politieke spreidstand


Transparantie, in goede en kwade dagen. Dat heb ik beloofd toen ik twee jaar geleden ben verkozen als gemeenteraadslid in Gent. Er zijn al goede dagen geweest, redelijk veel saaie dagen maar nu is het toch lastig. En al loop ik het risico dat ik opnieuw zal geciteerd worden door een trouwe bloglezer (SB uit G) dan toch wat toelichting bij deze lastige knoop. Of eigenlijk, lastige loop.

Deze week zijn GMF en Unizo gestart met een campagne tegen Outletcenter The Loop. Een groot winkelcomplex van bijna 40 000 vierkante meter met 4 000 parkeerplaatsen in de buurt van de Ikea (buiten de stad dus). Voor de duidelijkheid, een Outletcenter bestaat uit grote fabriekswinkels waar merkartikelen worden verkocht met grote korting. Het gaat om voorraden artikelen die uit de winkels worden teruggehaald omdat er een nieuwe collectie wordt geïntroduceerd (heeft dus niks met thelooptektweedehands te maken). Hoewel een terecht actie is ze wel wat laat, want het hele project is vier jaar geleden goedgekeurd. Een eerder plan voor een Outletcenter in de Voorhaven is wel gestopt door hevige oppositie door buurtbewoners, Unizo en met de steun van Groen.

Het spreekt vanzelf dat Groen Gent tegen dit soort grote winkelcomplexen buiten de stad is gekant. Zowel voor de mobiliteit als voor de lokale winkels is dit een slechte zaak. Het is echter zo dat dit project in 2010 is goedgekeurd door de toenmalige coalitie (Sp-a en VLD). Er zijn vergunningen uitgereikt en contracten afgesloten. Groen heeft vanuit de oppositie dit project steeds bestreden (zonder succes).

En nu zitten we zelf in de coalitie. De normale gang van zaken is dat ‘beslist beleid’ bij de verandering van een coalitie blijft doorlopen. Dit is vrij logisch, je kan gemaakte afspraken en contracten niet zomaar in de papierbak kieperen als er een nieuwe coalitie komt. Maar nu krijg ik nu veel vragen in de zin van ‘dit kan Groen toch niet goedkeuren’. Correct, want het is al goedgekeurd, zonder Groen. ‘Maar dan kan Groen dit toch tegenhouden’. Helaas, zo werkt het niet. Bijvoorbeeld omwille van de contracten en vergunningen die je niet zomaar kan verbreken. Dit zou de stad miljoenen euro kosten en zware gevolgen hebben voor heel wat stadsontwikkelingsprojecten.

Maar er is meer. Want in politiek hangt alles met alles samen. Het gezamenlijk bestuursakkoord is de basis voor het beleid gedurende zes jaar. Als wij nu beslist beleid op de helling zetten heeft het naast juridische ook politieke gevolgen. En komen maatregelen die wij belangrijk vinden wellicht ook op dezelfde helling terecht. Als het helemaal uit de hand loopt kunnen we uit de coalitie stappen (of gezet worden), en dan zijn er twee partijen die kunnen depanneren: CD&V en NV-A. Zijn we dan beter af? Kunnen we zo het project tegenhouden? Quod non.

Dus voilà, dit is de klote kant van politiek. We zullen dit project niet verdedigen, maar we kunnen het politiek niet stoppen. We kunnen wel maximaal inzetten op duurzame mobiliteit naar de site (staat ook in het bestuursakkoord), maar dat is het zo’n beetje.  Is daarmee de kous af? Ik hoop van niet. Want ook onze coalitiepartners zijn gevoelig voor de publieke opinie en de actiegroepen. Dus hoop ik dat er een sterke burgerbeweging komt die ervoor zorgt dat nog eens grondig nagedacht wordt over dit project, eventueel binnen de contouren die reeds beslist zijn. En dat er een beetje begrip is voor de lastige positie waarin we ons bevinden.

Of klink ik nu als een tsjeef?

23 reacties op ‘politieke spreidstand

 1. Ja, je klinkt als een tsjeef. En onder het mom van realpolitik laat Groen dus toe dat Gent voor de komende decennia terug in de tijd geworpen wordt. Welkom terug, 20ste eeuw! We hebben je gemist!

  Like

 2. Voor mij spijtig genoeg wel… En nogmaals vraag ik mij af waar we toch mee bezig zijn???

  Ondertussen zal ik ons serieus ziek pleegkindje voor de zoveelste maal cortisone en nog ander vergif toedienen om zijn longetjes een beetje open te kunnen houden:-(
  Ik ga misschien wel eens een groot bord aan zijn buggy hangen met bv.de volgende tekst : Mijn kleine fragiele longen gaan in versneld tempo kapot door al die vieze uitlaatgassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…

  Like

 3. Ik volg de reactie van dennislicht. Je klinkt als een groene tsjeef die zijn ballen heeft laten amputeren. En wat lees ik daar? Inzetten op duurzame mobiliteit naar de site? Laat me niet lachen. Jullie slagen er nog niet in om in te zetten op duurzame mobiliteit naar en binnen de stad zelf. Deze tekst geeft me het gevoel dat jullie gewoon meedrijven met de politieke stroom en niet in staat zijn om politieke daadkracht te tonen. Groen? Misschien wel, maar dan toch met weinig blaadjes aan jullie boom.

  Like

 4. Tja, wat is dan eigenlijk nog het verschil met de andere systeembevestigende partijen? Met enkel dat sociale en groene sausje gaan we echt niet ver stappen en het zal ons zonder twijfel mee recht naar de afgrond voeren!

  Om een concreet voorbeeld te geven: het nieuwe Mobiliteitsplan zal echt dweilen met de open kraan worden zolang de massale ondergrondse parkeermogelijkheden onaangeroerd blijven. Trouwens van zo’n boodschap zou een mens toch schizofreen worden: Laat uw auto aan de rand van de stad staan, maar kijk, er zijn nog zoveel vrije parkeerplaatsen in het stadscentrum zelf… En nogmaals, als inwoner aan de ring kan ik alleen maar alarm slaan dat de leefbaarheid hier echt aan een serieuze limiet gekomen is door de oververzadiging van het aantal auto’s!!!

  Ondertussen is het hier weer tijd voor de volgende dosis cortisone bij ons pleegkindje en krijg ik langs alle kanten het advies om met hem naar de zee te verhuizen… tja, was het maar zo simpel…

  Like

 5. Wat bedoel je nu eigenlijk? Er is nog geen bouwvergunning afgeleverd maar toch zouden er in de achterkamers allerlei deals besproken zijn en contracten getekend zodat het stadsbestuur zogenaamd niet anders meer kan?

  Een bouwvergunning waar normaal gezien een openbaar onderzoek voorafgaat zodat iedere Gentenaar en betrokken partij zijn stem kan laten horen. Hier dus niet meer nodig.

  Gent, participatie, inspraak, democratie. Hallo?

  Ontgoocheling.

  Like

 6. Dag Steven

  Neen, ik vind je geen groene tsjeef. Ik vind je uitleg oprecht en correct en ik wil je daarvoor feliciteren. De reacties hierboven vind ik venijnig en demagogisch.

  Anderzijds versterkt deze problematiek mijn overtuiging dat we een krachtiger overheid nodig hebben, die sterk staat tegen de projectontwikkelaars en grondspeculanten en die – in naam van het algemeen belang – de dreiging met exorbitante schadeclaims teniet kan doen.

  Ik durf voorts hopen dat Groen – die hier inderdaad wat schade kan door oplopen – nu extra hard zal pushen om een tand bij te steken om de groene investeringen – in de groenpolen, in het mobiliteitsplan, … – ‘met bekwame spoed’ door te voren, of ze minsten even ‘incontournable’ te maken als die vermaledijde outletdraak.

  Like

 7. Zolang de Gentenaars geen absolute meerderheid gunnen aan Groen, blijft politiek de kunst van het haalbare. Laten we dus het stadsbestuur afrekenen op realisaties tijdens deze beleidsperiode, en niet op die van hun voorgangers, zeker niet als duidelijk blijkt dat Groen-Gent zich er destijds hevig tegen verzet heeft.

  Like

 8. Steven, je spreekt van een sterke burgerbeweging. Ja, inderdaad, maar wat als alle natuurlijke leiders ervan in de politiek stappen…. Anderzijds is het natuurlijk ook waar dat zonder “de politiek” er niets echt kan veranderen. Dus rustig voortdoen, in het besef dat ook Rome niet in één dag is gebouwd!

  Like

 9. Is er reeds een bouwvergunning afgeleverd en/of een officieel advies gegeven door stad Gent? Ik had begrepen van niet (maar zeker weet ik dat niet.)
  Als dat niet het geval is, dan kan er onmogelijk in eer en geweten gesproken worden van beslist beleid. De procedure tot de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is bedoeld als een fundamentele stap waarin na afweging van allerlei factoren een beslissing genomen kan worden. Er mag nooit vanuit gegaan worden dat er reeds een beslissing van enige waarde wordt genomen voor de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Anders ondergraaft men bewust dit belangrijke democratische instrument.
  En elke bestuur dat belangrijke beloftes doet of en bindende afspraken maakt voor die goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning is bezig met moreel laakbare praktijken. Een nieuw bestuur zou zich nooit mogen gebonden voelen door zo’n afspraken en beloftes.

  Daarnaast is het sowieso moreel noodzakelijk om zich steeds te blijven verzetten tegen duidelijke verkeerde keuzes van het verleden met ernstig negatieve gevolgen. Wens Gent haar eigen ‘Lange Wapper-gebeuren’?

  Als al de rest van het mobiliteitsbeleid dan ijzersterk zou zijn, dan zou dat mooi zijn. Het mobiliteitsplan is sterk en Filip Watteeuw heeft een behoorlijk kennis op het vlak van mobiliteit. Maar als ik dan kijk naar concrete verwezenlijkingen (ik lees regelmatig https://fietsbult.wordpress.com en kan Steven aanraden dat ook te doen) dan is ook Gent niet vrij van de ene gemiste kans na de anderen en de ene flater na de andere.
  Om één of andere reden slaagt men er in Vlaanderen slechts uitzonderlijk in om echt kwalitatief goed werk te leveren voor fietsers. Meestal is er wel sprake van vooruitgang t.o.v. de situaties voor werkzaamheden, maar dat heeft dan vooral te maken met de barslechte infrastructuur die er voorheen was en veel minder met hoge kwaliteit van nieuwe infrastructuur.

  Like

 10. Aangezien dat soort winkel steeds baden in kunstlicht (de kleur van een kledingstuk in daglicht zou de pret bederven) is het er dus mogelijk denkbaar lekker donker als je het licht uitdoet : alleweder een prima plek om champignons of witloof te gaan kweken.

  Like

 11. Hallo Steven,

  erg moedig van jou om je twijfels en spreidstand gewoon met je supporters (dus ook: je potentiële kritikasters) te delen. Maar dat is het dan ook zowat. De balans van Groen in Gent oogt na bijna twee jaar graatmager.

  The Loop is een onding: het belichaamt alles waar een rechtgeaarde groene ziel tegen moet zijn. The Loop zou wel eens het Minimi-dossier (dat Magda Aelvoet in 2002 de das omdeed) van de Groen in Gent kunnen zijn. Dodelijk voor de geloofwaardigheid! (Met dito stemresultaat in 2003 als gevolg.)

  Ik zou als vurig ecologist graag kunnen zeggen dat we voor deze opgave iets in de plaats krijgen. Maar het komt er niet. Dat moet knagen, als Groen gemeenteraadslid. Oh ja, er komt een mobiliteitsplan. Proficiat aan Watteeuw als die het er ook effectief doordrukt, echt waar.

  Maar ondertussen wordt de fietser gepest in de Kortrijksepoortstraat (ook na de invoering van het Mobiliteitsplan) op basis van een beleid van 1984.
  Ondertussen bouwen projectontwikkelaars ongebreideld de binnengebieden in de 19de eeuwse gordel dicht met de nadruk op stedelijk wonen. (Ook dikwijls onder het motto van beslist beleid.)
  Ondertussen dreigen de voetwegen en doorsteekjes op het Gents grondgebied voorgoed in de doofpot te geraken.
  Ondertussen blijven inspraak en coproductie in sites als De Standaert een gevecht tegen de verlichte geesten van de administratie (wat een energie daarin kruipt!). Gent blijft een stad die haar burgers wantrouwt op nog veel te veel vlakken. Leefstraten, schoolstraten, speelstraten, ze zijn zo tijdelijk als al die andere Tijdelijke Invullingen waarmee de Burgerbeweging gewoon een tijdelijk speeltuintje krijgt.
  Ondertussen komt elke nieuwe fietsenstalling op het trottoir, in plaats van op een paar parkeerplaatsen. Nog minder ruimte voor voetgangers.
  Ondertussen krijgen buurtbewoners nog altijd ontwijkende mails (we gaan het onderzoeken; het is niet mogelijk dit/dat;…) van het Mobiliteitsbedrijf als ze de zoveelste mistoestand inzake overdreven snelheid aankaarten.
  Ondertussen krijgt Energent maar géén windmolen in de grond.
  Ondertussen krijsen de Gentse scholen om meer ruimte.
  Ondertussen krijst de binnenstad om een milieuzone.
  Ondertussen wil Ledeberg uitbreken.
  Ondertussen wordt met de grootste eenvoud een fietsas langs de Visserij van de kaart gehouden. Gewoon omdat de leerkrachten van de Tweebruggenschool met hun auto op de speelplaats zouden moeten kunnen rijden.
  Ondertussen moeten ze in de Gentbrugse Meersen zelfs hun eigen groenpool crowdfunden. Belasting op belasting voor “beslist beleid” (Kunnen we de giften niet in mindering brengen voor de belasting op de Loop?)
  Ondertussen ben ik al bijna een half uur aan het typen en de voorbeelden zijn nog lang niet uitgeput.

  Ondertussen ligt heel wat ander “beslist beleid” op apegapen:
  – het openleggen van de Reep;
  – de fietsbrug over de Watersportbaan;
  – het fietspad langs Alsberghe Van Ost;
  – de fietsbrug onder de Rozemarijnbrug;
  – het fietspad tussen de Grutto en de Malpertuus aan de Bourgoyen
  – de tram 3, tram 7…
  – herinrichting van de Dampoort. Excuseer, da’s al 10 jaar nog-net-geen-beslist beleid.

  Als daar even met even veel ijver aan zou gewerkt worden dan aan de Loop… maar helaas.

  Dat doet ons vermoeden met welke animo het ambitieuze mobiliteitsplan zal worden uitgevoerd.

  Daar verandert kraantjeswater op recepties niet veel aan – om even gemeen te zijn.

  Steven! Denk nu niet dat ik een verzuurde peer ben. Ik ben gewoon diep verontwaardigd, omdat dé partij waar ik voor stemde er alles aan doet om mijn stem te verkwanselen, te versjacheren en te bezoedelen. OK, dat is politiek. Fantastisch, passioneel spel. Maar spelen doe je om te winnen. Rip the loop, gasten.

  Je raadt ons aan te stoppen met klagen. Ik klaag niet. In een democratie is politici met hun geweten confronteren een daad van actie. Een daad die ik op jouw aanraden met liefde wil uitvoeren.

  Steven, stop dus met klagen over hoe moeilijk een spreidstand is. Maar richt die Loop ten onder, met stokken in het wiel, sluw spel, onderzoeksjournalistiek over onterechte aanbestedingen, bijkomende vergunningsvoorwaarden, een politieke deal met de tsjeeven en de Brackies desnoods, … Wat heb je aan politieke macht als je ze niet kan of mag gebruiken?

  Ik verwacht van jou als gemeenteraadslid/luis toch wel iets meer dan een halfbakken blogberichtje. Je kan het! Ik ben nog altijd een vurige supporter.

  Like

 12. @Steven
  Bedankt voor het delen van je problemen als gemeenteraadslid, altijd interessant!

  Er is heel recent een belangrijk precedent die er op wijst dat er duidelijk geen taboe meer is om beslist beleid van een vorig bestuur gewoon af te voeren.
  Bron: http://newsmonkey.be/article/25117

  Dus als het op federaal niveau mag in België, dan mag het toch op alle niveau’s eronder zou ik denken.

  Hopelijk kan deze info jou en andere lotgenoten in andere politieke niveau’s vleugels geven en sterken in het volgen van hun moreel kompas om een ethisch correcte koers te varen ook al lijkt die tegen de stroom in te gaan van de gebruikelijke politieke tradities in België.

  Like

  1. Ik vraag me trouwens af hoe sterk dat taboe is om niet terug te komen op bevoegd beleid.
   Om een voorbeeld te geven, toen de nieuwe coalitie in Antwerpen aan de macht kwam (NVA, CD&V en VLD) besloot men de geplande heraanleg van een straat niet te laten doorgaan. De straat was (en is nog steeds) een ramp voor fietsers en bij de heraanleg waren er fietspaden voorzien.
   Er was zowel op het niveau van de stad als van het gewest reeds budget voorzien om deze werken uit te voeren. De eerste spade stak – bij wijze van spreken – net niet in de grond.
   Maar de nieuwe coalitie (waaronder de schepen van mobiliteit van de NVA) was van mening dat de wegversmalling een te negatieve invloed zou hebben op de autodoorstroming en dat fietsers maar beter elders konden gaan fietsen. Het project werd begraven en de fietsers moeten er nog steeds hun leven riskeren.
   @Steven, ben jij er zo zeker van dat ‘niet terugkomen op beslist beleid’ echt een afspraak is, of eerder iets dat je coalitiepartners nu gebruiker om je het zwijgen op te leggen?

   Like

   1. @Renaat en Lodewijk, inderdaad een nieuw bestuur kan vorige beslissingen ongedaan maken; de nieuwe regeringen zijn er volop mee bezig. Alleen heeft dit soms gevolgen. In dit geval van The Loop heeft het stedelijk ontwikkelingsbedrijf grote contracten afgesloten met ontwikkelaars. Deze zijn goedgekeurd door de vorige coalitie (onder luid protest van Groen) en dus bindend voor de stad. Terug komen op deze contracten zal dus grote financiële gevolgen hebben, en zelfs het failliet van het stedelijk ontwikkelingsbedrijf kunnen met zich meebrengen. Dat maakt het een stuk moeilijker om dit terug te draaien. Precies daarom is dit voor ons zo’n rot dossier.

    Like

   2. Ik begrijp niet dat er bindende contracten worden afgesloten voor de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd. Dit is fundamenteel verkeerd beleid en daarmee maakt men van de stedenbouwkundige vergunning een waardeloos stukje papier dat voortvloeit uit een onbelangrijke procedure.

    Like

   3. SOGent gaf in 2013 nogthans duidelijk aan: “Het is de bedoeling van sogent om dergelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te faciliteren, maar het is uiteraard niet de bedoeling om hiervoor zelf, als publieke instelling, enig commercieel of financieel risico te lopen” (http://www.demorgen.be/binnenland/-gents-outletcenter-the-loop-resulteert-in-ruim-1-200-voltijdse-arbeidsplaatsen-a1711870/). Nog interessant is in dit artkel: de Stad Gent zal mogelijks wel de parking waarvoor de vergunning is aangevraagd uitbaten. Dit lijkt me niet zo slim.

    Like

 13. “Er is te weinig rechtszekerheid. Om de haverklap verandert het beleid.
  Bij nieuwe regelgeving moet er een duidelijke overgangsperiode zijn, geen geflipflop meer.”
  (Quote Wouter Van Besien).

  Like

 14. Neen want tsjeven zouden zich niet verstoppen achter juridisch argumenten die er niet zijn. Of heeft de stad garanties gegeven over de bouwvergunning? Zou uniek en ongehoord zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s