soja en scholieren


Niet veel tijd voor een uitgebreid berichtje, want straks moet ik weer de baan op richting Kapellen voor voorstelling nummer 8. Gisteren twee maal in Lokeren gespeeld, met een eerste schoolvoorstelling. Het is wel iets anders om voor 350 jonge gasten in een grote zaal een verhaal te moeten vertellen. Vooral omdat zij daar niet perse allemaal zijn omdat ze er zelf voor gekozen hebben.

Bij de start hield ik even mijn hart vast, omdat een paar jongens wel erg ostentatief aan het lachen gingen. Maar gelukkig zit Dimitri Leue in ons team. Hij heeft het schitterend opgelost door de gast in kwestie uit te nodigen op het podium en daar 10 minuten te laten meedoen. De amokmakers waren gewaarschuwd en de voorstelling is toch goed gekomen.

-0106

Nog een interessant weetje; blijkbaar is de week van de soja bezig. Over de voordelen van het gebruiken van soja producten in plaats van vlees kan je meer te weten komen via deze sojacalculator.  Voor kritische informatie over de nadelige gevolgen van grootschalige sojaproductie voor de veeteelt kan je terecht op de site van Wervel.

Low Impact producten…


lowimpactproduct

Er was al sprake van een Low Impact onderneming, van een Low Impact Girl, van Low Impact Mum, een Low Impact bouw project en binnenkort zal de markt overspoeld worden door een hele reeks Low Impact Producten. De tweedejaars productontwikkeling van de Hogeschool West-Vlaanderen krijgen  een ontwerpopdracht rond duurzaamheid.

In hun opdracht omschrijving staat het als volgt: de laatste jaren wordt de aandacht herhaaldelijk gevestigd op energie bzuinigen, afval recycleren, de eco-voetafdruk verkleinen, broeikasgassen vermijden,… toch merken we dat de grote massa niet echt wakker ligt van de problematiek. Één van de stoorzenders hierbij is dat de meeste aanpassingen gepaard gaan met een verlies aan comfort, waardoor Jan-met-de-pet al gauw afhaakt. En hierin ligt jullie uitdaging…

OPDRACHT

Ontwerp een serieproduct:

Geïnspireerd op de getuigenissen van Steven Vromman (lezing + video).
–          Gefocust op het
ecologisch, duurzaam aspect zowel in materiaal, productie, gebruik als afval/recyclage.
–          Gebaseerd op een
gekend en getest principe.
–          Met als doel het
brede publiek ,zonder verlies aan comfort, toch bewuster te laten omgaan met milieu & energie.

Vorige week ben ik langs geweest bij de groep, en nu zijn ze dus gestart met het nadenken over producten. Er zullen 18 groepen van 3 studenten worden gevormd, en binnen 8 weken moeten ze hun nieuwe producten voorstellen. Elke groep heeft ook een blog aangemaakt, ik geef hier de link naar enkele ervan. Groep 9, groep 5 of  groep 11 (ik heb nog niet alle links gekregen, die komen later nog).

Ik ben in elk geval benieuwd met wat originele voorstellen ze op de proppen komen, en een pluim alvast voor de docenten die hun studenten dergelijke opdrachten geven.

contrails en chemtrails


Vandaag wil ik het even hebben over de sporen die vliegtuigen nalaten in de lucht (contrails). Je kent het wel: ’s ochtend vroeg een mooie blauwe hemel en tegen de avond een lichte sluier van ‘wolken’ gevormd door het vele vliegverkeer. Algemeen is trouwens 0,5 procent van het luchtruim bedekt door deze vliegtuigstrepen, een percentage dat alsmaar toeneemt en zorgt voor versluiering van de zon. Deze versluiering draagt ook bij aan de opwarming van de aarde, en zorgt tevens voor heel wat vervuiling via roet en zwaveldeeltjes. Tot zover wat er wetenschappelijk bekend is hierover.

Maar nu krijg ik via diverse kanalen informatie dat er ook iets anders aan de hand is. Zo wordt beweert dat er moedwillig allerhande schadelijk stoffen op die manier worden verspreid.  Het zou gaan over (ik citeer even):

chemtrailUit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :

  • zware metalen als barium, aluminium, cadmium, titanium
  • virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‘moderne’ ziekten !
  • diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt, calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl), turpentine

Ik moet zeggen dat ik het bijzonder moeilijk vind om dit te geloven, maar blijkbaar is een groep mensen toch in actie geschoten om dit te onderzoeken en aan te klagen. Zo heeft Peter Vereecke (oud-burgemeester van Sleidinge) klacht ingediend tegen deze chemtrails en is er recent een actiegroep opgericht. Deze Belfort-groep wil “opkomen – los van politieke, religieuze, e.a. opvattingen – in Vlaanderen maar verbonden met buitenlandse gelijkaardige initiatieven voor waarheid, vrijheid en integriteit van de mensheid, die meer en meer in de verdrukking komen.  In een eerste fase willen we vooral werken rondom drie zeer concrete en zeer onrustwekkende fenomenen, nl. de drie CCC’s  :

* chemtrails
* collectieve vaccinatie
* codex alimentarius

We willen van onderuit een brede volks-opstand ontwikkelen, d.w.z. burgers die opnieuw rechtop gaan staan uit de geknielde houding en opkomen voor hun recht op waarheid, vrijheid en integriteit. We willen zeer zeker geen angst of paniek veroorzaken, maar vooral informatie aanreiken om op die manier zoveel mogelijk medeburgers te prikkelen om wakker te worden en een kritische houding aan te nemen. ” (uit de oprichtingsakte van de Belfort-group)

Ik heb er geen idee van of dit nu werkelijk een zaak is om ernstig te nemen of niet. En in zo’n geval ben ik steeds blij met de kritische en constructieve reacties van de lezers van deze blog. Dus als je hier iets over te vertellen hebt, laat maar weten.

trappen voor vrede


Deze morgen mocht ik mee het startschot geven van de Vlaamse vredesweek. In Gent is tijdens een kleine ceremonie de Gentse burgemeester Daniel Termont daarvoor tot klimaatridder geslagen. Omdat het thema van de Vredesweek nu net het klimaat is moest alles natuurlijk CO2 vrij gebeuren. De burgemeester is aangekomen met paard en kar, de andere bezoekers met de fiets of de boot (er was zelfs een heuse zonneboot) en ikzelf met de eco-recy-pedalo. Nog zo’n prachtig werkstuk van kompaan Werner (ook de man van de energiefietsen).

DSCF2594Werner (die ook op de foto staat) heeft de waterfiets in elkaar geknutseld met recuperatie van afval. Zo’n fiets is trouwens een aangename manier om een stad van een andere kant te leren kennen. Aangezien Gent (en nogal wat Vlaamse steden) over mooie binnenwateren beschikt zou dit een mooie manier kunnen zijn om duurzame mobiliteit te stimuleren. Nee, niet door het aanleggen van jachthavens, maar door Low Impact vaartuigen toe te laten en mogelijkheden te voorzien om overal aan te meren.

Tijdens de plechtigheid mocht ik de burgemeester ook wat vragen stellen over het klimaatbeleid van de stad. Ik was vooral benieuwd naar de plannen voor een energiecentrale op kolen, waar de Gentse haven ook kandidaat voor zou zijn. Aangezien zo’n centrale jaarlijks 3,5 tot 4,5 miljoen ton CO2 uitstoot niet echt een goed idee voor een stad die klimaatneutraal wil zijn. Maar Termont had goed nieuws, recent was het stadsbestuur tot dezelfde conclusies gekomen, dus zal die centrale niet in de Gentse haven komen.  Meer nog, binnenkort wil de stad Gent een nieuw initiatief lanceren, een breed klimaatplatform waar alle mogelijke sectoren acties rond CO2 reductie ondernemen, zich engageren voor concrete doelstelling en die ook meten.

Het is altijd goed om toe te kijken op de beloftes die gemaakt worden, maar mijn indruk is dat het lokaal niveau (in elk geval Gent toch) een sterker klimaatbeleid heeft dan het Vlaamse of Federaal niveau. Op heel wat vlakken (mobiliteit, toegankelijkheid, energie…) kan een gemeente of stad een echte voortrekkersrol spelen. En daar wil ik al Gentenaar graag aan meewerken.

vandaag is alles op…


overshoot2009

Vandaag beleven we een trieste mijlpaal; World Overshoot Day. Je kan de planeet beschouwen als ons kapitaal. Dit kapitaal zorgt jaarlijks voor rente. Deze rente krijgen we in de vorm van zuivere lucht en drinkbaar water, bossen en gewassen, dieren en hulpbronnen. Tienduizenden jaren was deze rente ruim voldoende om de mensheid te laten overleven. Maar sinds midden de jaren tachtig gebruiken we meer van de planeet dan wat ze kan opleveren.

Vandaag gebruiken we dus het laatste beetje op van wat de planeet in 2009 ter beschikking stelt. Voor de rest van het jaar gaan we in het rood, en gebruiken we het kapitaal zelf.  Iedereen met een beetje gezond verstand beseft dat dit niet kan blijven duren. Je kan bij de bank ook wel een tijdje in het rood gaan, maar daar zijn grenzen aan. World Overshoot Day is zo’n grens. Meer info over de berekening van Overshoot day kan je hier vinden.

Nog een paar theaternieuwsjes…

Ik weet wat het verschil is tussen avant-première en première. Bij de première hoort een bescheiden receptie en krijgen we bloemen.  (wat toch enige gemonkel aanleiding gaf bij het publiek, want ik had net wat gezegd over de milieu-impact van de bloementeelt).

Er is vandaag een bespreking te lezen in de Standaard. Niet onverdeeld positief, maar je kan best zelf komen kijken om een oordeel te vellen natuurlijk.

de kop is er af…


Voila, gisterenavond dus de avant-première van Tegen De Lamp. Vanavond is er dan de zogenaamde première, hoewel het verschil  voor mij niet zo duidelijk is. (misschien hebben de toeschouwers vanavond hun zondags kostuum aan?)

Er waren toch een beetje zenuwen op voorhand, vooral omdat er  nog wat onzekerheid was over onze eigen energieopwekking.  We spelen namelijk een groot deel van de voorstelling op LED-verlichting aangedreven door batterijen. En die batterijen moeten we op voorhand opladen met twee energiefietsen. (gemaakt door dé specialist in Vlaanderen: Werner van Brick-a-brock.) Het grote probleem is dat je heel moeilijk kan meten hoeveel spanning in de batterij zit en je dus ook nooit zeker bent of er genoeg energie is voor de hele voorstelling. In een stuk waar een lamp een  belangrijke rol speelt zou het een kleine ramp zijn mocht die op het verkeerde moment uitvallen. Daarom hebben we voor de avant-premiére nog ongeveer drie uur gefietst om het risico zo klein mogelijk te maken. Het staat nu al vast dat deze tournee onze conditie ten goede zal komen.

Maar alles is goed verlopen. Het zaaltje zat helemaal vol (95 mensen), er is flink gelachen, we hebben onze teksten zo goed als vlekkeloos gebracht en zelfs niemand heeft een been gebroken. Hieronder een paar mooie foto’s gemaakt door fotograaf Stef Stessens.

-0281

Tiedot (Jonas Van Geel) en Penzel (Dimitri Leue) in discussie over een wens voor de wereld. Ik kijk op de achtergrond behoedzaam toe.

-0239

Jaja, dit ben ik met de gouden ecologische toeter om ecologische weetjes in de zaal te projecteren.

Ps: niet ongerust zijn, ik ga hier niet elke dag een verslagje van de voorstelling schrijven, er gebeuren nog heel wat andere en veel belangrijker dingen om aandacht aan te besteden…

over koolzaad en gebroken benen


Zonet ben ik met de trein naar Diksmuide afgezakt om er de Tegen De Lamp – koolzaadolie -tourneebus te halen.  En geef toe, het busje ziet er prachtig uit. Daarmee gaan we de volgende maanden het Vlaamse land afschuimen..DSCF2584

Ik ben zelf erg kritisch als het gaat over de agro-fuels die op massale schaal worden aangemaakt om ons olieprobleem op te lossen.  De schade aan het milieu door de gigantische plantages met palmbomen, maïs en andere gewassen zijn bekend. Om nog te zwijgen van de ethische kant van de zaak; voedsel gebruiken als brandstof als 1 miljard mensen te weinig te eten hebben…

Ons bestelwagentje is dan toch een ander verhaal. We rijden met koolzaadolie, afkomstig van een klein veldje in de Westhoek. De productie wordt gecoördineert door Beauvent, een coöperatieve met verschillende doelstellingen. Zo willen ze vooreerst ons energieverbruik verminderen en zetten ze massaal in op hernieuwbare bronnen. Met het koolzaadproject zorgen ze niet enkel voor brandstof, maar ook voor veevoeder (lokaal) in de vorm van perskoeken. Het regelmatig inzaaien van een veld met koolzaad zorgt ook voor de verbetering van de bodemstructuur en is een natuurlijke manier om bepaalde ziektes tegen te gaan. Tenslotte worden ook boeren er beter van, die ongebruikte stukjes grond op die manier gebruiken om hun vaak karig inkomen wat aan te vullen. Wie meer wil weten over het koolzaadproject kan hier alles in detail nalezen. Als er dan toch teveel melk is (schrijnende beelden toch elke keer), dan liever een beetje meer koolzaad.

Verder nog enkele berichten: als bezoeker van deze blog is het zeker de moeite ook af en toe de reacties van andere lezers te bekijken. Zo zijn een paar interessante discussies aan de gang over economie en groei (reacties op geachte dames en heren), en over zin en onzin van autoloze zondagen (reacties op genieten).  Bij deze ook nog een bedankje voor alle mensen die reacties posten, voor mezelf is dit een interessante informatiebron.

Vanavond ook de wereldwijde première in 700 zalen van The Age of Stupid met tegelijk massale klimaatacties. Laat ons hopen dat er iets van doorsijpelt in New York waar het klimaat op de agenda staat. Wat onze eigen bescheiden première betreft (in 1 zaaltje); graag geen mailtjes of berichtjes meer sturen om me geluk te wensen. In theatermiddens is het ongepast om dit te doen want dit brengt ongeluk! Dus wens me maar een gebroken been (brake a leg is in deze de standaard uitdrukking) of een lamp die op mijn hoofd valt.

genieten


watergentfiestUiteraard ben ik gisteren de sfeer gaan proeven in de Gentse binnenstad. Voor het eerste konden we ook genieten van een autoloze zondag. De stad Gent heeft jarenlang gewacht om deel te nemen aan dit internationaal initiatief, maar nu hebben ze er volop de schouders onder gezet, met een origineel programma en een hele reeks activiteiten.

gentwandelfietsDe zon was volop van de partij en de sfeer in de stad was feestelijk. Overal wandelaars en fietsers (jammer genoeg hier en daar nog een auto, maar die moest  zich wel aanpassen aan het tempo van de meerderheid). Veel mensen op het water  in allerhande bootjes, op alle pleintjes rommelmarkten, terrasjes, optredens. Rondfietsen in zo’n stad toont een beetje hoe het zou kunnen zijn in een auto-arme wereld. Veel minder lawaai, mensen zijn vrolijker, ouders kunnen zonder angst kinderen laten fietsen,… Op zo’n dag vraag je je wel eens af welke pipo ooit beslist heeft om de stad helemaal in functie van de auto  in te richten.

Ontroerend hoogtepunt was de fietstocht op de Gentse ring. Werkelijk duizenden mensen op fietsen, rollerskates, bakfietsen, tandems, ligfietsen en ander rollend materieel. Jonge mensen, kinderen, veel oudere mensen ook, iedereen vrolijk en trots. Als ik politicus was zou ik dit toch opvatten als een signaal dat veel mensen graag een stad hebben met minder auto’s. Wat mij betreft mag vanaf nu elke zondag autovrij zijn.

gentfietsring