Nu ook te meten: geluk…


Vorige week waren hier al heel wat cijfertjes om de resultaten van een maand LIM te illustreren. Nu heb ik ook een intstrument ontdekt om ‘geluk’ te meten. De Happy Planet Index is een vragenlijst waarmee je verschillende aspecten van de kwaliteit van het leven kan meten. De vragen gaan zowel over gezondheid, sociale contacten, milieugedrag, stress en dergelijke. Ik heb de vragenlijst twee keer ingevuld, eenmaal met terugwerkende kracht van de pre-Lim periode. En een keer toegepast op de actuele situatie. Niet helemaal wetenschappelijk correct, maar het resultaat is bemoedigend. Ik ga langer leven als Lim, heb een beter sociaal leven en ben tevredener. Je kan terecht wel wat vragen hebben bij een dergelijke manier van meten. Toch is het de moeite om even uit te proberen. Op de site krijg je trouwens alle nodige info over hoe de berekeningen gemaakt zijn, waarop de gemiddelden gebaseerd zijn enzovoort. De vragen zelf doen je¬†tegelijk nog eens nadenken over waar je mee bezig bent. Doen dus. (let wel, vragenlijst is in het Engels)