vossen en wolven


Het lijken dieren uit lang vergeten sprookjes maar blijkbaar is dit niet het geval. Laat ik beginnen met wat goed nieuws. In heel Europa zijn dieren aan een come-back begonnen: bevers, otters, vossen, wilde katten, lynxen, wolven, zeearenden, oehoes…blijkbaar begint het beleid van natuurparken en jachtbeperkingen toch resultaten af te werpen. Al begint de roep groter te worden om nu ook terug jacht te maken op deze dieren, vaak vanuit argumenten van veiligheid en overpopulatie.

wolfZeker de wolf spreekt daarbij tot de verbeelding aangezien nu we binnenkort opnieuw wolven in ons land zullen ontdekken. Emotionele reacties gebaseerd op vooroordelen zijn dan niet ver weg. Nochtans zijn wolven niet gevaarlijk voor mensen en het niet zo moeilijk is om vee afdoende te beschermen.

Op de site welkomwolf kan je heel wat informatie vinden over wolven,  wat hun belang is in de natuur, hoe ze leven en of we er echt met bang moeten van zijn.  Wie meer wil weten kan zelfs naar een van de infoavonden met film op volgende dagen: Hoeilaart (16 maart), Genk (22 maart), Antwerpen (23 maart), Leuven (29 maart) en Gent (30 maart). De film start om 19u, de lezing om 20u.

Wat de vos betreft, is er nu ook Robinood, een organisatie van een groep jonge mensen die aandacht vragen voor de vossenjacht. Sinds vorig jaar heeft Joke Schauvliege de jacht op vossen versoepeld en kan er in principe het hele jaar door opvos gejaagd worden. De wetenschapsstudenten van Robinood vinden dat dit beleid regelrecht ingaat op het wetenschappelijke onderzoek en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. Op hun site staan de wetenschappelijke argumenten over de zogenaamde noodzaak van het jagen op vossen.

Interessant is vooral de houding van de mens tegenover deze ‘wilde’ dieren.  Het gaat om een soort ingebakken angst voor alles was wild is en mogelijk gevaar zou kunnen betekenen. Zelf al zijn deze dieren mensenschuw en richten ze in vergelijking met bijvoorbeeld het verkeer al helemaal geen schade aan, toch zien veel mensen ze liever dood dan levend. De haai is bijvoorbeeld hetzelfde lot toebedeeld.

Het zou nu ondertussen toch al duidelijk moeten zijn dat het schadelijkste zoogdier op de planeet de mens is?

15 reacties op ‘vossen en wolven

 1. Mooie beestjes, en zeker op de foto, maar vergeet niet dat Vossen jagers zijn, en zeker een kipje lusten! Wie dus kippen in de tuin heeft, vind die diertjes niet zo aangenaam.
  Bovendien je ik nog steeds van die overijverige stadsmensen eens naar de natuur komen. Hun kennis van de natuur gaat dan vaak niet verder dan de geranium in hun bloempot. En dan beginnen ze braambessen te plukken in het bos bij ons. Gevolg, de vos komt daar langs en soms zitten er wormen van de vos op die bosvruchten. En als je die binnen hebt, dan kan dat zelfs dodelijk aflopen! Dus lieve stadsmensen, blijf van de bosvruchten af en als je het niet kunt laten, pluk alleen dingen die minstens een meter hoog hangen!

  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=97#9a2

  Bij het terugkeren van deze dieren, in grotere aantallen, zal het trouwens misschien nuttig zijn om te weten hoe wij die dieren kunnen beschermen tegen de mens, maar ook hoe wij de mens kunnen beschermen tegen de dieren!

  Like

  1. Wat feiten op een rijtje:

   – Ook kippen zijn perfect tegen vossen te beschermen en op internet is er daarover ruim voldoende informatie te vinden. Men dient wel een degelijke afscherming en overnachtingsplaats voor de kippen te voorzien.
   Als iemand kippen worden doodgebeten door een vos, dan heeft de eigenaar de kippen onvoldoende beschermd. Bovendien worden alle doodgebeden kippen door menig kippeneigenaar aan de vos gewijd, ook als de kippen zijn doodgebeten door b.v. een steenmarter.

   – Zolang er geen beren verschijnen in onze contreien, zal de mens echt niet beschermd moeten worden tegen ‘onze’ wilde dieren. Of welk dier vormt volgens jou een rechtstreeks gevaar voor de mens?

   – Gezien vossen niet naar boven kakken of pissen, volstaat een halve meter. Als men de bramen plukt om ze te koken (bereiding confituur) dan is er niets aan de hand. Zelf het goed wassen van bosvruchten brengt de besmettingskans naar bijna nul.
   Ook in een moestuin (waar vossen komen) loopt men een miniem risico en ook gewone honden en katten kunnen de vossenlintworm overbrengen. Dus de weinige besmettingen die er zijn, zijn niet noodzakelijk aan de vos te wijten.
   Overigens loopt de besmetting niet rechtstreeks via “wormen van de vos op die bosvruchten” maar via eitjes van die wormen.

   De jacht op vossen stimuleert de verspreiding van de vossenlintworm.
   Natuurlijk is het oplopen van een vossenlintworm zeer ernstig (dus absoluut te vermijden), maar het gaat hier om 1-2 gevallen/jaar. De kans dat men onderweg naar het bos omkomt door een auto-ongeval is dus aanzienlijk groter (in 2012 770 doden). (Bij die weinige besmettingsgevallen gaat het ook deels om jagers (die dus veelal besmet zijn geraakt door het hanteren van dode vossen of via hun jachthonden).

   Het is spijtig om vast te stellen dat jij je weer schuldig maakt aan het – vanuit een vergaande arrogantie (“Hun kennis van de natuur gaat dan vaak niet verder dan de geranium in hun bloempot.”) – halve en zelf foutieve informatie te verspreiden. Voor iemand die het zo goed denkt te weten is dat opvallend.

   Like

 2. En zo spreekt Renaat natuurlijk weer de volle waarheid. Fijn om te zien dat er corrigerende krachten op het internet aanwezig zijn, die hun allesomvattende kennis zo elegant tentoon spreiden. Waarvoor dank!

  Btw, er zijn wel wilde dieren die een gevaar kunnen vormen. Steenmarters die remleidingen doorbijten is geen alleenstaand geval!

  Like

  1. Je moet de zaken niet omdraaien, dat is niet erg netjes. Jij bent met je minachtend uit te spreken over de natuurkennis van ‘stadsmensen’. Op zich nog niet zo erg, maar dan mag toch verwacht worden dat de informatie die je geeft correct is. Dat is hier weer duidelijk niet het geval. Mij hoef je geen arrogantie in de schoenen te schuiven, ik heb immers nergens beweert dat mijn kennis allesomvattend is.

   Dat van die steenmarters weet ik ook, maar ook dat is een geval van ‘onrechtstreeks gevaarlijk’ waarbij de mens niet tegen de dieren moet beschermd worden, maar wel tegen de mogelijke gevolgen van het gedrag van bepaalde dieren.

   Like

 3. Dit is een debat over groen fundamentalisme. Ik ben voor een herstel van de natuur, maar het gaat veel te ver. Als we de natuur in ere willen herstellen, zoals het vroeger was, en velen willen daar terug naartoe, dan moeten we al beginnen met ons menu aan te passen en de aardappel (van oorsprong uit Peru en omstreken) terug vervangen door de aardpeer en andere oude groenten die in onbruik zijn geraakt (en gelukkig nu terug ontdekt worden). Maar dan moeten we ook alle fazanten afknallen, want dat zijn imports uit India en horen hier in onze natuur niet thuis. En dan moeten we ook stoppen met die Galloway-koeien in natuurgebieden te plaatsen, want meestal zijn die natuurgebieden (zeker in onze regio) moerasgebieden, en dat is verschrikkelijk slecht voor die dieren! Hoefrot krijg je dan o.a. als gevolg, en persoonlijk vind ik dat dierenmishandeling.

  En wat ook dierenmishandeling is, is dat natuurgroeperingen Canadese wilde ganzen worden gevangen, in het voordeel van de meer inheemse soorten, en dat die beesten massaal worden vergast met Argon of CO2. Stemt toch enigszins tot nadenken (http://edepot.wur.nl/200122 )

  Waar ik trouwens ook stilaan mijn buik van vol krijg, zijn die beruchte stadsmensen waar ik het over heb, die dan in natuurgebied van de paden afwijken en het wild opjagen, plastic achterlaten (ja, vooral de stadsmensen, want lokale wandelgroepen storen zich daar mateloos aan en het is al in gemeenteraden zelfs besproken!), en dan via organisaties komen vertellen hoe de mens op het platte land moet samenleven met de natuur, terwijl ze zelf geen volledig beeld hebben van de problematiek. Steenmarters knagen, en vooral aan voorwerpen die in hun gebied komen en dat als vreemd wordt beschouwd. Bevers zijn leuke dieren, maar de gevolgen van het afdammen van rivieren is niet te overzien.

  Dieren zomaar loslaten of herintroduceren (zoals de bevers) zou veel zorgvuldiger moeten gebeuren, en vooral in gebieden waar de mens en het dier niet teveel met elkaar in contact komt. Vlaanderen is veel te dicht bevolkt om grote groepen wilde dieren in los te laten. En wat je nu dan krijgt zijn stadsvossen, die leven van het afval van de mensen! Is dat dan zo natuurlijk? We moeten onze situatie niet vergelijken met pakweg een land als Canada of Oekraïne, met uitgestrekte stukken natuur!

  Like

  1. Voor kortzichtigheid, onwetendheid en een bord voor de kop kan dit tellen!

   – Hoezo, een debat over groen fundamentalisme? Je schiet weer totaal door en springt op je stokpaardje zonder enige aanleiding.Want wie heeft op welke manier gepleit voor groen fundamentalisme? Maakt het wat concreet, is wat Steven schrijft onredelijk, getuigt wat op de website met welkomwolf staat van groen fundamentalisme, of wil je mij beschuldigen van groen fundamentalisme en op welke basis?
   Wat gaat veel te ver?
   Wie zijn die velen die volgens jou ‘terug naar vroeger willen’ en wat denk jij dan dat ze bedoelen?

   Een pleidooi voor een deel natuurherstel en zelf voor het bestrijden van bepaalde exoten heeft niets te maken met de voorbeelden die jij geeft.
   – Aardappelen zijn een niet-invasieve voedingsplant en daarmee dus niet te vergelijken met invasieve exoten.
   – Wat de meeste mensen die actief zijn in de ‘natuurbeschermingssector’ willen, is dat er geen fazanten meer gekweekt en uitgezet worden. Het aantal mensen dat voor een totale uitroeiing van de fazant pleiten is klein, al zouden vele het verdwijnen van de fazant ook niet betreuren.
   – Gallowayrunderen gedijen uitstekend in veel van onze natuurgebieden, ook in erg vochtige gebieden en dat zonder medische zorgen. Ze kiezen er zelf vaak voor om in het water te staan, ook als er voldoende droge stukken land ter beschikking zijn. Heeft dus niets met dierenmishandeling te maken maar ik daag je uit om mij op basis van betrouwbare neutrale informatiebronnen aan te tonen dat er zich een probleem stelt met hoefrot bij de Gallowayrunderen in de Vlaamse natuurgebieden.
   En waarom Gallowayrunderen? Omdat grote grazers een normaal onderdeel uitmaken van het ecologisch systeem maar de oorspronkelijke grote grazers niet meer bestaan en niet zomaar kunnen uitgezet worden. Er wordt voor Gallowayrunderen gekozen omdat deze prima zelfstandig kunnen overleven in onze natuurgebieden en niet agressief zijn van aard (wat belangrijk is in ons overbevolkt Vlaanderen waarin de ‘groene fundamentalisten’ het belangrijk vinden dat de natuurgebieden zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor mensen.

   Over wat te doen met overpopulaties van exoten (waaronder Canadese ganzen – een invasieve exoot die zorgt voor een vermindering van bepaalde inheemse diersoorten) wordt zeker gedebatteerd in de middens van natuurorganisaties. Ik ken in België echter geen enkel natuurpuntafdeling of andere milieu-organisatie die pleit voor deze vorm van bestrijding. Als ze er wel zijn, dan zijn het zeker uitzonderingen. Maar als ik geen gelijk heb, dan kan het niet moeilijk zijn dat aan te tonen.
   En dat onderzoek is een Nederlands onderzoek naar de minst dieronvriendelijke maar efficiënte methode om ganzen te doden.
   – Nergens kan je uit het onderzoek concluderen dat dit toegepast wordt in België.
   – De voorgestelde methode is blijkbaar een van de minst dieronvriendelijke methodes.
   – Men vernoemt in het begin één keer de Canadese gans, voor de rest gaat het altijd om andere ganzensoorten. (Misschien niet belangrijk, maar het zou mooi zijn als je wat juister zou communiceren.)
   – De bestrijding gebeurt hoofdzakelijk op vraag van de landbouwsector, niet op vraag van natuurorganisaties.

   Het zou kunnen dat de gemiddeld stadsbewoner meer rommel in natuurgebieden achterlaat dan de gemiddelde ‘plattelandsbewoner’. Maar is dat dan relevant? Het zegt in ieder geval niets over individuen.
   Maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het vooral die vervuilers zijn die “via organisaties komen vertellen hoe de mens op het platte land moet samenleven met de natuur”. Ook hier, bewijs maar eens dat je gelijk hebt. Ik heb geen enkel reden om er vanuit te gaan dat meeste mensen die actief zijn bij zulke natuurorganisaties, echt wel weten hoe zich te gedragen in de natuur. Wat je doet stinkt eigenlijk, want je probeert die organisaties in een slecht daglicht te stellen door te suggereren dat de mensen die er achter zitten eigenlijk geen echte natuurliefhebbers zijn.

   “terwijl ze zelf geen volledig beeld hebben van de problematiek”

   En als je op het platteland woont heb je natuurlijk spontaan (een soort goddelijke ingeving?) wel een volledig beeld van de problematiek?
   En als je in de stad woont, maar misschien vroeger op het platteland hebt gewoond, kennissen hebt op het platteland, je hier via studies in verdiept, … weet je per definitie minder van de natuur dan een plattelandbewoner?
   Geef mij dan maar de wetenschappers bij o.a. natuurpunt (waarvan een deel in de stad en een deel in het platteland zal wonen), die niet afgaan op hun gevoelens in hun dikke teen.

   Ik weet wat steenmarters doen, maar wat wil je nu eigenlijk zeggen?

   De gevolgen van die indamming door bevers zijn perfect te overzien. Hier en daar kost dat wat landbouwgrond of ziet men zich geroepen om wat buizen door de dammen te steken om de waterpeilstijging onder controle te houden. Maar je doet alsof die indamming door bevers rampzalige gevolgen hebben.
   Ik daag je nogmaals aan om aan te tonen dat wat je schrijft niet wat ongefundeerd gepraat is. Toon mij betrouwbare bronnen die aantonen dat jij gelijk hebt.

   Wie pleit er voor ‘zomaar dieren loslaten of herintroduceren’? De meeste introducties gebeuren heel doordacht. Dat dieren spontaan terugkomen, daar kunnen natuurbeheerders niet aan doen maar heeft niets met loslaten of herintroduceren te maken. Dat er misschien wel een voorbeeld te vinden zal zijn van ondoordachte herintroductie sluit ik niet uit, maar dan gaat het meestal om illegale herintroductie die niet gesteund wordt door de grote natuurverenigingen.
   Toon mij aan dat er al legale herintroducties zijn geweest in België die tot grote problemen aanleiding heeft gegeven.
   Overigens gebeuren herintroducties nooit grootschalig (“grote groepen wilde dieren in los te laten”), er worden dus helemaal geen grote groepen wilde dieren ergens los gelaten. En wie pleit er voor dat wel te doen?

   Ja, er ontstaan ‘stadsvossen’, maar wat wil je nu zeggen? Dat dat aan de natuurliefhebbers ligt? Of dat we de jacht op vossen moeten toelaten?

   Ik voorspel nu al dat je niet op de grond van mijn commentaar in zal gaan, maar het weer over een heel andere boeg zal werpen of als een geslagen hond gaat reageren. Dat is immers jouw methode om met kritiek om te gaan.

   Ik daag je trouwens ook uit om je visie eens te posten op http://www.natuur-forum.be. Ik moet je wel verwittigen dat er op dat forum veel mensen (volgens jou waarschijnlijk eco-fundamentalisten) zitten die nog veel meer kennis van zaken hebben dan ik en die ook wel verwachten dat je je visie onderbouwt.

   Like

 4. Vangen en vernietigen van wilde ganzen is hier in België wel geweest, en zelfs nog op het journaal verschenen! Dat is geen geheim. Gallowaykoeien in natuurgebied Zichem-Scherpenheuvel hebben hoefrot door het vocht. Is ook een feit en weet dat uit heel betrouwbare bron. Mooi trouwens dat je eerst wat googled over bevers vooraleer je gaat debateren. Mij verteld dat echter iets (http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.1452157).
  Het is niet omdat bepaalde problemen er zijn, dat ze automatisch de media halen.
  Zal ik ook eens Googlen: En dan strompel ik al op een voorbeeld waar er wel problemen waren met bevers: http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/actua/natuurpunt-lanceert-oplossing-voor-overlast-beverdam-viersels-gebroekt_841.aspx
  In onze regio zijn er ook al problemen geweest met die leuke diertjes. En foei als ik de landbouwer verdedig, die zijn landbouwgrond ziet overstromen. Zulke onmensen, die boeren. Dat is toch het geluid dat altijd vanuit de groene hoek komt.
  Een beetje hetzelfde als de agressieve toon die men hanteert als mensen een mening durven geven, die haaks staat op wat men verwacht vanuit groene hoek. Lange epistels en venijnige reacties, telkens als ik maar durf hier mijn naam te vermelden, zetten uw groen fundamentalisme extra in de verf!

  En dan komen er verkiezingen. En weet je wat? De mensen zijn alles wat groen is (en ik ben trouwens lid van Groen sedert jaren) kotsbeu. Altijd het belerende vingertje (zelfs socialisten hadden de slogan “groene hoer” voor ons) zal ons geen stap verder brengen. Het gaat de mobiliteit niet vergroenen, het zal onze natuur niet biodiverser maken, het zal onze leefwereld niet groener maken.

  Al jaren ben ik aan het pleiten voor een beetje meer terughoudendheid. Voor respect voor andere meningen. Maar ik merk daar in groene hoek zeer weinig van! En zolang dat niet zal veranderen, zal alles wat groen is een marginaal fenomeen blijven. Leuk voor in boekjes en op blogs, maar niet toepasbaar in de realiteit.

  En je mag gerust terug mijn huid volkafferen met argumenten (waarvan je trouwens ook de bronnen niet vermeld), het laat me allemaal koud. Ik geraak ontgoocheld in alles wat groen is en eigenlijk ook een beetje verontwaardigd. Ik wil me bezig houden met zinvolle projecten, die echt een verschil kunnen betekenen. En voor velen zal dat weeral veel te weinig zijn, maar alle beetjes helpen. De impact daarvan zal veel groter zijn dan een debat over al dan niet introduceren van wilde dieren.

  Like

  1. Overigens gaan die twee links over bevers, over dezelfde bever. En de natuurfundamentalist van natuurpunt zegt:
   “zodat het waterniveau min of meer geregeld kan worden en er een compromis gezocht kan worden tussen enerzijds de landbouwbelangen en anderzijds de bescherming van deze Europees beschermde diersoort”. Dat getuigt natuur weer van een heel eenzijdig fundamentalistisch standpunt?

   Like

 5. Mijn ‘venijnige reacties’ lok je uit door je arrogantie in combinatie met eenzijdigheid en onwetendheid. Dat heeft niets te maken met het niet tegen een andere visie kunnen. Jij hebt hier al veel vaker blijk gegeven van problemen met andere visies dan de jouwe.
  Wie wind zaait, …. De manier waarop jij algemeen praat over mensen met en andere visie over groen is aanvallend en agressief en jij bent wel erg goed in het over één kam scheren van mensen. (Of moet ik woorden als eco-fundamentalist, de beschuldiging dat stadsbewoners die natuurorganisaties steunen de grote vervuilers zijn van natuurgebieden, … beschouwen als constructieve, doordachte en genuanceerde communicatie? Ja, ga hier ook maar eens op in!)

  Dat jij steeds stevige – maar inhoudelijke – reacties van mij uitlokt kan natuurlijk ook te wijten zijn aan het geven dat jij steeds weer heel kort door de bocht gaat in wat je schrijft.

  (Ik verschil o.a. ook regelmatig van visie met o.a. Steven, maar hij staat veel meer open voor kritiek.)

  Iemand de huid vol kafferen met argumenten, hoe doe je dat? Men kan mij van veel beschuldigen, maar ik heb hier nog nooit iemand uitgekafferd op deze blog. Maar blijkbaar stel jij inhoudelijke tegenargumenten gelijk met ‘uitkafferen’.

  Wat die bevers betreft, ik heb nergens gesteld dat er geen problemen zijn. Meer zelf, ik heb zelf gezegd dat het inderdaad landbouwgrond kost, dus wat wil je bewijzen met je links? Ik heb ook nergens beweert dat het niet begrijpelijk is dat landbouwers dat erg vervelend vinden. Dus waarom weer die sneer naar de mensen in ‘de groen hoek’. Welke constructiefs hoop je daar met te bereiken?
  Dat er zich hier en daar een probleem stelt, is iets heel anders dan “niet te overziene gevolgen”. Mijn kritiek was dus niet op het feit dat jij zegt dat er soms problemen ontstaan (dat wist ik ook wel, daar heb ik google niet voor nodig), wel dat die ‘niet te overzien’ zijn volgens jou. Overdrijven is ook een kunst maar komt je geloofwaardigheid niet ten goede.

  Wat die ganzen betreft was mijn vraag naar Vlaamwe natuurverenigingen die pleiten voor het bestrijden van ganzen door ze te vangen en te vergassen, want daar ging je kritiek toch over?! Ik heb nergens beweerd dat er geen bestrijding van ganzen is (weer een stroman van jouw, heb je je nu al eens verdiept in drogredeneringen?). Overigens worden ganzen vooral bestreden op vraag van landbouwers.

  En ok, blijkbaar zijn er in minstens één natuurgebied problemen met hoefrot bij Gallowayrunderen. (Hoeveel, hoelang, …?). En bewijst dat dat dit een algemeen probleem is? Of moeten we tot de conclusie komen dat alle houders van schapen hun dieren mishandelen omdat er wel een hoefrot voorkomt? Of ben jij een grote kenner van Gallowayrunderen en zijn de mensen van natuurpunt dierenmishandelaars die niets van de natuur kennen? Want dat lijk je wel te suggereren.

  Je bent overigens weer zeer selectief geweest in waar je op reageert, ook dat is een gewoonte van jou maar doet je geloofwaardigheid geen goed.

  Like

 6. Het is niet de eerste keer dat jullie elkaar in de haren vliegen, ik veronderstel dat het iets mannelijk is? In beide verhalen en argumenten lees ik overigens een stuk ‘behoud van het eigene’ en een ‘vermijden van verlies’. Heel menselijk allemaal, maar ‘verliezen, verminderen, veranderen’ zullen we toch, onder andere onder druk van factoren die wij helemaal niet beheren of beheersen. En dan worden de details natuurlijk onbelangrijk. Het is ongelofelijk hoe moeilijk het voor beide is om echt systemisch te kijken en na te denken… Nogmaals, dat is geen kritiek, hoogstens een relativering van een ruzie tussen eigenlijk gelijkgezinden 😉

  Like

  1. denatuurfrituur,

   waarin lees je bij mij een ‘behoud van het eigene’ en een ‘vermijden van verlies’? Ik ben van mening dat het een illusie is dat matigen, verminderen, ‘verliezen’ onvermijdelijk is en dat iedereen die anders beweert zichzelf (en anderen) iets wijs maakt.
   De enige keuze die we hebben, is of we de wijze van verlies, matigen, veranderen, … proberen te sturen en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen of dat we daarin ‘het recht van de sterkste’ en ‘geluk’ laten gelden. Laat me duidelijk zijn dat ik liever voor het eerste kies en persoonlijk bereid ben om daarbij ook zelf een aanzienlijk deel ‘verlies’ te nemen.

   De reden waarom ik hard op groenhuis reageer is niet omdat hij een andere mening heeft, wel omdat ik allergisch ben voor ‘onzin’. En neen, ik ben niet van mening dat elke mening die niet met de mijne overeenstemt sowieso onzin is en ben mij heel erg bewust van de beperktheid van mijn kennis en inzicht. Maar ik ben wel goed in het herkennen van drogredeneringen, inconsequent reacties of ronduit verkeerde informatie en daar reageer ik ‘duidelijk’ op.

   Ik geloof dan ook niet dat alle meningen evenwaardig zijn. Daarmee zeg ik dus niet dat mijn mening de enige correcte of waardevolle is, wel dat een mening weinig waarde heeft als deze onderbouwd wordt met verkeerde informatie of opgebouwd wordt met verkeerde redeneringen. En of redeneringen of informatie verkeerd is, is in sommige gevallen rationeel aantoonbaar. Als dat niet het geval was dan zouden er geen drogredeneringen en zelf geen waarheid en leugen bestaan.

   Like

   1. Ik ben blij te lezen dat we inderdaad naar minder moeten en dat dit onvermijdbaar is. Alleen hebben we allemaal ook emoties en levensthema’s die maken dat wel elk andere accenten leggen, andere motieven zoeken om dat te gaan organiseren. Een mens is echt geen (louter) rationeel wezen,ook al geloven we dat graag. En dat is prima! Wat mij fascineert is hoe ik met al die gevoeligheden en thema’s aan de slag kan gaan om mensen ‘te doen doen’. We weten uit onderzoek dat informatie zeker niet voldoende is voor gedragsverandering, en dat de grootste drempel ‘vrees voor sociale afwijzing’ is. En dus is het bijzonder boeiend om iedereen in zijn of haar waarheid te laten, maar toch grote groepen mensen een bepaald gedrag te laten stellen of net niet…Het grootste deel van de bevolking heeft immers behoefte aan een ‘leidraad voor goed en kwaad’ om risico’s in te schatten en geluk te definiëren. Boeiend , dat wel…

    Like

 7. Oeps, foute zin. De tweede zin moet natuurlijk zijn: Ik ben van mening dat matigen, verminderen, verliezen onvermijdelijk is … (Of dat het een illusie is dat dit kan vermeden worden.)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s