zoek de 7 verschillen


Vandaag is in de Standaard mijn brief over de misleidende informatie over kernenergie verschenen. Je kan die hier nalezen. Ik ben natuurlijk tevreden dat de brief er in staat, maar de versie is toch een beetje ingekort. Met name de passages waarin ik nogal lastig doe over journalisten die informatie van bepaalde lobby’s overnemen zonder te controleren zijn verdwenen. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met plaatsgebrek.

Aangezien er op deze blog geen sprake is van plaatsgebrek hieronder de originele tekst zoals ik die naar de Standaard heb gestuurd. Wie zin heeft kan de 7 verschillen zoeken…

De grote leugen over kernenergie.

Voor de zoveelste keer lees ik in de krant dat bij de productie van kernenergie geen CO2 vrijkomt. Dat de kernlobby deze mantra steeds herhaalt valt te begrijpen, dat de media deze bewering keer op keer klakkeloos overnemen is bedroevend. Het debat over kernenergie wordt best  niet ideologisch of emotioneel gevoerd. Laat ons vooral kijken wat de feiten zijn.  Aangezien journalisten blijkbaar niet de moeite doen om te checken wat ze schrijven even de feiten op een rijtje.

Om kernenergie te maken heb je uranium nodig. Dit groeit niet aan de bomen in Doel of Tihange, maar is te vinden in mijnen  in onder andere Zuid-Afrika, Congo,  Canada en Australië. Eén ton uraniumerts bevat slechts één kilogram bruikbaar uranium. Dit moet nog verschillende bewerkingen ondergaan voor het geschikt is als brandstof in een centrale.  Het gaat over vermalen, scheiden, filteren, uitwassen zuiveren en verrijken. Zowel het winnen en bewerken van de splijtstof zorgt dus voor CO2 uitstoot. Dan is er het transport van het uranium naar de centrales, en dit gebeurt – gelukkig – niet met de fiets. Speciale konvooien via water, weg en spoor zorgen op hun beurt voor uitstoot. Het bouwen en onderhouden van een kerncentrale vraagt een gigantische hoeveelheid materialen en  energie . En dan is er nog niks gezegd over de uitstoot verbonden aan het tot 100 000 jaar opslaan van radioactief afval. Dit vraagt grote bouwwerken, transport en regelmatige controles. Benieuwd hoeveel CO2 daarbij vrij komt.

Volgens het gerenommeerde Duitse Öko-instituut komt  in totaal voor de productie van 1 kilowattuur (kWh) in een kerncentrale  31 tot 61 gram CO2 vrij, naar gelang de herkomst van de splijtstof en de productiewijze. Ter vergelijking, dezelfde kWh van een aardgascentrale met warmtekrachtkoppeling levert 5 gram CO2 op.  Trouwens, energie zonder uitstoot bestaat vooralsnog niet. Elektriciteit van een windmolenpart in zee is nog steeds goed voor 22 gram per kWh, bij zonnecellen gaat het zelfs over 27 tot 89 kWh. Dit zijn geen emotionele oprispingen, maar feiten die elkeen met wat zoekwerk bij verschillende wetenschappelijke bronnen kan vinden.

Aangezien herhaling blijkbaar wel werkt zet ik het nog even op een rijtje. Wat onthouden we?

  • elke vorm van energieopwekking zorgt voor CO2 uitstoot.
  • bij het bekijken van de uitstoot moeten alle elementen uit de levenscyclus worden meegenomen. Zowel de bouw als de ontmanteling van de installatie, het winnen van de grondstof en de verwerking van afval.
  • de CO2 uitstoot van energie uit kerncentrales is een pak lager dan die van steenkoolcentrales, maar gevoelig hoger dan die van de moderne aardgascentrales of windmolenparken.

Is dit duidelijk? Mag ik dan beleefd toch dringend vragen aan alle journalisten om zelf juiste informatie te geven en elkeen die beweert dat kernenergie klimaatneutraal is meteen even tot de orde roepen.

Ik dank u, mede in naam van mijn kinderen en kleinkinderen,

Steven Vromman

Lowimpactman