het falen van het Europees leiderschap


De keuze van de Britten om de EU te verlaten zal grote gevolgen hebben. Misschien is het op zo’n moment eens goed na te denken waarom zoveel mensen de rug toekeren aan een in wezen positief project van politieke en economische samenwerking. Ik hoorde al in enkele eerste verklaringen dat het komt omdat mensen slecht geïnformeerd zijn (de media!), of dat het vooral slecht opgeleide mensen zijn die voor de Brexit kiezen. Deze reacties tonen meteen dat de boodschap niet is begrepen, en de verliezers hun arrogantie niet hebben verloren.

brexitZou het niet kunnen dat burgers zich meer en meer vragen stellen bij een unie in een blinde obsessie voor groei en concurrentie de verkeerde weg is ingeslagen? Is het niet normaal dat mensen zich vragen stellen bij het feit dat auto-constructeurs zelf de uitstootnormen bepalen en ze nog eens ongestraft overtreden? Dat de chemische industrie mee de teksten schrijft van de Europese richtlijnen rond pesticiden? Dat de door de EU opgelegde besparingspolitiek mensen in armoede duwt, terwijl het aantal miljonairs jaar na jaar blijft stijgen. Dat de banken ongestoord opnieuw risicovolle bubbles creëren, dat een TTIP verdrag door de strot geduwd moet worden en tegelijk kleine landbouw producenten uit de markt worden geduwd omdat ze niet aan de EU regels voldoen? En zo kunnen we nog even doorgaan.  Onze leiders bevestigen wat Jared Diamond schreef in zijn boek ‘Collapse’. Hoe meer een beschaving in crisis komt, hoe meer de leiders krampachtig vasthouden aan hun overtuigingen, waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

De echte reden van de shit waar we vandaag inzitten is een falend politiek systeem en het gebrek aan leiderschap. Mochten de leiders als eens beginnen met mea culpa te slaan. Met nederig toegeven dat ze fouten gemaakt hebben, of dat ze het eigenlijk allemaal niet zo goed weten. Mochten ze eens echt luisteren naar de bekommernissen van burgers, wetenschappers, actiegroepen, coöperatieven en kleine ondernemers in plaats van in Davos dikke vriendjes te zijn met de economische elite.  Hoeveel geëngageerde politici die zich initieel oprecht willen inzetten voor de samenleving eindigen niet in raden van bestuur van grote bedrijven?

Nochtans hebben we veel meer samenwerking nodig, op Europees en nog beter mondiaal vlak. Om de klimaatverandering die elke dag zichtbaarder wordt aan te pakken. Om de veiligheid te garanderen, om herverdeling te organiseren, om ons landbouwmodel een bocht van 180 graden te laten maken, om vluchtelingen op te vangen, om de biodiversiteit te beschermen, om de armoede te bestrijden, om ontwikkelingslanden echt te steunen, en vooral om een nieuw economisch en financiële model uit te tekenen.  Eentje waar niet winst en groei het einddoel vormen, maar levenskwaliteit en volhoudbaarheid.

Laat vandaag dus niet de dag zijn waarop we onze rug afkeren van een falend politiek model, maar de dag waarop we ons engageren om mee te werken aan een ander Europa, een ander economische model en ander leiderschap.

Lampiris: 100% oplichters


Straf toch, eerst jarenlang klanten ronselen met een verhaal van 100% hernieuwbaar en 100% Belgisch en dan jezelf verkopen aan een van de grootste oliebedrijven ter wereld! Ik geef het toe, ik heb heel vaak bij lezingen een pleidooi gehouden voor Lampiris als mogelijk alternatief (na de burgercoöperatieven zoals Ecowoper). Zeker voor gas leek me dat een te verdedigen optie. Maar kijk, de oprichters die een frisse wind wilden laten waaien door het energielandschap zijn gezwicht voor het grote geld. Het is voor hun blijkbaar de enige optie om te kunnen blijven groeien in een moeilijke energiemarkt.

greensashZelfs al doet Total een en ander rond hernieuwbare energie. Het Franse bedrijf is een van de grootste oliebedrijven ter wereld, betrokken bij onder andere de exploitatie van teerzandolie in Canada. Ze beweren dan wel 0,5 miljard dollar per jaar te investeren in hernieuwbare energie, ten opzichte van de 23 miljard investering in fossiele energie blijft dat peanuts. De overname van Lampiris past natuurlijk in het groene imago waar de Total groep naar op zoek is.

Het hele verhaal is nog maar eens een bewijs dat in onze ‘vrije markt’ economie de ondernemers, zelfs al beweren ze groen te zijn, vaak toch geld boven principes zullen kiezen. Het is tevens een pleidooi om nog meer in te zetten op het coöperatieve model. Ecopower, Beavent en anderen zullen nooit in handen komen van een buitenlandse investeerder, omdat tienduizenden burgers eigenaar zijn van de coöperatieven, en niet twee zakenjongens zoals bij Lampiris.

Ik zal dus mijn grote tiplied moeten aanpassen en naast Electrabel ook Lampiris vermelden als absoluut te vermijden. Ik hoop dat Natuurpunt, Dranouter en anderen snel op zoek gaan naar een andere sponsor. Want als we de klimaatcrisis onder controle willen krijgen dan moeten we zo snel mogelijk het pad van de fossiele brandstoffen verlaten.

En verder hoop ik dat we met zijn allen ons contracten met Lampiris opzeggen, dit luid en duidelijk verkondigen, en overstappen naar coöperatieve energieleveranciers.

ingeschreven voor de Voice


Voila, t’is gebeurd, ik heb me ingeschreven voor the Voice. Niet dat ik kan zingen, maar ik heb wel iets te vertellen. Met mijn nieuwste nummer ‘Frieten met Ketchup’ ga ik namelijk de strijd aan tegen pesticiden en Glyfosaat en aangezien het de bedoeling is zoveel mogelijk mensen hier over te informeren moet het toch ook via VTM kunnen, niet?

thevoiceEen beetje inhoud in dat programma zal toch ook geen kwaad kunnen. Nu, ik maak me niet veel illusies maar hoop wel het lied en het hele verhaal vele keren te kunnen vertellen. Met ‘De Smoestuinier, een eco-comedy over grotere courgetten en meer gemak’ zal ik vanaf het najaar in Vlaanderen en Nederland rondtoeren in kader van de campagne van Velt, 2020 pesticidenvrij.

De strijd rond de al dan niet verlenging van een toestemming om Glyfosaat te gebruiken is trouwens volop bezig. Al drie keer kwam deze verlenging op de agenda van de Europese commissie en nog steeds is er geen akkoord. Precies omdat steeds meer organisaties en campagnes de aandacht vestigen op de mogelijke gevaren van deze producten zijn er landen zoals Frankrijk die er niks voor voelen om het product verder toe te laten.

Deze campagnes, zoals die van Velt, Greenpeace en Avaaz maken duidelijk dat de stem van het volk (the Voice, aha) moeilijker te negeren valt.

PS: ik laat nog weten als er ge-smst moet worden voor Frieten met Ketchup!

binnen 300 miljoen jaar is alles in orde


Stel dat we er uiteindelijk in slagen onszelf uit te roeien, wat gebeurt er dan? Deze korte video toont heel mooi hoe de natuur zich zal herstellen, en binnen pakweg 300 miljoen jaar zijn alle sporen van menselijke vervuiling en ontginning verdwenen. De vraag is dan natuurlijk, wie de bomen gaat kappen als wij er niet meer zijn? Want dat is toch de functie van bomen…

Laat het filmpje vooral een aansporing zijn om dit worst case scenario te vermijden. We zijn nog lang niet zover, we hebben nog heel wat kansen om een pak miserie te vermijden. Alleen vraagt het wel een flinke bewustwording, een radicale gedragsverandering, een ander economisch systeem en een nieuw politiek model. Zo moeilijk kan dit toch niet zijn.