in de stille Kempen


Het leuke aan de verandering van onderuit is dat je ze overal ziet opduiken. Ik was bijvoorbeeld deze week in Turnhout voor de lancering van het stedelijk klimaatactieplan. Daar viel alvast op dat het bestuur ook hier begrepen heeft dat een leefbare en klimaatneutrale stad iets is wat overheid, burgers en middenveld samen zullen moeten doen.

Verder heb ik er kennis gemaakt met TransLabK. Een initiatief van Vormingplus om de vele transitie-initiatieven (of ze nu die naam gebruiken of niet) samen te brengen en te ondersteunen.  Naast het tonen van inspirerende voorbeelden, wil het platform mensen bij elkaar brengen en via een aantal methodieken ondersteunen. Dat deze manier van werken aanslaat mag duidelijk zijn, reeds een 80-tal groepen hebben zich aangemeld.

Ik mocht meteen ook proeven van de lekkere maaltijd van Vloeibar, een initiatief van een jonge ondernemer die lekkere ecologische maaltijden met de fiets thuis bezorgd. Vloeibar is trouwens gevestigd in de Turnhoutse Stadsboerderij waar ook een zelfoogstboerderij  en een Voedselteam afhaalpunt aanwezig is.

Er groeit iets mooi in de stille Kempen.

translabk

verandering van onderuit


Deze week doken een aantal interessante berichten op die aantonen dat de oude politieke cultuur het steeds moeilijker heeft om zijn wil op te dringen. Burgers die zich organiseren slagen er meer en meer in hun stem te laten horen. En dat is maar goed ook.

Wat het Oosterweel dossier betreft is er een duidelijk standpunt van de Vlaamse Ombudsman die aangeeft welke fouten de Vlaamse regering in dit dossier heeft gemaakt. De actiegroepen die aangeven dat de alternatieven nooit degelijk zijn bestudeerd krijgen hier gelijk. Als de Vlaamse regering hiermee doorgaat is al duidelijk dat de procedureslag die erop zal volgen veel kans maakt in het voordeel van de actiegroepen uit te draaien.

In een ander dossier, dat van het Saeftingedok, blijkt de auditeur van de raad van State de actiegroep Doel 2020 te volgen. Ook hier zijn een heleboel fouten gemaakt in een poging om dit megalomaan project erdoor te drukken. Ondanks het feit dat er in reeds een zeer grote overcapaciteit is voor Containerdokken wil men perse deze grote havenuitbreiding erdoor duwen. Als de raad van staten het arrest volgt dat zit de Vlaamse regering met een dik probleem.

Tenslotte is het symbooldossier bij uitstek Uplace ook flink aan het wankelen, nu bekend gemaakt is dat de studie op basis waarvan minister tegen Leefmilieu Schauvliege groen licht vol fouten en oude cijfers staat. Een publiek draagvlak voor dit project is er nooit geweest, en stilaan lijkt ook het politiek draagvlak te verdwijnen.

Vandaag nog hoorde ik op de radio Manu Claeys van Straten Generaal (en auteur van het schitterende boek Stilstand) dat de actiegroepen duidelijk de systeemfouten van het politiek model blootleggen. Ze komen met becijferende alternatieven, ze slagen er in draagvlak te creëren en proberen een andere invulling te geven aan het begrip vooruitgang. Want daar zit het nog helemaal fout met de huidige machtshebbers. Die geloven nog steeds dat vooruitgang beteken nog meer wegen, infrastructuur, groei en steeds grotere projecten. Hierover is dit pittige standpunt van Lieven De Cauter zeker lezenswaardig.

Deze evoluties zijn in elk geval een hart onder de riem voor de vele lokale groepen (zoals RIP the Loop in Gent).  Samen met burgers de samenleving vorm geven en indien nodig oude beslissingen bijstellen op basis van voortschrijdend inzicht. Zou dat geen moderne invulling van democratie kunnen zijn?

Ohne, de echte belevingswinkel!


Het is me nog niet vaak overkomen, maar deze week stond ik te popelen om naar een nieuwe winkel te kunnen gaan. Ohne, de verpakkingsarme winkel is al enkele maanden geleden aangekondigd, maar deze dinsdag ging de winkel open. Zodra ik het berichtje (op facebook) vernam ben ik er meteen naartoe gefietst.

2015-05-13 10.50.58Precies omdat het verminderen van de afvalzak geen makkelijke opgave is ben ik bijzonder blij met dit initiatief waar de kwestie van bij de bron wordt aangepakt. Het principe is heel eenvoudig. Je komt naar de winkel met je eigen verpakkingsmateriaal; bokale, papieren zakken, tuperware doosjes, flessen, oude sokken, wat je zelf maar wenst. Je gaat je verpakking wegen en krijgt een klein stickertje om op de verpakking te hangen. Dan vul je de verpakking met de hoeveelheid die je zelf wenst, en bij het afrekenen maakt de slimme kassa onderscheid tussen de inhoud en de verpakking.

Het aanbod is behoorlijk uitgebreid. Heel wat droge voeding (granen, noten, bonen, gedroogd fruit, pasta,…) maar ook verse groenten, brood, vleesvervangers, olijven, olie en poetsproducten, shampoo en nog veel meer. Het grootste deel van het aanbod is bio, en waar mogelijk ook lokaal.

De winkel is elke dag open (behalve op zondag) en is te vinden in de Steendam 59 (niet zo ver van Station Dampoort). Dus een warme aanbeveling voor al die mensen die ontgoocheld zijn dat een uitstapje naar shoppingcentrum Uplace voorlopig nog niet kan. Verzamel je leeggoed en neem de trein naar Gent voor een uitgebreid bezoek aan Ohne. Er staan zelfs proevertjes te wachten, en geef toe, je eigen fles olijfolie vullen, dat is pas een beleving!

wie gelooft die mensen toch?


Ik kan een brede glimlach toch niet onderdrukken als ik de nieuwe prognoses van het planbureau hoor verkondigen. Ja, deze denktank weet hoe de toekomst er zal uit ziet en voorspelt tot 2020 een jaarlijkse groei van 1,5 procent. Blijkbaar kunnen deze heren (ik ga er vanuit dat het vooral mannen zijn) perfect voorspellen hoe de olieprijzen zullen evolueren. Ze weten op een of andere manier dat er  geen conflicten of natuurrampen op komst zijn die de olieprijzen kunnen doen stijgen.

planbureauVerder heeft het planbureau er blijkbaar alle vertrouwen in dat we geen problemen zullen ondervinden met schaarse grondstoffen, dat we niet getroffen zullen worden door mogelijke gevolgen van klimaatverandering en dat ook het financiële systeem probleemloos zal blijven draaien. Dit orakel van Delphi gaat er om een of andere reden van uit dat het politiek klimaat stabiel zal zijn en noch Griekenland, noch migratiestromen, noch terrorisme de volgende vijf jaar onze groei zou kunnen beperken. Ik vermoed dat ze ook inside informatie hebben dat de klimaattop zal mislukken, want een bindend klimaatakkoord zou onze olie-afhankelijke industrie wel eens doen vertragen. En wellicht rekenen ze er ook op dat Uplace, Oosterweel en de verbreding van de Brusselse ring gewoon door zullen gaan, ondanks het feit dat geen enkel weldenkend mens daar nog het nut van inziet. Want dergelijke absurde projecten zijn wél goed voor het BNP natuurlijk.

Ze gaan er trouwens van uit dat we ook binnen vijf jaar nog steeds een hoop spullen en diensten zullen kopen die we niet nodig hebben. Dat we zullen blijven stemmen op partijen die zich hardnekkig vasthouden aan oude recepten en waanideeën over groei en consumptie. Dat we er geen probleem mee zullen hebben om de planeet verder op te souperen om nog enkele korte termijn procentpuntjes groei te realiseren. Wie is hier naïef eigenlijk?

Ach, ik zou zo graag eens op 12 mei 2020 met deze mensen samen zitten om te kijken in hoeverre hun voorspelling hebben stand gehouden. Kan iemand dat voor me regelen aub?

onze minister tegen leefmilieu


Hier is ze weer, Joke Schauvliege die zich steeds meer profileert als onze minister TEGEN leefmilieu. Na een lamentabel gebruik van klimaatfondsen en de plannen om de steun aan kleine natuurreservaten af te bouwen is ze hier terug.

De provincie Oost-Vlaanderen is de voorbije drie jaar bezig geweest met het uitwerken van een windplan. Een lovenswaardige poging om een beleid op te starten rond het verstandig inplanten van windmolens. Daarbij wordt rekening gehouden met heel wat factoren zoals mogelijke hinder, impact op natuur en omgeving enzovoort. Het plan voorziet een aantal zones waar dan wel bijkomend windturbines kunnen komen. eilandje
Voor Oost-Vlaanderen is dit onder andere langs de E40 o.a. in Aalter, Melle, Gent, Nevele en Erembodegem. Wat Gent betreft zijn reeds heel wat gesprekken bezig om een aantal turbines te plaatsen op het eiland Zwijnaarde, waar ook de burger-coöperatieve Energent een rol zou kunnen spelen. Windmolens op een industrieterrein naast een snelweg, dat lijkt toch een prima locatie zou je zo denken.

Maar wat heeft Joke nu doodleuk beslist? Om het hele plan voor meer turbines langs de E40 te schrappen. Uit het artikel blijkt een van de argumenten te zijn: de luchtvaart. Dus, onze minister die er niet in slaagt om de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen gaat windmolens schrappen om de sector die wat uitstoot betreft de snelst groeiende is niet voor het hoofd te stoten. Daar wordt zelfs ik een beetje moedeloos van…

weer 250 euro misgelopen


Het gebeurt zo goed als nooit. Eigenlijk is het nog maar 1 keer gebeurd, de vraag van een bedrijf om via mijn blog reclame te maken voor een bepaald product. Maar vorige week had ik dus weer prijs. Een reclamebureau contacteert me of ik interesse heb om ‘voor een klant’ een stukje op mijn blog te publiceren. Ze willen zelf indien nodig het tekstje schrijven en betalen me 250 euro. Omdat ik in zo’n geval toch wat nieuwsgierig ben vraag ik wat meer info.

autobandenpatatEn dan blijkt dat het gaat om… autobanden. Als ik dus hier even promotie wil maken voor een bedrijf dat autobanden verkoopt, want vergeet niet, ook de autobanden zijn tegenwoordig groener hé. Op mijn vraag of het dan goede banden zijn om pattatjes in te kweken kreeg ik niet meteen een antwoord.

Dus heb ik er niet lang over moeten nadenken. Geen reclame voor autobanden hier, misschien dan maar wat reclame voor mezelf (om de financiële kater goed te maken).

Vandaag ga ik naar Iewan, de eerste strowijk in Nederland waar ik vandaag ter gelegenheid van de opening een voorstelling mag spelen. En zondag ben ik de gast op de speakers corner over het Gentse klimaatplan (stadsbrouwerij Gruut, 11 uur). Op 13 mei kom ik naar de klimaatweek in Leuven met mijn voorstelling. En bij al die gelegenheden is ook mijn boek te koop (nu zitten we dus echt in de reclame). Veel goedkoper dan een stel nieuwe banden, maar je kan er wel geen pattatjes in kweken…