmarkt is ingestort omdat duizenden gezinnen hun huis moesten verkopen door hoge energierekeningen. Veel singels beslissen om nephuwelijken aan te gaan en samen te wonen, kwestie van toch wat fiscale voordelen te kunnen genieten. Nogal wat leegstaande huizen worden gekraakt door LGTBQ+ vluchtelingen uit Hongarije. In sommige steden laat de onderbemande politie begaan.

Nieuwe berekeningen geven aan dat de levensstandaard vergelijkbaar is met die uit de jaren zeventig. Volgens de nationale Bank is het BNP al drie jaar niet meer gestegen. Voor het eerst in de geschiedenis krijgen we te maken met betogingen van senioren die een hoger pensioen eisen. Met rollators en rolstoelen blokkeren ze de ingang van overheidsgebouwen.

Vlaanderen krijgt diverse monsterboetes van Europa. Omwille van het falend beleid rond waterkwaliteit, vervuilde gronden, natura-2000 gebieden en natuurlijk; stikstof. Om de begroting te redden beslist de regering dat basisonderwijs voortaan betalend wordt en verminderen de toelagen voor mensen met een beperking.  Voor de verplichte vaccinatie voor een nieuwe corona-variant moet vanaf nu betaald worden. De vraag stelt zich hoelang de mensen dit nog kunnen dragen.

China valt Taiwan binnen. De Amerikaanse president spreekt dreigende taal. Een oorlog tussen deze grootmachten zal een impact hebben die minstens vijf keer zo hoog is als de Oekraïense oorlog. Overal wordt gehamsterd en vrezen velen de toekomst. Het blijft wachten op moedig leiderschap.

met dank aan Joris Vermassen

Verbinden

Na de rampenzomer van 2022 gaan lokale overheden aan de slag met een ambitieus onthardingsprogramma. Vaak in samenwerking met verenigingen en vakbonden worden grote opvangbekkens gegraven en verdwijnt heel veel beton en asfalt. Dit zorgt ervoor dat tijdens het eerste natte voorjaar er weinig overstromingen zijn. Er zijn flinke watervoorraden waarmee we voorbereid zijn op een volgende droogteperiode.

Door de hoge energieprijzen en schaarste aan grondstoffen gaan nogal wat bedrijven hun productie verlagen. Daardoor gaan steeds meer mensen deeltijds werken. Dit blijkt een gunstig effect te hebben op depressie en burn-out. Een groeiende groep mensen kiest voor ‘vrijwillige eenvoud’, een leven dat niet langer gericht is op consumptie.

Omdat de vele regen de velden moeilijk toegankelijk maakt voor zware machines gaan groepen vrijwilligers meehelpen om met de hand het pootgoed te planten. Meststoffen zijn schaars en nogal wat boeren schakelen willens nillens over op biologische landbouw. Door een zeer moedige beslissing van de Vlaamse regering moet de veestapel gedurende tien jaar telkens met 10% zakken. Dit heeft niet enkel een positief effect op de uitstoot van stikstof, maar veel boeren merken dat ze beter kunnen overleven door over te schakelen op korte keten en ecologische teeltwijzen. Er komt ruimte voor bijkomende natuurgebieden.

Veel grote winkelcentra rond de steden staan leeg, door een combinatie van een verminderde aanvoer en verlaagde koopkracht. Het gevolg is dat de winkelstraten terug floreren. Heel wat jonge mensen zetten projecten op rond recyclage, psychisch welzijn, gezonde voeding en circulaire economie. Circulatieplannen weren de auto steeds meer uit de stad, met een positieve impact op de luchtkwaliteit en het samenleven.

Hervormingen binnen de Verenigde naties zorgen dat de landen uit het Globale Zuiden een belangrijker stem krijgen. Zo komt er meteen een wereldwijd verbod om nieuwe gas- en olievelden te ontginnen. Er wordt gewerkt aan een plan om klimaatvluchtelingen op te vangen. Elk land krijgt een quotum toegewezen gebaseerd op de historische bijdrage aan de klimaatverandering. Onder druk van een internationale volksbeweging leggen China, Rusland en de VS hun geschillen bij. De oorlogsdreiging verdwijnt terug naar de achtergrond.

De Federale regering heeft beslist het BNP te laten vallen als maatstaf voor vooruitgang. Vanaf nu telt de Happy Planet Index. Daarin wordt rekening gehouden met levenskwaliteit, levensverwachting en ecologische grenzen. De enthousiaste premier slaagt er in haar bevolking warm te maken voor het idee met de slogan ‘minder maar beter’. Omdat er nog steeds klimaatrampen mogelijk zijn worden overal hulpcomités opgericht. Zij bereiden wijken voor op mogelijke calamiteiten en zetten hulpprogramma’s op. Er groeit weer hoop, nu duidelijk wordt dat de moedige beslissingen en hard werken aantonen dat een meer rechtvaardige en gezonde samenleving mogelijk is.

Maak je keuze… en niet vergeten, wat aandacht krijgt groeit!

4 reacties op ‘verbrokkelen of verbinden

 1. Tranen in mijn ogen, jongen.

  het aantal mensen die hongerlijdt -> dat
  Veel singels beslissen -> singles
  natura-2000 gebieden en natuurlijk; stikstof. -> natura 2000-gebieden en natuurlijk: stikstof

  ’t is sterker dan mezelf… als je een (ongediplomeerde) taalmuggenzifter nodig hebt, laat maar horen 😉

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s