fietsexamen voor SUV-chauffeurs


Vandaag weer droevige berichten over de veiligheid van fietsers. Het aantal ongevallen met fietsers blijft toenemen, met een gemiddelde van 44 ongevallen per dag. Daarnaast blijkt dat het aantal vluchtmisdrijven de voorbije 5 jaar flink is toegenomen.

Ik kijk dan altijd wat op van de voorstellen die de ronde doen om dit probleem aan te pakken. Kinderen moeten fietsexamens doen en helmen dragen of straffer nog, het voorstel om  kinderen onder de 12 jaar niet meer alleen te laten fietsen. We kunnen net zo goed fietsen helemaal verbieden om het aantal fietsongevallen te laten dalen.

Ik ontken niet dat er gevaarlijke fietsers zijn die zich niet houden aan de regels, maar de basis oorzaken van fietsongevallen liggen elders: te weinig goede infrastructuur, en steeds meer wagens met blijkbaar steeds egoïstischer chauffeurs. Het valt me bijvoorbeeld dat er altijd meer terreinwagens in de stad te zien zijn. Ik heb wat gezocht naar recente cijfers en lees vooral dat het aanbod van SUV’s blijft stijgen en steeds meer vrouwen tegenwoordig ook kiezen voor de ‘veiligheid’ van een 4×4. fietsensuvDe veiligheid van de zachte weggebruiker die daarmee in aanraking komt is natuurlijk een andere zaak. Een beetje vreemd toch dat in de discussie over fietsveiligheid de ‘verzwaring’ van ons wagenpark niet ter sprake komt. Een examen waarbij terreinwagen chauffeurs leren omgaan met fietsers lijkt me ook een idee.

Daarom zullen we als fietsers moeten blijven druk uitoefenen op beleidsmakers om daar iets aan te doen. Daarom ondersteun ik graag deze oproep van Mobiel 21. Ze gaan in heel Vlaanderen op zoek naar slimme mobiliteitsschakels. Dat zijn doorsteekjes voor fietsers en wandelaars langs ongewone plaatsen in stads- en dorpscentra. Denk aan doorgangen onder of door gebouwen, openblijvende schoolpoorten of verkorte doorsteken van een parking naar een openbaar vervoer knooppunt.

Deze slimme mobiliteitsschakels inspireren lokale besturen om hun netwerk voor fietsers en voetgangers uit te breiden en te optimaliseren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt dit mobiliteitsproject met een projectsubsidie.

Ken jij een doorsteekje: een verbinding voor voetgangers of fietsers die de route verkort of aangenamer maakt, neem dan een foto en stuur de foto op naar Mobiel 21 t.a.v. elke.vanos@mobiel21.be of surf naar www.slimmemobiliteitsschakels.be of www.facebook.com/Slimmeschakels

11 reacties op ‘fietsexamen voor SUV-chauffeurs

 1. Ik pleit voor een jaarlijks hernieuwd rijbewijs, waarbij iedereen jaarlijks een streng examen moet afleggen. Wees er maar zeker van dat er een grote groep niet meer met de auto zou mogen rijden. Ik kom genoeg mensen tegen die niet durven op de autosnelweg rijden, die niet kunnen parkeren of niet kunnen op een helling vertrekken.

  Maar dat gaat men niet doen, want er wordt veel teveel geld verdiend aan de auto. Via werkgelegenheid (dat is al sterk afgezwakt, maar ze gaan het de andere resterende bedrijven zeker niet moeilijker maken), via autoverkoop en onderhoud (de garage’s), via verzekeringen, belastingen en natuurlijk accijnzen op de brandstof. En laat ons ook niet de boetes van de flitspalen vergeten (het levert zoveel op dat er zelfs trajectcontrole gaat komen op gewestwegen), die ook heel wat inkomsten genereren, alsook parkeergelden, gadgets voor de auto, GPS-toestellen, bandencentrales (de sterke opkomst van de winterbanden), … En wie weet, binnenkort nog een wegenvignet of een stadsvignet, naar analogie van Duitsland met hun Umweltplakette?

  De auto is een melkkoe, en heel onze samenleving draait daar rond. Neem de auto weg en je gaat ons huidige samenlevingsmodel op losse schroeven zetten (niet dat ik daarvoor of daar tegen ben)…

  Like

 2. Fijn dat je de verzwaring van het wagenpark aankaart. Dat is niet alleen het geval met SUV’s. Een gemiddelde middenklassewagen van nu is groter/breder/zwaarder dan een klassewagen vroeger. En met een zuiniger motor, maar door dat hogere gewicht is de netto-winst nul of zelfs negatief. Rebound-effect noemt men dat.

  Ik fiets dagelijks 36 km enkele rit naar mijn werk en ik zie enkel veel fietsers tijdens de zomervakantie. Tijdens het jaar zijn er scholieren, maar veel minder andere fietsers, die zitten dan weer in hun auto. En in het weekend gaan die mensen dan mountainbiken of nemen ze de koersfiets. Da’s goed voor de conditie.

  Zolang mensen op die manier denken over mobiliteit gaan we fietsers overhoop rijden in ons drukbevolkt/volgebouwd landje.

  Like

 3. Eender hoe en wat over de auto en inderdaad er moet veel gesleuteld worden aan wetgeving en infrastructuur, het ongeval verleden waarbij twee fietsers zwaargewond werden, alhoewel de aansprakelijkheid nog dient bevestigd te worden door de politierechter.
  Bleek dat die dewelke de aanrijding veroorzaakte dus dronken achter het stuur zat.
  Ze werd niet verder aangehouden maar dit is nu de regel van de wetgeving, haar rijbewijs werd wel ingetrokken en ze moet zich later verantwoorden voor de rechtbank.
  In zulke gevallen waarbij dronkenschap word vastgesteld en zeker in het vaststaand feit dat er ook sprake was van vluchtmisdrijf.
  Zou de strafmaat gewoon moeten zijn dat er onmiddelijke in hechtenis neming zou moeten geschieden en men voorgoed rijden ontzegd zou worden, ogenblikkelijk zonder pardon,

  Like

 4. Over heel de discussie van de lage emissiezone in Antwerpen heb ik geen enkele keer gehoord dat SUV’s of designerjeeps zouden geweerd moeten worden. Waarom naast oude diesels (ouder dan 15 jaar) en oude benzines (voor 1992) niet een max CO²-uitstoot van bijvoorbeeld 150 g.
  Omdat arme mensen met oude auto’s rijden en rijke mensen met nieuwe designerjeeps.

  Like

  1. Dat andere mogelijk sterk vervuilende voertuigen niet geweerd worden is veelzeggend. De kans dat de achterliggende gedachte bij het nemen van deze maatregel werkelijk het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit lijkt me niet groot. Het lijkt eerder op een maatregel die vooral bedoeld is als een vorm van stedelijke greenwashing. Er zijn echter heel andere (en verdergaande) maatregelen nodig om de luchtkwaliteit van Antwerpen (en andere grote steden) aanzienlijk te verbeteren. Een systeem van nummerplaatcontrole laat wel toe om op termijn voertuigen te weren op een andere basis dan hun leeftijd.

   Het weren van auto’s uit een stadscentrum op basis van CO²-uitstoot is echter zinloos. Hoewel CO²-uitstoot een globaal probleem is veroorzaakt het geen lokale luchtvervuiling en is er dus geen rationeel argument om auto’s te weren uit stadscentra op basis van hun CO²-uitstoot.

   Like

   1. Duitsland heeft op dat gebied een goed model. Met hun Umweltplakette delen ze vignetten uit die gebaseerd zijn op de Euronorm. En deze norm houdt rekening met meer parameters, zoals NOx, CO, CO2, SOx etc. Ze kunnen dat hier gemakkelijk invoeren, want wie een kijkje neemt op http://www.ecoscore.be kan al van elk voertuig de Euronorm achterhalen alsook de uitstoot van dat voertuig.

    Enkel wie in Duitsland een groene Umweltplakette heeft, mag tot in het centrum. Het zou ons land er misschien al toe aanzetten om de dieselwagens verplicht van een roetfilter te voorzien. En dat werkt klaarblijkelijk tot wel, want op de autokeuring konden ze van onze auto geen roetdeeltjes meten.

    Like

 5. Dat ze geen roet konden meten, kan ook aan de meter liggen …
  De meest schadelijke deeltjes fijnstof zijn kleiner dan 2 micronmeter en worden niet tegengehouden door een roetfilter, noch gemeten door de huidig gebruikte fijnstofmeters ! Maar we ademen het wél in.
  De enige juiste oplossing is diesels (ook moderne !) bannen uit de omgeving van scholen, bedrijven, ziekenhuizen, … kortom : uit elke plek waar veel mensen samen zijn of leven.
  Wat daarvoor nodig is, is een ingrijpende wijziging van het overheidsbeleid dat jarenlang diesels fiscaal bevoordeeld heeft.
  Je kan menselijkerwijze onmogelijk verwachten dat al die wagens van vandaag op morgen verdwijnen, maar je moet wel nu al de richting bepalen om te vermijden dat mensen nog nieuwe diesels blijven aankopen.
  Probleem is dat ons huidig mobiliteitsbeleid niet gezamelijk aangestuurd wordt door de FOB Mobiliteit én FOD Volksgezondheid én FOD Milieu. Die 3 zou je samen een beleid moeten laten uitstippelen. Want de baten van een mobiliteit-voor-iedereen hebben ondertussen ook een schaduwzijde met gezondheidsrisico’s-voor-iedereen.
  Benieuwd naar hoe ver men in Gent durft te gaan en welke langetermijnvisie er achter zit. Want fietsen meer stimuleren is prima, maar als dat fietsen moet gebeuren tussen giftige diesels wens ik ze veel succes.

  Like

  1. Ik vind de gezondheidsrisico’s geen argument om niet te fietsen. Hoewel ik natuurlijk voor minder vervuiling pleit, durf ik te zeggen dat het nogal asociaal is om de steden te vrijwaren en de vervuiling dan maar te ‘verplaatsen’. We moeten durven ingrijpen op een ‘regime niveau’ waarbij we auto-mobiliteit voor iedereen gewoonweg in vraag moeten stellen als ‘recht’. We moeten dus naar een selectieve automobiliteit, naar een multimodale logistiek, naar ander soort motor, en vooral ook naar een ander gedrag. Het massaal fietsen en innemen van de weg door fietsers moeten we doorzetten , zodat de infrastructuur zich moet aanpassen aan dat gedrag. Want slechts gedrag veranderen als de infrastructuur aanwezig is, is te passief. We zullen als burgeractie die infrastructuur mee moeten afdwingen…

   Like

   1. Lucie, ik ben het voor een groot deel met je eens. Toch is het nemen van lokale maatregelen (in de steden) tegen fijnstofproblematiek helemaal niet asociaal.

    Fijnstofproblematiek is immers – in tegenstelling tot b.v. de problematiek van broeikasgassen – een sterk regionale problematiek waarbij er zelf grote verschillen kunnen zijn tussen diverse straten in één stad. De problematiek van fijn stof is vele malen groter in steden dan op de meeste plaatsen op het platteland.
    Bovendien is het heel wijs om op korte termijn maatregelen te nemen indien een groot deel aantal mensen hier voordeel van kunnen ondervinden. Gezien de hoge bewonersconcentraties in steden is een goede toepassing van milieuzones een maatregel die snel zeer gunstig effect voor heel veel mensen kan hebben. Dat mag natuurlijk niet betekenen dat men zich tot deze maatregelen beperkt.

    Bovendien zorgen deze maatregelen helemaal niet voor een verschuiving van de problematiek. De mensen die vanwege deze maatregel hun vervuilende wagen niet meer mogen gebruiken in bepaalde stadscentra gaan die verplaatsingen niet zomaar vervangen door verplaatsingen buiten de steden. De kans is zelf groot dat door zo’n maatregel meer mensen voor alternatieven zullen kiezen en dus ook mensen buiten de steden hier voordeel van zouden ondervinden.

    Maar zelf als de binnenstedelijke kilometers binnen de steden zouden vervangen worden door buitenstedelijke kilometers (wat me dus heel onwaarschijnlijk lijkt), dan zal er sprake zijn van een vermindering van de problematiek van fijn stof. Fijnstof zal zich immers buiten de steden niet snel een dusdanige manier concentreren als in de steden.

    Dat betekent overigens niet dat de manier waarop men deze maatregel in Antwerpen wil invoeren volgens mij echt zinvol is. Maar daarover later meer.

    Like

  2. IK ben het met je eens. Het bannen van diesels uit de omgeving van scholen, bedrijven, ziekenhuizen, … staat in Antwerpen gelijk met het bannen van diesels van de volledig Ring rond Antwerpen. Vanuit gezondheidsoogpunt is dit een perfect te verdedigen beslissing, maar ik vrees dat dit op dit moment redelijk onrealistisch is.

   Overigens hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat het gezondheidsvoordeel van fietsen (zelf in een relatief vervuilde omgeving zoals stad Antwerpen) nog steeds groter is dan de gezondheidsnadelen van de blootstelling aan fijn stof. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het eigenllijk onacceptabel is dat iedereen ongestoord de lucht mag vervuilen, ook als daar geen goede redenen toe zijn.

   Zomaar afval op straat werpen en zeker afval in iemands tuin deponeren vind veel mensen onacceptabel. Zomaar roken in iemands huis zonder de toelating van de bewoner zullen de meeste mensen onacceptabel vinden. Maar een hoop rotzooi uitstoten in de lucht die andere moeten inademen beschouwen velen nog als hun recht.

   Like

 6. Dit vind ik er écht op! Sinds een half jaar rijd ik ook dagelijks met mijn fiets naar het station. Wij hebben zelfs een bakfiets aangeschaft om onze kindjes naar de crèche en de school te brengen (beste aankoop in jaren). En de oplossing – en dus ook het probleem – bij de fietsers leggen is zo absurd dat het zijn eigen comedy-show verdient.
  Zelfs op een oversteekplaats voor fietsers moet je goed uitkijken of je wordt van je sokken gereden. Vooral dure middenklasse-wagens (om geen merk te noemen) hebben toch wel heel vaak de zon in hun ogen.
  Ik wil niet demoniseren, er bestaan hoffelijke chauffeurs. Maar laten we niet vergeten wie de sterkste partij is in dit verhaal. Laat de opiniemakers bovenstaande blogpost maar eens 5 keer lezen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s