statiegeld op wegwerpverpakkingen


Deze week misschien weer een klein steentje verlegt in de strijd tegen het zwerfafval. Dit is een hardnekkig probleem met een zware impact op het milieu maar ook een stevig kostenplaatje voor de gemeenschap. Het opruimen van het rondslingerende vuil op straten, pleinen en parken vraagt namelijk heel wat middelen die voor andere zaken zouden kunnen worden ingezet. Je kan natuurlijk blijven leuke filmpjes maken en overal affiches ophangen over zwerfvuil in de vuilbak, maar misschien is een structurele aanpak toch beter.

In nogal wat landen ten Noorden van ons valt het op dat heel wat minder blikjes en pet-flessen de openbare ruimte ontsieren. Daar zijn meerdere redenen voor maar één ervan is ongetwijfeld het statiegeld. Als je flesje of blikje nog 10 cent waard is zal de neiging om het op de grond te gooien al meteen wat kleiner zijn. En als die centen niet van belang zijn is de kans groot dat iemand anders de waarde wel kan appreciëren en het blikje gaat meenemen om in te wisselen. Vandaar de oproep om ook in Vlaanderen een statiegeld systeem in te voeren, want als het kan in andere landen moet het ook hier kunnen.

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat er een impactstudie zal gebeuren, er is echter nogal wat bezorgdheid dat daarbij niet alle aspecten worden opgenomen. De kost van het opruimen bijvoorbeeld. Verder probeert de verpakkings- en afvalverwerkingsindustrie (Fostplus) met alle middelen het huidige model te verdedigen. Een sterk staaltje van hun invloed is de radio 2 reportage die stelde dat wegwerp beter is dan retour (waar Toon Eerdekens volgend bericht over schreef).

Dus ben ik blij dat de motie die ik samen met Sp-a, Open-vld, NV-A en CD&V heb ingediend unaniem is goedgekeurd. Met deze motie roepen we de Vlaamse regering op werk te maken van de invoering van statiegeld op drankverpakkingen en daarbij rekening te houden met de lokale besturen. Je kan je eigen raadsleden vragen om dezelfde motie op de gemeenteraad te brengen; de goedgekeurde moties kunnen aangegrepen worden voor verdere parlementaire initiatieven rond dit dossier.

Trouwens, zo ziet een motie er uit…

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft. Op veel plaatsen
bestaat het zwerfvuil voornamelijk uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Dat dit het
straatbeeld aantast, een negatief milieu-effect heeft en extra kosten voor steden en gemeenten veroorzaakt is duidelijk.

Statiegeld zorgt ervoor dat het merendeel van deze verpakkingen ingeleverd wordt en niet als
zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een ‘waarde’ via een
statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden. In andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland werkt dit systeem goed. In het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat er een impactanalyse van een statiegeldsysteem zal komen. We hopen dat in deze analyse ook de opruimkost voor lokale besturen wordt opgenomen.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen stellen we vast dat ook in …. (naam gemeente/stad) zwerfvuil een probleem blijft. Ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden blijft het fenomeen bestaande/groeien. Daarom pleiten we voor een structurele aanpak. Deze is gericht op het invoeren van statiegeld.

Voorstel van besluit:
Artikel 1: de gemeenteraad van … t(naam gemeente/stad) vraagt aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil:
1. In de impactanalyse van het statiegeldsysteem ook de volgende facturen op te nemen: de
opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale
besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.
2. Lokale besturen, en dus ook … (naam gemeente/stad), te betrekken in het besluitvormingsproces inzake de invoering van statiegeld.

 

2 reacties op ‘statiegeld op wegwerpverpakkingen

 1. ik heb vorige week meegedan met een opruim aktie in een straat.
  Naast blijkjes, zijn er ook veel peuken. Statiegeld op peuken, mag dat ook?

  Like

  1. Het is een bijzonder fenomeen dat peuken op de grond werpen door veel rokers (en ook wel door niet rokers) als normaal en onvermijdelijk wordt beschouwd, niettegenstaande de peuken van filtersigaretten grote rotzooi zijn die decennia nodig hebben om af te breken en via rioleringen bijdragen aan de plastieksoep in de oceanen. Als men er nuchter over nadenkt kan men dat gedrag dus enkel als een vorm van sluikstorten beschouwen. Toch zijn er heel wat rokers te vinden die nooit enig afval op de grond zullen werpen met uitzondering van hun sigarettenpeuken.

   Niettegenstaande ik over het algemeen niet in een ‘harde aanpak’ geloof, denk ik wel dat het nodig is om dat gedrag te beboeten om een cultuurverandering teweeg te brengen. (Een beetje vergelijkbaar met wat er is gebeurt met hondenpoep. Het probleem daarmee is weliswaar niet volledig opgelost, maar voor veel hondeneigenaars is het opruimen van de uitwerpselen van hun honden ondertussen een normale zaak geworden en veel niet-eigenaars zullen hondeneigenaars er op durven aanspreken als deze hun verantwoordelijkheid niet opnemen.)

   Er zijn in het buitenland steden te vinden waar borden staan die aangeven dat men een (fikse) boete krijgt als men afval op straat werpt (en dat geldt dus ook voor peuken). Als dat ook effectief gecontroleerd wordt is het effect merkbaar.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s