goed voor 48 uur


Een paar weken geleden was er nogal wat reactie op mijn blogstukje over het ‘overleven van rampen’. Ondertussen weet ik dat alvast het Belgisch leger toch enigszins klaar is voor mogelijke problemen. Daar beschikken ze over noodrantsoenen waarbij de soldaten toch 48 uur kunnen overleven. Hoe ik dat weet? Ik kon gisteren op een rommelmarkt zo’n pakket (over datum) op de kop tikken. Wat daar in zit laat ik hier graag zien.

het plezier van het geven


Vandaag kan je tot 17 uur terecht onder de stadshal in Gent, voor het eerste Gentse Geefplein. Het concept is voor het eerst opgedoken in Antwerpen en krijgt nu overal navolging. Het idee is simpel, iedereen kijkt eens welke bruikbare spullen die in kasten en op zolders staan kunnen gemist worden en brengt die naar het plein. En zo krijg je een plein vol met boeken, kleren, huisgerief en nog veel meer waar iedereen naar hartenlust kan in snuisteren en spullen meepakken.  Er is slechts 1 regel, geld is niet toegestaan op het plein. Er is wel gratis koffie en kraantjeswater, gratis muziek ook en zelfs een repair café.

Ik ben er langs geweest met enkele boeken, een ukelele, een fietshelm en nog een paar dingen. Aangezien geven zorgt voor een goed gevoel zie je allemaal vrolijke mensen bij elkaar en is de energie van het geven  voelbaar. Een prachtig initiatief dus, en ik hoop dat het nog op vele plaatsen navolging kan krijgen.

IMG_20140628_112619

IMG_20140628_113354

IMG_20140628_112736

IMG_20140628_112653

nog een miljoen mensen


Woensdag was ik in het provincie huis in Leuven getuige van een behoorlijk historisch moment. Maar liefst 57 steden en gemeentes uit de provincie tekenden samen het ‘Convenant of Mayors’. Daarmee engageren ze zich om tegen 2020 minstens 20% minder broeikasgassen uit te stoten.

Deze beweging van steden en gemeentes overkoepelt nu al meer dan 5 700 lokale overheden die wél bereid zijn om één van de grootste uitdagingen van deze eeuw aan te gaan. Deelname wil zeggen dat ze vooreerst de eigen uitstoot in kaart brengen en dan een actieplan uitwerken om stap na stap de impact te verkleinen. Gent tekende het convenant al in 2009 en hier zie je hoe de klimaatdoelstellingen steeds meer geïntegreerd worden in het algemeen beleid van de stad. Het feit dat ook in de budgetten heel wat geld is voorzien om dit beleid daadwerkelijk uit te voeren toont dat lokale besturen een belangrijke rol kunnen spelen waar nationale overheden falen. (Ik weet niet of u de ontwerp nota van informateur de Wever hebt bekeken, maar het luikje klimaat was bijzonder mager)

vlaamsbrabantDoor de instap van de 57 gemeentes in Vlaams-Brabant zijn er ruim een miljoen inwoners extra die betrokken zullen worden bij deze campagne. Het werk moet nog starten, en het zal niet eenvoudig zijn om iedereen in het verhaal mee te krijgen, maar deze stap is zeker hoopgevend. VN toponderhandelaar Jos Delbeke herhaalde in Leuven nog eens dat het nog steeds mogelijk is de gevaarlijke 2° grens te vermijden, als we maar massaal en drastisch aan de slag gaan. Waar wacht u nog op?

een uitstapje naar zee


De volgende maanden zal ik het even zonder hooikist moeten doen, want mijn hooikist is tijdelijk te zien in Bredene. Daar organiseert Greenpeace een interessante tentoonstelling rond ‘meer doen met minder’. Ecopolis wil duidelijk maken dat Low Impact leven best wel mogelijk is.

Een keuken die niet alleen energie maar ook afval helpt besparen, een velomobiel of een earthship? De creativiteit van mensen om groener te gaan leven, kent geen grenzen.  U ontdekt er een interactieve tentoonstelling met oplossingen voor onze huidige milieu- en klimaatproblemen, en dat op het vlak van energie, wonen en mobiliteit. Voor jong en oud, van totale leek tot groene rakker.

ekokook-l“Heel wat mensen proberen al bewuster te leven door bijvoorbeeld hun eigen groenten te telen, te kiezen voor groene stroom, hun huis grondig te isoleren en zo veel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken”, verklaart Greenpeace, die de expo in nauwe samenwerking met de gemeente Bredene organiseert. “Ecopolis maakt duidelijk dat de duurzame (r)evolutie geen utopie is. Met innovatieve concepten willen we de bezoekers inspireren, en aansporen om zelf aan de slag te gaan.”

De rode draad doorheen de tentoonstelling is energiebesparing, op een directe of indirecte manier. Minder stroom verbruiken door ledverlichting te kiezen. Minder stoken door beter te isoleren. Minder olie verbruiken door de fiets of, waarom niet, de velomobiel, te nemen.

Dus mocht je een deze maanden in de buurt van Bredene komen, dan is een bezoekje aan deze tentoonstelling zeker een aanrader. Je kan er terecht tot 14 september én de toegang is gratis.

nu ook op de radio


Kwestie van nog wat meer zichtbaarheid te geven aan de vele sociale en ecologische activiteiten die als paddenstoelen uit de grond schieten maak ik graag wat promotie voor de reportagereeks ‘Goed Gezien!’. Dit initiatief van Radio 2 en de Koning Boudewijnstichting heeft als bedoeling om leuke, frisse of opvallende burgerinitiatieven te belonen voor hun inzet. Met ‘Goed Gezien!’ kunnen inspirerende initiatieven de kans krijgen navolging te krijgen.

Wie of wat wordt gezocht?

goedgezienBurgerinitiatieven (van bewoners, buurtcomités) die de sociale cohesie bevorderen. Dat klinkt nogal vaag, maar denk aan: samen groenten kweken, een buurtnoodcrèche inrichten, een wekelijks buurtaperitief, garage tot kaartersclubhuis omvormen, koken voor de studenten in de straat, op eigen initiatief zwerfdieren verzorgen…

Specifiek zoekt ‘Goed Gezien’ enthousiastelingen die op regelmatige momenten engagement leveren om hun buurt te verbeteren. Een eenmalige barbecue komt dus niet in aanmerking, een groepje mensen die wekelijks veggie-burgers voor elkaar bakken dan weer wel. We willen een initiatief de kans geven om groter te worden, en het idee de kans geven ook uitgebouwd te worden over heel Vlaanderen.

Ken je mensen en groepen die hiermee bezig zijn? Aarzel dan zeker om ze door te sturen naar dit e-mailadres (Shalini.VANDENLANGENBERGH@vrt.be) misschien zorg je er zo wel voor dat hun goede, leuke, opvallende initiatief uitgebouwd zou kunnen worden over heel Vlaanderen!

de kracht van woorden


Er was vorig jaar nogal wat te doen over het blogstukje dat ik schreef over de algemene vergadering van TMVW. Het is het voorbije jaar trouwens meermaals geciteerd in de gemeenteraad in gesprekken over het waterbedrijf. Vorige vrijdag was er opnieuw een algemene vergadering, maar deze keer was ik er niet bij. Ik was die avond verantwoordelijke voor het depot van het lokale voedselteam, dat leek me iets zinvoller gezien de gang van zaken op zo’n vergadering.

Maar achteraf hoorde ik dat mijn opmerkingen van vorige keer enig effect hebben gehad. Zo was er deze keer bij de uitnodiging wél een vermelding van de bussen die in de buurt van de zaal stoppen. Tevens waren er deze keer geen geschenken voor de deelnemers, maar kon iedereen kiezen om een bon van 25 euro te doneren. Ofwel aan Welzijnszorg, aan de Cliniclowns of aan Trage Wegen. Wat wil zeggen dat deze organisaties toch een mooi bedrag zullen ontvangen. Naar verluid was er ook een voldoende vegetarisch aanbod bij het diner. Zo zie je maar dat woorden effect kunnen hebben.

Daarom ook nog een dringende oproep van EnerGent.

energentsiteDe provincie heeft in en om Zwijnaarde, rond de E40 – met als kern het zogenaamde eiland Zwijnaarde – een gebied aangeduid waar volgens haar minstens vijf windturbines zouden moeten komen. Zoals het hoort, loopt er nog tot en met maandag 23 juni een openbaar onderzoek waarbij burgers een bezwaarschrift kunnen indienen. Wij willen met de burgercoöperatieve Energent naast de bezwaren ook graag een positief signaal geven.

We willen luid en duidelijk laten weten dat we groot voorstander zijn van de bouw van windmolens op “Het Eiland”. Een steunschrift.

(De molens kunnen wat steun gebruiken : er was sprake van tien, ondertussen al afgezwakt tot vijf. De eerste molens mochten draaien vanaf begin 2015, dat halen we ook niet meer.)

U kunt ons helpen met uw eigen hoogstpersoonlijk bescheiden steunschrift.

Stuur een mail naar de verantwoordelijke gedeputeerde Geert Versnick, op het mailadres geert.versnick@oost-vlaanderen.be (zet info@energent.be in CC)
met als onderwerp: “steunschrift PRUP windlandschap O-Vlaanderen”
waarin u het volgende schrijft :

“Ik, Jan Peeters, uit de Kerkstraat 27, 9000 Gent, wil graag laten weten dat ik voorstander ben van de plaatsing van minstens vijf windmolens in de zone Zwijnaarde die de provincie rond de E40 heeft afgebakend.”

(vervang “Jan Peeters” en de Kerkstraat door uw eigen naam en adres, slimmeriken)
(tenzij u écht Jan Peeters uit de Kerkstraat bent)

Wilt u dit doen én dit bericht delen? Daarmee hebt u meteen uw goede daad voor deze zondag verricht. Bedankt!

over urgentie en procedures


Eerst een stukje historiek. Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen die in Gent gewonnen worden door het kartel Groen-Sp.a. Enkele dagen later start het kartel coalitiegesprekken met Open-VLD en op 12 november is er een ambitieus bestuursakkoord voor de periode 2013-2018.

Op 1 januari 2013 starten de nieuwe schepenen, met als doel zoveel mogelijk realiseren van dit programma. De eerste klus is het omzetten van het bestuursakkoord in een meerjaren budget, en dit volgens een aantal nieuwe regels opgelegd door de Vlaamse overheid. Pas in december 2013 is deze ingewikkelde oefening rond.

De volgende stap is het opstellen van de beleidsnota’s. Daarin werken alle schepenen uit wat ze allemaal rond hun respectievelijke beleidsdomeinen van plan zijn in de periode 2013-2019. De opmaak van deze nota’s gebeurt in nauw overleg met de verschillende diensten en adviesraden en loopt wat vertraging op omwille van nieuwe besprekingen rond budgetwijzigingen halverwege 2014.

De voorbije maand zijn dan effectief de besprekingen gestart van de beleidsnota’s op de diverse commissie, in het najaar zullen ze op de gemeenteraad komen en goedgekeurd worden. Dan zijn we inderdaad twee jaar na de verkiezingen (en is één derde van de bestuursperiode voorbij). Ik geef dit traject nog even mee om duidelijk te maken hoe ingewikkeld het besturen van een stad geworden is. Het aantal regels en procedures is zodanig gegroeid dat ik me soms wel afvraag of dit wel haalbaar is, en hoe een stad dan zal reageren als er het snel moet gaan. (Het doe me denken aan het boek ‘ten onder, te boven’ van Thomas Dixon, die stelt dat complexiteit van besturen steeds verder gaat tot ze niet meer opgewassen is tegen de veranderende realiteit)

klimaatcartoontjeDaarmee is mijn inleiding wat lang uitgevallen, want ik wou gewoon een aantal positieve elementen aanbrengen uit het ontwerp beleidsplan klimaat en milieu van schepen Tine Heyse. Een greep uit de doelstellingen: verdubbeling van de productie van hernieuwbare energie op Gents grondgebied, verdubbeling van aantal woningrenovaties tot 3 500 per jaar, verlagen van energienorm bij renovatie tot 70 kWh/m² (nu is het gemiddelde van de woningen 350 kWh/m²), ruim 6 miljoen euro premies voor Gentenaars die hun huis willen isoleren (inkomensgerelateerd, dus meest voor de laagste inkomens), maatregelen rond luchtkwaliteit en lawaaihinder, concrete projecten rond energie-efficiëntie bij KMO’s en bedrijven, belang van participatie van burgers (o.a. rond energiecoöperatieveen). Een ander punt dat aandacht verdient is het voorbereiden van de stad op de komende klimaatverandering.  Kortom een hele bundel ambitie en acties. (eenmaal de nota definitief is kan ik die hier zeker delen, in het najaar dus).

Laat ons dus maar hopen dat we ooit komen tot procedures die passen bij de urgentie die zich aandient,  in afwachting daarvan kunnen we in elk geval zelf zoveel mogelijk persoonlijke klimaat- en beleidsplannen uitvoeren.

naar 20 000 autodelers in Gent?


Gisteren was het feest bij Dégage. Dit is een particulier autodeelgroep, 15 jaar geleden gestart. Voor wie moeite heeft met Franstalige namen: het is de afkorting van DE Gedeelde Autovloot GEnt. Wat gestart is met één autootje en enkele mensen is ondertussen uitgegroeid tot een vloot van 25 wagens en ruim 500 gebruikers. (ter info, Cambio heeft ruim 2000 autodelers in Gent, en dan zijn er nog een aantal particuliere kleinere groepen).

Reden genoeg voor een feestje. Interessant aan deze groep is dat het zeker niet enkel gaat over makkelijke of goedkopere mobiliteit, maar vooral over het creëren van ruimte in de buurt. Want steden als Gent die in de middeleeuwen zijn gevormd kunnen de groeiende instroom van wagens gewoon niet aan. Op dit ogenblik is er per autodelen22 inwoners in de stad een wagen. Bij Dégage doen ze het met 1 wagen voor 20 inwoners. Stel je voor dat dit de norm wordt, dan komt er gigantisch veel plaats vrij, om nog te zwijgen van de kostenbesparing en de verhoging van de levenskwaliteit.

Het was dan ook goed om te horen dat schepen van mobiliteit Filip Watteeuw  op het feestje wist te melden dat er gewerkt wordt aan een autodeelplan voor Gent, met als ambitie het aantal autodelers te doen groeien tot 20 000 inwoners tegen 2024. In combinatie met beter openbaar vervoer een afradend parkeerplan en meer fietsinfrastructuur zijn dit essentiële stappen voor de stad van de toekomst.

Het zal nog een hele omslag vragen bij veel burgers om de heilige koe te reduceren tot een simpel gebruiksvoorwerp dat je kan delen met anderen. Maar als burgers en overheid samen in dezelfde richting kijken kan het snel gaan.  Ik maak van de gelegenheid gebruik om nog even te wijzen op een interessante publicatie  ‘Leven zonder auto’ van Luc Vanheerentals.

2 kilo patatjes


Het leven kan ook simpel zijn. Op 16 maart nam ik op de landelijke Genoegdag in Os twee kleine patatjes mee. Ze lagen op een tafeltje waar mensen zaden hadden gelegd die je naar hartenlust kon meenemen. Ik heb de patatjes probleemloos over de grens gesmokkeld en dezelfde avond nog in de grond gestopt van mijn nieuwe parkeermoestuin (in de vakjes 5D en 5B).

Deze morgen zag ik dat de planten die op de plaats van de patatjes flink gegroeid waren begonnen te verslensen, patattjesdus wou ik wel eens kijken wat er in de grond zat. En voila, probleemloos haalde ik ruim 2 kilogram prachtige aardappelen uit de grond. Twee patatjes van elk zo’n 60 gram leveren op wonderbaarlijke wijze elk een kilogram oogst op.

Bon, voor veel mensen zal dit misschien wel allemaal normaal zijn, maar het is toch fijn dat de zon, de regen, de aarde en de kiemkracht daar allemaal zelf voor zorgen. (met veel dank aan de boeren in de Andes die duizenden jaren lang deze knollen zodanig hebben gecultiveerd). Ik heb er niks aan gedaan, en de patatjes hadden zich trouwens netjes gehouden aan het vakje dat ze toebedeeld gekregen hebben.

Binnen enkele weken komt een tweede lading, want ik heb op 13 april nog drie patatjes in de grond gestopt (1B, 1C en 1D), deze keren gewone eetaardappelen van het voedselteam. Ook deze planten zijn al flink opgeschoten. Het stukje van gisteren indachtig vraag ik me nu af wat er gebeurt als ik een van de pas geoogste patatjes in de grond stop. Levert dat weer een kilo extra op binnen drie maanden? Als je van 60 gram naar 1 kilogram gaat in 3 maanden (+1580 %), hoe vaak moet je dit herhalen om de hele wereld te kunnen voeden?