kuifje in commissieland


Zoals beloofd een verslagje van de eerste twee commissies. Dinsdag de commissie cultuur, evenementen en sport, en gisteren die van onderwijs en facility management. De volledige benaming en samenstelling van de commissies zou je binnenkort moeten kunnen vinden op deze pagina van de stad Gent (ook alle verslagen zijn daar na verloop van tijd te vinden).

Het eerste wat een pas verkozen commissie doet is het kiezen van een voorzitter en ondervoorzitter. De verdeling van deze titels zit in het onderhandelingspakket dat de partijen op voorhand afspreken (op basis van de uitslag van de verkiezingen). Wat wil zeggen dat reeds op voorhand is afgesproken wie de (onder)voorzitter wordt en we dit via een stemming moeten bevestigen. We krijgen dus telkens een stembriefje met maar 1 naam op (wat vergissen bijzonder moeilijk maakt). En zo heb ik dinsdag voor Siegfried Bracke gestemd, en woensdag van onze Bram Vandekerckhove.

Het eerste deel van de agenda gaat over vragen die gesteld worden door raadsleden. Wat die agenda betreft, de eerste versie krijgen we zes dagen voor de vergadering. Dan krijgen we van de stadsdiensten systematisch de vragen doorgemaild, en komt er enkele dagen later een aangepaste agenda (met deze vragen erin), en meestal nog een tweede aangepaste agenda. Dit gebeurt allemaal per mail, dus voor deze twee vergaderingen heb ik geen papier moeten printen en ook niet gekregen.

Op de 2 commissies die ik mocht meemaken waren er heel wat vragen (respectievelijk 10 en 7), zowel van oppositie als meerderheid. Deze kunnen gaan over een kunstwerk op de Korenmarkt, het openbreken van een straat of de borden langs de snelwegen waar nog een oud logo van Gent op staat. De bedoeling is om via het stellen van vragen informatie in te winnen of thema’s aan te kaarten (of om wat aandacht te krijgen – de pers is aanwezig). Elke vraag is aan een Schepen gericht en die zorgt dan voor een uitgebreid antwoord, waarop de vraagsteller nog mag repliceren.  Ik heb tot hiertoe nog geen vragen gesteld, want ik wil eerste toch de spelregels wat beter onder de knie krijgen. Bij een vraag over een mogelijk lokaal voor verenigingen in Sint-Amandsberg heb ik wel voorgesteld om ook plaats te voorzien voor een depot van het voedselteam.

Het hele debat gebeurt dus zeer formeel, de voorzitter moet het woord geven, bij het tussenkomen krijgt in principe degene die het hoogst staat op de ranking eerst het woord (Ik sta op nieuweling op de 37ste plaats in de pikorde van 51). Het gaat er ook heel beleefd.

stadhuisgentNa een uur wordt gestopt met de vragen om over te gaan naar de echte agendapunten. dinsdag waren dat er 5, op woensdag 10. De voorzitter vraagt of iemand iets wil zeggen en zo nee, dan gaat hij meteen naar het volgende punt. Zo waren de inhoudelijk punten op woensdag afgehandeld in 3 minuten, op dinsdag in 10 minuten. Dinsdag ben ik even tussengekomen rond een dossier voor de Belforttoren. Met name over de manier waarop de energie wordt afgerekend aan de toekomstige uitbater. Of die tussenkomst iets uithaalt weet ik niet, want ik zeg mijn ding en we gaan gewoon naar het volgende punt over.

Eventueel kunnen na het afhandelen van de gewone agenda nog verder vragen worden behandeld die tijdens het eerste uur niet aan bod konden komen. Wat dinsdag nog even het geval was. De eerste vergadering duurde daarmee anderhalf uur, de tweede nauwelijks 65 minuten.

Kortom, het is nog een beetje zoeken hoe dit nu werkt en op welke manier je beslissingen kan bepalen. Mensen met ervaring zeggen dat je vooral moet ‘opbouwen’ dus dan zal ik dan maar doen hé. Opbouwen dus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s