beste Bert


Bedankt voor je reactie. Je bent niet de eerste (de tweede om precies te zijn) Groen! stemmer die zegt deze keer voor Bart De Wever te stemmen. Ik ga er niet vanuit dat ik je van opinie kan doen veranderen, maar ik wil toch even benadrukken waarom de strategie van De Wever niet kan lukken.

Ik citeer even je argument: omdat we éérst van de franstalige politici afscheid moeten nemen, vooraleer we kunnen beginnen met een groen vlaanderen (her) op te bouwen. dat is de enige manier om de geldverspilling, de ‘politique politicienne’ en het ondemocratische koningshuis achter ons te laten. want er is geen ‘groen huis’ mogelijk zonder degelijke fundament.

Ik erken zeker dat er problemen zijn in het samenleven met de Franstaligen en dat een fundamentele hervorming van de structuren nodig is. Maar je weet evengoed als ik dat het een oude nationalistische truck is om een externe vijand te zoeken om daar zelf garen bij te spinnen.

Maar laat ons eens stilstaan bij het adagio ‘wat we zelf doen, doen we beter’. Vlaanderen is nu grotendeels bevoegd voor milieubeleid en wat zien we? Vlaanderen is zowat de slechtste leerling van de Europese klas. Op alle vlakken is de strategie om de Europese normen zolang te vermijden, uitstel en uitzonderingen te vragen. Zowel wat betreft fijn stof, waterkwaliteit, isolatienormen of hernieuwbare energie. Ook voor gehandicaptenbeleid is Vlaanderen zelf verantwoordelijk. De wachtlijsten zijn alleen langer geworden. En dit kan je niet in de schoenen van de Walen schuiven. En je gelooft toch niet dat geldverspilling en ‘politique politicienne’ zal verdwijnen als Vlaanderen onafhankelijk zal worden?

En dan is er nog iets. NV-A is een harde, rechtse conservatieve partij. Met een programma dat op een aantal vlakken heel dicht aanleunt bij dat van De Decker en De Winter. Een groen en solidair Vlaanderen opbouwen vanuit een rechts conservatief gedachtengoed zie ik nog niet zo snel gebeuren. Te meer daar we leven in een grote wereld waar van alles aan het gebeuren is. Ik heb er echt geen vertrouwen in om de grote transitie die we als samenleving moeten maken over te laten aan politici als Bart De Wever.

Brasschaat

Er zijn nog heel wat inhoudelijke punten aan te halen, het belangrijkste is echter dat De Wever België niet kan splitsen. We hebben gezien wat er gebeurt is met de ‘vijf minuten politieke moed’. Zelfs al hebben we een meerderheid in het land, als een splitsing van BHV niet lukt, hoe zou het dan kunnen lukken met het hele land? Dit is constitutioneel niet mogelijk, en om de grondwet te veranderen heb je twee-derden nodig. En dus ook de Franstaligen. Dus zullen we moeten onderhandelen, en wat mij betreft met harde eisen, met deadlines. Onderhandelen wil echter ook zeggen toegevingen doen. Wie denkt dat je kan onderhandelen zonder toegevingen dwaalt. Het is de enige weg. Dat is ook de keuze van Groen!, en als je over redelijke mensen spreekt denk ik dat je die eerder daar zal vinden. Als uit die gesprekken blijkt dat separatisme echt de enige uitweg is, het zij zo. Een Tsjechisch scenario kan dan misschien, maar laat het dan inderdaad aan beschaafde mensen over.

Welk scenario staat ons te wachten met een overwinning van De Wever?  De vraag is ten eerste of een regering dan wel kan gevormd worden… En als het lukt dreigt een Leterme scenario, een zwakke regering zonder vertrouwen die geen echt beleid voert. Misschien denken sommigen, goed zo, dan zijn er verkiezingen, kan De Wever weer de schuld aan de anderen geven en krijgt hij de absolute meerderheid. Maar zelfs dan kan hij België niet op een legale manier splitsen.

Ik stel dus samen met jou vast dat het een bijzonder complexe situatie is. En dan is de verleiding groot om iemand te volgen die beweert dit allemaal op te lossen. Zeker als het een briljant politicus en debater is zoals De Wever.

Maar zoals ik al zei Bert. Ik zal je niet kunnen overtuigen. Ik hoop wel op een goede uitslag voor Groen! en Sp-a zodat er een alternatief mogelijk als het De Wever niet lukt om een regering te volgen. Er zijn heel wat uitdagingen die op ons af komen. We kunnen niet nog eens vier jaar kwijt spelen. Op een dag komen onze kinderen bij ons aankloppen met de vraag: wat hebben jullie gedaan in het begin van de 21-ste eeuw om de grote mondiale problemen aan te pakken? Ik denk dat ze niet tevreden zullen zijn als we zeggen dat we er geen tijd voor hadden omdat BHV moest gesplitst worden.

met vriendelijke groeten,

Steven

28 reacties op ‘beste Bert

 1. De eerste deftige fietspaden zijn er in Leuven pas gekomen na de splitsing van de provincie Brabant. De eerste snelheidscamera’s zijn er in Leuven pas gekomen op initiatief van het Vlaamse gewest en ondanks franstalige tegenkanting (privacy …) . Ik fiets soms ook in Waals-Brabant. Meer bepaald op de dodenbaan Geldenaken-Waver of in Brussel (op zondag), maar dat is levensgevaarlijk. 2 culturen, 2 andere keuzes.
  Groen leven is een kwestie van keuzes maken, fundemantele keuzes. Waar de natuur in het gedrang komt, wordt even later ook de cultuur opgeofferd en omgekeerd.
  Ik stem soms groen, maar deze keer niet.

  Like

 2. Ik durf mezelf zonder schroom vlaamsgezind noemen. Ik had vroeger Vlaamse leeuwen op mijn boekentas en zo plakken….

  Maar ik zal zeker voor Groen blijven stemmen (tenzij ze op de dool raken natuurlijk). Gewoonweg omdat ik de zorg voor het leefmilieu en de natuur (biodiversiteit e.d.) 1000 x belangrijker vind dan de Vlaams – Waalse kibbelpartijtjes.
  Of het nu Vlamingen, Walen of Belgen zijn die onze maatschappij op het juiste spoor zetten naar een duurzame wereld maakt mij niet uit. Voor mijn part mogen het zelfs europeanen, marsmannetjes, …… dolfijnen zijn, zolang we maar op het juiste spoor geraken.
  En een beetje snel graag, want de tijd is bijna op!

  En zoals het er nu naar uit ziet zal Dewever zeker genoeg stemmen hebben om te wegen op de comunautaire debatten. Hij heeft geen stemmen van Groene kiezers nodig om zijn impact te hebben.

  Like

 3. BDW is een pokeraar, een goochelaar en een intrigant. Geen politicus. En zeker niemand die ik aan het hoofd van wat dan ook wil zien. Ik weet dat hij bij grote delen van de bevolking bijna wordt ingehaald als een nieuwe messias, maar dat zegt meer over de pathetische bereidheid van grote delen van de bevolking om eender wie of wat achterna te lopen als ze het zelf allemaal niet meer weten. Zonder Dewever zou de N-VA trouwens niet eens de helft van de stemmen die hen nu al worden voorspeld halen. Dat zegt veel over hoe mensen stemmen. Ik ben geen belgicist (ik heb niks met eender welk nationalisme of welke verenging tot één identiteit dan ook) maar “Vlaanderen” als alternatief? Laat mij niet lachen…

  Like

 4. Als politieke partijen (ook groen) blijven afgeven op de N-VA, dan is de kans groot dat hij alleen maar meer stemmen zal ronselen. Ik begrijp niet goed waarom alle partijen (inclusief groen) hun pijlen richten op N-VA. Het getuigd wat groen betreft zeker niet van positieve energie, maar eerder oude politiek.
  Ik begin me eerlijk gezegd een beetje te storen aan het gedrag van heel wat politici, die blijkbaar liever op één persoon focussen dan op hun eigen partijprogramma. Is hun programma dan te zwak om ermee naar de kiezer te stappen.

  Ik weet één ding Ik ben voldoende gedegouteerd door de politiek van de laatste dagen om een proteststem uit te brengen voor N-VA. Hier wordt gelukkig nog uitleg gegeven waarom een programma van Groen meer gaat bereiken dan N-VA. Maar waarom mis ik dat in het dagelijkse debat op de regulieren media? Of is de media ook al rot?

  Like

 5. Steven your my hero! Your my smartest guy! I refuse to speak Dutch anymore. I’m ashamed of my country!!! Idiots! It’s not about saving identity, it’s about saving species! goddammed! you f…ing PezeWevers! You selfish flemish/french basterds! The pezeWever will be long dead when the real problems kick in and what are you going to do? Wave your stupid flag to cool down the earth?… Sigh…

  Like

 6. Heb vorige keer NVA gestemd en dat heeft dus niets uitgehaald dus stem ik nu terug op groen!

  Ik kreeg vandaag trouwens veel verkiezings-drukwerk in mijn bus waarom ik niet heb gevraagd. De stickers met de vermelding dat ik geen ongeadresseerde reclame wens staan er nochtans duidelijk op.

  Bestaat er eigenlijk een wet die dit verbiedt ? maw wordt er momenteel massaal de wet overtreden ?

  Like

 7. Volledig eens met Groenhuis. Iedereen, Groen inclusief, schiet op de NVA en iedereen heeft er zijn verkiezingsprogramma van gemaakt. Maar waar is de eigen inhoud ?
  Ik vind Steven trouwens ook veel waardevoller en inspirerender als de Don Quichotte die de strijd aan gaat in het dagelijkse reële leven dan als politieker.
  Aan Thomas nog dit : mensen die zich voor hun eigen taal, cultuur en identiteit schamen en die zichzelf verloochenen zijn de ergste van allemaal. Maingain’s moeder was Vlaams, die van Hitler Joods.

  Like

 8. Naarmate we dichter bij de 13de komen, vrees ik dat er nog meer met scherp gaat geschoten worden naar N-VA. En het resultaat? Het gele balkje gaat omhoog, het groen, rode, blauwe, oranje en licht bruine gaat naar beneden.

  Zegt ons dat iets?

  Het feit dat de internationale pers nu aan de lippen hangt van Bart De Wever, en hij vandaag zelfs een persconferentie moet geven om de markten gerust te stellen, zegt iets over de gratis reclame die hij nu krijgt.

  Als ik mij goed herinner waren de partijen (met Groen op kop, met hun cordon Sanitaire) fel aan het afgeven op het toenmalige Vlaams Blok. Gevolg? Zwarte zondag!

  Ik heb het vermoeden dat politiekers hardleers zijn.

  Like

 9. “Ik weet één ding Ik ben voldoende gedegouteerd door de politiek van de laatste dagen om een proteststem uit te brengen voor N-VA.” dixit GroenHuis

  Met alle respect maar dit vind ik nu echt eens een typische redenering van iemand die zonder na te denken maar wat meeloopt met de huidige hype en blijkbaar geen flauw benul heeft wat er aan de hand was de afgelopen jaren.

  1) GROEN! zit al jaaaaaren in geen enkele regering. Nog al onnozel om hen dus te gaan betrekken bij de politieke impasses en ruziemakerij van de afgelopen jaren. Bovendien zijn zij de enigen die steeds voor dialoog hebben gepleit. Hoe je dus in godsnaam hen als medeschuldige kan aanwijzen, is een hersenkronkel waar een heel leger van logici dagen met zoet zal zijn.
  Zelfs al zat GROEN! wel in een regering: wat hebben nieuwe politici als de LIM, Eva Brems, … daar in godsnaam mee te maken?

  2) Mss heb je geen tv en geen gazet maar de afgelopen jaren draaiden (helaas) om communautaire problemen. Mss is het u nog niet opgevallen maar dat zijn net de jaren dat ze De Wever in de regering hebben gehaald, waarna het land eerst maanden volledig lam lag en vervolgens door een regeerakkoord mede opgesteld door die ruziemaker wegens zwaar ziek jaren z’n bed niet uitkwam. Ja, de andere partijen hebben daar goed aan meegedaan (alles voor een extra stem van de kiezer) maar hoe je het draait of keert: ik denk dat het duidelijk in wiens richting moet gekeken worden.

  3) Ik heb het elders al gezegd: wie zijn leven graag wijdt aan het uitbraken van antipolitieke cynische commentaren op krantensites en fora over hoe slecht de politiekers wel zijn, dat ze nu weeral ruziemaken, dat het land weer lam ligt, dat ze volgende keer eens een proteststem zullen uitbrengen tegen al die malloten, … : die moet vooral op NVA stemmen. Dan heb je immers de zekerheid dat het land inderdaad weer plat ligt en heel de soap van voor af aan kan beginnen (… en de verkiezingen erna de massa’s nog wat méér opgejut worden door etnocentrische pseudoromantische vendelzwaaiende navelstaarders).
  Wie daarentegen écht iets veranderd wil zien voor de zwakkeren, voor natuur, voor dierenwelzijn, voor mensen die hun job verliezen, … die stemt op alles behalve NVA! (VB en LDD even buiten beschouwing gelaten) Naast hun onnozel communautair programma hebben ze immers al goed bewezen hoe ze de sociale zekerheid willen terugschroeven, hoe ze hele steden tot een stinkend industrieterrein willen herleiden (zie hun pleidooi voor de Lange Wapper), hoe ze vegetarisme belachelijk maken (zie Volt), … Zodus, dieren en uit de boot gevallen mensen wezen u zeer dankbaar om hen door uw stem verder de bodem van de met oliebesmeurde oceaan in te duwen!

  Proteststem dus we stemmen op zeer rechts tot extreem rechts? ‘k Heb die logica nooit begrepen. Meer dan wat meeloperij met een malcontente massa van navelstaarders zie ik er niet in. Dat dergelijke stemmers zich ook maar enigszins diepgaand bekommeren om natuur en medemens daar geloof ik al helemaal niets van (ondanks wat groene pseudomaatregeltjes in eigen huis en voor eigen stoep). Een stem voor NVA is er één tegen dierenwelzijn, pro nog meer vervuiling (of dacht je dat bv. rivieren aan de taalgrens stoppen?), tegen langdurig werklozen, tegen langdurig zieken, tegen opvang verstoten asielzoekers, tegen de Waal, etc. etc. Kortom: een stem voor het egoïsme! ! Al die mooie antipolitieke praatjes met een cynisch sausje erover veranderen daar niets aan!
  Mss hoog tijd dat sommigen hier eens naar een Afrikaans land worden gestuurd voor bezinning, of naar de Balkan om te zien tot wat opjutten van bevolkingsgroepen leidt, of naar de Golf van Mexico om eens te kijken wat de échte problemen zijn, …

  Mss past deze commentaar niet echt op een blog (dan zal hij wel gewist worden zeker) van een Groen!e vredevolle activist? Tja, ik zou hier ook niet meteen comments verwachten à la genre Het Laatste Nieuws en ik vind dat de linkse partijen wat meer hun beste mogen doen om kordaat de cynische antipoliticus van een eerlijk antwoord te voorzien i.p.v. ervan uit te gaan dat die kiezer altijd gelijk heeft en met fluwelen handschoenen moet aangepakt worden.

  Een echt proteststem tegen alles en iedereen = THUIS BLIJVEN! Niet wat antipolitieke cafépraat uitkramen en de oorzaak van het huidige circus nog wat meer stemmen geven :-s

  Spannend; nog enkele dagen en dan zullen we weten of de wereld vierkant zal blijven draaien met daarop archaïsche-liedjes-zingende-vlaggenzwaaiers, of dat het opnieuw een mooie ronde gezonde bol zal worden met zorgzame solidaire wezens!

  Like

 10. Uw Engels stond al vol spelfouten, en met uw Frans is het blijkbaar ook niet te best. Typisch Vlaams ook : We beheersen alle talen, maar dan slecht, te beginnen met de moedertaal.

  Like

  1. What a weak discussion. I am sure in couple of hundred years nobody is going to speak dutch, maybe some mutated inbred creatures. We’re all people, let’s get together before this planet is completely claimed by big corporate business. That’s what i’m trying to say. Europe is going to be English and we should be the heart of European Family. So we as one european voice can put a hold to this “Growth Madness”!

   Like

   1. Engels de algemene taal ? Dat krijg je alleen in Vlaanderen verkocht. Al in Frankrijk of Wallonië Engels gesproken ? Trouwens ik denk dat Spaans op wereldvlak misschien nog wel meer native speakers heeft. En waarom geen Duits ? Duitsland is qua bevolking ook nog steeds het grootste land.
    Onze taalproblemen in België, hebben dezelfde oorsprong als onze gebrekkige ruimtelijke indeling : altijd halve compromissen, verschillende interpretaties en conflicten. Respect voor de grenzen van een taalgebied of voor de grenzen van een natuurgebied moet je als overheid afdwingen, anders ondergraaf je je eigen beleid. En de regels moeten duidelijk zijn en overal hetzelfde toegepast worden.
    Europa komt nu ook tot de ontdekking dat de PIGS blijkbaar een andere interpretatie hebben van een 3% tekort, dan andere landen. Dat blijft niet duren.
    De afstand tussen NVA kiezers en Groen kiezers is denk ik niet groot. Dat zie je ook aan het politiek verleden van de politici : Geert Lambert, Bart Staes, Stijn Bex hebben allemaal een VU verleden. De fractie-voorzitster van Groen in het Europees parlement is trouwens Frieda Brepoels (NVA). NVA bashen is zowat het stomste wat Groen kan doen. Natuurbescherming is in wezen trouwens een “conservatieve” bezigheid.

    Like

 11. Ik geef steven gelijk:
  1) De toekomst van onze aarde en van het mensdom is vele malen belangrijker dan BHV. Om iets te doen aan de klimaatopwarming, het dreigende einde van petroleum, de veel te grote ecologische voetafdruk van ons westerlingen,… moeten we zeker niet op een rechtse partij stemmen als NV-A (en ook niet op andere rechtse partijen). En op milieuvlak moeten we dringend vooruit gaan. We kunnen niet nog eens 4 jaar wachten.
  2) Met NV-A als grootste partij in Vlaanderen weet men in Franstalig België wél dat het Vlaanderen menens is om de sdtaatsstructuur te veranderen. Maar dat begint men nu ook al te weten. NV-A maakt het er nog moeilijker op om tot een akkoord te komen, daar kunnen we echt wel zeker van zijn. Dus beter een moeizaam onderhandeld akkoord bereiken, dan helemaal geen akkoord hebben maar wel trots staan te blinken met ons eigen groot gelijk.
  Verder wil ik geen woorden meer vuil maken hieraan. Laten we gewoon kiezen voor het belangrijkste.

  Like

 12. @Veggie. Ik ben zeker bereid om Steven te steunen in zijn strijd. Bovendien heb ik al gezegd dat mijn stem naar hem uitgaat.
  Maar we moeten toch in een paar dingen eerlijk blijven:

  1) Afgeven op N-VA is ten eerste je eigen tekortkomingen maskeren door er niet over te praten én verdorie gratis reclame geven aan die partij. Ben ik nu echt de enigste die dat ziet. Voila, we zijn hier al heel de tijd over N-VA bezig. Heeft iemand al eens opgeteld hoeveel keer die naar in dit artikel+ de reacties voorkomt. Tot op dit punt reeds 18 keer!

  2) Stop met van N-Va ook de “underdog” te maken, want dan maak je ze nog sympathieker dan ze al zijn. Gevolg? Weer meer reclame. Bart De Wever is nu al niet meer van het scherm weg te slaan! Oh ja, de naam Bart De Wever komt in dit artikel + reacties 10 keer voor!

  3) De stront van elke koe stinkt even hard! Als je denkt dat de Groenen in het verleden niets fout gedaan hebben, dan is het dringend tijd om toch maar eens wat lessen geschiedenis te lezen. Ik herinner me anders de regering Verhofstadt I maar al te goed. Door het belerende vingertje waren de andere partijen hen zo beu, dat ze zelfs de “groene hoer” werden genoemd! Of zijn we dat vergeten?
  Natuurlijk maakt iedereen wel eens fouten, maar N-VA-bashen is een grote vergissing. Het sierde Groen dat ze buiten het BHV-debat bleven, maar nu gooien ze lekker mee met modder. Het is al een kindje op de speelplaats dan het geplaagde jongetje mee gaat treiteren, om zelf niet in de hoek gedrumd te worden. En geloof me, ik heb op heel wat plaatsen mijn oor te luisteren gelegd, de reacties liggen allemaal in dezelfde lijn.

  4) Er is meer nodig dat een dioxine-ei om in een regering te kunnen blijven. Ook Groen zal moeten leren om water bij de wijn te doen. En daar gaat je transitieverhaal dan…

  5) Zoek de killer-app. N-Va heeft BHV en heel het communotaire als zijn “killer-application”. Een partij die iets heeft wat mensen willen, is de winnaar. Groen had in 1999 4 zetels, toenmalig VU-Id slechts 3. Waarom is deze evolutie aan de gang? Groen maakt van klimaat, ecologie enz onvoldoende de “killer-app”. Waarom hoor ik Groen bijvoorbeeld niet pleiten voor een goedkope elektrische auto, massaal veel oplaadpunten, een waterstof-economie, … Alleen kerncentrales sluiten als eco-thema (wat in de pers vooral aan bod kwam) is onvoldoende een killer-app.

  6) Blijf van het heet strijkijzer af! Hoofddoekendebat? Laat dat over aan Vlaams Belang of LDD. Je gaat dat debat niet winnen in de media.

  7) Lach naar het (Mieke) vogeltje. Ik kan me niet van idee ontdoen dat sommige mensen van Groen op de affiche staan alsof ze pas uit hun bed zijn gekomen en op het onverwachte gefotografeerd werden. Er is onvoldoende sex-appeal! Alexander De Croo staat in Tongeren op affiches te prijken die op een kruising lijken tussen “James Bond” en “The Godfather”. Ik mis een beetje schwung!
  Tijd ook dat sommigen een beetje mediatraining krijgen, want ik had medelijden met Wouter Van Besien. Ik zou het als kiezer soms ook voor bezien houden!

  Zelfs ben ik volwassen genoeg om daar doorheen te kijken en ik blijf een zekere sympathie hebben voor Groen, maar ik begrijp dat de grote meerderheid wel gevoelig is voor de bovenstaande punten.

  Like

  1. Iedereen die plet voor goedkope elektrische auto’s, massaal veel oplaadpunten, een waterstof-economie weet mijn inziens veel te weinig van ecologie, energie, milieu, … en gelooft onterecht in technologie als ‘de oplossing’ voor onze problemen. Mag ik je adviseren om wat te lezen op http://www.lowtechmagazine.be (o.a over waterstof, elektrische wagens, …?

   Zolang mensen wijsgemaakt wordt dat we de milieuproblemen kunnen oplossen door middel van technologie, zullen we de problemen zeker niet kunnen oplossen.

   Like

  2. Aan GroenHuis:

   Via internet communiceren heeft zo z’n nadelen blijkbaar want bepaalde uitspraken kwamen voor mij zeer sterk over als dat het buiten kijf stond dat uw stem zondag naar NVA ging. Blij dat het niet zo is 🙂 (Mijn comment is dus niet meer zozeer op u van toepassing maar wel andere schrijvers hier.)

   Commentaar achter ))))))))))

   @Veggie. Ik ben zeker bereid om Steven te steunen in zijn strijd. Bovendien heb ik al gezegd dat mijn stem naar hem uitgaat.

   ))))))))))) Ik zie dat nergens staan maar ik heb niet gans deze blog tot de laatste letter gelezen.

   1) Afgeven op N-VA is ten eerste je eigen tekortkomingen maskeren door er niet over te praten én verdorie gratis reclame geven aan die partij. Ben ik nu echt de enigste die dat ziet. Voila, we zijn hier al heel de tijd over N-VA bezig. Heeft iemand al eens opgeteld hoeveel keer die naar in dit artikel+ de reacties voorkomt. Tot op dit punt reeds 18 keer!

   ))))))))))))))) Ik vind dat Groen! juist zeer veel haar standpunten kenbaar maakt in discussies. Maar dat ze hun ogen niet willen sluiten voor de simpele praatjes van De Wever en fabeltjes willen doorprikken dat is toch maar meer dan logisch? Ik denk als niemand kritiek geeft op de NVA dat ze dan pas slapend rijk worden.

   Ik snap trouwens nog steeds niet goed als jij het gebeuren van de underdog doorziet waarom je dan toch zelf zou in staat zijn op die underdog te stemmen. Je kan toch niet gewoon op een partij stemmen omdat de rest er kritiek op heeft?

   2) Stop met van N-Va ook de “underdog” te maken, want dan maak je ze nog sympathieker dan ze al zijn. Gevolg? Weer meer reclame. Bart De Wever is nu al niet meer van het scherm weg te slaan! Oh ja, de naam Bart De Wever komt in dit artikel + reacties 10 keer voor!

   )))))))))))))) Ik denk dat dat voor een groot deel aan de media ligt hoor, die op sensationele debatten uit is (=meer kiezers) in plaats van op serieuze maar iets drogere debatten over bv. sociale zekerheid. Pfff, en over die underdog nog eens. Uiteraard moeten ze (zowel andere partijen als media) die niet zoveel aandacht geven maar als BDW iets beweert mag een ander er toch tegenin gaan hé? En bovendien denk ik dat de doorsnee Vlaming toch gewoon voor z’n eigenbelang en de grootste mond stemt. Was het niet De Wever geweest, dan Dedecker, en anders Dewinter of …

   3) De stront van elke koe stinkt even hard! Als je denkt dat de Groenen in het verleden niets fout gedaan hebben, dan is het dringend tijd om toch maar eens wat lessen geschiedenis te lezen. Ik herinner me anders de regering Verhofstadt I maar al te goed. Door het belerende vingertje waren de andere partijen hen zo beu,

   )))))))))))))))) Of het strategisch een goede zet is, is natuurlijk de vraag maar ik vind dat een belerend vingertje best wel mag. Iedereen die een verspillende levensstijl heeft, doet dat op de kap van een ander dus die mag wel eens op het matje geroepen worden. Ik herinner me een discussie met De Wever op Volt waarin hij iedere kritiek op z’n levensstijl afdeed als ‘culpabiliserend’. Wel ik vind dat er heus wat meer mag geculpabiliseerd worden: wie een onethische levensstijl heeft moet daar op gewezen worden. Zonder belerend vingertje als het kan, met als het moet. En dit in het belang van onze planeet. Ik geloof ook dat er echt nog wel veel mensen zijn die gewoon nog te weinig inzicht hebben in bepaalde problemen en de gevolgen van hun levensstijl nog niet inzien maar die wél overtuigd kunnen worden door hen op bepaalde problemen te wijzen. Tja, helaas stemt de meerderheid in het eigenbelang en voor wat onnozelere zwetsers maar ik denk dat we moeten blijven geloven dat we met een echt sociaal-ecologisch programma die ook verantwoordelijkheid van de individuele burger vraagt mensen kunnen overtuigen. Als Groen! z’n programma moet afstellen op hen die gewoon op een underdog stemmen zonder na te denken kunnen ze evengoed niet meer opkomen.

   )))))))))))))) Uiteraard zal Groen! wel fouten gemaakt hebben ja. Maar dat is dan wel al lang geleden. De andere partijen zitten bijna allemaal in een regering en maken fouten aan de lopende band: ik denk dat het nu gaat over de politiek van afgelopen jaren en niet over oude en begraven koeien.

   dat ze zelfs de “groene hoer” werden genoemd! Of zijn we dat vergeten?

   ))))))))))))))) Weet ik nog heel goed ja, hoe die onnozele boeren in Gent vuile praat riepen omdat er eindelijk eens iets voor het milieu werd gedaan.

   Natuurlijk maakt iedereen wel eens fouten, maar N-VA-bashen is een grote vergissing. Het sierde Groen dat ze buiten het BHV-debat bleven, maar nu gooien ze lekker mee met modder.

   ))))))))))) Mijns inziens getuigt het net van verantwoordelijkheid dat ze niet aan de zijlijn blijven toekijken hoe enkele vlaggenzwaaiers het land de afgrond willen storten.

   Het is al een kindje op de speelplaats dan het geplaagde jongetje mee gaat treiteren, om zelf niet in de hoek gedrumd te worden. En geloof me, ik heb op heel wat plaatsen mijn oor te luisteren gelegd, de reacties liggen allemaal in dezelfde lijn.
   4) Er is meer nodig dat een dioxine-ei om in een regering te kunnen blijven. Ook Groen zal moeten leren om water bij de wijn te doen. En daar gaat je transitieverhaal dan…

   )))))))))))))))))) Ik ken alleen de Transition Towns maar die staan buiten de politiek. Als het gaat over transitie van een hele samenleving dan denk ik wel dat Groen! stap per stap wil gaan en water bij de wijn zal doen hoor. De LIM postte hier onlangs een artikel van Gert Goeminne: Wouter Van Besien heeft daar op gereageerd en ik denk dat z’n reactie goed aantoonde dat hij voor pragmatisme is.

   5) Zoek de killer-app. N-Va heeft BHV en heel het communotaire als zijn “killer-application”. Een partij die iets heeft wat mensen willen, is de winnaar. Groen had in 1999 4 zetels, toenmalig VU-Id slechts 3. Waarom is deze evolutie aan de gang? Groen maakt van klimaat, ecologie enz onvoldoende de “killer-app”. Waarom hoor ik Groen bijvoorbeeld niet pleiten voor een goedkope elektrische auto, massaal veel oplaadpunten, een waterstof-economie, … Alleen kerncentrales sluiten als eco-thema (wat in de pers vooral aan bod kwam) is onvoldoende een killer-app.

   )))))))))))))) Denk je dat Groen! dan veel meer stemmen zou hebben? Mijn geloof in de medemens is daarvoor helaas wat te laag vrees ik. Ik denk dat velen gewoon niets van aanpassingen willen en gewoon hun gang willen blijven gaan (maar velen ook niet natuurlijk, zoals hierboven reeds gezegd :-)). Wat die elektrische auto’s en zo betreft: ik ben eerder voor minder met de auto rijden en ik volg Goeminne dat we sufficiëntie niet mogen vergeten.

   6) Blijf van het heet strijkijzer af! Hoofddoekendebat? Laat dat over aan Vlaams Belang of LDD. Je gaat dat debat niet winnen in de media.

   )))))))))))) Volledig mee oneens. IK vind het in deze onverdraagzame tijden meer dan nodig is dat er een radicaal ander geluid van een linkse partij komt. Ze kunnen zich toch niet gewoon onthouden als het over multiculturele thema’s gaat?

   7) Lach naar het (Mieke) vogeltje. Ik kan me niet van idee ontdoen dat sommige mensen van Groen op de affiche staan alsof ze pas uit hun bed zijn gekomen en op het onverwachte gefotografeerd werden. Er is onvoldoende sex-appeal! Alexander De Croo staat in Tongeren op affiches te prijken die op een kruising lijken tussen “James Bond” en “The Godfather”. Ik mis een beetje schwung!
   Tijd ook dat sommigen een beetje mediatraining krijgen, want ik had medelijden met Wouter Van Besien. Ik zou het als kiezer soms ook voor bezien houden!

   )))))))))))))))))))) Wouter Van Besien moet dringend vervangen worden. Daar ben ik het volledig mee eens. Die staat op communicatief vlak inderdaad zeer slecht. Maar ik vind niet dat er meer “sex-appeal” nodig is of dat het een issue moet worden hoe dat iemand op een affiche staat. Integendeel, het is dergelijk domme inhoudsloze (vaak nog eens seksistisch ook) verpakkingscultuur dat een groot probleem is van deze maatschappij. Als Groen! daar zou beginnen in meegaan (doen ze nu al gedeeltelijk) kunnen ze voortaan fluiten naar mijn stem.

   Zelfs ben ik volwassen genoeg om daar doorheen te kijken en ik blijf een zekere sympathie hebben voor Groen, maar ik begrijp dat de grote meerderheid wel gevoelig is voor de bovenstaande punten.

   )))))))))))))))))) Ben ik blij om. Verder vind ik niet dat we zomaar moeten doen wat de meerderheid leuk vindt; dan schoppen we asielzoekers buiten, armen mogen uit de vuilbakken eten, de rest à volonté vlees eten, het vliegtuig nemen al was het uw fiets, … Ik ben voor een radicaal ander sociaal-ecologisch geluid. Ik wil proberen zoveel mogelijk kiezers overtuigen, maar niet op de kap van zwakkeren of natuur.

   Doei 🙂

   Like

 13. Als ik hoor dat het Vlaamse Unizo de 40-urenwerkweek wil invoeren, hou ik mijn hart vast voor zo’n onafhankelijk Vlaanderen, bestuurd door rechtse partijen die de werkloosheidsuitkeringen in de tijd willen beperken in tijden van economische crisis. Maximale winst voor bedrijven, verhogen van de werkdruk, en niet de kwaliteit van het leven voor ogen houden : is dat ons toekomstperspectief?
  Er zijn wachttijden in de zorg, en in de sociale huisvesting : toch allemaal reeds 100% Vlaamse bevoegdheden. Wat we zelf doen, doen we dus niet echt beter…

  Als Vlaanderen onafhankelijk zal worden, gaan we beslist nieuwe “vijanden” creëren onder de Vlamingen? Mocht West-Vlaanderen rijker zijn dan Limburg bv : laten we dan West-Vlaanderen onafhankelijk worden? En als Oostende armer is dan Kortrijk : Kortrijk onafhankelijk?

  België is zo’n fantastisch land, met de zee, het hinterland, de Ardennen : willlen we van het ene naar het andere deel met de trein reizen : zou het toch té gek worden als we eerst een Vlaams treinticket moeten kopen, dan een Brussels, en voor het laatste traject een Waals treinticket?

  Respect voor elkaar en solidariteit lijkt me een bijzonder groene waarde.
  Ik hang komend weekend alvast een Belgische vlag aan mijn raam om die solidariteitsgedachte te onderstrepen. Als u zin hebt : volg gerust mijn voorbeeld.

  Like

  1. Aan die vlag had ik ook al gedacht, mss zelfs een Waalse haan om wat te provoceren (maar dan krijg ik mss een steen door mijn ruit).

   Weet je in Gent toevallig Belgische vlaggen te koop? Eens overleggen met de huisgenoten 🙂

   Like

   1. @ veggie
    Dank voor je leuke reactie.
    Mijn Belgische vlag heb ik destijds in een souvenirwinkel gekocht.
    Even geïnformeerd bij mijn vriendin : in Gent zouden er 2 souvenirwinkels zijn tussen het Gravensteen en de Groentenmarkt. Misschien daar even kijken?
    Nav voetbalcups (rode duivels) heb ik vroeger ook nog vlaggen gezien in de colruyt, maar ik volg geen voetbal dus weet niet of er nu nog dergelijke matchen zijn…
    Succes alvast!

    Like

   2. Nog even aan Veggie :
    was vandaag in een stock americain : prijs van een belgische vlag : € 1,97 : voor de prijs moet je het dus niet laten …

    Like

 14. hoe kan je nu vooruitgang boeken met een behoudsgezinde proteststem ? o.O

  waarom dan geen linkserdere proteststem (nergens zie ik hier de pvda opduiken) ? we gaan moeten blijven hameren op billijke herverdeling terwijl de koek krimpt (peak oil is on the doorstep, of waarom denk je anders dat ze 1000m diep in de zee naar olie moeten boren) hoor !

  Voor de Senaat heeft Steven mijn stem, maar voor de kamer gaan we donkerrood. (hoewel die jongens hun remedie tegen energiekost (zakken naar 6%BTW voor energie) is volgens mij de oplossing niet (energie moet toch duurder om het verbruik af te bouwen), energie terug opnemen in de gezondheidsindex om een beperkte hoeveelheid betaalbaar te houden is dat wel)

  Like

 15. @ Veggie. Ik Heb op mijn site terug onrechtstreeks reclame gemaakt voor de groene beweging. Voordien had ik al reclame gemaakt voor de LIM op mijn site groenhuis.org

  Toch nog even enkele bedenkingen op uw reacties:

  ———-
  Ik vind dat Groen! juist zeer veel haar standpunten kenbaar maakt in discussies. Maar dat ze hun ogen niet willen sluiten voor de simpele praatjes van De Wever en fabeltjes willen doorprikken dat is toch maar meer dan logisch? Ik denk als niemand kritiek geeft op de NVA dat ze dan pas slapend rijk worden.

  Ik snap trouwens nog steeds niet goed als jij het gebeuren van de underdog doorziet waarom je dan toch zelf zou in staat zijn op die underdog te stemmen. Je kan toch niet gewoon op een partij stemmen omdat de rest er kritiek op heeft?
  >>>>>>>> Mensen kiezen vaak voor de Underdog. In het verleden het Vlaams Blok daarvan geprofiteerd, nadien LDD (zo zijn ze groter geworden), maar ook Yves Leterme. En nu dan BDW. Vanuit deze positie debatteren gaat ook veel eenvoudiger. En Groen heeft nu eenmaal altijd een beetje underdog gehad, maar ze spelen het niet uit. En moeten ze dat? Ja verdorie, want de anderen doen dat ook als ze het kunnen. Strijden met dezelfde wapens is dat!

  ————————
  Wel ik vind dat er heus wat meer mag geculpabiliseerd worden: wie een onethische levensstijl heeft moet daar op gewezen worden. Zonder belerend vingertje als het kan, met als het moet.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>> Het belerende vingertje is iets wat mensen echt niet zien zitten. Je moet mensen verleiden met standpunten, niet de les spellen. Vergeet niet dat de kiezer geen leerling is die in de klas zit en moet luisteren naar de leerkracht. Ik kan trouwens best begrijpen als mensen hun stem uitbrengen voor een bepaalde partij. Wie het bijvoorbeeld niet breed heeft, zal vaak automatisch rood stemmen. En wie bijvoorbeeld echt veel last heeft van vreemdelingen (die in de grootstad woont), brengt uit emotie vaak een stem uit voor rechts. Wie ben ik dan om daar kritiek op te hebben? Ik woon in geen grootstad zoals Brussel of Antwerpen.

  ——————–
  Weet ik nog heel goed ja, hoe die onnozele boeren in Gent vuile praat riepen omdat er eindelijk eens iets voor het milieu werd gedaan.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>> Wat me in dat verhaal het meest tegen de borst stootte was dat vooral SP.a hier schuld aan had. Ik herinner me nog hoe Steve Stevaert opriep om te stoppen met bashen. Te laat natuurlijk.
  En weet je waarom Steve Stevaert zoveel stemmen won? Hij verdedigde zijn eigen programma, gooide nooit met slijk en hield zich weg van debatten die hij niet kon winnen. Ik herinner me zelfs nog zijn oproep dat debatteren met het VB gelijk staat aan reclame geven aan het VB, en dat zoiets een doodzonde is.

  —————————-
  Denk je dat Groen! dan veel meer stemmen zou hebben? Mijn geloof in de medemens is daarvoor helaas wat te laag vrees ik. Ik denk dat velen gewoon niets van aanpassingen willen en gewoon hun gang willen blijven gaan (maar velen ook niet natuurlijk, zoals hierboven reeds gezegd 🙂 ). Wat die elektrische auto’s en zo betreft: ik ben eerder voor minder met de auto rijden en ik volg Goeminne dat we sufficiëntie niet mogen vergeten.

  >>>>>>>>>>> Ja, dat gaat helpen. Stop die mensen van Groen in een maatpak en vertel het verhaal dat je niet vies bent van nieuwe technologie, en je krijgt er volgens mij 10% van de kiezers bij. Maar als we gaan beginnen over Transitie, zelf geld drukken, de auto weglaten, dan geraak je nooit van het imago van de geitenwollensok af. Dit is een imago dat nooit verloren is gegaan, zelfs niet nadat Agalev (Anders GAan LEVen) Groen werd. Ecolo weet dat beter aan te pakken en voila, ze hebben meer stemmen. En die elektrische auto en de waterstofeconomie is volgens sommigen geen oplossing. Dit is een halve waarheid. Je moet het zien als een EN-verhaal. En meer windmolens op zee en op land, meer zonnepanelen, meer energiematiging, meer openbaar vervoer, meer auto’s die minder uitstoten enz. In New York kan je leven zonder auto, maar in Vlaanderen is dat quasi onmogelijk, aangezien alles veel te ver verspreid ligt en niet altijd goed bereikbaar is, zelfs met de auto. En wie me niet geloofd; rij maar eens binnen het uur van Nieuw Overlaar in Tienen naar Doornstraat in Dilbeek (waar mijn schoonouders wonen), met het openbaar vervoer. Ik trakteer een bak bier naar keuze voor diegene die daarin slaagt.

  ——————
  IK vind het in deze onverdraagzame tijden meer dan nodig is dat er een radicaal ander geluid van een linkse partij komt. Ze kunnen zich toch niet gewoon onthouden als het over multiculturele thema’s gaat?

  >>>>>>>>>>>>>>>> Als je gaat debatteren over hoofddoeken, dan is dat ten eerste leuke tv (wat de media vooral graag hebben) en ten tweede ben je dan op het terrein waar “rechts” je wilt hebben. Klop een koe op haar gat in de wei en ze gaat niet bewegen. Maar klop diezelfde koe op haar achterwerk als ze over een asfaltweg moet wandelen en ze zet het op een lopen. Dat dier is op dat ogenblik onzeker omdat ze niet vertrouwd is met de ondergrond. Vlaams Belang lokt iedereen naar het hoofddoekendebat en de partijen staan er dan onwezenlijk bij. Draai het debat toch om en antwoord met een vraag.

  Voorbeeld:
  VB: We zitten met een probleem met de vreemdelingen in de grootsteden.
  Groen: Het probleem wordt overroepen.
  VB: Zeg dat maar tegen de rechter die doodgeschoten is door een Iraniër.

  Beter is:
  VB: We zitten met een probleem met de vreemdelingen in de grootsteden.
  Groen: Ik zou van u eens willen weten hoe u dat dan op een menselijke manier gaat oplossen…

  Frank Vandenbroucke heeft dat in Phara goed gedaan tegenover de N-VA’er door concreet te vragen hoe fictieve Louis en Jef hun pensioen in Brussel ging betaald worden.

  ——————
  Wouter Van Besien moet dringend vervangen worden. Daar ben ik het volledig mee eens. Die staat op communicatief vlak inderdaad zeer slecht. Maar ik vind niet dat er meer “sex-appeal” nodig is of dat het een issue moet worden hoe dat iemand op een affiche staat.
  >>>>>>>>>>>>>> JA, dat is nodig. Je moet je product verkopen. En in dit geval is dat de partij en het programma. Ik had liever gezien hoe Wouter Van Bezien in maatpak in een elektrische auto door de stad rijdt, met coole zonnebril. En geen flut-autootje, maar een Tesla Roadster!!! Laat Alexander maar een koekje van eigen deeg krijgen. Dat zou ook de jeugd aangesproken hebben!!! Vergeet niet dat er veel jongeren zijn die voor de eerste keer gaan stemmen!
  Of Eva Brems in een gewaagde outfit met als ondertitel “ik hou van een groen blad”. Verwijzing naar Adam en Eva enz…
  Maak het grappig, fris, vlot, en gooi dat geitenwollensokken-imago af. Verkoop je product.
  Ik vind de slogan’s van de LIM trouwens goed gevonden. De boodschap blijft plakken. Maar dat filmpje van die politica op haar trampoline? Neen dank u. Dat jaagt mensen weg! Dat coole imago vond ik trouwens prima in het filmpje met Prof. Rik Torfs en zijn JB. Echt iets om een jong publiek aan te trekken. Spijtig genoeg zie ik het alleen bij hem en is het imago van zijn partij toch een beetje in het slop geraakt.
  Maar ik blijf ervan overtuigd. Groen moet dringend een deftige reclamejongen onder de arm nemen. Dat was trouwens een van de redenen waarom SP-a zoveel stemmen binnen haalde. De vier kopstukken in maatpak.

  Like

 16. ’t begint hier een beetje uit de hand te lopen denk ik. Teveel verloren lopen in de details.

  Algemeen zou ik zeggen, laat de politiek over aan de politiekers. Moest ik denken dat ik het beter kan doen, dan zou ik zelf in de politiek gaan. Of op zijn minst aktief worden in de partij en zo mijn inzichten ten goede laten komen aan de partij.

  Verder denk ik dat de NVA nu zo hoog scoort omdat hun kernthema nu wel brandend actueel is. En vooral, omdat het blijkbaar in de weg ligt, het moet opgelost worden eer we de echte problemen kunnen oplossen. Enkele weken geleden was het erg duidelijk dat zowat iedereen daar over eens was, het is een horde waar we over moeten om verder te kunnen met de orde van de dag. Alleen wil iedereen dat op een andere manier oplossen, ik ken er niet genoeg van om er een gefundeerde opinie over te kunnen formuleren en blijf er dan ook van af.

  In deze kiesstrijd is het weer duidelijk dat iedereen de anderen wil bestrijden op zijn eigen terrein. Open VLD heeft een goeie week geleden de andere partijen uitgedaagd om hun begroting op tafel te leggen. En de meeste zijn daar op ingegaan, een beetje onvermijdelijk, maar je speelt daarme in hun kaart. Het is een domein waar ze sterk in staan (boekhoudkunde) en waar ze mee kunnen scoren bij hun achterban.
  Ik moet dan denken aan de aanbeveling “never wrestle with a pig, you both get dirty but the pig loves it!”

  Laat je dus niet teveel meeslepen in de arena van de andere partij, daar sta je zwakker. Blijf met je eigen wapens strijden!
  Ik ben redelijk zeker dat ik Sugar Jackson kan verslaan ………… in een zeilwedstrijd bijvoorbeeld!

  Het kan natuurlijk geen kwaad dat groen op een iets ruimer publiek gaat mikken, maar ze moeten ook hun traditionele achterban blijven verzorgen. Ze moeten de kern van hun beweging levend houden anders sterven ze.

  Like

  1. Die Facebookgroep (die trouwens ook een heleboel Vlamingen onder haar leden telt) bestaat al meer dan een jaar hoor en die foto staat er al zeker even lang op. Dus een poging van de franstaligen om BDW in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen ‘zwart’ te maken?? Je zou dus evengoed kunnen zeggen: een moddercampagne van Het Laatste Nieuws om de Vlamingen in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen in te peperen dat alle franstaligen ons maar een bende nazi’s vinden.
   (en zo blijven we maar bezig)

   Like

   1. Mijn excuses. In vernoemd artikel is geen sprake van een bepaalde Facebookgroep, wel van individuele gebruikers. Blijft over: het is niet dat die foto nu ineens vanuit het niets wordt bovengehaald om de N-VA te beschadigen.

    Like

 17. @ Wonko
  Het zijn de details die het verschil zullen maken en wat zal bepalen waar het rode potlood naartoe zal gaan.

  Bovendien vind ik bovenstaande zeker geen slecht debat. Hopelijk brengt het iets positiefs in beweging (denk positieve energie).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s