nog een paar vergaderingen graag


De gemeenteraad van gisteren leverde wel wat vuurwerk op rond de schrapping van het woord ‘allochtoon’ door de stad Gent en ‘vreemdelingentaks’ in Antwerpen. Met als intellectueel hoogtepunt de tussenkomst van Mevrouw De Clerq van de NV-A die het schrappen van woorden beschreef als praktijken van Pol-Pot, Hitler en Napoleon. Geef toe, daar kan je niks tegen in brengen. Het goede nieuws voor mijn kinderen is vooral dat de hele agenda in 1 avond is afgewerkt en we dus vandaag een vrije avond hebben!

Verder zijn gisteren ook een reeks van 70-tal benoemingen goedgekeurd. Het zit namelijk zo dat er in en rond Gent heel wat organisaties, vzw’s en intercommunales actief zijn die mee de werking en ontwikkeling van de stad bepalen. Vaak financiert de stad mee deze organisaties, dus is het niet abnormaal dat de stad mee mag beslissen en zijn er een aantal zitjes voor gemeenteraadsleden voorzien. Gisteren is een eerste groep van 50 van die beslissingen goedgekeurd. Let wel, dit is slechts een voorbode van een nog grotere lijst die we in maart moeten bespreken en goedkeuren.

Zelf ben ik nu de vertegenwoordiger van de belangen van de stad in de algemene vergadering van het Festival Van Vlaanderen – Gent, vzw REGent en Sodiganda. Tevens zal ik in de raad van bestuur zetelen van Ivagovzw Digipolis en REGent. Deze verdeling is het gevolg van een ingewikkelde verdeling waar rekening is gehouden met oppositie-meerderheid, mannen-vrouwen, onderlinge verhouding tussen te partijen en nog wat parameters. Hoe het zit met het aantal bijkomende vergadermomenten is nog niet duidelijk, wat ik wel weet is dat er bij enkele van die mandaten ook weer presentiegelden – of zitpenningen horen. Als ik er meer informatie over heb, zal je dit natuurlijk hier kunnen lezen.

Dat er historische redenen zijn voor het installeren van dit soort democratische controle kan ik wel begrijpen. Als ik mij niet vergis wordt het aantal vertegenwoordigers ook via het gemeentedecreet bepaald en is dit vaak afhankelijk van het aantal inwoners van de stad. Als nieuwkomer vraag ik me wel af of het soms niet met een beetje minder kan. In de RVB van REGent zitten er 10 raadsleden, in de RVB van Ivago zijn we met 8. In de algemene vergadering van Sodiganda zetelen 18 raadsleden, in de RVB van Digipolis 5. Alleen in de AV van het Festival van Vlaanderen ben ik de enige vertegenwoordiger. Het is misschien nog wat vroeg om boring meeting - consensushier als kersvers raadslid al meningen over te verkondigen. Wat alsmaar duidelijker wordt: er komt veel bij kijken…en mijn laatste vergadering is nog niet in zicht.

3 kWh per uur


Gisteren heb ik de eerste introductie sessie meegemaakt voor de nieuwe raadsleden van de Gentse gemeenteraad. In kader van totale transparantie van mijn mandaat alvast een verslagje van de eerste kennismaking met het politiek bedrijf en een aantal collega’s.

Eerste snelle conclusie, het is ingewikkeld en er zijn enorm veel regeltjes. Tweede conclusies, we worden stevig ondersteund door een dienst ‘bestuursondersteuning’.  En dat is maar goed ook, want grof geschat zullen we de volgende zes jaar ongeveer 15 000 beslissingen moeten nemen. Bij elk beslissing hoort een dossier dat tientallen pagina’s kan tellen. Derde conclusies, ik zal dan toch maar eens het leesbrilletje aanschaffen dat ik al een paar jaar uitstel.

Het was best wel interessant meer te horen over onze ‘prerogatieven’ en het verschil tussen een mondelinge vraag of interpellatie. Hoewel ik bij dit punt er minder van begreep naarmate er meer uitleg kwam. Want in de gemeentewet is een interpellatie in de zin van vertrouwensstemming niet voorzien, en dus wil het eerder zeggen dat een interpellatie een mondelinge vraag is die het debat wil uitlokken. Of zoiets.

Omdat sommige stukken van de uitleg gewoon op ons documenten stonden kon ik het  niet laten om even de brandende lichten te tellen. Zes lusters met elk 18 spaarlampen van naar schatting 10 watt. In het plafond 40 ingebouwde spots met telkens 2 spaarlampen (van minstens 20 watt) en dan nog 3 beamers om de powerpoint te laten zien. Voorzichtig ingeschat vraagt het licht in de raadzaal zo’n 3000 watt, dus elk uur 3 kWh. Een uur gemeenteraad is genoeg voor mijn totaalverbruik thuis van 3 dagen. Hier zie ik al meteen een kans voor een mondelinge vraag, of een interpellatie misschien, als dat mag.

Tenslotte nog een paar zaken over mijn collega’s, maar om geen potten te breken op voorhand ga ik geen namen noemen.

– zo was er iemand die wel heel sceptisch rondkeek in de prachtige zaal vol houten lambrisering, de houten plafonds en vloeren. Je zag de man bijna denken ‘hoeveel zal dit niet kosten om hier houtwormen te bestrijden’.

– toen werd uitgelegd dat er zoveel mogelijk digitaal wordt gewerkt vroeg een andere man zich af of je dan ook printpapier mee kreeg om al die digitale documenten thuis af te printen.  Ik ken het gezicht van die man goed want hij had overal affiches hangen, misschien kan hij de overschot van zijn affiches gebruiken om op te printen.

– ik zat naast een  jongedame die vooral bekend is geworden met een verkiezingsfilmpje met  ‘dozen’. Ze kende mijn filmpje ook en we hebben afgesproken om samen in de commissie voor leuke filmpjes te gaan zitten (als die er komt natuurlijk)

– elk raadslid beschikt over twee stopcontacten op de bank.  Een collega had dit blijkbaar voorzien en begon meteen zijn telefoon op te laden. Altijd meegenomen.

Voor alle duidelijkheid, ik kijk er nu echt wel naar uit om aan de slag te gaan als politicus. Komende zaterdag hebben we trouwens een congres en dan weten we hoe het zit met het bestuursakkoord en de verdeling van de bevoegdheden. Wordt vervolgt.